» 40 / Mü’min  32:

Kuran Sırası: 40
İniş Sırası: 60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

 » 40 / Mü’min  Suresi: 32
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. ويَا (VYE) = ve yā : ve EY/HEY
2. قَوْمِ (GVM) = ḳavmi : kavmim
3. إِنِّي (ÎNY) = innī : gerçekten ben
4. أَخَافُ (ÊḢEF) = eḣāfu : korkuyorum
5. عَلَيْكُمْ (ALYKM) = ǎleykum : sizin için
6. يَوْمَ (YVM) = yevme : gününden
7. التَّنَادِ (ELTNED̃) = t-tenādi : o çağırma
ve EY/HEY | kavmim | gerçekten ben | korkuyorum | sizin için | gününden | o çağırma |

[Y] [GVM] [] [ḢVF] [] [YVM] [ND̃V]
VYE GVM ÎNY ÊḢEF ALYKM YVM ELTNED̃

ve yā ḳavmi innī eḣāfu ǎleykum yevme t-tenādi
ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد

 » 40 / Mü’min  Suresi: 32
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ويا ي | Y VYE ve yā ve EY/HEY "and ""O!"
قوم ق و م | GVM GVM ḳavmi kavmim Nation
إني | ÎNY innī gerçekten ben Indeed, I
أخاف خ و ف | ḢVF ÊḢEF eḣāfu korkuyorum [I] fear
عليكم | ALYKM ǎleykum sizin için for you
يوم ي و م | YVM YVM yevme gününden (the) Day
التناد ن د و | ND̃V ELTNED̃ t-tenādi o çağırma (of) Calling,

40:32 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve EY/HEY | kavmim | gerçekten ben | korkuyorum | sizin için | gününden | o çağırma |

[Y] [GVM] [] [ḢVF] [] [YVM] [ND̃V]
VYE GVM ÎNY ÊḢEF ALYKM YVM ELTNED̃

ve yā ḳavmi innī eḣāfu ǎleykum yevme t-tenādi
ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد

[ي] [ق و م] [] [خ و ف] [] [ي و م] [ن د و]

 » 40 / Mü’min  Suresi: 32
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ويا ي | Y VYE ve yā ve EY/HEY "and ""O!"
Vav,Ye,Elif,
6,10,1,

قوم ق و م | GVM GVM ḳavmi kavmim Nation
Gaf,Vav,Mim,
100,6,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
الواو عاطفة
أداة نداء
اسم مرفوع والياء المحذوفة ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إني | ÎNY innī gerçekten ben Indeed, I
,Nun,Ye,
,50,10,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person singular object pronoun
حرف نصب والياء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
أخاف خ و ف | ḢVF ÊḢEF eḣāfu korkuyorum [I] fear
,Hı,Elif,Fe,
,600,1,80,
V – 1st person singular imperfect verb
فعل مضارع
عليكم | ALYKM ǎleykum sizin için for you
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
يوم ي و م | YVM YVM yevme gününden (the) Day
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
التناد ن د و | ND̃V ELTNED̃ t-tenādi o çağırma (of) Calling,
Elif,Lam,Te,Nun,Elif,Dal,
1,30,400,50,1,4,
N – genitive masculine (form VI) verbal noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |ويَا: ve EY/HEY | قَوْمِ: kavmim | إِنِّي: gerçekten ben | أَخَافُ: korkuyorum | عَلَيْكُمْ: sizin için | يَوْمَ: gününden | التَّنَادِ: o çağırma |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ويا WYE ve EY/HEY | قوم GWM kavmim | إني ÎNY gerçekten ben | أخاف ÊḢEF korkuyorum | عليكم ALYKM sizin için | يوم YWM gününden | التناد ELTNED̃ o çağırma |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve yā : ve EY/HEY | ḳavmi: kavmim | innī: gerçekten ben | eḣāfu: korkuyorum | ǎleykum: sizin için | yevme: gününden | t-tenādi: o çağırma |
Kırık Meal (Transcript) : |VYE: ve EY/HEY | GVM: kavmim | ÎNY: gerçekten ben | ÊḢEF: korkuyorum | ALYKM: sizin için | YVM: gününden | ELTNED̃: o çağırma |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve ey kavmim, ben, o feryâdü figan, o boşuna bağırıp söylenme günündeki hâlinizden korkuyorum.
Adem Uğur : Ey kavmim! Gerçekten sizin için o bağrışıp çağrışma gününden, korkuyorum.
Ahmed Hulusi : (O iman eden adam dedi ki): "Ey kavmim. . . Gerçekten ben, sizin üzerinize o endişeyle haykırışma sürecinin gelmesinden korkuyorum. "
Ahmet Tekin : 'Ey kavmim, ben sizin adınıza, feryad-ü figan edilecek bir vâveylâ gününden korkuyorum.'
Ahmet Varol : Ey kavmim! Ben sizin hakkınızda o çağrışma gününden korkuyorum.
Ali Bulaç : "Ve ey kavmim, doğrusu ben sizin için o feryat (edeceğiniz kıyamet) gününden korkuyorum."
Ali Fikri Yavuz : Ey Kavmim! Gerçekten ben, başınıza gelecek çağrışma gününden (imdad için birbirinizi yardıma çağıracağınız kıyamet gününden) korkuyorum.
Bekir Sadak : «Ey milletim! Ahu figan gununden sizin hesabiniza korkuyorum.»
Celal Yıldırım : «Ey milletim ! Doğrusu ben sizin için bağrış-çağrış (seslerinin yükseldiği bir) günden korkuyorum.
Diyanet İşleri : (32-33) “Ey kavmim! Gerçekten sizin için, o bağrışıp çağrışma gününden, arkanıza dönüp kaçmaya çalışacağınız günden korkuyorum. (O gün) sizi, Allah’(ın azabın)dan kurtaracak kimse yoktur. Allah, kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek de yoktur.”
Diyanet İşleri (eski) : 'Ey milletim! Ahu figan gününden sizin hesabınıza korkuyorum.'
Diyanet Vakfi : (32-33) «Ey kavmim! Gerçekten sizin için o bağrışıp çağrışma gününden, arkanıza dönüp kaçacağınız günden korkuyorum. Sizi Allah'tan (O'nun azabından) kurtaracak kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa, artık onu doğru yola iletecek de yoktur.»
Edip Yüksel : 'Halkım, sizin için Toplanma Gününden korkuyorum.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Ey kavmim! Ben size gelecek o çağrışma gününden (kıyamet gününden) korkuyorum.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ve ey kavmim, ben sizin için o çağrışma gününden korkuyorum.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hem ey kavmım! hakıkaten ben size o çığrışma gününden korkarım
Fizilal-il Kuran : Ey kavmim, sizin için insanların korku ve dehşetten bağırıp birbirlerinden yardım isteyecekleri o çağırma gününden korkuyorum.
Gültekin Onan : "Ve ey kavmim, doğrusu ben sizin için o feryat (edeceğiniz kıyamet) gününden korkuyorum."
Hakkı Yılmaz : (30-35) "Yine o iman etmiş olan kimse: “Ey toplumum! Şüphesiz ben, sizin hakkınızda Ahzâb'ın günü benzerinden; Nûh toplumunun, Âd'ın, Semûd'un ve daha sonrakilerin maceralarının benzerinden korkuyorum. Ve Allah, kulları için bir haksızlık, yanlışlık istemez. Ey toplumum! Şüphesiz ben, size gelecek o çağrışma-bağrışma/ kaçışma gününden; arkanıza dönüp kaçacağınız günden korkuyorum. Sizin için Allah'tan koruyan biri yoktur. Her kimi de Allah şaşırtırsa, artık onun için bir yol gösterici yoktur. Ve andolsun ki, bundan önce size Yûsuf delillerle gelmişti. O zaman da o'nun size getirdiği şeylerde şüphe edip durmuştunuz. Sonunda o öldüğünde de, “Bundan sonra Allah, asla elçi göndermez” dediniz. Allah, şu kendilerine gelmiş bir güç olmaksızın, Allah'ın âyetleri/alâmetleri/göstergeleri hakkında mücâdele eden, aşırı giden, şüpheci olan kişileri işte böyle şaşırtır. Bu durum, Allah katında ve iman edenler yanında buğz olarak büyüktür. İşte Allah, her böbürlenen zorbanın kalbi üzerine damga basar” dedi. "
Hasan Basri Çantay : «Ey kavmim, hakıykat ben size karşı o bağrışıb çağırışma gününden endîşe etmekdeyim».
Hayrat Neşriyat : (32-33) 'Ey kavmim! Doğrusu ben sizin için bağrışıp çağrışma gününden (kıyâmet gününden, hesab yerine) arkanızı dönen kimseler olarak (Cehenneme) gideceğiniz günden korkuyorum. (O gün) sizi Allah’(ın azâbın)dan kurtaracak hiçbir kimse yoktur. Bununla berâber Allah kimi (isyanındaki inadı yüzünden) dalâlete atarsa, artık onu hidâyete erdirecek hiçbir kimse yoktur.'
İbni Kesir : Ey kavmim; doğrusu ben, sizin için o feryad gününden endişe ediyorum.
İskender Evrenosoğlu : Ve ey kavmim, muhakkak ki ben, sizin için feryat gününden (kıyâmet gününden) korkuyorum!
Muhammed Esed : Ey kavmim! Sizin için, (sıkıntıyla) birbirinizi çağıracağınız Gün(ün, Hesap Günü'nün gelmesin)den korkuyorum;
Ömer Nasuhi Bilmen : «Ve ey kavmim! Ben sizin üzerinize o feryâd ü figan edilecek günden korkuyorum.»
Ömer Öngüt : "Ey kavmim! Âh-u figân gününden sizin hesabınıza korkuyorum. "
Şaban Piriş : -Ey halkım, ben sizin için feryat gününden korkuyorum.
Suat Yıldırım : "Ey benim milletim! Ben sizin hakkınızda o feryad u figan gününden, birbirinizden imdad isteyeceğiniz günden endişe ediyorum."
Süleyman Ateş : Ey kavmim, sizin için o (Yüce Divâna) çağırma (yahut feryâd etme) gününden korkuyorum.
Tefhim-ul Kuran : «Ve ey kavmim, doğrusu ben sizin için o feryat (edeceğiniz kıyamet) gününden korkuyorum.»
Ümit Şimşek : 'Ey kavmim! Ben sizin hakkınızda o feryat ve figan gününden korkuyorum.
Yaşar Nuri Öztürk : "Ey toplumum, sizin adınıza o bağırıp-çağrışma gününden korkuyorum."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}