» 9 / Tevbe  72:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 72
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَعَدَ (VAD̃) = veǎde : va'detmiştir
2. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
3. الْمُؤْمِنِينَ (ELMÙMNYN) = l-mu'minīne : inanan erkeklere
4. وَالْمُؤْمِنَاتِ (VELMÙMNET) = velmu'mināti : ve inanan kadınlara
5. جَنَّاتٍ (CNET) = cennātin : cennetler
6. تَجْرِي (TCRY) = tecrī : akan
7. مِنْ (MN) = min :
8. تَحْتِهَا (TḪTHE) = teHtihā : altlarından
9. الْأَنْهَارُ (ELÊNHER) = l-enhāru : ırmaklar
10. خَالِدِينَ (ḢELD̃YN) = ḣālidīne : ebedi kalacakları
11. فِيهَا (FYHE) = fīhā : içinde
12. وَمَسَاكِنَ (VMSEKN) = ve mesākine : ve meskenler
13. طَيِّبَةً (ŦYBT) = Tayyibeten : güzel
14. فِي (FY) = fī : içinde
15. جَنَّاتِ (CNET) = cennāti : cennetleri
16. عَدْنٍ (AD̃N) = ǎdnin : Adn
17. وَرِضْوَانٌ (VRŽVEN) = veriDvānun : ve razı olması
18. مِنَ (MN) = mine :
19. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
20. أَكْبَرُ (ÊKBR) = ekberu : hepsinden büyüktür
21. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : işte
22. هُوَ (HV) = huve : budur
23. الْفَوْزُ (ELFVZ) = l-fevzu : başarı
24. الْعَظِيمُ (ELAƵYM) = l-ǎZīmu : büyük
va'detmiştir | Allah | inanan erkeklere | ve inanan kadınlara | cennetler | akan | | altlarından | ırmaklar | ebedi kalacakları | içinde | ve meskenler | güzel | içinde | cennetleri | Adn | ve razı olması | | Allah'ın | hepsinden büyüktür | işte | budur | başarı | büyük |

[VAD̃] [] [EMN] [EMN] [CNN] [CRY] [] [TḪT] [NHR] [ḢLD̃] [] [SKN] [ŦYB] [] [CNN] [] [RŽV] [] [] [KBR] [] [] [FVZ] [AƵM]
VAD̃ ELLH ELMÙMNYN VELMÙMNET CNET TCRY MN TḪTHE ELÊNHER ḢELD̃YN FYHE VMSEKN ŦYBT FY CNET AD̃N VRŽVEN MN ELLH ÊKBR Z̃LK HV ELFVZ ELAƵYM

veǎde llahu l-mu'minīne velmu'mināti cennātin tecrī min teHtihā l-enhāru ḣālidīne fīhā ve mesākine Tayyibeten cennāti ǎdnin veriDvānun mine llahi ekberu ƶālike huve l-fevzu l-ǎZīmu
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم

 » 9 / Tevbe  Suresi: 72
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وعد و ع د | VAD̃ VAD̃ veǎde va'detmiştir (Has been) promised
الله | ELLH llahu Allah (by) Allah
المؤمنين ا م ن | EMN ELMÙMNYN l-mu'minīne inanan erkeklere (to) the believing men
والمؤمنات ا م ن | EMN VELMÙMNET velmu'mināti ve inanan kadınlara and the believing women
جنات ج ن ن | CNN CNET cennātin cennetler Gardens,
تجري ج ر ي | CRY TCRY tecrī akan flow
من | MN min from
تحتها ت ح ت | TḪT TḪTHE teHtihā altlarından underneath it
الأنهار ن ه ر | NHR ELÊNHER l-enhāru ırmaklar the rivers
خالدين خ ل د | ḢLD̃ ḢELD̃YN ḣālidīne ebedi kalacakları (will) abide forever
فيها | FYHE fīhā içinde in it
ومساكن س ك ن | SKN VMSEKN ve mesākine ve meskenler and dwellings
طيبة ط ي ب | ŦYB ŦYBT Tayyibeten güzel blessed
في | FY içinde in
جنات ج ن ن | CNN CNET cennāti cennetleri Gardens
عدن | AD̃N ǎdnin Adn (of) everlasting bliss.
ورضوان ر ض و | RŽV VRŽVEN veriDvānun ve razı olması But the pleasure
من | MN mine of
الله | ELLH llahi Allah'ın Allah
أكبر ك ب ر | KBR ÊKBR ekberu hepsinden büyüktür (is) greater.
ذلك | Z̃LK ƶālike işte That,
هو | HV huve budur it
الفوز ف و ز | FVZ ELFVZ l-fevzu başarı (is) the success
العظيم ع ظ م | AƵM ELAƵYM l-ǎZīmu büyük great.

9:72 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

va'detmiştir | Allah | inanan erkeklere | ve inanan kadınlara | cennetler | akan | | altlarından | ırmaklar | ebedi kalacakları | içinde | ve meskenler | güzel | içinde | cennetleri | Adn | ve razı olması | | Allah'ın | hepsinden büyüktür | işte | budur | başarı | büyük |

[VAD̃] [] [EMN] [EMN] [CNN] [CRY] [] [TḪT] [NHR] [ḢLD̃] [] [SKN] [ŦYB] [] [CNN] [] [RŽV] [] [] [KBR] [] [] [FVZ] [AƵM]
VAD̃ ELLH ELMÙMNYN VELMÙMNET CNET TCRY MN TḪTHE ELÊNHER ḢELD̃YN FYHE VMSEKN ŦYBT FY CNET AD̃N VRŽVEN MN ELLH ÊKBR Z̃LK HV ELFVZ ELAƵYM

veǎde llahu l-mu'minīne velmu'mināti cennātin tecrī min teHtihā l-enhāru ḣālidīne fīhā ve mesākine Tayyibeten cennāti ǎdnin veriDvānun mine llahi ekberu ƶālike huve l-fevzu l-ǎZīmu
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم

[و ع د] [] [ا م ن] [ا م ن] [ج ن ن] [ج ر ي] [] [ت ح ت] [ن ه ر] [خ ل د] [] [س ك ن] [ط ي ب] [] [ج ن ن] [] [ر ض و] [] [] [ك ب ر] [] [] [ف و ز] [ع ظ م]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 72
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وعد و ع د | VAD̃ VAD̃ veǎde va'detmiştir (Has been) promised
Vav,Ayn,Dal,
6,70,4,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah (by) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
المؤمنين ا م ن | EMN ELMÙMNYN l-mu'minīne inanan erkeklere (to) the believing men
Elif,Lam,Mim,,Mim,Nun,Ye,Nun,
1,30,40,,40,50,10,50,
N – accusative masculine plural (form IV) active participle
اسم منصوب
والمؤمنات ا م ن | EMN VELMÙMNET velmu'mināti ve inanan kadınlara and the believing women
Vav,Elif,Lam,Mim,,Mim,Nun,Elif,Te,
6,1,30,40,,40,50,1,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine plural (form IV) active participle
الواو عاطفة
اسم مجرور
جنات ج ن ن | CNN CNET cennātin cennetler Gardens,
Cim,Nun,Elif,Te,
3,50,1,400,
N – genitive feminine plural indefinite noun
اسم مجرور
تجري ج ر ي | CRY TCRY tecrī akan flow
Te,Cim,Re,Ye,
400,3,200,10,
V – 3rd person feminine singular imperfect verb
فعل مضارع
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
تحتها ت ح ت | TḪT TḪTHE teHtihā altlarından underneath it
Te,Ha,Te,He,Elif,
400,8,400,5,1,
N – genitive noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مجرور و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
الأنهار ن ه ر | NHR ELÊNHER l-enhāru ırmaklar the rivers
Elif,Lam,,Nun,He,Elif,Re,
1,30,,50,5,1,200,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
خالدين خ ل د | ḢLD̃ ḢELD̃YN ḣālidīne ebedi kalacakları (will) abide forever
Hı,Elif,Lam,Dal,Ye,Nun,
600,1,30,4,10,50,
N – accusative masculine plural active participle
اسم منصوب
فيها | FYHE fīhā içinde in it
Fe,Ye,He,Elif,
80,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
ومساكن س ك ن | SKN VMSEKN ve mesākine ve meskenler and dwellings
Vav,Mim,Sin,Elif,Kef,Nun,
6,40,60,1,20,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine plural noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
طيبة ط ي ب | ŦYB ŦYBT Tayyibeten güzel blessed
Tı,Ye,Be,Te merbuta,
9,10,2,400,
ADJ – accusative feminine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
في | FY içinde in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
جنات ج ن ن | CNN CNET cennāti cennetleri Gardens
Cim,Nun,Elif,Te,
3,50,1,400,
"N – genitive feminine plural noun → Garden of Eden"
اسم مجرور
عدن | AD̃N ǎdnin Adn (of) everlasting bliss.
Ayn,Dal,Nun,
70,4,50,
PN – genitive proper noun
اسم علم مجرور
ورضوان ر ض و | RŽV VRŽVEN veriDvānun ve razı olması But the pleasure
Vav,Re,Dad,Vav,Elif,Nun,
6,200,800,6,1,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
من | MN mine of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah'ın Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
أكبر ك ب ر | KBR ÊKBR ekberu hepsinden büyüktür (is) greater.
,Kef,Be,Re,
,20,2,200,
ADJ – nominative masculine singular adjective
صفة مرفوعة
ذلك | Z̃LK ƶālike işte That,
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
هو | HV huve budur it
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
الفوز ف و ز | FVZ ELFVZ l-fevzu başarı (is) the success
Elif,Lam,Fe,Vav,Ze,
1,30,80,6,7,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
العظيم ع ظ م | AƵM ELAƵYM l-ǎZīmu büyük great.
Elif,Lam,Ayn,Zı,Ye,Mim,
1,30,70,900,10,40,
ADJ – nominative masculine singular adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَعَدَ: va'detmiştir | اللَّهُ: Allah | الْمُؤْمِنِينَ: inanan erkeklere | وَالْمُؤْمِنَاتِ: ve inanan kadınlara | جَنَّاتٍ: cennetler | تَجْرِي: akan | مِنْ: | تَحْتِهَا: altlarından | الْأَنْهَارُ: ırmaklar | خَالِدِينَ: ebedi kalacakları | فِيهَا: içinde | وَمَسَاكِنَ: ve meskenler | طَيِّبَةً: güzel | فِي: içinde | جَنَّاتِ: cennetleri | عَدْنٍ: Adn | وَرِضْوَانٌ: ve razı olması | مِنَ: | اللَّهِ: Allah'ın | أَكْبَرُ: hepsinden büyüktür | ذَٰلِكَ: işte | هُوَ: budur | الْفَوْزُ: başarı | الْعَظِيمُ: büyük |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وعد WAD̃ va'detmiştir | الله ELLH Allah | المؤمنين ELMÙMNYN inanan erkeklere | والمؤمنات WELMÙMNET ve inanan kadınlara | جنات CNET cennetler | تجري TCRY akan | من MN | تحتها TḪTHE altlarından | الأنهار ELÊNHER ırmaklar | خالدين ḢELD̃YN ebedi kalacakları | فيها FYHE içinde | ومساكن WMSEKN ve meskenler | طيبة ŦYBT güzel | في FY içinde | جنات CNET cennetleri | عدن AD̃N Adn | ورضوان WRŽWEN ve razı olması | من MN | الله ELLH Allah'ın | أكبر ÊKBR hepsinden büyüktür | ذلك Z̃LK işte | هو HW budur | الفوز ELFWZ başarı | العظيم ELAƵYM büyük |
Kırık Meal (Okunuş) : |veǎde: va'detmiştir | llahu: Allah | l-mu'minīne: inanan erkeklere | velmu'mināti: ve inanan kadınlara | cennātin: cennetler | tecrī: akan | min: | teHtihā: altlarından | l-enhāru: ırmaklar | ḣālidīne: ebedi kalacakları | fīhā: içinde | ve mesākine: ve meskenler | Tayyibeten: güzel | : içinde | cennāti: cennetleri | ǎdnin: Adn | veriDvānun: ve razı olması | mine: | llahi: Allah'ın | ekberu: hepsinden büyüktür | ƶālike: işte | huve: budur | l-fevzu: başarı | l-ǎZīmu: büyük |
Kırık Meal (Transcript) : |VAD̃: va'detmiştir | ELLH: Allah | ELMÙMNYN: inanan erkeklere | VELMÙMNET: ve inanan kadınlara | CNET: cennetler | TCRY: akan | MN: | TḪTHE: altlarından | ELÊNHER: ırmaklar | ḢELD̃YN: ebedi kalacakları | FYHE: içinde | VMSEKN: ve meskenler | ŦYBT: güzel | FY: içinde | CNET: cennetleri | AD̃N: Adn | VRŽVEN: ve razı olması | MN: | ELLH: Allah'ın | ÊKBR: hepsinden büyüktür | Z̃LK: işte | HV: budur | ELFVZ: başarı | ELAƵYM: büyük |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah, inanan erkek ve kadınlara, kıyılarından ırmaklar akan cennetler, içlerinde tertemiz zevk ve sefalar edilecek olan ebedî Adn cennetlerinde bulunan meskenler vaadetmiştir. Allah'ın râzılığıysa daha da büyüktür. İşte budur en büyük kurtuluş ve murâda eriş.
Adem Uğur : Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara, içinde ebedî kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vâdetti. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtuluş da budur.
Ahmed Hulusi : Allâh, iman etmiş erkeklere de iman etmiş kadınlara da, içinde sonsuza dek yaşamak üzere, altlarından nehirler akan cennetler vadetmiştir. . . (Bir de) Adn cennetlerinde tertemiz yaşam ortamları ve (bu nimetlerin) en muhteşemi olarak Rıdvan'ı! Aziym mutluluk budur işte!
Ahmet Tekin : Allah mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara, altlarından ırmaklar akan Cennet konakları va’detti. Orada ebedî yaşarlar. Adn Cennet’inde güzel köşkler va’detti. Allah’ın rızası, rızasına ulaşma mertebesi ise hepsinden daha büyük bir lütuftur. İşte asıl büyük mutluluk da budur.
Ahmet Varol : Allah mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara, altlarından ırmaklar akan, içlerinde sonsuza kadar kalacakları cennetler ve Adn cennetinde güzel meskenler vaadetmiştir. Allah'ın hoşnutluğuysa hepsinden daha büyüktür. Büyük kurtuluş işte budur.
Ali Bulaç : Allah, mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara içinde ebedi kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaadetmiştir. Allah'tan olan hoşnutluk ise en büyüktür. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur.
Ali Fikri Yavuz : Allah, müminlerin erkeğine ve dişisine, ağaçları altından ırmaklar akar cennetler vaad buyurdu, içlerinde ebedî olarak kalacaklar; hem Adn cennetlerinde güzel meskenler... Allah’ın bir rızası ise daha büyüktür. İşte bu, en büyük saadettir.
Bekir Sadak : Allah mumin erkeklere ve mumin kadinlara, temelli kalacaklari, iclerinden irmaklar akan cennetler, Adn cennetlerinde hos meskenler vadetmistir. Allah'in hosnut olmasi en buyuk seydir. Iste buyuk kurtulus budur. *
Celal Yıldırım : Allah, mü'min erkeklerle mü'min kadınlara, altlarından ırmaklar akan Cennetler va'detmiştir; orada ebedî kalıcılardır ve ayrıca Adn Cennetlerinde güzel, gönül çekici konaklar da va'detmiştir. Allah'ın razı olması ise, (hepsinden) daha büyük. İşte bu büyük bir kurtuluştur.
Diyanet İşleri : Allah, mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara, ebedî olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde çok güzel köşkler va’detti. Allah’ın rızası ise, bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır.
Diyanet İşleri (eski) : Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara, temelli kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetler, Adn cennetlerinde hoş meskenler vadetmiştir. Allah'ın hoşnut olması en büyük şeydir. İşte büyük kurtuluş budur.
Diyanet Vakfi : Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara, içinde ebedî kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vâdetti. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtuluş da budur.
Edip Yüksel : ALLAH, inanan erkeklere ve inanan kadınlara içinden ırmaklar akan ebedi kalacakları cennetler ve Adn cennetlerinde güzel evler söz vermiştir. ALLAH'ın hoşnud olması ise hepsinden daha büyük bir şeydir. İşte en büyük kurtuluş budur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara, altlarından ırmaklar akan cennetler vaad buyurdu. Orada ebedi kalacaklardır. Hem de Adn cennetlerinde hoş meskenler vaad etmiştir. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte asıl büyük kurtuluş da budur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah, inanan erkeklere ve dişilere, sonsuza dek kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn Cennetlerinde güzel güzel meskenler va'detti. Allah'ın bir hoşnutluğu ise hepsinden büyüktür. İşte asıl büyük mutluluk da budur.
Elmalılı Hamdi Yazır : Allah, mü'minlerin erkeğine, dişisine altından ırmaklar akar Cennetler va'd buyurdu, içlerinde muhalled kalacaklar hem Adin Cennetlerinde hoş hoş meskenler, Allahın bir rıdvanı ise hepsinden büyük, işte asıl fevzi azîm de budur
Fizilal-il Kuran : Allah, erkek kadın bütün müminleri altlarından nehirler akan ve içlerinde sürekli kalacakları cennetlere, Adn cennetlerinde konforlu konutlara yerleştireceğine söz vermiştir. Allah'ın hoşnutluğu ise, bunlardan daha büyük bir ödüldür. İşte büyük kurtuluş, büyük başarı budur.
Gültekin Onan : Tanrı, inançlı(erkek)lere ve inançlı(kadın)lara içinde ebedi kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaadetmiştir. Tanrı'dan olan hoşnutluk ise en büyüktür. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur.
Hakkı Yılmaz : Allah, mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara, içinde sürekli kalanlar olarak altlarından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde hoş meskenler vaat etti. Allah'ın rızası ise daha büyüktür. İşte bu, çok büyük kurtuluşun ta kendisidir.
Hasan Basri Çantay : Allah, mü'min erkeklere de, mü'min kadınlara da — kendileri içinde ebedî kalıcı olmak üzere — altından ırmaklar akan Adn cennetlerini ve çok güzel meskenler va'detdi. Allahın bir rıdvaanı (rızaası) ise daha büyükdür. İşte bu, asıl bu, en büyük seadetdir.
Hayrat Neşriyat : Allah, mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedî olarak kalıcı oldukları Cennetler ve Adn Cennetlerinde güzel meskenler va'd etti.Allah’ın rıdvânı (râzı olması) ise daha büyüktür! İşte büyük kurtuluş budur!
İbni Kesir : Allah mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara, içinde temelli kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetleri vaadetti. Ve Adn cennetlerinde çok güzel meskenler de. Allah tarafından bir hoşnudluk ise daha büyüktür. En büyük kurtuluş işte budur.
İskender Evrenosoğlu : Allah, mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara orada ebedî kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler vaadetti. Adn cennetlerinde güzel meskenler (vardır). Ve (bunların) en büyüğü, Allah'tan bir rızadır (Allah'ın razı olmasıdır). İşte o, fevz-ül azîmdir (en büyük kurtuluştur).
Muhammed Esed : İnanan erkeklere ve kadınlara, içinde yerleşip kalacakları, içlerinde derelerin, ırmakların çağıldadığı hasbahçeler vaat etmiştir O; ve o esenlik dolu ebedi bahçelerde güzel ve ferah evler: Ve hepsinden daha üstünü de: Allahın hoşnutluğu, hoşça kabulü, işte budur, en büyük/en yüce bahtiyarlık!
Ömer Nasuhi Bilmen : Allah Teâlâ imân sahibi olan erkeklere ve kadınlara içinde ebedîyen kalıcılar olmak üzere altlarından ırmaklar akar cennetler ve Adn cennetlerinde pâk ikâmetgâhlar vaad buyurmuştur. Ve Allah Teâlâ tarafından olan bir rıza ise, daha büyüktür. İşte en büyük necât da budur.
Ömer Öngüt : Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara, altlarından ırmaklar akan cennetler vaad buyurdu. Orada ebedî kalacaklardır. Hem de Adn cennetlerinde hoş meskenler vâdetmiştir. Allah'ın hoşnud olması ise hepsinden büyüktür. İşte asıl büyük kurtuluş da budur.
Şaban Piriş : Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara, temelli kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetler, Adn cennetlerinde hoş meskenler vaat etmiştir. Allah’ın hoşnutluğu ise en büyük şeydir. İşte büyük kurtuluş budur.
Suat Yıldırım : Allah mümin erkeklere de, mümin kadınlara da, ebedî kalmak üzere girecekleri, içinden ırmaklar akan cennetler vaad etti. Hem Adn cennetlerinde hoş hoş konaklar!Hepsinden âlâsı ise Allah’ın kendilerinden razı olmasıdır. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı budur.
Süleyman Ateş : Allâh inanan erkeklere ve inanan kadınlara, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler va'detmiştir. Allâh'ın (onlardan) râzı olması ise hepsinden büyüktür. İşte büyük başarı budur.
Tefhim-ul Kuran : Allah, mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara içinde ebedi kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaadetmiştir. Allah'tan olan hoşnutluk ise en büyüktür. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur.
Ümit Şimşek : Allah, mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara, içlerinde ebediyen kalmak üzere, altlarından ırmaklar akan Cennetler ile Adn Cennetlerinde hoş meskenler vaad etmiştir. Allah'ın rızası ise hepsinden büyük bir ödüldür. En büyük bahtiyarlık da işte budur.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah, mümin erkeklerle mümin kadınlara, altından ırmaklar akan cennetler vaat etmiştir. Sürekli kalacaklardır orada. Adn cennetlerinde de tertemiz barınaklar vaat etmiştir. Allah'ın bir hoşnutluğu ise hepsinden büyüktür. İşte budur o büyük başarı/o büyük kurtuluş.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}