"GVM" ifadesi tarandı:
# İçinde "GVM" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

# "GVM" Kök Harflerini MÜFREDAT'ta ara!
Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ق و م|GVMأقامواÊGEMVEeḳāmūdoğrulurhad stood firmly2x
ق و م|GVM أقاموا ÊGEMVE eḳāmū doğrulur had stood firmly 5:66
ق و م|GVM أقاموا ÊGEMVE eḳāmū doğrulurlar they establish 22:41
ق و م|GVMأقمÊGMeḳim-doğrul"""Direct"3x
ق و م|GVM أقم ÊGM eḳim doğrult """Direct" 10:105
ق و م|GVM أقم ÊGM eḳimi -doğrul Establish 17:78
ق و م|GVM أقم ÊGM eḳimi -doğrul Establish 31:17
ق و م|GVMأقمتمÊGMTMeḳamtumu-doğruluryou establish1x
ق و م|GVM أقمتم ÊGMTM eḳamtumu -doğrulur you establish 5:12
ق و م|GVMأقومÊGVMeḳvemudoğrultur(is) most straight1x
ق و م|GVM أقوم ÊGVM eḳvemu doğrultur (is) most straight 17:9
ق و م|GVMأقيمواÊGYMVEeḳīmū-doğrulunestablish2x
ق و م|GVM أقيموا ÊGYMVE eḳīmū -doğrulun establish 6:72
ق و م|GVM أقيموا ÊGYMVE eḳīmū doğrul establish 42:13
ق و م|GVMإقامتكمÎGEMTKMiḳāmetikumikamet"(of) your encampment;"1x
ق و م|GVM إقامتكم ÎGEMTKM iḳāmetikum ikamet "(of) your encampment;" 16:80
ق و م|GVMاستقامواESTGEMVEsteḳāmūdoğru gitselerdiremain firm,4x
ق و م|GVM استقاموا ESTGEMVE steḳāmū onlar dürüst davrandıkça they are upright 9:7
ق و م|GVM استقاموا ESTGEMVE steḳāmū doğru olanlara stand firm - 41:30
ق و م|GVM استقاموا ESTGEMVE steḳāmū doğru olanlar remain firm, 46:13
ق و م|GVM استقاموا ESTGEMVE steḳāmū doğru gitselerdi they had remained 72:16
ق و م|GVMالقومELGVMl-ḳavmibir toplumu(are) the people62x
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmi topluluğuna the people 2:250
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavme toplumu the people 2:258
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavme toplumunu the people 2:264
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmi toplumuna the people - 2:286
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavme toplumu the people 3:86
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavme o topluluğa da the people 3:140
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmi toplumuna [the people] 3:147
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmi topluma [the] people, 4:78
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmi o topluluğu (of) the people. 4:104
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmi toplumun the people, 5:25
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmi toplum the people, 5:26
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavme toplumu the people, 5:51
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavme toplumunu the people, 5:67
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmi toplumu the people, 5:68
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmi toplumlar the people, 5:84
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavme topluluğu the people. 5:108
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmi milletin (of) the people 6:45
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmu toplumdan the people - 6:47
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmi topluluğuyla the people - 6:68
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmi topluluk- the people 6:77
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavme topluluğu the people, 6:144
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmi toplum- the people 6:147
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmi toplulukla the people - 7:47
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmu topluluktan the people 7:99
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavme milleti the people 7:137
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavme bu insanlar the people 7:150
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmi bu kavimle the people 7:150
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmi toplumların (of) the people 7:176
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmu topluluğun (are) the people 7:177
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavme topluluğuna the people - 9:19
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavme topluluğu the people - 9:24
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavme toplumuna the people - 9:37
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavme kavmi the people, 9:80
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmi topluluk- the people 9:96
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavme topluluğunu the wrongdoing people. 9:109
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavme topluluğunu the people 10:13
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmi topluluğu- the people - 10:86
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmu kavimden the people 12:87
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmi topluluğu- the people 12:110
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmi kavminden the people 16:59
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavme kavmi the people 16:107
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmi o milletin (of) the people, 20:87
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmi kavmi- the people 21:77
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmi toplumun (of) a people, 21:78
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmi kavim- the people - 23:28
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmi kavmin the people - 23:94
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmi kavme the people, 25:36
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavme kavmine (to) the people 26:10
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmi kavim- the people - 28:21
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmi o kavim- the people - 28:25
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavme kavmi the people - 28:50
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmi şu kavme the people 29:30
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavme bir toplumu the people 46:10
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavme toplumu the people 46:25
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmu topluluktan the people - 46:35
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavme kavmi the people, 61:5
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavme topluluğunu the people 61:7
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmi kavmin (of) the people 62:5
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavme topluluğunu the people, 62:5
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavme topluluğu the people, 63:6
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavmi topluluğu- the people 66:11
ق و م|GVM القوم ELGVM l-ḳavme o kavmi the people 69:7
ق و م|GVMالقيامةELGYEMTl-ḳiyāmetikıyamet"(of) the Resurrection?"""70x
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet of [the] Resurrection 2:85
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) Resurrection 2:113
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti Kıyamet (of) [the] Judgment 2:174
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) Resurrection. 2:212
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) [the] Resurrection. 3:55
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 3:77
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) Resurrection. 3:161
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) [the] Resurrection. 3:180
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) [the] Resurrection. 3:185
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) [the] Resurrection. 3:194
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) Resurrection - 4:87
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) [the] Resurrection 4:109
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 4:141
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 4:159
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection. 5:14
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 5:36
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection. 5:64
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 6:12
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) Resurrection. 7:32
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 7:167
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 7:172
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Judgment? 10:60
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 10:93
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection. 11:60
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 11:98
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection. 11:99
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 16:25
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 16:27
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 16:92
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 16:124
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 17:13
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 17:58
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 17:62
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 17:97
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 18:105
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 19:95
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) Resurrection 20:100
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 20:101
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 20:124
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 21:47
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) Resurrection 22:9
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection. 22:17
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 22:69
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 23:16
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) Resurrection, 25:69
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 28:41
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 28:42
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 28:61
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 28:71
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 28:72
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 29:13
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 29:25
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) Resurrection 32:25
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 35:14
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection. 39:15
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection? 39:24
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 39:31
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection. 39:47
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 39:60
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 39:67
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) Resurrection? 41:40
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection. 42:45
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 45:17
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 45:26
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) Resurrection, 46:5
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection. 58:7
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection. 60:3
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 68:39
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection. 75:1
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet "(of) the Resurrection?""" 75:6
ق و م|GVMالقيمELGYMl-ḳayyimudoğruright,4x
ق و م|GVM القيم ELGYM l-ḳayyimu doğru the upright, 9:36
ق و م|GVM القيم ELGYM l-ḳayyimu doğru the right, 12:40
ق و م|GVM القيم ELGYM l-ḳayyimu doğru the correct, 30:30
ق و م|GVM القيم ELGYM l-ḳayyimi dosdoğru right, 30:43
ق و م|GVMالقيمةELGYMTl-ḳayyimetidoğrulacağın-the correct.1x
ق و م|GVM القيمة ELGYMT l-ḳayyimeti doğrulacağın- the correct. 98:5
ق و م|GVMالقيومELGYVMl-ḳayyūmu(yaratıklarını) koruyup yöneticidirthe Self-Subsisting.3x
ق و م|GVM القيوم ELGYVM l-ḳayyūmu koruyup yöneticidir the Sustainer of all that exists. 2:255
ق و م|GVM القيوم ELGYVM l-ḳayyūmu (yaratıklarını) koruyup yöneticidir the Sustainer of all that exists. 3:2
ق و م|GVM القيوم ELGYVM l-ḳayyūmi ve herşeye hakim olana the Self-Subsisting. 20:111
ق و م|GVMالمستقيمELMSTGYMl-musteḳīmedoğruthe straight.5x
ق و م|GVM المستقيم ELMSTGYM l-musteḳīme doğru the straight. 1:6
ق و م|GVM المستقيم ELMSTGYM l-musteḳīme doğru the straight. 7:16
ق و م|GVM المستقيم ELMSTGYM l-musteḳīmi doğru the straight. 17:35
ق و م|GVM المستقيم ELMSTGYM l-musteḳīmi dosdoğru [the] even. 26:182
ق و م|GVM المستقيم ELMSTGYM l-musteḳīme doğru the Straight. 37:118
ق و م|GVMالمقامةELMGEMTl-muḳāmetidurulacak(of) Eternity1x
ق و م|GVM المقامة ELMGEMT l-muḳāmeti durulacak (of) Eternity 35:35
ق و م|GVMبقومBGVMbiḳavminbir kavmea people3x
ق و م|GVM بقوم BGVM biḳavmin bir toplumu a people 5:54
ق و م|GVM بقوم BGVM biḳavmin bir milet of a people, 13:11
ق و م|GVM بقوم BGVM biḳavmin bir kavme for a people 13:11
ق و م|GVMتقمTGMteḳumdoğrulmayınstand2x
ق و م|GVM تقم TGM teḳum durma you stand 9:84
ق و م|GVM تقم TGM teḳum doğrulmayın stand 9:108
ق و م|GVMتقومTGVMteḳūmebaşladığı(will be) established11x
ق و م|GVM تقوم TGVM teḳūme doğrulun you stand 9:108
ق و م|GVM تقوم TGVM teḳūmu doğrulduğun you stand up 26:218
ق و م|GVM تقوم TGVM teḳūme sen kalkmadan you rise 27:39
ق و م|GVM تقوم TGVM teḳūmu başladığı will (be) established 30:12
ق و م|GVM تقوم TGVM teḳūmu başladığı will (be) established 30:14
ق و م|GVM تقوم TGVM teḳūme durmasıdır stands 30:25
ق و م|GVM تقوم TGVM teḳūmu başladığı will (be) established 30:55
ق و م|GVM تقوم TGVM teḳūmu koptuğu (will be) established 40:46
ق و م|GVM تقوم TGVM teḳūmu başladığı is established 45:27
ق و م|GVM تقوم TGVM teḳūmu kalktığın you arise, 52:48
ق و م|GVM تقوم TGVM teḳūmu kalktığını stand 73:20
ق و م|GVMتقومواTGVMVEteḳūmūkalkınstand2x
ق و م|GVM تقوموا TGVMVE teḳūmū yerine getirmeniz stand 4:127
ق و م|GVM تقوموا TGVMVE teḳūmū kalkın you stand 34:46
ق و م|GVMتقويمTGVYMteḳvīminbiçimdemould.1x
ق و م|GVM تقويم TGVYM teḳvīmin biçimde mould. 95:4
ق و م|GVMتقيمواTGYMVEtuḳīmūuygulayıncayayou stand firmly1x
ق و م|GVM تقيموا TGYMVE tuḳīmū uygulayıncaya you stand firmly 5:68
ق و م|GVMفأقامهFÊGEMHfeeḳāmehuhemen onu doğrulttuso he set it straight.1x
ق و م|GVM فأقامه FÊGEMH feeḳāmehu hemen onu doğrulttu so he set it straight. 18:77
ق و م|GVMفأقمFÊGMfeeḳimçevirSo set2x
ق و م|GVM فأقم FÊGM feeḳim çevir So set 30:30
ق و م|GVM فأقم FÊGM feeḳim yönelt So set 30:43
ق و م|GVMفأقمتFÊGMTfe eḳamteZira doğrultand you lead1x
ق و م|GVM فأقمت FÊGMT fe eḳamte Zira doğrult and you lead 4:102
ق و م|GVMفأقيمواFÊGYMVEfeeḳīmūZira -doğrulmakSo establish3x
ق و م|GVM فأقيموا FÊGYMVE feeḳīmū Zira doğrul then establish 4:103
ق و م|GVM فأقيموا FÊGYMVE feeḳīmū Zira -doğrulmak So establish 22:78
ق و م|GVM فأقيموا FÊGYMVE feeḳīmū zira doğrulun then establish 58:13
ق و م|GVMفاستقمFESTGMfesteḳimdosdoğru olunSo stand firm1x
ق و م|GVM فاستقم FESTGM festeḳim dosdoğru olun So stand firm 11:112
ق و م|GVMفاستقيماFESTGYMEfesteḳīmādoğru yolda devam edinSo you two (keep to the) straight way.1x
ق و م|GVM فاستقيما FESTGYME festeḳīmā doğru yolda devam edin So you two (keep to the) straight way. 10:89
ق و م|GVMفاستقيمواFESTGYMVEfesteḳīmūartık doğrulunso take a Straight Path2x
ق و م|GVM فاستقيموا FESTGYMVE festeḳīmū siz de dürüst davranın then you be upright 9:7
ق و م|GVM فاستقيموا FESTGYMVE festeḳīmū artık doğrulun so take a Straight Path 41:6
ق و م|GVMفلتقمFLTGMfelteḳumdoğrulsunlarthen let stand1x
ق و م|GVM فلتقم FLTGM felteḳum doğrulsunlar then let stand 4:102
ق و م|GVMقائمGEÙMḳāimunayaktadırlar(is) a Maintainer3x
ق و م|GVM قائم GEÙM ḳāimun doğrultup (was) standing - 3:39
ق و م|GVM قائم GEÙM ḳāimun ayaktadırlar some are standing 11:100
ق و م|GVM قائم GEÙM ḳāimun duran (is) a Maintainer 13:33
ق و م|GVMقائماGEÙMEḳāimenayaktastanding4x
ق و م|GVM قائما GEÙME ḳāimen gözeten standing 3:18
ق و م|GVM قائما GEÙME ḳāimen dikilmeden standing. 3:75
ق و م|GVM قائما GEÙME ḳāimen ayakta standing. 10:12
ق و م|GVM قائما GEÙME ḳāimen ayakta standing. 62:11
ق و م|GVMقائمةGEÙMTḳāimetunayakta duran(was) standing5x
ق و م|GVM قائمة GEÙMT ḳāimetun ayakta duran standing 3:113
ق و م|GVM قائمة GEÙMT ḳāimetun ayaktaydı (was) standing 11:71
ق و م|GVM قائمة GEÙMT ḳāimeten kopacağını will occur. 18:36
ق و م|GVM قائمة GEÙMT ḳāimeten kopacağını (will be) established, 41:50
ق و م|GVM قائمة GEÙMT ḳāimeten dikili standing 59:5
ق و م|GVMقائمونGEÙMVNḳāimūnedoğrulurlarstand firm,1x
ق و م|GVM قائمون GEÙMVN ḳāimūne doğrulurlar stand firm, 70:33
ق و م|GVMقامGEMḳāmekalktığındastood up1x
ق و م|GVM قام GEM ḳāme kalktığında stood up 72:19
ق و م|GVMقامواGEMVEḳāmūdikilip kalırlarthey stand4x
ق و م|GVM قاموا GEMVE ḳāmū dikilip kalırlar they stand (still). 2:20
ق و م|GVM قاموا GEMVE ḳāmū doğruldukları- they stand 4:142
ق و م|GVM قاموا GEMVE ḳāmū doğruluşları they stand 4:142
ق و م|GVM قاموا GEMVE ḳāmū kalktılar they stood up 18:14
ق و م|GVMقمGMḳumikalkStand2x
ق و م|GVM قم GM ḳumi kalk Stand 73:2
ق و م|GVM قم GM ḳum kalk Stand up 74:2
ق و م|GVMقمتمGMTMḳumtumdoğrulduğunuz-you stand up1x
ق و م|GVM قمتم GMTM ḳumtum doğrulduğunuz- you stand up 5:6
ق و م|GVMقواماGVEMEḳavāmendengelimoderate.1x
ق و م|GVM قواما GVEME ḳavāmen dengeli moderate. 25:67
ق و م|GVMقوامونGVEMVNḳavvāmūneyöneticidirler(are) protectors1x
ق و م|GVM قوامون GVEMVN ḳavvāmūne yöneticidirler (are) protectors 4:34
ق و م|GVMقوامينGVEMYNḳavvāmīne(hakkı) ayakta tutancustodians2x
ق و م|GVM قوامين GVEMYN ḳavvāmīne ayakta tutarak custodians 4:135
ق و م|GVM قوامين GVEMYN ḳavvāmīne (hakkı) ayakta tutan steadfast 5:8
ق و م|GVMقومGVMḳavmi-bir topluluk(another) people,126x
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 2:54
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmin bir topluluğun (of) a people 3:117
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmin bir topluluk- a group 4:90
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmin bir topluluk- a people 4:92
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmin bir topluluktan a people 4:92
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmin bir topluma karşı (for) a people 5:2
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmin bir topluluğa (of) a people 5:8
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmun bir topluluk a people 5:11
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 5:20
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 5:21
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmun -bir topluluk (are) a people 5:58
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmin bir milletin (of) a people 5:77
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmun bir toplum a people 5:102
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 6:78
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmin bir topluluğun (of) people, 6:133
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 6:135
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 7:59
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 7:61
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 7:65
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 7:67
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavminden (the) people 7:69
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 7:73
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 7:79
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmun bir kavimsiniz (are) a people 7:81
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 7:85
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 7:93
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmin bir kavme a people 7:93
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmi- (the) people 7:109
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmi- (the) people 7:127
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmin bir kavim a people 7:138
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmun bir toplumsunuz (are) a people 7:138
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmu kavmi (the) people 7:148
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavminden (the) people 7:159
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmin bir millet a people 8:53
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmin bir kavmin a people 8:58
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmun bir topluluktur (are) a people 8:65
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmin bir topluma a people 8:72
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmun bir topluluktur (are) a people 9:6
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmin toplumunun (of) a people 9:14
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmun bir topluluktur (are) a people 9:56
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavminin (the) people 9:70
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmun bir topluluk (are) a people 9:127
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 10:71
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 10:84
ق و م|GVM قوم GVM ḳavme kavminin the people 10:98
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmin bir topluluğa a people 10:101
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 11:28
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 11:29
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 11:30
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 11:50
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 11:51
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 11:52
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmi (the) people 11:60
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 11:61
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 11:63
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 11:64
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmine (the) people 11:70
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmi the people 11:74
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 11:78
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 11:84
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 11:85
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 11:88
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 11:89
ق و م|GVM قوم GVM ḳavme kavminin (the) people of Nuh 11:89
ق و م|GVM قوم GVM ḳavme kavminin (the) people of Hud 11:89
ق و م|GVM قوم GVM ḳavme kavminin people of Salih. 11:89
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmu kavmi (are the) people of Lut 11:89
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 11:92
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 11:93
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmin bir kavmin (of) a people, 12:37
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmin toplumun people 13:7
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavimlerinin the people 14:9
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmun bir topluluğuz (are) a people 15:15
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmin bir kavme a people - 15:58
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmun kimselersiniz (are) a people 15:62
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmin bir kavmin a community 18:90
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 20:86
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 20:90
ق و م|GVM قوم GVM ḳavme bir kavim a people 21:74
ق و م|GVM قوم GVM ḳavme bir kavim a people 21:77
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmu kavmi de (the) people 22:42
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 23:23
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmun bir topluluk people 25:4
ق و م|GVM قوم GVM ḳavme kavmine (The) people 26:11
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmu kavmi (the) people 26:105
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmu kavmi (the) people 26:160
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmun bir kavimsiniz (are) a people 26:166
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmin bir kavim- a people 27:43
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim my people! 27:46
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmun bir toplumsunuz (are) a people 27:47
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmun bir toplumsunuz (are) a people 27:55
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmun bir kavimdir (are) a people 27:60
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmi- (the) people 28:76
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 29:36
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmun bir kavimsiniz (are) a people 36:19
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 36:20
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmu kavmi (the) people 38:12
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 39:39
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmu kavmi (the) people 40:5
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 40:29
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 40:30
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavminin (of the) people 40:31
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 40:32
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 40:38
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 40:39
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 40:41
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 43:51
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmun bir toplumdur (are) a people 43:58
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmun bir kavimdir (are) a people 43:88
ق و م|GVM قوم GVM ḳavme toplumunu (the) people 44:17
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmun bir toplumdur (are) a people 44:22
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmu kavmi (the) people 44:37
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmin bir kavme a people, 48:16
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmun bir topluluk a people 49:11
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmin toplulukla (another) people, 49:11
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmu kavmi (the) people 50:12
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmun bir topluluk(sunuz) a people 51:25
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmin bir kavme a people 51:32
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmun bir topluluktur (are) a people 51:53
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmun bir topluluk (mudur?) (are) a people 52:32
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmu kavmi (the) people 54:9
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmu kavmi (the) people 54:33
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmun bir topluluktur (are) a people 59:13
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmun bir topluluktur (are) a people, 59:14
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim my people! 61:5
ق و م|GVM قوم GVM ḳavmi kavmim Nation 71:2
ق و م|GVMقوماGVMEḳavmenbir kavim(are) a people40x
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir topluma a people 3:86
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir millet (are) people 5:22
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir toplumu (to) a people 6:89
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir kavim a people 7:64
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir topluluk a people, 7:133
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir kavme a people, 7:164
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir kavimle a people 9:13
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir topluluk (with) a people 9:39
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir kavim a people 9:53
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir kavmi a people 9:115
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir topluluk a people 10:75
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir topluluk olarak (are) a people 11:29
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir topluluk (to) a people 11:57
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir topluluk a people 12:9
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir kavim a community. 18:86
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir kavim a community, 18:93
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir kavmi a people 19:97
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir topluluk another people. 21:11
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir topluluk a people 23:46
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir topluluk a people 23:106
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir topluluk a people 25:18
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir kavim a people 27:12
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir kavim a people 28:32
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen toplumu a people 28:46
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir kavmi a people 32:3
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir toplumu a people 36:6
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir toplum a people 37:30
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir kavim a people 43:5
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir kavim a people 43:54
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir topluma (for) a people 44:28
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir toplumu a people 45:14
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir toplum a people 45:31
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir kavim a people 46:23
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir toplum (with) a people 47:38
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir topluluk a people 48:12
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir topluluğa karşı a people 49:6
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir toplum a people 51:46
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir topluluğu a people, 58:14
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir milletin a people 58:22
ق و م|GVM قوما GVME ḳavmen bir topluluk ile (of) a people, 60:13
ق و م|GVMقومكGVMKḳavmukekavminyour people9x
ق و م|GVM قومك GVMK ḳavmuke kavmin your people 6:66
ق و م|GVM قومك GVMK ḳavmeke kavmine your people 7:145
ق و م|GVM قومك GVMK ḳavmike kavmin- your people 11:36
ق و م|GVM قومك GVMK ḳavmuke senin kavmin your people 11:49
ق و م|GVM قومك GVMK ḳavmeke kavmini your people 14:5
ق و م|GVM قومك GVMK ḳavmike kavmin- your people, 20:83
ق و م|GVM قومك GVMK ḳavmeke kavmini your people 20:85
ق و م|GVM قومك GVMK ḳavmuke kavmin Your people 43:57
ق و م|GVM قومك GVMK ḳavmeke kavmini your people 71:1
ق و م|GVMقومناGVMNEḳavminākavmimizNation4x
ق و م|GVM قومنا GVMNE ḳavminā kavmimizin our people 7:89
ق و م|GVM قومنا GVMNE ḳavmunā şu kavmimiz our people, 18:15
ق و م|GVM قومنا GVMNE ḳavmenā kavmimiz Nation 46:30
ق و م|GVM قومنا GVMNE ḳavmenā kavmimiz Nation 46:31
ق و م|GVMقومهGVMHḳavmuhukavmi"his people;"36x
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmuhu kavmi his people. 6:80
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmihi kavmine his people. 6:83
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmihi kavmine his people 7:59
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmihi kavmi- his people, 7:60
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmihi kavmi- his people, 7:66
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmihi kavmi- his people, 7:75
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmihi kavminin (of) his people 7:82
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmihi kavmi- his people, 7:88
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmihi kavmi- his people, 7:90
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmihi kavmine his people - 7:150
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmehu kavminden (from) his people 7:155
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmuhu kavmin his people, 7:160
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmihi kavmi- his people 10:83
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmihi kendi kavmine his people, 11:25
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmihi kavmi- his people, 11:27
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmihi kavmin- his people, 11:38
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmuhu kavmi his people 11:78
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmehu kavmine his people 11:98
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmihi kendi kavminin (of) his people 14:4
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmihi kavminin his people 19:11
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmehu toplumunu his people 20:79
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmihi kavmine his people 20:86
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmihi kavmi- his people, 23:23
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmihi kavmi- his people, 23:24
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmihi kavmi- his people 23:33
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmihi kavminin (of) his people 27:56
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmuhu kavmi his people, 28:76
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmihi kavminin his people 28:79
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmihi kavmine his people, 29:14
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmihi kavminin (of) his people 29:24
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmihi Kavmi'nin (of) his people 29:29
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmihi kavminin his people 36:28
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmihi kavminin "his people;" 43:51
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmehu kavmini his people, 43:54
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmehu kavmini his people 46:21
ق و م|GVM قومه GVMH ḳavmihi kavmine his people, 71:1
ق و م|GVMقومهاGVMHEḳavmehākavmine(to) her people,1x
ق و م|GVM قومها GVMHE ḳavmehā kavmine (to) her people, 19:27
ق و م|GVMقومهمGVMHMḳavmehumkavimlerinetheir people7x
ق و م|GVM قومهم GVMHM ḳavmehum kendi toplumlarıyle their people. 4:90
ق و م|GVM قومهم GVMHM ḳavmehum kendi toplumlarından their people, 4:91
ق و م|GVM قومهم GVMHM ḳavmehum kavimlerine their people 9:122
ق و م|GVM قومهم GVMHM ḳavmihim kavimlerine their people, 10:74
ق و م|GVM قومهم GVMHM ḳavmehum kavimlerini their people 14:28
ق و م|GVM قومهم GVMHM ḳavmihim kavimlerine their people, 30:47
ق و م|GVM قومهم GVMHM ḳavmihim kavimlerine their people 46:29
ق و م|GVMقوميGVMYḳavmīkavmimmy people5x
ق و م|GVM قومي GVMY ḳavmī kavmim my people, 7:142
ق و م|GVM قومي GVMY ḳavmī kavmim my people 25:30
ق و م|GVM قومي GVMY ḳavmī kavmim my people 26:117
ق و م|GVM قومي GVMY ḳavmī kavmim my people 36:26
ق و م|GVM قومي GVMY ḳavmī kavmimi my people 71:5
ق و م|GVMقيامGYEMḳiyāmunayağa kalkmaya(will be) standing2x
ق و م|GVM قيام GYEM ḳiyāmun kalkmış (will be) standing 39:68
ق و م|GVM قيام GYEM ḳiyāmin ayağa kalkmaya stand 51:45
ق و م|GVMقياماGYEMEḳiyāmenayaktaa means of support4x
ق و م|GVM قياما GYEME ḳiyāmen ayakta standing, 3:191
ق و م|GVM قياما GYEME ḳiyāmen bir geçim kaynağı a means of support 4:5
ق و م|GVM قياما GYEME ḳiyāmen doğrulmuşken standing 4:103
ق و م|GVM قياما GYEME ḳiyāmen doğrulunacak an establishment 5:97
ق و م|GVMقيماGYMEḳiyemendosdoğruright,2x
ق و م|GVM قيما GYME ḳiyemen dosdoğru right, 6:161
ق و م|GVM قيما GYME ḳayyimen dosdoğru olarak Straight, 18:2
ق و م|GVMقيمةGYMTḳayyimetundoğru, değerlicorrect.1x
ق و م|GVM قيمة GYMT ḳayyimetun doğru, değerli correct. 98:3
ق و م|GVMلقومLGVMliḳavminbir kavim içinfor (the) people51x
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin kavimler için for people 2:118
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir topluluk için for a people 2:164
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir toplum için to a people 2:230
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir kavme for people, 5:41
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir toplum için for a people 5:50
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir toplum için for a people 6:97
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir toplum için for a people 6:98
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin toplumu için for a people 6:99
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir toplum için for a people 6:105
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin kavimler için for a people 6:126
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir topluluk için for (the) people 7:32
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir toplum için for a people 7:52
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir toplum için for a people 7:58
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir kavim için to a people 7:188
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir toplum için for a people 7:203
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir kavme for a people 9:11
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir topluluk için for a people 10:5
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir topluluk için for a people 10:6
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin topluluk için for a people 10:24
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir topluluk için for a people 10:67
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin toplumlar için for a people 12:111
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir toplum için for a people 13:3
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir toplum için for a people 13:4
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir toplum için for a people 16:11
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir toplum için for a people 16:12
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir toplum için for a people 16:13
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir kavim için for a people 16:64
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir millet için for a people 16:65
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir toplum için for a people 16:67
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir millet için for a people 16:69
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir kavim için for a people 16:79
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin kavimler için for a people, 21:106
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin toplum with a people - 23:44
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir kavim için for a people 27:52
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir kavim için for a people 27:86
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir toplum için for a people 28:3
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir toplum için for a people 29:24
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir toplum için for a people 29:35
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir toplum için for a people 29:51
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir toplum için for a people 30:21
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir toplum için for a people 30:23
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir toplum için for a people 30:24
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir toplum için for a people 30:28
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir toplum için for a people 30:37
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir toplum için for a people 39:42
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir toplum için for a people 39:52
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir toplum için for a people 41:3
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin kavimler için for a people 45:4
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir toplum için for a people 45:5
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin bir toplum için for a people 45:13
ق و م|GVM لقوم LGVM liḳavmin kavimler için for a people 45:20
ق و م|GVMلقومكماLGVMKMEliḳavmikumākavminiz içinyour people1x
ق و م|GVM لقومكما LGVMKME liḳavmikumā kavminiz için your people 10:87
ق و م|GVMلقومهLGVMHliḳavmihikavmi içinfor his people,13x
ق و م|GVM لقومه LGVMH liḳavmihi kavmine to his people, 2:54
ق و م|GVM لقومه LGVMH liḳavmihi kavmi için for his people, 2:60
ق و م|GVM لقومه LGVMH liḳavmihi kavmine to his people, 2:67
ق و م|GVM لقومه LGVMH liḳavmihi kavmine to his people, 5:20
ق و م|GVM لقومه LGVMH liḳavmihi kavmine to his people, 7:80
ق و م|GVM لقومه LGVMH liḳavmihi kavmine to his people, 7:128
ق و م|GVM لقومه LGVMH liḳavmihi kavmine to his people, 10:71
ق و م|GVM لقومه LGVMH liḳavmihi kavmine to his people, 14:6
ق و م|GVM لقومه LGVMH liḳavmihi kavmine to his people, 27:54
ق و م|GVM لقومه LGVMH liḳavmihi kavmine to his people, 29:16
ق و م|GVM لقومه LGVMH liḳavmihi kavmine to his people, 29:28
ق و م|GVM لقومه LGVMH liḳavmihi kavmine to his people, 37:124
ق و م|GVM لقومه LGVMH liḳavmihi kavmine to his people, 61:5
ق و م|GVMلقومهمLGVMHMliḳavmihimkavimlerineto their people,1x
ق و م|GVM لقومهم LGVMHM liḳavmihim kavimlerine to their people, 60:4
ق و م|GVMللقومLLGVMlilḳavmikavimfor the people -3x
ق و م|GVM للقوم LLGVM lilḳavmi topluluğu için for the people - 10:85
ق و م|GVM للقوم LLGVM lilḳavmi topluluğu with the people 11:44
ق و م|GVM للقوم LLGVM lilḳavmi kavim with the people - 23:41
ق و م|GVMليقومLYGVMliyeḳūmeyerine getirsinler diyethat may establish1x
ق و م|GVM ليقوم LYGVM liyeḳūme yerine getirsinler diye that may establish 57:25
ق و م|GVMليقيمواLYGYMVEliyuḳīmūdoğrulsunlar diyeThat they may establish1x
ق و م|GVM ليقيموا LYGYMVE liyuḳīmū doğrulsunlar diye That they may establish 14:37
ق و م|GVMمستقيمMSTGYMmusteḳīmindoğru"straight."""26x
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru "straight.""" 2:142
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru straight. 2:213
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmun doğru "straight.""" 3:51
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru straight. 3:101
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin dosdoğru (the) straight. 5:16
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru (the) straight. 6:39
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru straight. 6:87
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin dosdoğru straight - 6:161
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru (the) straight path. 10:25
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru straight. 11:56
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmun dosdoğru straight. 15:41
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru straight? 16:76
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru straight. 16:121
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmun dosdoğru "straight.""" 19:36
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru Straight. 22:54
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin dosdoğru straight. 22:67
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru Straight. 23:73
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru straight. 24:46
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin dosdoğru Straight. 36:4
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmun doğru Straight. 36:61
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru Straight, 42:52
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru Straight. 43:43
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmun doğru Straight. 43:61
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmun doğru "Straight.""" 43:64
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru Straight. 46:30
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin dosdoğru Straight? 67:22
ق و م|GVMمستقيماMSTGYMEmusteḳīmendoğru(the) straight.6x
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen doğru (the) straight. 4:68
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen doğru straight. 4:175
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen doğru straight. 6:126
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen dosdoğru straight, 6:153
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen doğru Straight, 48:2
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen dosdoğru Straight. 48:20
ق و م|GVMمقامMGEMmeḳāmi(divanında) durmaktan(is) a position7x
ق و م|GVM مقام MGEM meḳāmi makam- (the) standing place 2:125
ق و م|GVM مقام MGEM meḳāmu doğrultan standing place 3:97
ق و م|GVM مقام MGEM muḳāme duracak yer stand 33:13
ق و م|GVM مقام MGEM meḳāmun bir makamı (is) a position 37:164
ق و م|GVM مقام MGEM meḳāmin bir makamdadır a place 44:51
ق و م|GVM مقام MGEM meḳāme (divanında) durmaktan (the) standing 55:46
ق و م|GVM مقام MGEM meḳāme divanında durmaktan standing 79:40
ق و م|GVMمقاماMGEMEmeḳāmenbir makama(in) position.2x
ق و م|GVM مقاما MGEME meḳāmen bir makama (to) a station 17:79
ق و م|GVM مقاما MGEME meḳāmen makamı (in) position. 19:73
ق و م|GVMمقامكMGEMKmeḳāmikemakamın-your place.1x
ق و م|GVM مقامك MGEMK meḳāmike makamın- your place. 27:39
ق و م|GVMمقامهماMGEMHMEmeḳāmehumāonların yerine(in) their place1x
ق و م|GVM مقامهما MGEMHME meḳāmehumā onların yerine (in) their place 5:107
ق و م|GVMمقاميMGEMYmeḳāmīaranızda durmammy stay2x
ق و م|GVM مقامي MGEMY meḳāmī aranızda durmam my stay 10:71
ق و م|GVM مقامي MGEMY meḳāmī makamımdan standing before Me 14:14
ق و م|GVMمقيمMGYMmuḳīmun-doğrulmuş"everlasting."""8x
ق و م|GVM مقيم MGYM muḳīmun sürekli lasting. 5:37
ق و م|GVM مقيم MGYM muḳīmun tükenmeyen enduring. 9:21
ق و م|GVM مقيم MGYM muḳīmun sürekli enduring. 9:68
ق و م|GVM مقيم MGYM muḳīmun kalıcı "lasting.""" 11:39
ق و م|GVM مقيم MGYM muḳīme -doğrulmuş an establisher 14:40
ق و م|GVM مقيم MGYM muḳīmin durmaktadır established. 15:76
ق و م|GVM مقيم MGYM muḳīmun sürekli "everlasting.""" 39:40
ق و م|GVM مقيم MGYM muḳīmin sürekli lasting. 42:45
ق و م|GVMنقيمNGYMnuḳīmukurmayızWe will assign1x
ق و م|GVM نقيم NGYM nuḳīmu kurmayız We will assign 18:105
ق و م|GVMوأقامVÊGEMve eḳāmeve -doğrulanand (who) establish2x
ق و م|GVM وأقام VÊGEM ve eḳāme ve doğrulun and (who) establish 2:177
ق و م|GVM وأقام VÊGEM ve eḳāme ve -doğrulan and establishes 9:18
ق و م|GVMوأقامواVÊGEMVEve eḳāmūve -doğrularakand establish8x
ق و م|GVM وأقاموا VÊGEMVE ve eḳāmū ve -doğrulmak and established 2:277
ق و م|GVM وأقاموا VÊGEMVE ve eḳāmū ve -doğrulmuş and establish 7:170
ق و م|GVM وأقاموا VÊGEMVE ve eḳāmū ve -doğrulur and establish 9:5
ق و م|GVM وأقاموا VÊGEMVE ve eḳāmū ve -doğrulur and establish 9:11
ق و م|GVM وأقاموا VÊGEMVE ve eḳāmū ve doğrulur and establish 13:22
ق و م|GVM وأقاموا VÊGEMVE ve eḳāmū ve -doğrularak and establish 35:18
ق و م|GVM وأقاموا VÊGEMVE ve eḳāmū ve -doğrularak and establish 35:29
ق و م|GVM وأقاموا VÊGEMVE ve eḳāmū ve -doğrulur and establish 42:38
ق و م|GVMوأقمVÊGMve eḳimive doğrulAnd establish3x
ق و م|GVM وأقم VÊGM ve eḳimi ve doğrul And establish 11:114
ق و م|GVM وأقم VÊGM ve eḳimi ve doğrul and establish 20:14
ق و م|GVM وأقم VÊGM ve eḳimi ve doğrul and establish 29:45
ق و م|GVMوأقمنVÊGMNve eḳimneve -doğrulunAnd establish1x
ق و م|GVM وأقمن VÊGMN ve eḳimne ve -doğrulun And establish 33:33
ق و م|GVMوأقومVÊGVMve eḳve muve daha sağlamand more suitable3x
ق و م|GVM وأقوم VÊGVM ve eḳve mu ve daha sağlam and more upright 2:282
ق و م|GVM وأقوم VÊGVM ve eḳve me ve daha sağlam and more suitable. 4:46
ق و م|GVM وأقوم VÊGVM ve eḳve mu ve daha sağlamdır and more suitable 73:6
ق و م|GVMوأقيمواVÊGYMVEve eḳīmūve -doğrulupAnd establish11x
ق و م|GVM وأقيموا VÊGYMVE ve eḳīmū ve doğrulun And establish 2:43
ق و م|GVM وأقيموا VÊGYMVE ve eḳīmū ve doğrulun and establish 2:83
ق و م|GVM وأقيموا VÊGYMVE ve eḳīmū ve doğrulun And establish 2:110
ق و م|GVM وأقيموا VÊGYMVE ve eḳīmū ve doğrulmak and establish 4:77
ق و م|GVM وأقيموا VÊGYMVE ve eḳīmū ve O'na doğrultun and set 7:29
ق و م|GVM وأقيموا VÊGYMVE ve eḳīmū ve doğrulun and establish 10:87
ق و م|GVM وأقيموا VÊGYMVE ve eḳīmū ve -doğrulur And establish 24:56
ق و م|GVM وأقيموا VÊGYMVE ve eḳīmū ve -doğrulup and establish 30:31
ق و م|GVM وأقيموا VÊGYMVE ve eḳīmū ve yapın And establish 55:9
ق و م|GVM وأقيموا VÊGYMVE ve eḳīmū ve yapın and establish 65:2
ق و م|GVM وأقيموا VÊGYMVE ve eḳīmū ve doğrulun and establish 73:20
ق و م|GVMوإقامVÎGEMve iḳāmeve -doğrulurand (from) establishing2x
ق و م|GVM وإقام VÎGEM ve iḳāme ve doğrul and establishment 21:73
ق و م|GVM وإقام VÎGEM ve iḳāmi ve -doğrulur and (from) establishing 24:37
ق و م|GVMواستقمVESTGMvesteḳimve doğru oland stand firm1x
ق و م|GVM واستقم VESTGM vesteḳim ve doğru ol and stand firm 42:15
ق و م|GVMوالقائمينVELGEÙMYNvelḳāimīneve ayakta duranlar içinand those who stand1x
ق و م|GVM والقائمين VELGEÙMYN velḳāimīne ve ayakta duranlar için and those who stand 22:26
ق و م|GVMوالمقيميVELMGYMYvelmuḳīmīve doğrulurlarand those who establish1x
ق و م|GVM والمقيمي VELMGYMY velmuḳīmī ve doğrulurlar and those who establish 22:35
ق و م|GVMوالمقيمينVELMGYMYNvelmuḳīmīneve -doğrulmuşAnd the ones who establish1x
ق و م|GVM والمقيمين VELMGYMYN velmuḳīmīne ve -doğrulmuş And the ones who establish 4:162
ق و م|GVMوقائماVGEÙMEve ḳāimenve ayakta durarakand standing,1x
ق و م|GVM وقائما VGEÙME ve ḳāimen ve ayakta durarak and standing, 39:9
ق و م|GVMوقومVGVMve ḳavmive kavmiand (the) people8x
ق و م|GVM وقوم VGVM ve ḳavmi ve kavminin and (the) people 9:70
ق و م|GVM وقوم VGVM ve ḳavmu ve kavmi And (the) people 22:43
ق و م|GVM وقوم VGVM ve ḳavmu ve kavmi and (the) people 22:43
ق و م|GVM وقوم VGVM ve ḳavme ve kavmi And (the) people 25:37
ق و م|GVM وقوم VGVM ve ḳavmu ve kavmi and (the) people 38:13
ق و م|GVM وقوم VGVM ve ḳavmu ve kavmi and (the) people 50:14
ق و م|GVM وقوم VGVM ve ḳavme ve kavmini (helak etmiştik) And (the) people 51:46
ق و م|GVM وقوم VGVM ve ḳavme ve kavmini (helak etmişti) And (the) people 53:52
ق و م|GVMوقومكVGVMKve ḳavmekeve kavminiand your people1x
ق و م|GVM وقومك VGVMK ve ḳavmeke ve kavmini and your people 6:74
ق و م|GVMوقومهVGVMHve ḳavmehuve kavmineand his people7x
ق و م|GVM وقومه VGVMH ve ḳavmehu ve kavmini and his people 7:127
ق و م|GVM وقومه VGVMH ve ḳavmuhu ve kavminin and his people, 7:137
ق و م|GVM وقومه VGVMH ve ḳavmihi ve kavmine and his people, 21:52
ق و م|GVM وقومه VGVMH ve ḳavmihi ve kavmine and his people, 26:70
ق و م|GVM وقومه VGVMH ve ḳavmihi ve onun kavmine and his people. 27:12
ق و م|GVM وقومه VGVMH ve ḳavmihi ve kavmine and his people, 37:85
ق و م|GVM وقومه VGVMH ve ḳavmihi ve kavmine and his people, 43:26
ق و م|GVMوقومهاVGVMHEve ḳavmehāve kavminiand her people1x
ق و م|GVM وقومها VGVMHE ve ḳavmehā ve kavmini and her people 27:24
ق و م|GVMوقومهمVGVMHMve ḳavmehumve kavimleriniand their people1x
ق و م|GVM وقومهم VGVMHM ve ḳavmehum ve kavimlerini and their people 27:51
ق و م|GVMوقومهماVGVMHMEveḳavmuhumāiki adamın kavmiand their people2x
ق و م|GVM وقومهما VGVMHME veḳavmuhumā iki adamın kavmi while their people 23:47
ق و م|GVM وقومهما VGVMHME ve ḳavmehumā ve kavimlerini and their people 37:115
ق و م|GVMوقومواVGVMVEve ḳūmūve -doğrulmakand stand up1x
ق و م|GVM وقوموا VGVMVE ve ḳūmū ve -doğrulmak and stand up 2:238
ق و م|GVMوقياماVGYEMEve ḳiyāmenve (Onun divanında) durarakand standing.1x
ق و م|GVM وقياما VGYEME ve ḳiyāmen ve (Onun divanında) durarak and standing. 25:64
ق و م|GVMولقومكVLGVMKveliḳavmikeve kavmineand your people,1x
ق و م|GVM ولقومك VLGVMK veliḳavmike ve kavmine and your people, 43:44
ق و م|GVMومقامVMGEMve meḳāminve makamlar(dan)and a place2x
ق و م|GVM ومقام VMGEM ve meḳāmin ve yer(lerinden) and a place 26:58
ق و م|GVM ومقام VMGEM ve meḳāmin ve makamlar(dan) and places 44:26
ق و م|GVMومقاماVMGEMEve muḳāmenve bir makamdır"and resting place."""2x
ق و م|GVM ومقاما VMGEME ve muḳāmen ve bir makamdır "and resting place.""" 25:66
ق و م|GVM ومقاما VMGEME ve muḳāmen ve makamdır and a resting place. 25:76
ق و م|GVMويقيمواVYGYMVEve yuḳīmūve -doğrulmalarıand to establish1x
ق و م|GVM ويقيموا VYGYMVE ve yuḳīmū ve -doğrulmaları and to establish 98:5
ق و م|GVMويقيمونVYGYMVNve yuḳīmūneve -doğrulurlarand establish2x
ق و م|GVM ويقيمون VYGYMVN ve yuḳīmūne ve Doğrulurlar and establish 2:3
ق و م|GVM ويقيمون VYGYMVN ve yuḳīmūne ve -doğrulurlar and they establish 9:71
ق و م|GVMيستقيمYSTGYMyesteḳīmedoğru hareket etmektake a straight way.1x
ق و م|GVM يستقيم YSTGYM yesteḳīme doğru hareket etmek take a straight way. 81:28
ق و م|GVMيقومYGVMyeḳūmu(şahidliğe) duracakları(when) will stand5x
ق و م|GVM يقوم YGVM yeḳūmu kalkarlar stands 2:275
ق و م|GVM يقوم YGVM yeḳūmu görüleceği will (be) established 14:41
ق و م|GVM يقوم YGVM yeḳūmu (şahidliğe) duracakları (when) will stand 40:51
ق و م|GVM يقوم YGVM yeḳūmu dururlar will stand 78:38
ق و م|GVM يقوم YGVM yeḳūmu dururlar will stand 83:6
ق و م|GVMيقومانYGVMENyeḳūmānigeçerstand1x
ق و م|GVM يقومان YGVMEN yeḳūmāni geçer stand 5:107
ق و م|GVMيقومونYGVMVNyeḳūmūnekalkamazlarthey can stand1x
ق و م|GVM يقومون YGVMVN yeḳūmūne kalkamazlar they can stand 2:275
ق و م|GVMيقيماYGYMEyuḳīmākoruyacaklarınathey (will be able to) keep3x
ق و م|GVM يقيما YGYME yuḳīmā koruyamamaktan they both (can) keep 2:229
ق و م|GVM يقيما YGYME yuḳīmā koruyamamaktan they both (can) keep 2:229
ق و م|GVM يقيما YGYME yuḳīmā koruyacaklarına they (will be able to) keep 2:230
ق و م|GVMيقيمواYGYMVEyuḳīmū-doğrulurlar(to) establish1x
ق و م|GVM يقيموا YGYMVE yuḳīmū -doğrulurlar (to) establish 14:31
ق و م|GVMيقيمونYGYMVNyuḳīmūne-doğrulurlarestablish4x
ق و م|GVM يقيمون YGYMVN yuḳīmūne doğrulurlar establish 5:55
ق و م|GVM يقيمون YGYMVN yuḳīmūne doğrulurlar establish 8:3
ق و م|GVM يقيمون YGYMVN yuḳīmūne doğrulurlar establish 27:3
ق و م|GVM يقيمون YGYMVN yuḳīmūne -doğrulurlar establish 31:4


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}