» 9 / Tevbe  56:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 56
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَيَحْلِفُونَ (VYḪLFVN) = ve yeHlifūne : ve yemin ediyorlar
2. بِاللَّهِ (BELLH) = billahi : Allah'a
3. إِنَّهُمْ (ÎNHM) = innehum : muhakkak onlar
4. لَمِنْكُمْ (LMNKM) = leminkum : sizden olduklarına
5. وَمَا (VME) = vemā : oysa değiller
6. هُمْ (HM) = hum : onlar
7. مِنْكُمْ (MNKM) = minkum : sizden
8. وَلَٰكِنَّهُمْ (VLKNHM) = velākinnehum : fakat onlar
9. قَوْمٌ (GVM) = ḳavmun : bir topluluktur
10. يَفْرَقُونَ (YFRGVN) = yefraḳūne : korkak
ve yemin ediyorlar | Allah'a | muhakkak onlar | sizden olduklarına | oysa değiller | onlar | sizden | fakat onlar | bir topluluktur | korkak |

[ḪLF] [] [] [] [] [] [] [] [GVM] [FRG]
VYḪLFVN BELLH ÎNHM LMNKM VME HM MNKM VLKNHM GVM YFRGVN

ve yeHlifūne billahi innehum leminkum vemā hum minkum velākinnehum ḳavmun yefraḳūne
ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون

 » 9 / Tevbe  Suresi: 56
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ويحلفون ح ل ف | ḪLF VYḪLFVN ve yeHlifūne ve yemin ediyorlar And they swear
بالله | BELLH billahi Allah'a by Allah
إنهم | ÎNHM innehum muhakkak onlar indeed, they
لمنكم | LMNKM leminkum sizden olduklarına surely (are) of you,
وما | VME vemā oysa değiller while not
هم | HM hum onlar they
منكم | MNKM minkum sizden (are) of you,
ولكنهم | VLKNHM velākinnehum fakat onlar but they
قوم ق و م | GVM GVM ḳavmun bir topluluktur (are) a people
يفرقون ف ر ق | FRG YFRGVN yefraḳūne korkak (who) are afraid.

9:56 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve yemin ediyorlar | Allah'a | muhakkak onlar | sizden olduklarına | oysa değiller | onlar | sizden | fakat onlar | bir topluluktur | korkak |

[ḪLF] [] [] [] [] [] [] [] [GVM] [FRG]
VYḪLFVN BELLH ÎNHM LMNKM VME HM MNKM VLKNHM GVM YFRGVN

ve yeHlifūne billahi innehum leminkum vemā hum minkum velākinnehum ḳavmun yefraḳūne
ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون

[ح ل ف] [] [] [] [] [] [] [] [ق و م] [ف ر ق]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 56
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ويحلفون ح ل ف | ḪLF VYḪLFVN ve yeHlifūne ve yemin ediyorlar And they swear
Vav,Ye,Ha,Lam,Fe,Vav,Nun,
6,10,8,30,80,6,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بالله | BELLH billahi Allah'a by Allah
Be,Elif,Lam,Lam,He,
2,1,30,30,5,
"P – prefixed preposition bi
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
إنهم | ÎNHM innehum muhakkak onlar indeed, they
,Nun,He,Mim,
,50,5,40,
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
حرف نصب و«هم» ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
لمنكم | LMNKM leminkum sizden olduklarına surely (are) of you,
Lam,Mim,Nun,Kef,Mim,
30,40,50,20,40,
EMPH – emphatic prefix lām
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
اللام لام التوكيد
جار ومجرور
وما | VME vemā oysa değiller while not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CIRC – prefixed circumstantial particle
NEG – negative particle
الواو حالية
حرف نفي
هم | HM hum onlar they
He,Mim,
5,40,
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
منكم | MNKM minkum sizden (are) of you,
Mim,Nun,Kef,Mim,
40,50,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
ولكنهم | VLKNHM velākinnehum fakat onlar but they
Vav,Lam,Kef,Nun,He,Mim,
6,30,20,50,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
حرف نصب من اخوات «ان» و«هم» ضمير متصل في محل نصب اسم «لاكن»
قوم ق و م | GVM GVM ḳavmun bir topluluktur (are) a people
Gaf,Vav,Mim,
100,6,40,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
يفرقون ف ر ق | FRG YFRGVN yefraḳūne korkak (who) are afraid.
Ye,Fe,Re,Gaf,Vav,Nun,
10,80,200,100,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَيَحْلِفُونَ: ve yemin ediyorlar | بِاللَّهِ: Allah'a | إِنَّهُمْ: muhakkak onlar | لَمِنْكُمْ: sizden olduklarına | وَمَا: oysa değiller | هُمْ: onlar | مِنْكُمْ: sizden | وَلَٰكِنَّهُمْ: fakat onlar | قَوْمٌ: bir topluluktur | يَفْرَقُونَ: korkak |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ويحلفون WYḪLFWN ve yemin ediyorlar | بالله BELLH Allah'a | إنهم ÎNHM muhakkak onlar | لمنكم LMNKM sizden olduklarına | وما WME oysa değiller | هم HM onlar | منكم MNKM sizden | ولكنهم WLKNHM fakat onlar | قوم GWM bir topluluktur | يفرقون YFRGWN korkak |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve yeHlifūne: ve yemin ediyorlar | billahi: Allah'a | innehum: muhakkak onlar | leminkum: sizden olduklarına | vemā: oysa değiller | hum: onlar | minkum: sizden | velākinnehum: fakat onlar | ḳavmun: bir topluluktur | yefraḳūne: korkak |
Kırık Meal (Transcript) : |VYḪLFVN: ve yemin ediyorlar | BELLH: Allah'a | ÎNHM: muhakkak onlar | LMNKM: sizden olduklarına | VME: oysa değiller | HM: onlar | MNKM: sizden | VLKNHM: fakat onlar | GVM: bir topluluktur | YFRGVN: korkak |
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok ki onlar, sizden olduklarına dâir Allah'a andederler, sizden değildirler, fakat onlar, ancak korkularından sizden görünen bir topluluktur.
Adem Uğur : (0 münafıklar) mutlaka sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Halbuki onlar sizden değillerdir, fakat onlar (kılıçlarınızdan) korkan bir toplumdur.
Ahmed Hulusi : Allâh namına yemin ediyorlar ki kendileri kesinlikle sizdenmişler! (Oysa) onlar sizden değillerdir! Ne var ki onlar korkuda şiddetli (korkak) bir kavimdir.
Ahmet Tekin : Münâfıklar, sizden olduklarına dair Allah’a yeminler ederler. Halbuki onlar sizden değildir. Fakat onlar korkudan ödleri patlayan bir kavimdir.
Ahmet Varol : Sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa onlar sizden değildirler; ama onlar korkak bir topluluktur.
Ali Bulaç : Gerçekten sizden olduklarına dair Allah adına yemin ederler. Oysa onlar sizden değildirler. Ancak onlar ödleri kopan bir topluluktur.
Ali Fikri Yavuz : Sizden olduklarına dair kesin olarak Allah’a yemin de ederler. Halbuki onlar, sizden değildirler. Fakat onlar, kâfirlere yapılan muamelenin kendilerine de yapılmasından korkmakla, sırf görünüşte müslüman olan bir kavimdirler.
Bekir Sadak : Sizden olmadiklari halde, sizinle beraber olduklarina Allah'a yemin ederler. Oysa onlar korkak bir topluluktur.
Celal Yıldırım : Elbette sizden yana olduklarına dair Allah ile yemin ederler. Halbuki sizden yana değildirler. Fakat onlar korkup ödleri patlayan bir topluluktur.
Diyanet İşleri : Kesinlikle sizden olduklarına dair Allah’a yemin ederler. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkudan ödleri patlayan bir topluluktur.
Diyanet İşleri (eski) : Sizden olmadıkları halde, sizinle beraber olduklarına Allah'a yemin ederler. Oysa onlar korkak bir topluluktur.
Diyanet Vakfi : (O münafıklar) mutlaka sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Halbuki onlar sizden değillerdir, fakat onlar (kılıçlarınızdan) korkan bir toplumdur.
Edip Yüksel : Sizden olduklarına dair ALLAH'a yemin ederler; oysa sizden değiller, onlar anlaşmazlık çıkaran bir topluluktur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Hiç şüphesiz onlar, sizden olduklarına dair yemin de ederler. Halbuki sizden değildirler. Fakat onlar öyle bir kavimdirler ki, korkudan ödleri patlıyor.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Onlar, hiç şüphe yok ki, sizden olduklarına dair, Allah'a yemin de ederler. Oysa sizden değildirler. Fakat onlar öyle bir topluluk ki korkudan ödleri patlıyor.
Elmalılı Hamdi Yazır : Şeksiz şüphesiz sizden olduklarına dair Allaha yemin de ederler, halbuki sizden değildirler, ve lâkin onlar öyle bir kavm ki ödleri patlıyor
Fizilal-il Kuran : Onlar sizden olduklarına dair Allah adına yemin ederler, oysa sizden değildirler, fakat ödlek bir güruhturlar.
Gültekin Onan : Gerçekten sizden olduklarına dair Tanrı adına yemin ederler. Oysa onlar sizden değildirler. Ancak onlar ödleri kopan bir topluluktur.
Hakkı Yılmaz : Sizden olmadıkları hâlde, şüphesiz kendilerinin kesinlikle sizden olduğuna dair Allah'a yemin de ederler. Velâkin onlar, korkup duran bir topluluktur.
Hasan Basri Çantay : Hakikat, onlar muhakkak sizden olduklarına (dâir) Allaha and de ederler. Halbuki onlar sizden değildir. Fakat onlar öyle bir kavmdir ki dâima korkarlar.
Hayrat Neşriyat : Doğrusu onlar, muhakkak sizden olduklarına dâir Allah’a yemîn de ediyorlar. Hâlbuki onlar sizden değildirler; fakat onlar (sizden) korkan (ve bunun için Müslüman gözüken) bir topluluktur.
İbni Kesir : Ve Allah'a yemin ederler ki; gerçekten sizinledirler. Halbuki onlar, sizinle değildirler. Ancak korkak bir kavimdirler.
İskender Evrenosoğlu : Onlar, sizden olmadıkları halde mutlaka sizden olduklarına Allah'a yemin ederler. Onlar, korkak bir kavimdir (topluluktur).
Muhammed Esed : Sizden olmadıkları, fakat (sadece) korkunun yönlendirdiği bir topluluk oldukları halde Allaha yeminle sizden olduklarını söylerler:
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve Allah'a yemin ederler ki, onlar da muhakkak sizlerdendir. Ve halbuki, onlar sizden değildirler. Velâkin onlar (korkudan) ödleri patlar bir kavimdir.
Ömer Öngüt : Sizden olmadıkları halde, sizden olduklarına yemin ederler. Oysa onlar korkak bir topluluktur.
Şaban Piriş : Onlar, sizden olduklarına dair Allah’a yemin ederler. Onlar sizden değillerdir. Aksine onlar korkak bir toplumdur.
Suat Yıldırım : O münafıklar yanınızda Allah’a yemin ederek sizden olduklarını ileri sürerler. Aslında onlar sizden değildirler. Doğrusu onlar kâfirlerin mâruz kaldıkları durumdan endişe etmeleri sebebiyle ödleri kopan bir topluluktur.
Süleyman Ateş : Sizden olduklarına Allah'a yemin ediyorlar. Oysa onlar sizden değiller, fakat onlar korkak bir topluluktur.
Tefhim-ul Kuran : Gerçekten sizden olduklarına dair Allah adına yemin ederler. Oysa onlar sizden değildirler. Ancak onlar ödleri kopan bir topluluktur.
Ümit Şimşek : Sizden olduklarına dair Allah'a yemin ediyorlar. Oysa onlar sizden değillerdir; lâkin korkularından öyle söyleyen bir topluluktur.
Yaşar Nuri Öztürk : Kesinlikle sizden oldukları yolunda Allah'a yemin ederler. Gerçekte onlar sizden değillerdir. Doğrusu şu ki onlar, ödleri patlayasıya korkan bir topluluktur.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}