» 40 / Mü’min  30:

Kuran Sırası: 40
İniş Sırası: 60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

 » 40 / Mü’min  Suresi: 30
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَقَالَ (VGEL) = ve ḳāle : ve dedi ki
2. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī : (adam)
3. امَنَ ( ËMN) = āmene : inanan
4. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
5. قَوْمِ (GVM) = ḳavmi : kavmim
6. إِنِّي (ÎNY) = innī : elbette ben
7. أَخَافُ (ÊḢEF) = eḣāfu : korkuyorum
8. عَلَيْكُمْ (ALYKM) = ǎleykum : üzerinize
9. مِثْلَ (MS̃L) = miṧle : mislinden
10. يَوْمِ (YVM) = yevmi : gününün
11. الْأَحْزَابِ (ELÊḪZEB) = l-eHzābi : öncekilerin
ve dedi ki | (adam) | inanan | EY/HEY/AH | kavmim | elbette ben | korkuyorum | üzerinize | mislinden | gününün | öncekilerin |

[GVL] [] [EMN] [Y] [GVM] [] [ḢVF] [] [MS̃L] [YVM] [ḪZB]
VGEL ELZ̃Y ËMN YE GVM ÎNY ÊḢEF ALYKM MS̃L YVM ELÊḪZEB

ve ḳāle lleƶī āmene ḳavmi innī eḣāfu ǎleykum miṧle yevmi l-eHzābi
وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب

 » 40 / Mü’min  Suresi: 30
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقال ق و ل | GVL VGEL ve ḳāle ve dedi ki And said
الذي | ELZ̃Y lleƶī (adam) (he) who
آمن ا م ن | EMN ËMN āmene inanan believed,
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
قوم ق و م | GVM GVM ḳavmi kavmim Nation
إني | ÎNY innī elbette ben Indeed I,
أخاف خ و ف | ḢVF ÊḢEF eḣāfu korkuyorum [I] fear
عليكم | ALYKM ǎleykum üzerinize for you
مثل م ث ل | MS̃L MS̃L miṧle mislinden like
يوم ي و م | YVM YVM yevmi gününün (the) day
الأحزاب ح ز ب | ḪZB ELÊḪZEB l-eHzābi öncekilerin (of) the companies,

40:30 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve dedi ki | (adam) | inanan | EY/HEY/AH | kavmim | elbette ben | korkuyorum | üzerinize | mislinden | gününün | öncekilerin |

[GVL] [] [EMN] [Y] [GVM] [] [ḢVF] [] [MS̃L] [YVM] [ḪZB]
VGEL ELZ̃Y ËMN YE GVM ÎNY ÊḢEF ALYKM MS̃L YVM ELÊḪZEB

ve ḳāle lleƶī āmene ḳavmi innī eḣāfu ǎleykum miṧle yevmi l-eHzābi
وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب

[ق و ل] [] [ا م ن] [ي] [ق و م] [] [خ و ف] [] [م ث ل] [ي و م] [ح ز ب]

 » 40 / Mü’min  Suresi: 30
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقال ق و ل | GVL VGEL ve ḳāle ve dedi ki And said
Vav,Gaf,Elif,Lam,
6,100,1,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
الذي | ELZ̃Y lleƶī (adam) (he) who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
آمن ا م ن | EMN ËMN āmene inanan believed,
,Mim,Nun,
,40,50,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

قوم ق و م | GVM GVM ḳavmi kavmim Nation
Gaf,Vav,Mim,
100,6,40,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
أداة نداء
اسم مرفوع والياء المحذوفة ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إني | ÎNY innī elbette ben Indeed I,
,Nun,Ye,
,50,10,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person singular object pronoun
حرف نصب والياء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
أخاف خ و ف | ḢVF ÊḢEF eḣāfu korkuyorum [I] fear
,Hı,Elif,Fe,
,600,1,80,
V – 1st person singular imperfect verb
فعل مضارع
عليكم | ALYKM ǎleykum üzerinize for you
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
مثل م ث ل | MS̃L MS̃L miṧle mislinden like
Mim,Se,Lam,
40,500,30,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
يوم ي و م | YVM YVM yevmi gününün (the) day
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الأحزاب ح ز ب | ḪZB ELÊḪZEB l-eHzābi öncekilerin (of) the companies,
Elif,Lam,,Ha,Ze,Elif,Be,
1,30,,8,7,1,2,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَقَالَ: ve dedi ki | الَّذِي: (adam) | امَنَ: inanan | يَا: EY/HEY/AH | قَوْمِ: kavmim | إِنِّي: elbette ben | أَخَافُ: korkuyorum | عَلَيْكُمْ: üzerinize | مِثْلَ: mislinden | يَوْمِ: gününün | الْأَحْزَابِ: öncekilerin |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وقال WGEL ve dedi ki | الذي ELZ̃Y (adam) | آمن ËMN inanan | يا YE EY/HEY/AH | قوم GWM kavmim | إني ÎNY elbette ben | أخاف ÊḢEF korkuyorum | عليكم ALYKM üzerinize | مثل MS̃L mislinden | يوم YWM gününün | الأحزاب ELÊḪZEB öncekilerin |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ḳāle: ve dedi ki | lleƶī: (adam) | āmene: inanan | : EY/HEY/AH | ḳavmi: kavmim | innī: elbette ben | eḣāfu: korkuyorum | ǎleykum: üzerinize | miṧle: mislinden | yevmi: gününün | l-eHzābi: öncekilerin |
Kırık Meal (Transcript) : |VGEL: ve dedi ki | ELZ̃Y: (adam) | ËMN: inanan | YE: EY/HEY/AH | GVM: kavmim | ÎNY: elbette ben | ÊḢEF: korkuyorum | ALYKM: üzerinize | MS̃L: mislinden | YVM: gününün | ELÊḪZEB: öncekilerin |
Abdulbaki Gölpınarlı : O inanan, ey kavmim dedi, ben bir bölük ümmetin uğradıkları azâba uğrayacaksınız diye korkuyorum.
Adem Uğur : İman etmiş olan dedi ki: "Ey kavmim! Doğrusu ben üzerinize önceki toplulukların günü gibi, bir günün gelmesinden korkuyorum."
Ahmed Hulusi : İman etmiş kimse dedi ki: "Ey kavmim! Muhakkak ki ben, sizin üzerinize hakikate karşı birleşmişlerin başına gelenlerin yaşadığı sürecin benzeriyle karşılaşmanızdan korkuyorum. "
Ahmet Tekin : İman eden yiğit adam: 'Ey kavmim, ben, önceki çeşitli toplumların başına gelen bir felâket gününün sizin başınıza gelmesinden korkuyorum' dedi.
Ahmet Varol : İman eden kişi de dedi ki: 'Ey kavmim! Doğrusu ben sizin hakkınızda o fırkaların günü gibi bir günün gelip çatmasından korkuyorum.
Ali Bulaç : İman eden (adam) dedi ki: "Ey Kavmim, ben o fırkaların gününe benzer (bir günün felaketine uğrarsınız) diye korkuyorum."
Ali Fikri Yavuz : İman etmiş olan adam da şöyle dedi: “- Ey Kavmim! Doğrusu ben (Mûsa’yı yalanlamanız neticesi) size kâfir ümmetlerin günleri gibi bir günden korkuyorum:
Bekir Sadak : (30-31) Inanmis olan adam dedi ki: «Ey milletim! Dogrusu ben sizin icin, Nuh milletinin, Ad, Semud ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi, peygamberleri yalanlayan topluluklarin ugradiklari bir gunun benzerinden korkuyorum. Allah kullara zulum dilemez.»
Celal Yıldırım : (30-31) İmân eden adam ise, «ey milletim !» dedi, «elbette ben o sürü sürü toplulukların birleştiği gündeki gibi bir durumun; Nûh kavminin, Âd ve Semûd kavminin ve onlardan sonraki kavimlerin durumu gibi bir duru mun sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum. Allah, kullarına zulüm (etmek) istemez.»
Diyanet İşleri : (30-31) İman etmiş olan adam dedi ki: “Ey kavmim! Şüphesiz ben, Nûh kavmi, Âd kavmi, Semûd kavmi ve onlardan sonra gelen toplulukların başına gelen olayların sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum. Allah, kullarına asla zulmetmek istemez.”
Diyanet İşleri (eski) : (30-31) İnanmış olan adam dedi ki: 'Ey milletim! Doğrusu ben sizin için, Nuh milletinin, Ad, Semud ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi, peygamberleri yalanlayan toplulukların uğradıkları bir günün benzerinden korkuyorum. Allah kullara zulüm dilemez.'
Diyanet Vakfi : (30-31) İman etmiş olan dedi ki: «Ey kavmim! Doğrusu ben sizin için, Nuh kavminin, Âd, Semûd ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi, (peygamberleri yalanlayan) toplulukların başlarına gelen bir âkıbetten korkuyorum. Allah, kullarına bir zulüm dileyecek değildir.»
Edip Yüksel : İnanmış adam dedi ki, 'Ey halkım daha önceki partilerin günü gibi bir sonuca uğramanızdan korkuyorum.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O iman etmiş olan kimse de: «Ey kavmim! Doğrusu ben sizin hakkınızda Ahzab (önceki çeşitli toplumlar)ın günleri gibi bir günden korkuyorum.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O iman etmiş olan kişi: «Ey kavmim, doğrusu ben sizin hakkınızda Ahzab (eski topluluklar)ın günleri gibi bir günden korkuyorum.
Elmalılı Hamdi Yazır : O iyman etmiş olan zat da, ey kavmım! dedi doğrusu ben size Ahzâb günleri gibi bir günden korkuyorum,
Fizilal-il Kuran : İnanan adam dedi ki: «Ey kavmim, ben üzerinize önceki toplulukların uğradıkları bir günün benzerinden korkuyorum.
Gültekin Onan : İnanan (adam) dedi ki: "Ey kavmim ben o fırkaların gününe benzer [bir günün felaketine uğrarsınız] diye korkuyorum."
Hakkı Yılmaz : (30-35) "Yine o iman etmiş olan kimse: “Ey toplumum! Şüphesiz ben, sizin hakkınızda Ahzâb'ın günü benzerinden; Nûh toplumunun, Âd'ın, Semûd'un ve daha sonrakilerin maceralarının benzerinden korkuyorum. Ve Allah, kulları için bir haksızlık, yanlışlık istemez. Ey toplumum! Şüphesiz ben, size gelecek o çağrışma-bağrışma/ kaçışma gününden; arkanıza dönüp kaçacağınız günden korkuyorum. Sizin için Allah'tan koruyan biri yoktur. Her kimi de Allah şaşırtırsa, artık onun için bir yol gösterici yoktur. Ve andolsun ki, bundan önce size Yûsuf delillerle gelmişti. O zaman da o'nun size getirdiği şeylerde şüphe edip durmuştunuz. Sonunda o öldüğünde de, “Bundan sonra Allah, asla elçi göndermez” dediniz. Allah, şu kendilerine gelmiş bir güç olmaksızın, Allah'ın âyetleri/alâmetleri/göstergeleri hakkında mücâdele eden, aşırı giden, şüpheci olan kişileri işte böyle şaşırtır. Bu durum, Allah katında ve iman edenler yanında buğz olarak büyüktür. İşte Allah, her böbürlenen zorbanın kalbi üzerine damga basar” dedi. "
Hasan Basri Çantay : (30-31) Mü'min olan (o zât) dedi ki: «Ey kavmim, hakıykat ben o sürüsürü fırkaların gününe misâl (vermeniz) den, Nuuh kavminin, Aad'in, Semûdun ve daha sonrakilerin haali gibi (bir mâcerâye sapıb felâkete uğramanızdan) korkuyorum. (Yoksa) Allah kullarına bir zulüm dileyecek değildir».
Hayrat Neşriyat : (30-31) Îmân etmiş olan (adam) dedi ki: 'Ey kavmim! Doğrusu ben sizin üzerinize,(peygamberlerini yalanlayan) o toplulukların (uğradıkları o dehşetli azab) gününün benzerinden; Nûh kavminin, Âd, Semûd ve onlardan sonrakilerin âdetlerinin (başlarına gelencezâların) benzerinden, korkuyorum. Hâlbuki Allah, kullar(ın)a zulmetmeyi murâd ediyor değildir.'
İbni Kesir : İnanmış olan dedi ki: Ey kavmim; doğrusu ben, sizin hakkınızda peygamberleri yalanlayan toplulukların uğradıkları bir günün benzerinden korkuyorum.
İskender Evrenosoğlu : Ve âmenû olan adam şöyle dedi: "Ey kavmim, muhakkak ki ben, ahzab günü (fırkalara ayrılmışların günü) gibi bir günün, size (gelmesinden) korkuyorum!"
Muhammed Esed : Bunun üzerine, imana ermiş olan adam: "Ey kavmim!" diye haykırdı, "(İlahi hakikate karşı) birleşmiş olan şu diğerlerinin başına vaktiyle gelmiş olan durumun sizin başınıza da gelmesinden korkuyorum.
Ömer Nasuhi Bilmen : İmân eden zât da dedi ki: «Ey kavmim! Şüphe yok ki ben sizin üzerinize Ahzab gününün mislinden korkuyorum.»
Ömer Öngüt : İman eden adam dedi ki: "Ey kavmim! Doğrusu sizin için, (peygamberleri yalanlayan) toplulukların uğradıkları bir günün benzerinden korkuyorum. "
Şaban Piriş : (30-31) İman eden kimse şöyle dedi: -Ey halkım! Ben, Nuh, Âd, Semûd kavminin ve ondan sonraki toplumların başına geldiği gibi bir Azap Günü’nün başınıza gelmesinden korkuyorum. Oysa Allah, kullarına zulmetmek istemez.
Suat Yıldırım : (30-31) O imanlı zat bunun üzerine: "Ey benim milletim!" dedi, "Ben sizin hakkınızda Nuh milletinin, Âd milletinin, Semûd milletinin ve ondan sonraki milletlerin başına gelen âkıbetin sizin de başınıza gelmesinden endişe ederim. Yoksa suçsuzlara azab etmek sûretiyle Allah kullarına zulmetmek istemez."
Süleyman Ateş : İnanan adam dedi ki: "Ey kavmim, ben üzerinize önceki toplulukların günü gibi bir günün gelmesinden korkuyorum.
Tefhim-ul Kuran : İman eden (adam) dedi ki: «Ey Kavmim, ben sizin o fırkaların gününe benzer (bir günün felâketine uğrarsınız) diye korkuyorum.»
Ümit Şimşek : İman eden zat, 'Ey kavmim,' dedi. 'Ben sizin hakkınızda, çeşitli toplulukların başına gelen azap günlerinin benzerinden korkuyorum.
Yaşar Nuri Öztürk : İman etmiş olan bir adam dedi: "Ey toplumum, sizin üzerinize, diğer topluluklarınki gibi bir günün gelmesinden korkuyorum;


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}