» 9 / Tevbe  125:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 125
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَأَمَّا (VÊME) = veemmā : fakat gelince
2. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimselere
3. فِي (FY) = fī :
4. قُلُوبِهِمْ (GLVBHM) = ḳulūbihim : yüreklerinde
5. مَرَضٌ (MRŽ) = meraDun : hastalık olan(lara)
6. فَزَادَتْهُمْ (FZED̃THM) = fezādethum : katmıştır onların
7. رِجْسًا (RCSE) = ricsen : pislik
8. إِلَىٰ (ÎL) = ilā :
9. رِجْسِهِمْ (RCSHM) = ricsihim : pisliklerine
10. وَمَاتُوا (VMETVE) = ve mātū : ve ölürler
11. وَهُمْ (VHM) = vehum : onlar
12. كَافِرُونَ (KEFRVN) = kāfirūne : kafirler olarak
fakat gelince | kimselere | | yüreklerinde | hastalık olan(lara) | katmıştır onların | pislik | | pisliklerine | ve ölürler | onlar | kafirler olarak |

[] [] [] [GLB] [MRŽ] [ZYD̃] [RCS] [] [RCS] [MVT] [] [KFR]
VÊME ELZ̃YN FY GLVBHM MRŽ FZED̃THM RCSE ÎL RCSHM VMETVE VHM KEFRVN

veemmā elleƶīne ḳulūbihim meraDun fezādethum ricsen ilā ricsihim ve mātū vehum kāfirūne
وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون

 » 9 / Tevbe  Suresi: 125
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وأما | VÊME veemmā fakat gelince But as for
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselere those,
في | FY in
قلوبهم ق ل ب | GLB GLVBHM ḳulūbihim yüreklerinde their hearts
مرض م ر ض | MRŽ MRŽ meraDun hastalık olan(lara) (is) a disease,
فزادتهم ز ي د | ZYD̃ FZED̃THM fezādethum katmıştır onların (it) increases them
رجسا ر ج س | RCS RCSE ricsen pislik (in) evil
إلى | ÎL ilā to
رجسهم ر ج س | RCS RCSHM ricsihim pisliklerine their evil.
وماتوا م و ت | MVT VMETVE ve mātū ve ölürler And they die
وهم | VHM vehum onlar while they
كافرون ك ف ر | KFR KEFRVN kāfirūne kafirler olarak (are) disbelievers.

9:125 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

fakat gelince | kimselere | | yüreklerinde | hastalık olan(lara) | katmıştır onların | pislik | | pisliklerine | ve ölürler | onlar | kafirler olarak |

[] [] [] [GLB] [MRŽ] [ZYD̃] [RCS] [] [RCS] [MVT] [] [KFR]
VÊME ELZ̃YN FY GLVBHM MRŽ FZED̃THM RCSE ÎL RCSHM VMETVE VHM KEFRVN

veemmā elleƶīne ḳulūbihim meraDun fezādethum ricsen ilā ricsihim ve mātū vehum kāfirūne
وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون

[] [] [] [ق ل ب] [م ر ض] [ز ي د] [ر ج س] [] [ر ج س] [م و ت] [] [ك ف ر]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 125
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وأما | VÊME veemmā fakat gelince But as for
Vav,,Mim,Elif,
6,,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
EXL – explanation particle
الواو عاطفة
حرف تفصيل
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselere those,
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
COND – masculine plural conditional noun
اسم شرط
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
قلوبهم ق ل ب | GLB GLVBHM ḳulūbihim yüreklerinde their hearts
Gaf,Lam,Vav,Be,He,Mim,
100,30,6,2,5,40,
"N – genitive feminine plural noun → Heart
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun"
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
مرض م ر ض | MRŽ MRŽ meraDun hastalık olan(lara) (is) a disease,
Mim,Re,Dad,
40,200,800,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
فزادتهم ز ي د | ZYD̃ FZED̃THM fezādethum katmıştır onların (it) increases them
Fe,Ze,Elif,Dal,Te,He,Mim,
80,7,1,4,400,5,40,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person feminine singular perfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الفاء استئنافية
فعل ماض و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
رجسا ر ج س | RCS RCSE ricsen pislik (in) evil
Re,Cim,Sin,Elif,
200,3,60,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
رجسهم ر ج س | RCS RCSHM ricsihim pisliklerine their evil.
Re,Cim,Sin,He,Mim,
200,3,60,5,40,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وماتوا م و ت | MVT VMETVE ve mātū ve ölürler And they die
Vav,Mim,Elif,Te,Vav,Elif,
6,40,1,400,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
وهم | VHM vehum onlar while they
Vav,He,Mim,
6,5,40,
CIRC – prefixed circumstantial particle
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
الواو حالية
ضمير منفصل
كافرون ك ف ر | KFR KEFRVN kāfirūne kafirler olarak (are) disbelievers.
Kef,Elif,Fe,Re,Vav,Nun,
20,1,80,200,6,50,
N – nominative masculine plural active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَأَمَّا: fakat gelince | الَّذِينَ: kimselere | فِي: | قُلُوبِهِمْ: yüreklerinde | مَرَضٌ: hastalık olan(lara) | فَزَادَتْهُمْ: katmıştır onların | رِجْسًا: pislik | إِلَىٰ: | رِجْسِهِمْ: pisliklerine | وَمَاتُوا: ve ölürler | وَهُمْ: onlar | كَافِرُونَ: kafirler olarak |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وأما WÊME fakat gelince | الذين ELZ̃YN kimselere | في FY | قلوبهم GLWBHM yüreklerinde | مرض MRŽ hastalık olan(lara) | فزادتهم FZED̃THM katmıştır onların | رجسا RCSE pislik | إلى ÎL | رجسهم RCSHM pisliklerine | وماتوا WMETWE ve ölürler | وهم WHM onlar | كافرون KEFRWN kafirler olarak |
Kırık Meal (Okunuş) : |veemmā: fakat gelince | elleƶīne: kimselere | : | ḳulūbihim: yüreklerinde | meraDun: hastalık olan(lara) | fezādethum: katmıştır onların | ricsen: pislik | ilā: | ricsihim: pisliklerine | ve mātū: ve ölürler | vehum: onlar | kāfirūne: kafirler olarak |
Kırık Meal (Transcript) : |VÊME: fakat gelince | ELZ̃YN: kimselere | FY: | GLVBHM: yüreklerinde | MRŽ: hastalık olan(lara) | FZED̃THM: katmıştır onların | RCSE: pislik | ÎL: | RCSHM: pisliklerine | VMETVE: ve ölürler | VHM: onlar | KEFRVN: kafirler olarak |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ama gönüllerinde hastalık olanların pisliklerine pislik katarak küfürlerini artırır ve onlar, kâfir olarak ölüp giderler.
Adem Uğur : Kalplerinde hastalık (kâfirlik ve münafıklık) olanlara gelince, onların da inkârlarını büsbütün artırır ve onlar artık kâfir olarak ölürler.
Ahmed Hulusi : Hastalıklı düşünce sahiplerine gelince; onların pisliğine pislik katıp arttırmış; onlar hakikat bilgisini inkâr edenler olarak ölmüşlerdir.
Ahmet Tekin : İnen sûreler, kalpleri kararmış, aklından zoru olanların, hasta ruhluların da şüphelerini, küfürlerini ve nifaklarını artırır, üzerlerindeki lâneti, gazabı, azabı çoğaltır. Onlar artık kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfir olarak ölürler.
Ahmet Varol : Kalplerinde hastalık olanlarınsa pisliklerine pislik katmıştır [8] ve onlar kâfir olarak ölmüşlerdir.
Ali Bulaç : Kalblerinde hastalık olanların ise, iğrençliklerine iğrençlik (murdarlık) ekleyip arttırmış ve onlar kâfir kimseler olarak ölmüşlerdir.
Ali Fikri Yavuz : Kalblerinde bir hastalık (küfür ve nifak) olanların ise, bu sûreler, küfürlerine küfür kattı ve kâfir olarak ölüp gittiler.
Bekir Sadak : Kalblerinde hastalik olanlarin ise pisliklerine pislik katmistir; onlar kafir olarak olmuslerdir.
Celal Yıldırım : Kalblerinde hastalık bulunanlara gelince: Onların, murdarlıklarına murdarlık katıp artırmıştır ve onlar kâfir oldukları halde ölmüşlerdir.
Diyanet İşleri : Kalplerinde hastalık olanların ise, pisliklerine pislik katmış (küfürlerini artırmış), böylece kâfir olarak ölüp gitmişlerdir.
Diyanet İşleri (eski) : Kalblerinde hastalık olanların ise pisliklerine pislik katmıştır; onlar kafir olarak ölmüşlerdir.
Diyanet Vakfi : Kalplerinde hastalık (kâfirlik ve münafıklık) olanlara gelince, onların da inkârlarını büsbütün artırır ve onlar artık kâfir olarak ölürler.
Edip Yüksel : Kalplerinde hastalık bulunanlara gelince... Onların da kötülüklerine kötülük katmıştır ve onlar kafirler olarak ölürler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kalblerinde bir hastalık olanlara gelince, onların da murdarlıklarına (küfürlerine) murdarlık (küfür) katmıştır ve kâfir olarak ölüp gitmişlerdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Kalplerinde bir hastalık olanlara gelince, onların da küfürlerine küfür katmıştır ve kafir olarak ölüp gitmişlerdir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Kalblerinde bir maraz olanlara gelince: onların da küfürlerine küfür katmıştır ve kâfir olarak ölüb gitmişlerdir
Fizilal-il Kuran : Fâkat kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu sure pisliklerine pislik ekler de onlar kâfir olarak ölürler.
Gültekin Onan : Kalplerinde hastalık olanların ise, iğrençliklerine iğrençlik (murdarlık) ekleyip arttırmış ve onlar kafir kimseler olarak ölmüşlerdir.
Hakkı Yılmaz : "Kalplerinde bir hastalık olanlara; zihniyeti bozuk kimselere gelince de; onların da pisliklerinin içine pislik ilave etmiştir. Ve onlar, kâfir; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden birileri olarak ölmüşlerdir. "
Hasan Basri Çantay : Fakat (o sûreler) kalblerinde maraz (küfür ve nifaak) bulunanların küfürlerine küfür katıb artırdı ve onlar kâfir kâfir öldüler.
Hayrat Neşriyat : Kalblerinde bir hastalık (nifak) olanlara gelince ise, artık (her âyetimiz) onların küfürlerine küfür kattı ve onlar kâfir kimseler olarak öldüler.
İbni Kesir : Kalblerinde hastalık bulunanların ise, murdarlıklarına murdarlık katmıştır. Ve kafir olarak ölmüşlerdir.
İskender Evrenosoğlu : Ve fakat; kalplerinde hastalık (nifak, şüphe, inkâr) olanların ise böylece murdarlıklarına (inkârlarına, şüphelerine ve pisliklerine) murdarlık katar (daha da artırır). Ve onlar, kâfir olarak ölürler.
Muhammed Esed : Öte yandan, kalplerinde bir hastalık bulunanlarınsa, her yeni haber inançsızlıklarına inançsızlık katar ve böylece hakkı tanımama tutumu içindeyken ölüp giderler.
Ömer Nasuhi Bilmen : Fakat kalplerinde bir hastalık olanlara gelince, (o sûrenin nüzûlü) onların küfürlerine küfür katıp arttırmıştır ve onlar kâfirler oldukları halde ölüp gitmişlerdir.
Ömer Öngüt : Kalplerinde hastalık olanlara gelince, (o sûre) murdarlıklarına murdarlık katmıştır ve kâfir olarak ölüp gittiler.
Şaban Piriş : Kalplerinde hastalık bulunanların pisliklerine pislik katmıştır. Ve onlar, kafir olarak ölmüşlerdir.
Suat Yıldırım : Fakat o sûreler, kalplerinde küfür ve nifak hastalığı bulunanların inkârlarına inkâr kattı ve onlar kâfir olarak öldüler.
Süleyman Ateş : Fakat yüreklerinde hastalık olanlara gelince (bu), onların pisliklerine pislik katar. Ve onlar kâfir olarak ölürler.
Tefhim-ul Kuran : Kalblerinde hastalık olanların ise, iğrençliklerine iğrençlik (murdarlık) ekleyip arttırmış ve onlar kâfirler olarak ölmüşlerdir.
Ümit Şimşek : İndirilen sûre, kalplerinde hastalık bulunanların da pisliğine pislik katar; sonunda onlar kâfir olarak ölürler.
Yaşar Nuri Öztürk : Kalplerinde maraz olanlara gelince, inen sure onların pisliğine pislik ekler. Kâfir olarak ölüp gittiler onlar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}