» 27 / Neml  52:

Kuran Sırası: 27
İniş Sırası: 48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

 » 27 / Neml  Suresi: 52
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَتِلْكَ (FTLK) = fetilke : işte şunlar
2. بُيُوتُهُمْ (BYVTHM) = buyūtuhum : evleridir
3. خَاوِيَةً (ḢEVYT) = ḣāviyeten : çökmüş ıssız kalmış
4. بِمَا (BME) = bimā : yüzünden
5. ظَلَمُوا (ƵLMVE) = Zelemū : zulümleri
6. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
7. فِي (FY) = fī : vardır
8. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : bunda
9. لَايَةً (L ËYT) = lāyeten : ibret
10. لِقَوْمٍ (LGVM) = liḳavmin : bir kavim için
11. يَعْلَمُونَ (YALMVN) = yeǎ'lemūne : bilen
işte şunlar | evleridir | çökmüş ıssız kalmış | yüzünden | zulümleri | şüphesiz | vardır | bunda | ibret | bir kavim için | bilen |

[] [BYT] [ḢVY] [] [ƵLM] [] [] [] [EYY] [GVM] [ALM]
FTLK BYVTHM ḢEVYT BME ƵLMVE ÎN FY Z̃LK L ËYT LGVM YALMVN

fetilke buyūtuhum ḣāviyeten bimā Zelemū inne ƶālike lāyeten liḳavmin yeǎ'lemūne
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون

 » 27 / Neml  Suresi: 52
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فتلك | FTLK fetilke işte şunlar So, these
بيوتهم ب ي ت | BYT BYVTHM buyūtuhum evleridir (are) their houses,
خاوية خ و ي | ḢVY ḢEVYT ḣāviyeten çökmüş ıssız kalmış ruined
بما | BME bimā yüzünden because
ظلموا ظ ل م | ƵLM ƵLMVE Zelemū zulümleri they wronged.
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
في | FY vardır in
ذلك | Z̃LK ƶālike bunda that
لآية ا ي ي | EYY L ËYT lāyeten ibret surely, is a sign
لقوم ق و م | GVM LGVM liḳavmin bir kavim için for a people
يعلمون ع ل م | ALM YALMVN yeǎ'lemūne bilen who know.

27:52 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

işte şunlar | evleridir | çökmüş ıssız kalmış | yüzünden | zulümleri | şüphesiz | vardır | bunda | ibret | bir kavim için | bilen |

[] [BYT] [ḢVY] [] [ƵLM] [] [] [] [EYY] [GVM] [ALM]
FTLK BYVTHM ḢEVYT BME ƵLMVE ÎN FY Z̃LK L ËYT LGVM YALMVN

fetilke buyūtuhum ḣāviyeten bimā Zelemū inne ƶālike lāyeten liḳavmin yeǎ'lemūne
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون

[] [ب ي ت] [خ و ي] [] [ظ ل م] [] [] [] [ا ي ي] [ق و م] [ع ل م]

 » 27 / Neml  Suresi: 52
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فتلك | FTLK fetilke işte şunlar So, these
Fe,Te,Lam,Kef,
80,400,30,20,
REM – prefixed resumption particle
DEM – feminine singular demonstrative pronoun
الفاء استئنافية
اسم اشارة
بيوتهم ب ي ت | BYT BYVTHM buyūtuhum evleridir (are) their houses,
Be,Ye,Vav,Te,He,Mim,
2,10,6,400,5,40,
N – nominative masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
خاوية خ و ي | ḢVY ḢEVYT ḣāviyeten çökmüş ıssız kalmış ruined
Hı,Elif,Vav,Ye,Te merbuta,
600,1,6,10,400,
N – accusative feminine indefinite active participle
اسم منصوب
بما | BME bimā yüzünden because
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
REL – relative pronoun
جار ومجرور
ظلموا ظ ل م | ƵLM ƵLMVE Zelemū zulümleri they wronged.
Zı,Lam,Mim,Vav,Elif,
900,30,40,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
في | FY vardır in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
ذلك | Z̃LK ƶālike bunda that
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
لآية ا ي ي | EYY L ËYT lāyeten ibret surely, is a sign
Lam,,Ye,Te merbuta,
30,,10,400,
EMPH – emphatic prefix lām
N – accusative feminine singular indefinite noun
اللام لام التوكيد
اسم منصوب
لقوم ق و م | GVM LGVM liḳavmin bir kavim için for a people
Lam,Gaf,Vav,Mim,
30,100,6,40,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
يعلمون ع ل م | ALM YALMVN yeǎ'lemūne bilen who know.
Ye,Ayn,Lam,Mim,Vav,Nun,
10,70,30,40,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَتِلْكَ: işte şunlar | بُيُوتُهُمْ: evleridir | خَاوِيَةً: çökmüş ıssız kalmış | بِمَا: yüzünden | ظَلَمُوا: zulümleri | إِنَّ: şüphesiz | فِي: vardır | ذَٰلِكَ: bunda | لَايَةً: ibret | لِقَوْمٍ: bir kavim için | يَعْلَمُونَ: bilen |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فتلك FTLK işte şunlar | بيوتهم BYWTHM evleridir | خاوية ḢEWYT çökmüş ıssız kalmış | بما BME yüzünden | ظلموا ƵLMWE zulümleri | إن ÎN şüphesiz | في FY vardır | ذلك Z̃LK bunda | لآية L ËYT ibret | لقوم LGWM bir kavim için | يعلمون YALMWN bilen |
Kırık Meal (Okunuş) : |fetilke: işte şunlar | buyūtuhum: evleridir | ḣāviyeten: çökmüş ıssız kalmış | bimā: yüzünden | Zelemū: zulümleri | inne: şüphesiz | : vardır | ƶālike: bunda | lāyeten: ibret | liḳavmin: bir kavim için | yeǎ'lemūne: bilen |
Kırık Meal (Transcript) : |FTLK: işte şunlar | BYVTHM: evleridir | ḢEVYT: çökmüş ıssız kalmış | BME: yüzünden | ƵLMVE: zulümleri | ÎN: şüphesiz | FY: vardır | Z̃LK: bunda | L ËYT: ibret | LGVM: bir kavim için | YALMVN: bilen |
Abdulbaki Gölpınarlı : İşte zulümleri yüzünden bomboş kalmış evleri; şüphe yok ki bunda, bilen topluluğa bir delil var.
Adem Uğur : İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri! Anlayan bir kavim için elbette bunda bir ibret vardır.
Ahmed Hulusi : İşte zulümleri yüzünden yıkılıp harap olmuş evleri. . . Muhakkak ki bu olayda anlayışlı topluluk için bir işaret - ders vardır.
Ahmet Tekin : İşte, haksızlıkları, Allah yolunu, Allah yolundaki faaliyetleri engellemeleri, zulümleri yüzünden çökmüş evleri. Anlayış kabiliyeti olan, ders almak niyetine sahip bilgi toplumları için elbette bunda ibretler, uyarılar vardır.
Ahmet Varol : İşte zulmetmeleri yüzünden çökmüş, ıssız kalmış evleri. Şüphesiz bunda bilen bir topluluk için ibret vardır.
Ali Bulaç : İşte, zulmetmeleri dolayısıyla enkaza dönüşmüş ıpıssız evleri. Şüphesiz bilen bir kavim için bunda bir ayet vardır.
Ali Fikri Yavuz : İşte küfürleri yüzünden çökmüş, harabeye dönmüş evleri! Muhakkak ki bunda, kudretimizi bilen bir kavim için ibret alacak bir alâmet var.
Bekir Sadak : Iste, haksizliklarina karsilik cokmus bulunan evleri! Bunda, bilen bir millet icin suphesiz, ders vardir.
Celal Yıldırım : İşte zulmettiklerine karşılık çatısı çökük evleri!. Şüphesiz ki bunda bilen bir millet için (ibret alınacak) belge ve öğüt vardır.
Diyanet İşleri : İşte zulümleri yüzünden harabeye dönmüş evleri! Şüphesiz bunda bilen bir kavim için bir ibret vardır.
Diyanet İşleri (eski) : İşte, haksızlıklarına karşılık çökmüş bulunan evleri! Bunda, bilen bir millet için şüphesiz, ders vardır.
Diyanet Vakfi : İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri! Anlayan bir kavim için elbette bunda bir ibret vardır.
Edip Yüksel : Zulmetmeleri yüzünden, işte çökmüş evleri... Bilen bir toplum için bunda bir ders olmalı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri! Bilen bir kavim için elbette bunda bir ibret vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş bomboş evleri! Şüphesiz bunda bilen bir toplum için ibret alacak bir ders vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Daha: evleri çökmüş zulümleri yüzünden bomboş, şübhe yok bunda ılim şanından olan bir kavm için ıbret alacak bir âyet var
Fizilal-il Kuran : İşte enkaz yığınına dönüşmüş evleri! Sebep zalimlikleridir. Hiç kuşkusuz Allah'ın değişmez yasasını bilenlerin bu olaydan alacakları dersler vardır.
Gültekin Onan : İşte zulmetmeleri dolayısıyla enkaza dönüşmüş ıpıssız evleri. Şüphesiz bilen bir kavim için bunda bir ayet vardır.
Hakkı Yılmaz : İşte, onların, şirk koşmak sûretiyle işledikleri yanlışlar yüzünden çatıları çöküp ıpıssız kalmış evleri. Hiç şüphesiz ki bunda, bilen bir toplum için bir alâmet/gösterge vardır.
Hasan Basri Çantay : İşte zulümetmeleri yüzünden çökmüş, ıpıssız kalmış evleri (nin ankaazı)! Şübhe yok ki bilecek bir kavm için bunda (ibret verici) bir nişane vardır.
Hayrat Neşriyat : İşte onların, zulümleri yüzünden çökmüş (ve harâbeye dönmüş) evleri! Şübhe yok ki bunda, bilecek (ve ibret alacak) bir kavim için apaçık bir delil vardır.
İbni Kesir : İşte zulmetmelerinden dolayı çökmüş, ıpıssız kalmış evleri. Muhakkak ki bunda; bilen bir kavim için ayet vardır.
İskender Evrenosoğlu : İşte onların zulümleri sebebiyle çökmüş olan evleri! Muhakkak ki bilen kavim için bunda, mutlaka bir âyet (delil) vardır.
Muhammed Esed : ve işte onların yaşadığı yerler, işledikleri haksızlıklardan ötürü (şimdi) bomboş! Bu (olayda), bilmek, öğrenmek isteyen insanlar için mutlaka bir ders vardır;
Ömer Nasuhi Bilmen : İşte onlar, onların zulümleri sebebiyle çökmüş olan haneleridir. Şüphe yok ki, bunda bilir bir kavim için elbette bir ibret vardır.
Ömer Öngüt : İşte zulümleri yüzünden çökmüş, ıssız kalmış evleri! Şüphesiz ki bunda bilen bir kavim için bir âyet (ibret) vardır.
Şaban Piriş : İşte zulmettikleri için harap olmuş evleri!.. Bilen bir toplum için bunda bir ibret vardır.
Suat Yıldırım : İşte onların, zulümleri sebebiyle ıssız kalmış, çökmüş evleri... Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibret vardır.
Süleyman Ateş : İşte şunlar, zulümleri yüzünden çökmüş, ıssız kalmış evleridir. Şüphesiz bunda bilen bir kavim için ibret vardır.
Tefhim-ul Kuran : İşte, zulmetmeleri dolayısıyla enkaza dönüşmüş ıpıssız evleri. Hiç şüphe yok, bilmekte olan bir kavim için bunda bir ayet vardır.
Ümit Şimşek : İşte zulümleri yüzünden çöküp gitmiş evleri! Bilgi sahibi bir topluluk için elbette bunda bir ibret vardır.
Yaşar Nuri Öztürk : İşte sana onların, işledikleri zulümler yüzünden çöküp ıpıssız kalmış evleri. Hiç kuşkusuz bunda, ilmi kullanan bir topluluk için kesin bir ibret vardır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}