» 40 / Mü’min  59:

Kuran Sırası: 40
İniş Sırası: 60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

 » 40 / Mü’min  Suresi: 59
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : mutlaka
2. السَّاعَةَ (ELSEAT) = s-sāǎte : sa'at
3. لَاتِيَةٌ (L ËTYT) = lātiyetun : gelecektir
4. لَا (LE) = lā : asla yoktur
5. رَيْبَ (RYB) = raybe : şüphe
6. فِيهَا (FYHE) = fīhā : bunda
7. وَلَٰكِنَّ (VLKN) = velākinne : fakat
8. أَكْثَرَ (ÊKS̃R) = ekṧera : çoğu
9. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanların
10. لَا (LE) = lā :
11. يُؤْمِنُونَ (YÙMNVN) = yu'minūne : inanmazlar
mutlaka | sa'at | gelecektir | asla yoktur | şüphe | bunda | fakat | çoğu | insanların | | inanmazlar |

[] [SVA] [ETY] [] [RYB] [] [] [KS̃R] [NVS] [] [EMN]
ÎN ELSEAT L ËTYT LE RYB FYHE VLKN ÊKS̃R ELNES LE YÙMNVN

inne s-sāǎte lātiyetun raybe fīhā velākinne ekṧera n-nāsi yu'minūne
إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون

 » 40 / Mü’min  Suresi: 59
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne mutlaka Indeed,
الساعة س و ع | SVA ELSEAT s-sāǎte sa'at the Hour
لآتية ا ت ي | ETY L ËTYT lātiyetun gelecektir (is) surely coming,
لا | LE asla yoktur no
ريب ر ي ب | RYB RYB raybe şüphe doubt
فيها | FYHE fīhā bunda in it,
ولكن | VLKN velākinne fakat but
أكثر ك ث ر | KS̃R ÊKS̃R ekṧera çoğu most
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanların (of) the people
لا | LE (do) not
يؤمنون ا م ن | EMN YÙMNVN yu'minūne inanmazlar believe.

40:59 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

mutlaka | sa'at | gelecektir | asla yoktur | şüphe | bunda | fakat | çoğu | insanların | | inanmazlar |

[] [SVA] [ETY] [] [RYB] [] [] [KS̃R] [NVS] [] [EMN]
ÎN ELSEAT L ËTYT LE RYB FYHE VLKN ÊKS̃R ELNES LE YÙMNVN

inne s-sāǎte lātiyetun raybe fīhā velākinne ekṧera n-nāsi yu'minūne
إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون

[] [س و ع] [ا ت ي] [] [ر ي ب] [] [] [ك ث ر] [ن و س] [] [ا م ن]

 » 40 / Mü’min  Suresi: 59
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne mutlaka Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الساعة س و ع | SVA ELSEAT s-sāǎte sa'at the Hour
Elif,Lam,Sin,Elif,Ayn,Te merbuta,
1,30,60,1,70,400,
N – accusative feminine noun
اسم منصوب
لآتية ا ت ي | ETY L ËTYT lātiyetun gelecektir (is) surely coming,
Lam,,Te,Ye,Te merbuta,
30,,400,10,400,
EMPH – emphatic prefix lām
N – nominative feminine indefinite active participle
اللام لام التوكيد
اسم مرفوع
لا | LE asla yoktur no
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
ريب ر ي ب | RYB RYB raybe şüphe doubt
Re,Ye,Be,
200,10,2,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
فيها | FYHE fīhā bunda in it,
Fe,Ye,He,Elif,
80,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
ولكن | VLKN velākinne fakat but
Vav,Lam,Kef,Nun,
6,30,20,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
الواو عاطفة
حرف نصب من اخوات «ان»
أكثر ك ث ر | KS̃R ÊKS̃R ekṧera çoğu most
,Kef,Se,Re,
,20,500,200,
N – accusative masculine singular noun
اسم منصوب
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanların (of) the people
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
لا | LE (do) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يؤمنون ا م ن | EMN YÙMNVN yu'minūne inanmazlar believe.
Ye,,Mim,Nun,Vav,Nun,
10,,40,50,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: mutlaka | السَّاعَةَ: sa'at | لَاتِيَةٌ: gelecektir | لَا: asla yoktur | رَيْبَ: şüphe | فِيهَا: bunda | وَلَٰكِنَّ: fakat | أَكْثَرَ: çoğu | النَّاسِ: insanların | لَا: | يُؤْمِنُونَ: inanmazlar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN mutlaka | الساعة ELSEAT sa'at | لآتية L ËTYT gelecektir | لا LE asla yoktur | ريب RYB şüphe | فيها FYHE bunda | ولكن WLKN fakat | أكثر ÊKS̃R çoğu | الناس ELNES insanların | لا LE | يؤمنون YÙMNWN inanmazlar |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: mutlaka | s-sāǎte: sa'at | lātiyetun: gelecektir | : asla yoktur | raybe: şüphe | fīhā: bunda | velākinne: fakat | ekṧera: çoğu | n-nāsi: insanların | : | yu'minūne: inanmazlar |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: mutlaka | ELSEAT: sa'at | L ËTYT: gelecektir | LE: asla yoktur | RYB: şüphe | FYHE: bunda | VLKN: fakat | ÊKS̃R: çoğu | ELNES: insanların | LE: | YÙMNVN: inanmazlar |
Abdulbaki Gölpınarlı : Kıyâmet, elbette kopacak, şüphe yok bunda ve fakat insanların çoğu inanmaz.
Adem Uğur : Kıyamet günü mutlaka gelecektir, bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar.
Ahmed Hulusi : Kesinlikle o Saat elbette gelecektir; onda kuşku yoktur. . . Ne var ki insanların çoğunluğu iman etmezler!
Ahmet Tekin : Kıyametin kopacağı an mutlaka gelecektir, hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu iman etmeyecekler.
Ahmet Varol : Kıyamet saati muhakkak gelecektir, bunda şüphe yoktur. Ancak insanların çoğu iman etmezler.
Ali Bulaç : Şüphesiz kıyamet saati, yaklaşarak gelmektedir; bunda hiç bir kuşku yok. Ancak insanların çoğu iman etmiyorlar.
Ali Fikri Yavuz : Kıyamet muhakkak gelecektir; onda hiç şübhe yoktur. Fakat insanların çoğu (buna) inanmazlar.
Bekir Sadak : Kiyamet gunu mmutlaka gelecektir. Bunda, suphe yoktur, fakat, insanlarin cogu inanmiyor.
Celal Yıldırım : Kıyametin kopuş anı mutlaka gelecektir; bunda hiç şüphe yoktur. Ama ne var ki, insanların çoğu (bunu) bilmezler.
Diyanet İşleri : Kıyamet günü mutlaka gelecektir, bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar.
Diyanet İşleri (eski) : Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bunda şüphe yoktur, fakat, insanların çoğu inanmıyor.
Diyanet Vakfi : Kıyamet günü mutlaka gelecektir, bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar.
Edip Yüksel : Dünyanın sonu (Saat) elbette gelecektir, bunda kuşku olmasın. Ne var ki insanların çoğu inanmaz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Herhalde o saat (kıyamet) muhakkak gelecektir. Onda şüphe yok. Fakat insanların çoğu inanmazlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Herhalde o saat (kıyamet) muhakkak gelecektir, onda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmazlar.
Elmalılı Hamdi Yazır : Her halde o saat muhakkak gelecek, onda şübhe yok ve lâkin nâsın ekserîsi inanmazlar
Fizilal-il Kuran : Kıyamet saati mutlaka gelecektir. Bunda asla şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmazlar.
Gültekin Onan : Şüphesiz kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir; bunda hiç bir kuşku yok. Ancak insanların çoğu inanmıyorlar.
Hakkı Yılmaz : Şüphesiz o kıyâmet kopuş anı, elbette gelecektir. Onda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmıyorlar.
Hasan Basri Çantay : O saat muhakkak ve mutlak gelecekdir. Onda hiçbir şübhe yokdur. Ancak insanların çoğu (buna) inanmazlar.
Hayrat Neşriyat : Şübhesiz ki kıyâmet (günü) elbette gelicidir; onda şübhe yoktur; fakat insanların çoğu (buna) îmân etmezler.
İbni Kesir : Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Ne var ki insanların çoğu inanmazlar.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki hakkında şüphe olmayan o saat (kıyâmet) mutlaka gelecektir. Ve lâkin insanların çoğu inanmazlar.
Muhammed Esed : Son Saat mutlaka gelecektir, buna hiç şüphe yok; fakat hala insanların çoğu buna inanmaz.
Ömer Nasuhi Bilmen : Muhakkak ki o saat elbette gelicidir, onda bir şüphe yoktur. Velâkin nâsın ekserisi imân etmezler.
Ömer Öngüt : Kıyamet saati mutlaka gelecektir, bunda aslâ şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmıyor.
Şaban Piriş : Kıyamet saati gelecektir. Onda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu ona inanmıyor.
Suat Yıldırım : Kıyamet (yeni dirilme ve duruşma) saati mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yok. Fakat insanların ekserisi buna inanmazlar.
Süleyman Ateş : (Duruşma) sâ'at(i) mutlaka gelecektir. Bunda asla şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmazlar.
Tefhim-ul Kuran : Şüphesiz kıyamet saati, yaklaşarak gelmektedir; bunda hiç bir kuşku yoktur. Ancak insanların çoğu iman etmiyorlar.
Ümit Şimşek : Kıyamet günü mutlaka gelecek; bunda hiçbir şüphe yoktur. Lâkin insanların çoğu buna inanmıyor.
Yaşar Nuri Öztürk : O saat elbette gelecektir; kuşku yok bunda. Fakat insanların çokları inanmazlar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}