» 9 / Tevbe  116:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 116
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
2. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
3. لَهُ (LH) = lehu : O'nundur
4. مُلْكُ (MLK) = mulku : mülkü
5. السَّمَاوَاتِ (ELSMEVET) = s-semāvāti : göklerin
6. وَالْأَرْضِ (VELÊRŽ) = vel'erDi : ve yerin
7. يُحْيِي (YḪYY) = yuHyī : yaşatandır
8. وَيُمِيتُ (VYMYT) = ve yumītu : ve öldürendir
9. وَمَا (VME) = ve mā : ve yoktur
10. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizin
11. مِنْ (MN) = min :
12. دُونِ (D̃VN) = dūni : başka
13. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'tan
14. مِنْ (MN) = min : hiçbir
15. وَلِيٍّ (VLY) = veliyyin : dost
16. وَلَا (VLE) = ve lā : ne de
17. نَصِيرٍ (NṦYR) = neSīrin : yardımcınız
şüphesiz | Allah | O'nundur | mülkü | göklerin | ve yerin | yaşatandır | ve öldürendir | ve yoktur | sizin | | başka | Allah'tan | hiçbir | dost | ne de | yardımcınız |

[] [] [] [MLK] [SMV] [ERŽ] [ḪYY] [MVT] [] [] [] [D̃VN] [] [] [VLY] [] [NṦR]
ÎN ELLH LH MLK ELSMEVET VELÊRŽ YḪYY VYMYT VME LKM MN D̃VN ELLH MN VLY VLE NṦYR

inne llahe lehu mulku s-semāvāti vel'erDi yuHyī ve yumītu ve mā lekum min dūni llahi min veliyyin ve lā neSīrin
إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير

 » 9 / Tevbe  Suresi: 116
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
له | LH lehu O'nundur to Him (belongs)
ملك م ل ك | MLK MLK mulku mülkü the dominion
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth,
يحيي ح ي ي | ḪYY YḪYY yuHyī yaşatandır He gives life,
ويميت م و ت | MVT VYMYT ve yumītu ve öldürendir and He causes death.
وما | VME ve mā ve yoktur And not
لكم | LKM lekum sizin for you
من | MN min besides Allah
دون د و ن | D̃VN D̃VN dūni başka besides Allah
الله | ELLH llahi Allah'tan besides Allah
من | MN min hiçbir any
ولي و ل ي | VLY VLY veliyyin dost protector
ولا | VLE ve lā ne de and not
نصير ن ص ر | NṦR NṦYR neSīrin yardımcınız any helper.

9:116 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şüphesiz | Allah | O'nundur | mülkü | göklerin | ve yerin | yaşatandır | ve öldürendir | ve yoktur | sizin | | başka | Allah'tan | hiçbir | dost | ne de | yardımcınız |

[] [] [] [MLK] [SMV] [ERŽ] [ḪYY] [MVT] [] [] [] [D̃VN] [] [] [VLY] [] [NṦR]
ÎN ELLH LH MLK ELSMEVET VELÊRŽ YḪYY VYMYT VME LKM MN D̃VN ELLH MN VLY VLE NṦYR

inne llahe lehu mulku s-semāvāti vel'erDi yuHyī ve yumītu ve mā lekum min dūni llahi min veliyyin ve lā neSīrin
إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير

[] [] [] [م ل ك] [س م و] [ا ر ض] [ح ي ي] [م و ت] [] [] [] [د و ن] [] [] [و ل ي] [] [ن ص ر]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 116
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
له | LH lehu O'nundur to Him (belongs)
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
ملك م ل ك | MLK MLK mulku mülkü the dominion
Mim,Lam,Kef,
40,30,20,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth,
Vav,Elif,Lam,,Re,Dad,
6,1,30,,200,800,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine noun → Earth"
الواو عاطفة
اسم مجرور
يحيي ح ي ي | ḪYY YḪYY yuHyī yaşatandır He gives life,
Ye,Ha,Ye,Ye,
10,8,10,10,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
ويميت م و ت | MVT VYMYT ve yumītu ve öldürendir and He causes death.
Vav,Ye,Mim,Ye,Te,
6,10,40,10,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
وما | VME ve mā ve yoktur And not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
لكم | LKM lekum sizin for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
من | MN min besides Allah
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
دون د و ن | D̃VN D̃VN dūni başka besides Allah
Dal,Vav,Nun,
4,6,50,
N – genitive noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah'tan besides Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
من | MN min hiçbir any
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
ولي و ل ي | VLY VLY veliyyin dost protector
Vav,Lam,Ye,
6,30,10,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
ولا | VLE ve lā ne de and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
نصير ن ص ر | NṦR NṦYR neSīrin yardımcınız any helper.
Nun,Sad,Ye,Re,
50,90,10,200,
N – genitive masculine singular indefinite noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | لَهُ: O'nundur | مُلْكُ: mülkü | السَّمَاوَاتِ: göklerin | وَالْأَرْضِ: ve yerin | يُحْيِي: yaşatandır | وَيُمِيتُ: ve öldürendir | وَمَا: ve yoktur | لَكُمْ: sizin | مِنْ: | دُونِ: başka | اللَّهِ: Allah'tan | مِنْ: hiçbir | وَلِيٍّ: dost | وَلَا: ne de | نَصِيرٍ: yardımcınız |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | له LH O'nundur | ملك MLK mülkü | السماوات ELSMEWET göklerin | والأرض WELÊRŽ ve yerin | يحيي YḪYY yaşatandır | ويميت WYMYT ve öldürendir | وما WME ve yoktur | لكم LKM sizin | من MN | دون D̃WN başka | الله ELLH Allah'tan | من MN hiçbir | ولي WLY dost | ولا WLE ne de | نصير NṦYR yardımcınız |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: şüphesiz | llahe: Allah | lehu: O'nundur | mulku: mülkü | s-semāvāti: göklerin | vel'erDi: ve yerin | yuHyī: yaşatandır | ve yumītu: ve öldürendir | ve mā: ve yoktur | lekum: sizin | min: | dūni: başka | llahi: Allah'tan | min: hiçbir | veliyyin: dost | ve lā: ne de | neSīrin: yardımcınız |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: şüphesiz | ELLH: Allah | LH: O'nundur | MLK: mülkü | ELSMEVET: göklerin | VELÊRŽ: ve yerin | YḪYY: yaşatandır | VYMYT: ve öldürendir | VME: ve yoktur | LKM: sizin | MN: | D̃VN: başka | ELLH: Allah'tan | MN: hiçbir | VLY: dost | VLE: ne de | NṦYR: yardımcınız |
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok Allah, öyle bir mabuttur ki onundur göklerin ve yeryüzünün saltanat ve tedbiri; öldürür, diriltir ve ondan başka size ne bir dost vardır, ne bir yardımcı.
Adem Uğur : Göklerin ve yerin mülkü yalnız Allah'ındır. O diriltir ve öldürür. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.
Ahmed Hulusi : Semâların ve arzın mülkü Allâh içindir. . . Diriltir ve öldürür. . . Sizin için Allâh dûnunda ne bir Veliyy ve ne de bir yardımcı vardır.
Ahmet Tekin : Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı şüphesiz Allah’ındır. O hayat verir yaşatır, eceller gelince de ölümü gerçekleştirir. Sizin için Allah’ın dışında, kulları durumundakilerden ne bir velî, koruyucu, ne de bir yardım eden bulunur.
Ahmet Varol : Göklerin ve yerin mülkiyeti Allah'ındır. Diriltir ve öldürür. Sizin de Allah'tan başka bir dostunuz ve yardımcınız yoktur.
Ali Bulaç : Gerçek şu ki, göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır; diriltir ve öldürür. Sizin Allah'tan başka veliniz ve yardımcınız yoktur.
Ali Fikri Yavuz : Bütün göklerin ve yerin mülkü, gerçekten Allah’ındır; O’nundur. O hayat verir ve öldürür. Size Allah’dan başka ne bir veli vardır, ne de bir yardımcı...
Bekir Sadak : Goklerin ve yerin hukumranligi elbette Allah'indir; dirilten ve olduren O'dur. Allah'tan baska dost ve yardimciniz yoktur.
Celal Yıldırım : Şüphesiz ki göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Diriltir ve öldürür. Allah'tan başka yoktur sizin için ne bir dost, ne de bir yardımcı.
Diyanet İşleri : Şüphesiz göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah’ındır. O, diriltir ve öldürür. Sizin için Allah’tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır.
Diyanet İşleri (eski) : Göklerin ve yerin hükümranlığı elbette Allah'ındır; dirilten ve öldüren O'dur. Allah'tan başka dost ve yardımcınız yoktur.
Diyanet Vakfi : Göklerin ve yerin mülkü yalnız Allah'ındır. O diriltir ve öldürür. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.
Edip Yüksel : Göklerin ve yerin egemenliği ALLAH'a aittir. Diriltir, öldürür. Sizin için ALLAH'tan başka ne bir sahip ne de bir yardımcı yoktur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Hiç şüphesiz, göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O, diriltir de, öldürür de. Size O'ndan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Muhakkak ki, göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Diriltir de öldürür de. Size O'ndan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hakikat Allah, bütün Göklerin Yerin mülkü onun, diriltir de öldürür de ve size ondan başka ne bir veliy vardır ne bir nasîr
Fizilal-il Kuran : Göklerin ve yerin egemenliği Allah'ın tekelindedir. Can veren de öldüren de O'dur. Sizin Allah'dan başka bir dostunuz, dayanağınız ve yardım edeniniz yoktur.
Gültekin Onan : Gerçek şu ki, göklerin ve yerin mülkü Tanrı'nındır; diriltir ve öldürür. Sizin Tanrı'dan başka veliniz ve yardımcınız yoktur.
Hakkı Yılmaz : Hiç şüphesiz Allah, göklerin ve yeryüzünün mülkü yalnızca Kendisinin olandır. O, diriltir ve öldürür. Sizin için O'nun astlarından bir yol gösterici, koruyucu yakın ve bir yardımcı yoktur.
Hasan Basri Çantay : Göklerin ve yerin mülk (-ü saltanat) ı hakıykaten Allahındır, Onundur. O, hem diriltir, hem öldürür. Sizin Allahdan başka ne bir yâriniz, ne de bir yardımcınız yokdur.
Hayrat Neşriyat : Şübhesiz ki göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı) ancak Allah’ındır! (O) hayatverir ve (O) öldürür! Sizin için Allah’dan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır!
İbni Kesir : Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Öldürür ve diriltir. Sizin için Allah'tan başka bir dost ve yardımcı da yoktur.
İskender Evrenosoğlu : Semaların ve yerin mülkü muhakkak ki; Allah'ındır. Yaşatır (hayat verir) ve öldürür. Sizin için Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı yoktur.
Muhammed Esed : Şüphe yok ki, göklerin ve yerin egemenliği yalnızca Allah'ındır: hayatı bahşeden de, ölümü takdir eden de (yalnız) O'dur; ve Allah'tan başka sizi koruyabilecek, size yardım edebilecek kimse yoktur.
Ömer Nasuhi Bilmen : Muhakkak ki Allah Teâlâ, bütün göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Diriltir de, öldürür de. Ve sizin için O'ndan başka ne bir yar vardır, ne de bir yardımcı.
Ömer Öngüt : Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Diriltir ve öldürür. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı yoktur.
Şaban Piriş : Göklerin ve yerin hükümranlığı elbette Allah’ındır. Dirilten ve öldüren O’dur. Sizin Allah’tan başka bir veliniz ve yardımcınız yoktur.
Suat Yıldırım : Göklerin ve yerin hâkimiyeti Allah’ındır. Dirilten ve öldüren O’dur. Sizin Allah’tan başka ne hâminiz, ne yardımcınız yoktur.
Süleyman Ateş : Göklerin ve yerin mülkü Allâh'ındır. Yaşatan, öldüren O'dur. Sizin Allah'tan başka bir dost ve yardımcınız yoktur.
Tefhim-ul Kuran : Gerçek şu ki, göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır; diriltir ve öldürür. Sizin Allah'tan başka veliniz ve yardımcınız yoktur.
Ümit Şimşek : Göklerin ve yerin egemenliği Allah'ındır. O diriltir ve öldürür. Sizin ise Allah'tan başka ne bir dostunuz vardır, ne bir yardımcınız.
Yaşar Nuri Öztürk : Göklerin de yerin de mülk ve yönetimi Allah'ındır. Diriltir de öldürür de. Sizin için Allah dışında ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}