» 9 / Tevbe  25:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 25
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. لَقَدْ (LGD̃) = leḳad : andolsun
2. نَصَرَكُمُ (NṦRKM) = neSarakumu : size yardım etmişti
3. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
4. فِي (FY) = fī :
5. مَوَاطِنَ (MVEŦN) = mevāTine : yerlerde
6. كَثِيرَةٍ (KS̃YRT) = keṧīratin : birçok
7. وَيَوْمَ (VYVM) = ve yevme : ve gününde
8. حُنَيْنٍ (ḪNYN) = Huneynin : Huneyn
9. إِذْ (ÎZ̃) = iƶ : hani
10. أَعْجَبَتْكُمْ (ÊACBTKM) = eǎ'cebetkum : sizi böbürlendirmişti
11. كَثْرَتُكُمْ (KS̃RTKM) = keṧratukum : çokluğunuz
12. فَلَمْ (FLM) = felem : fakat
13. تُغْنِ (TĞN) = tuğni : sağlamamıştı
14. عَنْكُمْ (ANKM) = ǎnkum : size
15. شَيْئًا (ŞYÙE) = şey'en : hiçbir yarar
16. وَضَاقَتْ (VŽEGT) = ve Dāḳat : ve dar gelmişti
17. عَلَيْكُمُ (ALYKM) = ǎleykumu : başınıza
18. الْأَرْضُ (ELÊRŽ) = l-erDu : yeryüzü
19. بِمَا (BME) = bimā : rağmen
20. رَحُبَتْ (RḪBT) = raHubet : bütün genişliğine
21. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : nihayet
22. وَلَّيْتُمْ (VLYTM) = velleytum : dönmüştünüz
23. مُدْبِرِينَ (MD̃BRYN) = mudbirīne : gerisin geri
andolsun | size yardım etmişti | Allah | | yerlerde | birçok | ve gününde | Huneyn | hani | sizi böbürlendirmişti | çokluğunuz | fakat | sağlamamıştı | size | hiçbir yarar | ve dar gelmişti | başınıza | yeryüzü | rağmen | bütün genişliğine | nihayet | dönmüştünüz | gerisin geri |

[] [NṦR] [] [] [VŦN] [KS̃R] [YVM] [] [] [ACB] [KS̃R] [] [ĞNY] [] [ŞYE] [ŽYG] [] [ERŽ] [] [RḪB] [] [VLY] [D̃BR]
LGD̃ NṦRKM ELLH FY MVEŦN KS̃YRT VYVM ḪNYN ÎZ̃ ÊACBTKM KS̃RTKM FLM TĞN ANKM ŞYÙE VŽEGT ALYKM ELÊRŽ BME RḪBT S̃M VLYTM MD̃BRYN

leḳad neSarakumu llahu mevāTine keṧīratin ve yevme Huneynin eǎ'cebetkum keṧratukum felem tuğni ǎnkum şey'en ve Dāḳat ǎleykumu l-erDu bimā raHubet ṧumme velleytum mudbirīne
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين

 » 9 / Tevbe  Suresi: 25
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لقد | LGD̃ leḳad andolsun Verily,
نصركم ن ص ر | NṦR NṦRKM neSarakumu size yardım etmişti Allah helped you
الله | ELLH llahu Allah Allah helped you
في | FY in
مواطن و ط ن | VŦN MVEŦN mevāTine yerlerde regions
كثيرة ك ث ر | KS̃R KS̃YRT keṧīratin birçok many,
ويوم ي و م | YVM VYVM ve yevme ve gününde and (on the) day
حنين | ḪNYN Huneynin Huneyn (of) Hunain,
إذ | ÎZ̃ hani when
أعجبتكم ع ج ب | ACB ÊACBTKM eǎ'cebetkum sizi böbürlendirmişti pleased you
كثرتكم ك ث ر | KS̃R KS̃RTKM keṧratukum çokluğunuz your multitude,
فلم | FLM felem fakat but not
تغن غ ن ي | ĞNY TĞN tuğni sağlamamıştı availed
عنكم | ANKM ǎnkum size you
شيئا ش ي ا | ŞYE ŞYÙE şey'en hiçbir yarar anything
وضاقت ض ي ق | ŽYG VŽEGT ve Dāḳat ve dar gelmişti and (was) straitened
عليكم | ALYKM ǎleykumu başınıza for you
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDu yeryüzü the earth
بما | BME bimā rağmen (in spite) of its vastness,
رحبت ر ح ب | RḪB RḪBT raHubet bütün genişliğine (in spite) of its vastness,
ثم | S̃M ṧumme nihayet then
وليتم و ل ي | VLY VLYTM velleytum dönmüştünüz you turned back,
مدبرين د ب ر | D̃BR MD̃BRYN mudbirīne gerisin geri fleeing.

9:25 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

andolsun | size yardım etmişti | Allah | | yerlerde | birçok | ve gününde | Huneyn | hani | sizi böbürlendirmişti | çokluğunuz | fakat | sağlamamıştı | size | hiçbir yarar | ve dar gelmişti | başınıza | yeryüzü | rağmen | bütün genişliğine | nihayet | dönmüştünüz | gerisin geri |

[] [NṦR] [] [] [VŦN] [KS̃R] [YVM] [] [] [ACB] [KS̃R] [] [ĞNY] [] [ŞYE] [ŽYG] [] [ERŽ] [] [RḪB] [] [VLY] [D̃BR]
LGD̃ NṦRKM ELLH FY MVEŦN KS̃YRT VYVM ḪNYN ÎZ̃ ÊACBTKM KS̃RTKM FLM TĞN ANKM ŞYÙE VŽEGT ALYKM ELÊRŽ BME RḪBT S̃M VLYTM MD̃BRYN

leḳad neSarakumu llahu mevāTine keṧīratin ve yevme Huneynin eǎ'cebetkum keṧratukum felem tuğni ǎnkum şey'en ve Dāḳat ǎleykumu l-erDu bimā raHubet ṧumme velleytum mudbirīne
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين

[] [ن ص ر] [] [] [و ط ن] [ك ث ر] [ي و م] [] [] [ع ج ب] [ك ث ر] [] [غ ن ي] [] [ش ي ا] [ض ي ق] [] [ا ر ض] [] [ر ح ب] [] [و ل ي] [د ب ر]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 25
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لقد | LGD̃ leḳad andolsun Verily,
Lam,Gaf,Dal,
30,100,4,
EMPH – emphatic prefix lām
CERT – particle of certainty
اللام لام التوكيد
حرف تحقيق
نصركم ن ص ر | NṦR NṦRKM neSarakumu size yardım etmişti Allah helped you
Nun,Sad,Re,Kef,Mim,
50,90,200,20,40,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الله | ELLH llahu Allah Allah helped you
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
مواطن و ط ن | VŦN MVEŦN mevāTine yerlerde regions
Mim,Vav,Elif,Tı,Nun,
40,6,1,9,50,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
كثيرة ك ث ر | KS̃R KS̃YRT keṧīratin birçok many,
Kef,Se,Ye,Re,Te merbuta,
20,500,10,200,400,
ADJ – genitive feminine singular indefinite adjective
صفة مجرورة
ويوم ي و م | YVM VYVM ve yevme ve gününde and (on the) day
Vav,Ye,Vav,Mim,
6,10,6,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
حنين | ḪNYN Huneynin Huneyn (of) Hunain,
Ha,Nun,Ye,Nun,
8,50,10,50,
"PN – genitive proper noun → Hunayn"
اسم علم مجرور
إذ | ÎZ̃ hani when
,Zel,
,700,
T – time adverb
ظرف زمان
أعجبتكم ع ج ب | ACB ÊACBTKM eǎ'cebetkum sizi böbürlendirmişti pleased you
,Ayn,Cim,Be,Te,Kef,Mim,
,70,3,2,400,20,40,
V – 3rd person feminine singular (form IV) perfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
كثرتكم ك ث ر | KS̃R KS̃RTKM keṧratukum çokluğunuz your multitude,
Kef,Se,Re,Te,Kef,Mim,
20,500,200,400,20,40,
N – nominative feminine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فلم | FLM felem fakat but not
Fe,Lam,Mim,
80,30,40,
REM – prefixed resumption particle
NEG – negative particle
الفاء استئنافية
حرف نفي
تغن غ ن ي | ĞNY TĞN tuğni sağlamamıştı availed
Te,Ğayn,Nun,
400,1000,50,
V – 3rd person feminine singular (form IV) imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
عنكم | ANKM ǎnkum size you
Ayn,Nun,Kef,Mim,
70,50,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
شيئا ش ي ا | ŞYE ŞYÙE şey'en hiçbir yarar anything
Şın,Ye,,Elif,
300,10,,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
وضاقت ض ي ق | ŽYG VŽEGT ve Dāḳat ve dar gelmişti and (was) straitened
Vav,Dad,Elif,Gaf,Te,
6,800,1,100,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person feminine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
عليكم | ALYKM ǎleykumu başınıza for you
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDu yeryüzü the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – nominative feminine noun → Earth"
اسم مرفوع
بما | BME bimā rağmen (in spite) of its vastness,
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
REL – relative pronoun
جار ومجرور
رحبت ر ح ب | RḪB RḪBT raHubet bütün genişliğine (in spite) of its vastness,
Re,Ha,Be,Te,
200,8,2,400,
V – 3rd person feminine singular perfect verb
فعل ماض
ثم | S̃M ṧumme nihayet then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
وليتم و ل ي | VLY VLYTM velleytum dönmüştünüz you turned back,
Vav,Lam,Ye,Te,Mim,
6,30,10,400,40,
V – 2nd person masculine plural (form II) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
مدبرين د ب ر | D̃BR MD̃BRYN mudbirīne gerisin geri fleeing.
Mim,Dal,Be,Re,Ye,Nun,
40,4,2,200,10,50,
N – accusative masculine plural (form IV) active participle
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |لَقَدْ: andolsun | نَصَرَكُمُ: size yardım etmişti | اللَّهُ: Allah | فِي: | مَوَاطِنَ: yerlerde | كَثِيرَةٍ: birçok | وَيَوْمَ: ve gününde | حُنَيْنٍ: Huneyn | إِذْ: hani | أَعْجَبَتْكُمْ: sizi böbürlendirmişti | كَثْرَتُكُمْ: çokluğunuz | فَلَمْ: fakat | تُغْنِ: sağlamamıştı | عَنْكُمْ: size | شَيْئًا: hiçbir yarar | وَضَاقَتْ: ve dar gelmişti | عَلَيْكُمُ: başınıza | الْأَرْضُ: yeryüzü | بِمَا: rağmen | رَحُبَتْ: bütün genişliğine | ثُمَّ: nihayet | وَلَّيْتُمْ: dönmüştünüz | مُدْبِرِينَ: gerisin geri |
Kırık Meal (Harekesiz) : |لقد LGD̃ andolsun | نصركم NṦRKM size yardım etmişti | الله ELLH Allah | في FY | مواطن MWEŦN yerlerde | كثيرة KS̃YRT birçok | ويوم WYWM ve gününde | حنين ḪNYN Huneyn | إذ ÎZ̃ hani | أعجبتكم ÊACBTKM sizi böbürlendirmişti | كثرتكم KS̃RTKM çokluğunuz | فلم FLM fakat | تغن TĞN sağlamamıştı | عنكم ANKM size | شيئا ŞYÙE hiçbir yarar | وضاقت WŽEGT ve dar gelmişti | عليكم ALYKM başınıza | الأرض ELÊRŽ yeryüzü | بما BME rağmen | رحبت RḪBT bütün genişliğine | ثم S̃M nihayet | وليتم WLYTM dönmüştünüz | مدبرين MD̃BRYN gerisin geri |
Kırık Meal (Okunuş) : |leḳad: andolsun | neSarakumu: size yardım etmişti | llahu: Allah | : | mevāTine: yerlerde | keṧīratin: birçok | ve yevme: ve gününde | Huneynin: Huneyn | : hani | eǎ'cebetkum: sizi böbürlendirmişti | keṧratukum: çokluğunuz | felem: fakat | tuğni: sağlamamıştı | ǎnkum: size | şey'en: hiçbir yarar | ve Dāḳat: ve dar gelmişti | ǎleykumu: başınıza | l-erDu: yeryüzü | bimā: rağmen | raHubet: bütün genişliğine | ṧumme: nihayet | velleytum: dönmüştünüz | mudbirīne: gerisin geri |
Kırık Meal (Transcript) : |LGD̃: andolsun | NṦRKM: size yardım etmişti | ELLH: Allah | FY: | MVEŦN: yerlerde | KS̃YRT: birçok | VYVM: ve gününde | ḪNYN: Huneyn | ÎZ̃: hani | ÊACBTKM: sizi böbürlendirmişti | KS̃RTKM: çokluğunuz | FLM: fakat | TĞN: sağlamamıştı | ANKM: size | ŞYÙE: hiçbir yarar | VŽEGT: ve dar gelmişti | ALYKM: başınıza | ELÊRŽ: yeryüzü | BME: rağmen | RḪBT: bütün genişliğine | S̃M: nihayet | VLYTM: dönmüştünüz | MD̃BRYN: gerisin geri |
Abdulbaki Gölpınarlı : Andolsun ki Allah size birçok yerlerde ve Huneyn gününde yardım etmişti; hani o gün çokluğunuzla övünüp sevinmiştiniz de bu çokluk, düşmanı defedememişti, hiçbir işinize yaramamıştı, yeryüzü, o kadar genişken daralmıştı size, sonra da arka çevirip geri çekilmiştiniz.
Adem Uğur : Andolsun ki Allah, birçok yerde (savaş alanlarında) ve Huneyn savaşında size yardım etmişti. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat sizi hezimete uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti, sonunda (bozularak) gerisin geri dönmüştünüz.
Ahmed Hulusi : Andolsun ki, Allâh size birçok savaş yerinde ve Huneyn gününde yardım etti. . . Hani kalabalık oluşunuz sizi böbürlendirmişti ama hiçbir faydası olmamıştı! (Huneyn gününde) tüm genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti! Sonra (da) arkanızı dönüp gitmiştiniz!
Ahmet Tekin : Andolsun ki Allah vatan edindiğiniz birçok topraklarda, harp meydanlarında ve Huneyn savaşında size yardım etmişti. Kalabalık oluşunuz kendinizi beğenmenize, gücünüze güvenmenize sebep olmuş, fakat sizi hezimete uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen başınıza dar gelmişti. Sonra da bozguna uğrayarak ikbalinize ve istikbalinize sırt çevirip arkanızı dönerek kaçmıştınız.
Ahmet Varol : Şüphesiz Allah size pek çok yerde ve Huneyn gününde yardım etti. O gün çokluğunuz sizi böbürlendirmiş, ancak bunun size bir yararı olmamıştı ve bütün genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Sonra da bozularak arkanızı dönüp çekilmiştiniz.
Ali Bulaç : Andolsun, Allah birçok yerlerde ve Huneyn gününde size yardım etti. Hani çok sayıda oluşunuz sizi böbürlendirip gururlandırmıştı, fakat size bir şey de sağlayamamıştı. Yer ise, bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti, sonra arkanıza dönüp gerisin geri gitmiştiniz.
Ali Fikri Yavuz : Şüphe yok ki Allah, size bir çok savaş yerlerinde zafer verdi; ve “HUNEYN” gününde size yardım etti. O vakit Huneyn’de çokluğunuz size güven vermişti de, bir faydası olmamıştı. Yeryüzü, o genişliği ile başınıza dar gelmişti. Sonra da bozularak arkanızı dönmüştünüz.
Bekir Sadak : And olsun ki Allah size bircok yerlerde, ve coklugunuzun sizi boburlendirdigi fakat bir faydasi da olmadigi, yeryuzunun genis olmasina ragmen size dar gelip de bozularak arkaniza dondugunuz Huneyn gununde yardim etmisti.
Celal Yıldırım : And olsun ki, Allah size birçok yörelerde ve yerde; Huneyn gününde yardım etmiştir. Öyleki (o gün) çokluğunuz sizi böbürlendirmişti de size hiç de yararlı olmamış, doygun kılmamıştı. Yeryüzü ise genişliğine rağmen size dar gelmişti ve sonra da arka çevirip geri dönmüştünüz.
Diyanet İşleri : Andolsun, Allah birçok yerde ve Huneyn savaşı gününde size yardım etmiştir. Hani, çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat (bu çokluk) size hiçbir yarar sağlamamış, yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Nihayet (bozularak) gerisin geriye dönüp kaçmıştınız.
Diyanet İşleri (eski) : And olsun ki Allah size birçok yerlerde, ve çokluğunuzun sizi böbürlendirdiği fakat bir faydası da olmadığı, yeryüzünün geniş olmasına rağmen size dar gelip de bozularak arkanıza döndüğünüz Huneyn gününde yardım etmişti.
Diyanet Vakfi : Andolsun ki Allah, birçok yerde (savaş alanlarında) ve Huneyn savaşında size yardım etmişti. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat sizi hezimete uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti, sonunda (bozularak) gerisin geri dönmüştünüz.
Edip Yüksel : ALLAH bir çok durumda size yardım etti. Huneyn günü sayısal çokluğunuz sizi böbürlendirmişti. Fakat sayınızın size hiç bir yararı da olmamıştı. Nitekim, tüm genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmiş ve sonunda dönüp kaçmıştınız.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İnkâr kabul etmez bir durumdur ki, Allah size birçok yerde yardım etti. Özellikle Huneyn Günü ki, o gün kendi çokluğunuz size güven vermişti de o gün size onun bir faydası olmamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen başınıza dar gelmişti. Sonra da bozguna uğrayarak gerisin geri dönüp kaçmaya başlamıştınız.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İnkara yer yoktur ki, Allah size birçok yerlerde ve Hüneyn gününde (savaşında), hani çokluğunuza güvenip de onun bir yararını göremediğiniz ve yeryüzünün bütün genişliğiyle başınıza dar geldiği sonra da bozguna uğrayıp arkanıza döndüğünüz sırada yardım etti.
Elmalılı Hamdi Yazır : İnkâra mecal yoktur ki Allah size bir çok mevkı'lerde nusret etti, «Huneyn» günü de: o lâhzada ki çokluğunuz sizi güvendirmişti de bir faidesi olmamıştı, yer yüzü o genişliğiyle başınıza dar gelmişti, sonra da bozularak arkanıza dönmüştünüz
Fizilal-il Kuran : Gerçekten Allah size birçok yerde, birçok olayda olduğu gibi Huneyn savaşı günü de yardım etti. Hani o gün sayıca çok oluşunuz hoşunuza gitmiş, böbürlenmenize yolaçmıştı da bu kalabalıklık size hiçbir yarar sağlamamıştı; yeryüzü, onca genişliğine rağmen size dar gelmişti de sonra arkanızı dönüp kaçmıştınız.
Gültekin Onan : Andolsun, Tanrı birçok yerlerde ve Huneyn gününde size yardım etti. Hani çok sayıda oluşunuz sizi böbürlendirip gururlandırmıştı, fakat size bir şey de sağlayamamıştı. Yer ise, bütün genişliğine ragmen size dar gelmişti, sonra arkanıza dönüp gerisin geri gitmiştiniz.
Hakkı Yılmaz : Andolsun ki Allah, birçok yerde ve Huneyn Günü size yardım etti. Hani çokluğunuz size güven vermişti de onun size bir yararı olmamış ve yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonra da arkanızı dönüp kaçmıştınız.
Hasan Basri Çantay : Andolsun ki Allah bir çok (savaş) yerler (in) de ve Huneyn gününde size yardım etmişdir. (O Huneyn gününde ki) çokluğunuz o zaman size ucub vermişdi de bu, size (gelecek kazaadan) bir şey'i gidermiye yaramamışdı. Yer yüzü, o genişliğine rağmen, başınıza dar gelmişdi. Nihayet (bozularak) gerisin geri dönüb gitmişdiniz.
Hayrat Neşriyat : And olsun ki Allah, size birçok yerlerde ve Huneyn gününde yardım etmişti. Hani(o gün) çokluğunuz sizi gururlandırmıştı da (bu i'timâdınız) size hiçbir fayda vermemişti ve yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti; sonra (düşmana) arkanızı çeviren kimseler olduğunuz hâlde dönüp kaçmıştınız.
İbni Kesir : Andolsun ki; Allah, size birçok yerlerde ve Huneyn gününde yardım etmiştir. Hani, çokluğunuz sizi böbürlendirmişti de size bir faydası olmamıştı. Yeryüzü genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonra gerisin geri dönüp gitmiştiniz.
İskender Evrenosoğlu : Andolsun ki; Allah, size birçok savaş yerinde ve Huneyn günü yardım etti. Çokluğunuz hoşunuza gittiği halde (hoşunuza gitmesine rağmen) artık size bir fayda (bir şey) vermedi. Yeryüzünün genişliğine rağmen size dar geldi. Sonra arkanıza geri döndünüz.
Muhammed Esed : Gerçekten de Allah, (sayıca az olduğunuz zaman) pek çok savaş meydanında size yardım etmişti; ve Huneyn Gününde de, o sayıca çokluğunuzun sizi kurumlandırdığı ama (tek başına) pek bir işinize yaramadığı o gün de (öyle yapmıştı); çünkü yeryüzü, bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti de arkanızı dönüp geri çekilmiştiniz:
Ömer Nasuhi Bilmen : Muhakkak ki, Allah Teâlâ size birçok mevkilerde nusret bahş olmuştur. Huneyn gününde de. O gün ki, çokluğunuz sizi güvendirmişti. Fakat bu size faide vermemiştir. Yeryüzü, genişliğiyle beraber sizin üzerinize dar gelmişti. Sonra da arka çevirir olduğunuz halde dönüp gitmiştiniz.
Ömer Öngüt : Andolsun ki Allah birçok yerlerde ve Huneyn gününde size yardım etmişti. Hani o gün çokluğunuz size kendinizi beğendirmişti. Fakat hiçbir fayda sağlamamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Nihayet bozularak gerisin geriye kaçmıştınız.
Şaban Piriş : Andolsun ki, Allah size bir çok yerde ve çokluğunuzun sizi böbürlenderdiği fakat bir fayda sağlamadığı, yeryüzünün geniş olmasına rağmen size dar gelip de bozularak arkanıza döndüğünüz Huneyn gününde yardım etmişti.
Suat Yıldırım : Şu kesindir ki Allah size birçok savaş yerlerinde yardım etti, Huneyn günü de... O gün ki sayıca çokluğunuz sizi böbürlendirmiş ama bu, size fayda etmemişti. Olanca genişliğine rağmen, dünya başınıza dar gelmişti. Sonra da bozguna uğrayarak düşmana arka çevirip kaçmaya başlamıştınız.
Süleyman Ateş : Andolsun Allâh size birçok yerlerde, Huneyn gününde de yardım etmişti. Hani (o gün) çokluğunuz sizi böbürlendirmişti. Fakat size hiçbir yarar da sağlamamıştı. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü başınıza dar gelmişti, nihâyet bozularak arkanızı dönmüş(kaçmağa başlamış)tınız.
Tefhim-ul Kuran : Andolsun, Allah birçok yerlerde ve Huneyn gününde size yardım etti. Hani çok sayıda oluşunuz sizi böbürlendirip gururlandırmıştı, fakat size bir şey de sağlıyamamıştı. Yer ise, bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti, sonra arkanıza dönüp gerisin geri gitmiştiniz.
Ümit Şimşek : Gerçek şu ki, Allah size pek çok yerde ve Huneyn Gününde de yardım etmişti. O gün siz çokluğunuzla böbürlenmiştiniz; fakat bu size bir fayda vermemiş ve yeryüzü, onca genişliğiyle beraber, size dar gelmişti de arkanızı dönüp gitmiştiniz.
Yaşar Nuri Öztürk : Yemin olsun ki, Allah size birçok yerde yardım etti. Huneyn gününde de. Hani, çokluğunuz sizi böbürlendirmişti de bu hiçbir işinize yaramamıştı. Tüm genişliğine rağmen, yeryüzü size dar gelmişti. Sonra da sırtınızı dönüp kaçmıştınız.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}