» 27 / Neml  30:

Kuran Sırası: 27
İniş Sırası: 48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

 » 27 / Neml  Suresi: 30
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّهُ (ÎNH) = innehu : muhakkak o
2. مِنْ (MN) = min : -dandır
3. سُلَيْمَانَ (SLYMEN) = suleymāne : Süleyman-
4. وَإِنَّهُ (VÎNH) = ve innehu : ve o
5. بِسْمِ (BSM) = bismi : adıyla(başlamakta)dır
6. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
7. الرَّحْمَٰنِ (ELRḪMN) = r-raHmāni : Rahman
8. الرَّحِيمِ (ELRḪYM) = r-raHīmi : Rahim
muhakkak o | -dandır | Süleyman- | ve o | adıyla(başlamakta)dır | Allah'ın | Rahman | Rahim |

[] [] [] [] [SMV] [] [RḪM] [RḪM]
ÎNH MN SLYMEN VÎNH BSM ELLH ELRḪMN ELRḪYM

innehu min suleymāne ve innehu bismi llahi r-raHmāni r-raHīmi
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم

 » 27 / Neml  Suresi: 30
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إنه | ÎNH innehu muhakkak o Indeed, it
من | MN min -dandır (is) from
سليمان | SLYMEN suleymāne Süleyman- Sulaiman
وإنه | VÎNH ve innehu ve o and indeed it (is),
بسم س م و | SMV BSM bismi adıyla(başlamakta)dır """In the name"
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah,
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmāni Rahman the Most Gracious,
الرحيم ر ح م | RḪM ELRḪYM r-raHīmi Rahim the Most Merciful,

27:30 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

muhakkak o | -dandır | Süleyman- | ve o | adıyla(başlamakta)dır | Allah'ın | Rahman | Rahim |

[] [] [] [] [SMV] [] [RḪM] [RḪM]
ÎNH MN SLYMEN VÎNH BSM ELLH ELRḪMN ELRḪYM

innehu min suleymāne ve innehu bismi llahi r-raHmāni r-raHīmi
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم

[] [] [] [] [س م و] [] [ر ح م] [ر ح م]

 » 27 / Neml  Suresi: 30
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إنه | ÎNH innehu muhakkak o Indeed, it
,Nun,He,
,50,5,
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
حرف نصب والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
من | MN min -dandır (is) from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
سليمان | SLYMEN suleymāne Süleyman- Sulaiman
Sin,Lam,Ye,Mim,Elif,Nun,
60,30,10,40,1,50,
"PN – genitive proper noun → Solomon"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
وإنه | VÎNH ve innehu ve o and indeed it (is),
Vav,,Nun,He,
6,,50,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الواو عاطفة
حرف نصب والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
بسم س م و | SMV BSM bismi adıyla(başlamakta)dır """In the name"
Be,Sin,Mim,
2,60,40,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmāni Rahman the Most Gracious,
Elif,Lam,Re,Ha,Mim,Nun,
1,30,200,8,40,50,
ADJ – genitive masculine singular adjective
صفة مجرورة
الرحيم ر ح م | RḪM ELRḪYM r-raHīmi Rahim the Most Merciful,
Elif,Lam,Re,Ha,Ye,Mim,
1,30,200,8,10,40,
ADJ – genitive masculine singular adjective
صفة مجرورة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّهُ: muhakkak o | مِنْ: -dandır | سُلَيْمَانَ: Süleyman- | وَإِنَّهُ: ve o | بِسْمِ: adıyla(başlamakta)dır | اللَّهِ: Allah'ın | الرَّحْمَٰنِ: Rahman | الرَّحِيمِ: Rahim |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إنه ÎNH muhakkak o | من MN -dandır | سليمان SLYMEN Süleyman- | وإنه WÎNH ve o | بسم BSM adıyla(başlamakta)dır | الله ELLH Allah'ın | الرحمن ELRḪMN Rahman | الرحيم ELRḪYM Rahim |
Kırık Meal (Okunuş) : |innehu: muhakkak o | min: -dandır | suleymāne: Süleyman- | ve innehu: ve o | bismi: adıyla(başlamakta)dır | llahi: Allah'ın | r-raHmāni: Rahman | r-raHīmi: Rahim |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎNH: muhakkak o | MN: -dandır | SLYMEN: Süleyman- | VÎNH: ve o | BSM: adıyla(başlamakta)dır | ELLH: Allah'ın | ELRḪMN: Rahman | ELRḪYM: Rahim |
Abdulbaki Gölpınarlı : O, gerçekten de Süleyman'dan geliyor ve gerçekten de içinde şunlar yazılı: Rahman ve rahîm Allah Adıyla.
Adem Uğur : Mektup Süleyman'dandır, rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla (başlamakta)dır.
Ahmed Hulusi : "Mektup, Süleyman'dandır; muhakkak ki o(nun başlangıcı) Bismillahir Rahmanir Rahıym'dir. "
Ahmet Tekin : 'Mektup Süleyman’dandır. Sınırsız rahmeti ve engin merhameti ile hayat veren, yaşatan, koruyan, rahmetine merhametine, lütfuna, mükâfatlarına ve hayırlara mazhar eden, Rahman ve rahim olan Allah’ın izni ve yardımıyla, Allah’ın adıyla başlamaktadır.'
Ahmet Varol : Bu (mektup), Süleyman'dan ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla (başlıyor).
Ali Bulaç : "Gerçek şu ki, bu, Süleyman'dandır ve 'Şüphesiz Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla' (başlamakta)dır."
Ali Fikri Yavuz : O, muhakkak ki Süleyman’dandır ve o (mektubun ilk satırı) bismillâhirrahmânirrahîm’dir.
Bekir Sadak : (29-31) Sebe melikesi: «Ey ileri gelenler! Bana, Bismillahirrahmanirrahim diye baslayan ve 'sakin bana karsi bas kaldirmayin ve teslim olarak gelin' diyen Suleyman'dan gonderilen onemli bir mektup birakildi» dedi. *
Celal Yıldırım : (29-30) (Hüdhüd verilen emri aynen yerine getirdi. Sebe' Melikesi): «Ey ileri gelenler!» dedi, «doğrusu bana cok önemli bir mektup bırakıldı; şüphesiz ki o, Süleyman'dandır; Rahman ve Rahîm olan Allah adıyladır.»
Diyanet İşleri : (30-31) “Mektup, Süleyman’dan gelmiştir. O, ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’ diye başlamakta ve içinde ‘Bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyet göstererek bana gelin’ denilmektedir.”
Diyanet İşleri (eski) : (29-31) Sebe melikesi: 'Ey ileri gelenler! Bana, Bismillahirrahmanirrahim diye başlayan ve 'sakın bana karşı baş kaldırmayın ve teslim olarak gelin' diyen Süleyman'dan gönderilen önemli bir mektup bırakıldı' dedi.
Diyanet Vakfi : «Mektup Süleyman'dandır, rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla (başlamakta)dır.
Edip Yüksel : 'O, Süleyman'dandır, ve o, 'Rahman ve Rahim ALLAH'ın İsmiyle' dir'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Mektup Süleyman'dandır, Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla (başlamakta)dır.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Süleyman'dan; o Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla (başlamakta)dır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Süleymandan ve, o Rahmân, rahîm Allahın ismiyle
Fizilal-il Kuran : Mektup, Süleyman'dan geliyor, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile başlıyor.
Gültekin Onan : "Gerçek şu ki, bu, Süleyman'dandır ve "Şüphesiz Rahman ve Rahim Olan Tanrı'nın Adıyla" (başlamakta)dır."
Hakkı Yılmaz : (29-31) Süleymân'ın mektubunu alan Sebe melikesi: “Ey ileri gelenler! Şüphesiz ki bana kesinlikle çok saygın/şerefli bir mektup bırakıldı. Şüphesiz ki o mektup, Süleymân'dandır ve ‘Bana karşı büyüklük taslamayın, teslimiyet göstererek/Müslüman olarak bana gelin!’ diye yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden, engin merhamet sahibi Allah adınadır” dedi.
Hasan Basri Çantay : «O, gerçek Süleymandandır ve O, hakıykaten rahman ve rahim olan Allahın adiyle»,
Hayrat Neşriyat : 'Şübhesiz ki o, Süleymân’dandır ve gerçekten o: 'Rahmân, Rahîm olan Allah’ın ismiyle’ (diye başlamakta)dır.'
İbni Kesir : Gerçekten o; Süleyman'dandır ve gerçekten o; Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyladır.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki o Süleyman (A.S)'dan. Ve gerçekten o, Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adı'yla (başlıyor).
Muhammed Esed : Mektup Süleyman'dan geliyor ve çok acıyıp esirgeyen sınırsız rahmet sahibi Allah adına yazılmış.
Ömer Nasuhi Bilmen : «O muhakkak ki, Süleyman tarafından ve şüphe yok ki o, 'Rahmân, Rahîm olan Allah'ın ismiyle' (başlanarak) yazılmıştır.»
Ömer Öngüt : “Mektup Süleyman'dandır ve o: 'Bismillâhirrahmânirrahim. ' (ile başlamakta)dır. ”
Şaban Piriş : O, Süleyman’dan ve çok merhametli, çok şefkatli Allah’ın adıyla (başlıyor)..
Suat Yıldırım : (30-31) Mektup Süleyman’dandır ve "rahman ve rahîm olan Allah’ın adıyla" diye başlayıp: "Bana karşı kibirlenmeyin, itaat ve teslimiyet göstererek yanıma gelin!" diye devam etmektedir.
Süleyman Ateş : "O Süleyman'dandır ve Rahmân ve Rahim Allâh'ın adiyle (başlamakta)dır.
Tefhim-ul Kuran : «Gerçek şu ki, bu, Süleyman'dandır ve 'Şüphesiz Rahman Rahim Olan Allah'ın Adıyla' (başlamakta)dır.»
Ümit Şimşek : 'Süleyman'dan geliyor ve Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla başlıyor.
Yaşar Nuri Öztürk : "Süleyman'dan bir mektup. Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla başlıyor."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}