"FYHE" ifadesi tarandı:
# "F-" öntakısı olmadan "YHE" ifadesini tara (1:1). {F: böylece/ ohalde/ sonra/ artık ... için}
# İçinde "FYHE" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|فيهاFYHEfīhā"""In it"241x
| فيها FYHE fīhā orada therein 2:25
| فيها FYHE fīhā orada therein 2:25
| فيها FYHE fīhā orada in it 2:30
| فيها FYHE fīhā orada in it 2:30
| فيها FYHE fīhā orada in it 2:39
| فيها FYHE fīhā onda "in it.""" 2:71
| فيها FYHE fīhā onun hakkında concerning it, 2:72
| فيها FYHE fīhā orada in it 2:81
| فيها FYHE fīhā orada in it 2:82
| فيها FYHE fīhā içinde in them 2:114
| فيها FYHE fīhā (la'net) içinde in it. 2:162
| فيها FYHE fīhā orada therein 2:164
| فيها FYHE fīhā orada [in it], 2:205
| فيها FYHE fīhā orada in it 2:217
| فيها FYHE fīhā orada in it 2:257
| فيها FYHE fīhā içinde in it 2:266
| فيها FYHE fīhā orada in it 2:275
| فيها FYHE fīhā içinde in it, 3:15
| فيها FYHE fīhā O(la'net)in içinde in it. 3:88
| فيها FYHE fīhā orada in it 3:107
| فيها FYHE fīhā orada in it 3:116
| فيها FYHE fīhā kendisine in it 3:117
| فيها FYHE fīhā içinde in it. 3:136
| فيها FYHE fīhā orada in it - 3:198
| فيها FYHE fīhā onunla with it 4:5
| فيها FYHE fīhā içinde in it. 4:13
| فيها FYHE fīhā içinde in it. 4:14
| فيها FYHE fīhā orada in it 4:57
| فيها FYHE fīhā orada in it 4:57
| فيها FYHE fīhā (fitnenin) içine into it. 4:91
| فيها FYHE fīhā içinde in it 4:93
| فيها FYHE fīhā onda "in it?""" 4:97
| فيها FYHE fīhā orada in it 4:122
| فيها FYHE fīhā orada in it 4:169
| فيها FYHE fīhā orada vardır in it 5:22
| فيها FYHE fīhā orada in it. 5:24
| فيها FYHE fīhā içinde bulunan in it 5:43
| فيها FYHE fīhā onda vardır in it 5:44
| فيها FYHE fīhā onda in it 5:45
| فيها FYHE fīhā içinde in it. 5:85
| فيها FYHE fīhā içine into it 5:110
| فيها FYHE fīhā içinde in it 5:119
| فيها FYHE fīhā orada "concerning it,""" 6:31
| فيها FYHE fīhā orada therein. 6:123
| فيها FYHE fīhā orada in it, 6:128
| فيها FYHE fīhā orada in it 7:10
| فيها FYHE fīhā orada in it. 7:13
| فيها FYHE fīhā orada """In it" 7:25
| فيها FYHE fīhā orada in it 7:36
| فيها FYHE fīhā orada in it 7:38
| فيها FYHE fīhā orada in it 7:42
| فيها FYHE fīhā ona in it 7:89
| فيها FYHE fīhā orada therein. 7:92
| فيها FYHE fīhā içini [in it]. 7:137
| فيها FYHE fīhā içinde in it 9:21
| فيها FYHE fīhā orada in it 9:22
| فيها FYHE fīhā içinde in it? 9:63
| فيها FYHE fīhā içinde in it. 9:68
| فيها FYHE fīhā içinde in it 9:72
| فيها FYHE fīhā içlerinde in it. 9:89
| فيها FYHE fīhā içinde in it 9:100
| فيها FYHE fīhā orada therein 10:10
| فيها FYHE fīhā aralarındaki therein (will be), 10:10
| فيها FYHE fīhā orada in it 10:26
| فيها FYHE fīhā orada in it 10:27
| فيها FYHE fīhā orada therein, 11:15
| فيها FYHE fīhā orada in it 11:15
| فيها FYHE fīhā orada therein, 11:16
| فيها FYHE fīhā orada in it 11:23
| فيها FYHE fīhā ona in it 11:40
| فيها FYHE fīhā ona in it, 11:41
| فيها FYHE fīhā orada in it. 11:61
| فيها FYHE fīhā orada therein. 11:68
| فيها FYHE fīhā orada therein. 11:95
| فيها FYHE fīhā orada therein 11:106
| فيها FYHE fīhā orada therein 11:107
| فيها FYHE fīhā orada therein 11:108
| فيها FYHE fīhā İçinde [in it], 12:82
| فيها FYHE fīhā İçinde [in it]. 12:82
| فيها FYHE fīhā orada in it 13:3
| فيها FYHE fīhā orada in it 13:3
| فيها FYHE fīhā orada in it 13:5
| فيها FYHE fīhā orada in it 14:23
| فيها FYHE fīhā orada therein 14:23
| فيها FYHE fīhā oraya therein 15:19
| فيها FYHE fīhā orada therein 15:19
| فيها FYHE fīhā orada therein 15:20
| فيها FYHE fīhā orada therein 15:48
| فيها FYHE fīhā onlarda in them 16:5
| فيها FYHE fīhā onlarda in them 16:6
| فيها FYHE fīhā içinde in it. 16:29
| فيها FYHE fīhā orada therein 16:31
| فيها FYHE fīhā orada "therein;" 17:16
| فيها FYHE fīhā orada in it 17:18
| فيها FYHE fīhā onda in it. 18:21
| فيها FYHE fīhā orada therein 18:31
| فيها FYHE fīhā orada therein 18:31
| فيها FYHE fīhā ona on it, 18:42
| فيها FYHE fīhā orada in it 18:77
| فيها FYHE fīhā orada in it. 18:108
| فيها FYHE fīhā orada therein 19:62
| فيها FYHE fīhā orada therein, 19:62
| فيها FYHE fīhā orada therein 19:72
| فيها FYHE fīhā onda in it 20:18
| فيها FYHE fīhā onda therein 20:53
| فيها FYHE fīhā orada in it 20:74
| فيها FYHE fīhā orada in it. 20:76
| فيها FYHE fīhā orada in it 20:107
| فيها FYHE fīhā burada therein 20:118
| فيها FYHE fīhā burada therein 20:119
| فيها FYHE fīhā orada therein 21:31
| فيها FYHE fīhā [in it] 21:71
| فيها FYHE fīhā içini [in it]. 21:81
| فيها FYHE fīhā ona into her 21:91
| فيها FYHE fīhā orada therein 21:99
| فيها FYHE fīhā orada therein 21:100
| فيها FYHE fīhā orada therein 21:100
| فيها FYHE fīhā onda about it, 22:7
| فيها FYHE fīhā oraya therein, 22:22
| فيها FYHE fīhā orada therein 22:23
| فيها FYHE fīhā orada therein 22:23
| فيها FYHE fīhā onlarda therein 22:33
| فيها FYHE fīhā onlarda therein 22:36
| فيها FYHE fīhā içlerinde in it 22:40
| فيها FYHE fīhā orada therein 23:11
| فيها FYHE fīhā içlerinde bulunan in it 23:19
| فيها FYHE fīhā onlarda vardır in them 23:21
| فيها FYHE fīhā ona into it 23:27
| فيها FYHE fīhā içinde (is) in it, 23:84
| فيها FYHE fīhā (ateşin) içinde in it 23:104
| فيها FYHE fīhā orada in it 23:108
| فيها FYHE fīhā onda therein 24:1
| فيها FYHE fīhā orada in it 24:28
| فيها FYHE fīhā içinde in it 24:29
| فيها FYHE fīhā içinde bulunan in it 24:35
| فيها FYHE fīhā içlerinde in them 24:36
| فيها FYHE fīhā onların içinde in them 24:36
| فيها FYHE fīhā orada within it 24:43
| فيها FYHE fīhā orada therein 25:16
| فيها FYHE fīhā orada therein 25:61
| فيها FYHE fīhā orada therein 25:75
| فيها FYHE fīhā orada in it. 25:76
| فيها FYHE fīhā orada in it 26:7
| فيها FYHE fīhā oraya into it, 26:94
| فيها FYHE fīhā orada in it 26:96
| فيها FYHE fīhā orada therein 28:15
| فيها FYHE fīhā orada vardır in it 29:32
| فيها FYHE fīhā orada (is) in it. 29:32
| فيها FYHE fīhā orada in it. 29:58
| فيها FYHE fīhā orada in it. 31:9
| فيها FYHE fīhā orada in it 31:10
| فيها FYHE fīhā orada therein 31:10
| فيها FYHE fīhā oraya in it, 32:20
| فيها FYHE fīhā orada therein 33:60
| فيها FYHE fīhā orada therein 33:65
| فيها FYHE fīhā oraya therein. 34:2
| فيها FYHE fīhā içinde in it 34:18
| فيها FYHE fīhā bunlar arasında between them 34:18
| فيها FYHE fīhā oralarda between them 34:18
| فيها FYHE fīhā içinde within it 35:24
| فيها FYHE fīhā orada therein 35:33
| فيها FYHE fīhā orada therein 35:33
| فيها FYHE fīhā orada therein 35:35
| فيها FYHE fīhā orada therein 35:35
| فيها FYHE fīhā orada therein, 35:37
| فيها FYHE fīhā orada therein 36:34
| فيها FYHE fīhā orada in it 36:34
| فيها FYHE fīhā orada therein 36:57
| فيها FYHE fīhā onlarda therein 36:73
| فيها FYHE fīhā onda in it 37:47
| فيها FYHE fīhā orada therein, 38:51
| فيها FYHE fīhā orada therein 38:51
| فيها FYHE fīhā içinde therein, 39:72
| فيها FYHE fīhā orada in it 40:40
| فيها FYHE fīhā onun içindeyiz (are) in it. 40:48
| فيها FYHE fīhā bunda in it, 40:59
| فيها FYHE fīhā orada in it, 40:76
| فيها FYHE fīhā onlarda in them 40:80
| فيها FYHE fīhā orada (arzda) therein 41:10
| فيها FYHE fīhā orada therein, 41:10
| فيها FYHE fīhā orada therein 41:10
| فيها FYHE fīhā orada therein 41:28
| فيها FYHE fīhā orada therein 41:31
| فيها FYHE fīhā orada therein 41:31
| فيها FYHE fīhā onun therein 42:23
| فيها FYHE fīhā orada therein 43:10
| فيها FYHE fīhā orada therein 43:71
| فيها FYHE fīhā orada therein 43:73
| فيها FYHE fīhā onda (o gecede) Therein 44:4
| فيها FYHE fīhā orada therein 44:27
| فيها FYHE fīhā orada therein 44:55
| فيها FYHE fīhā orada therein 44:56
| فيها FYHE fīhā onda about it, 45:32
| فيها FYHE fīhā orada therein, 46:14
| فيها FYHE fīhā içinde bulunan in it 46:24
| فيها FYHE fīhā içinde vardır Therein 47:15
| فيها FYHE fīhā orada therein 47:15
| فيها FYHE fīhā onda in it 47:20
| فيها FYHE fīhā içinde therein, 48:5
| فيها FYHE fīhā ona therein 50:7
| فيها FYHE fīhā onda therein 50:7
| فيها FYHE fīhā orada therein 50:35
| فيها FYHE fīhā orada therein 51:35
| فيها FYHE fīhā orada therein 51:36
| فيها FYHE fīhā orada therein 51:37
| فيها FYHE fīhā orada therein 52:23
| فيها FYHE fīhā içinde therein 52:23
| فيها FYHE fīhā onda vardır Therein 55:11
| فيها FYHE fīhā orada therein 56:25
| فيها FYHE fīhā ona "therein;" 57:4
| فيها FYHE fīhā içinde therein. 57:12
| فيها FYHE fīhā orada in it, 58:17
| فيها FYHE fīhā orada in it. 58:22
| فيها FYHE fīhā orada therein. 59:17
| فيها FYHE fīhā orada therein 64:9
| فيها FYHE fīhā orada therein. 64:10
| فيها FYHE fīhā içinde therein 65:11
| فيها FYHE fīhā oraya therein, 67:7
| فيها FYHE fīhā onun içine therein 67:8
| فيها FYHE fīhā orada therein 69:7
| فيها FYHE fīhā oraya into it 71:18
| فيها FYHE fīhā içinde therein 72:23
| فيها FYHE fīhā orada therein 76:13
| فيها FYHE fīhā orada therein 76:13
| فيها FYHE fīhā orada therein 76:17
| فيها FYHE fīhā orada therein, 76:18
| فيها FYHE fīhā orada therein 77:27
| فيها FYHE fīhā orada therein 78:23
| فيها FYHE fīhā orada therein 78:24
| فيها FYHE fīhā orada therein 78:35
| فيها FYHE fīhā orada therein 80:27
| فيها FYHE fīhā içindekileri (is) in it 84:4
| فيها FYHE fīhā orada therein 87:13
| فيها FYHE fīhā orada therein 88:11
| فيها FYHE fīhā orada vardır Therein 88:12
| فيها FYHE fīhā orada Therein 88:13
| فيها FYHE fīhā oralarda therein 89:12
| فيها FYHE fīhā onda therein, 97:4
| فيها FYHE fīhā onda vardır (sahifelerde) Wherein 98:3
| فيها FYHE fīhā orada therein. 98:6
| فيها FYHE fīhā içinde therein 98:8


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}