» 9 / Tevbe  17:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 17
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. مَا (ME) = mā : yoktur
2. كَانَ (KEN) = kāne : yoktur
3. لِلْمُشْرِكِينَ (LLMŞRKYN) = lilmuşrikīne : müşrikler için
4. أَنْ (ÊN) = en :
5. يَعْمُرُوا (YAMRVE) = yeǎ'murū : imar etmeleri
6. مَسَاجِدَ (MSECD̃) = mesācide : mescidlerini
7. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
8. شَاهِدِينَ (ŞEHD̃YN) = şāhidīne : şahitler iken
9. عَلَىٰ (AL) = ǎlā :
10. أَنْفُسِهِمْ (ÊNFSHM) = enfusihim : kendi nefislerinin
11. بِالْكُفْرِ (BELKFR) = bil-kufri : küfrüne
12. أُولَٰئِكَ (ÊVLÙK) = ulāike : onların
13. حَبِطَتْ (ḪBŦT) = HabiTat : boşa çıkmıştır
14. أَعْمَالُهُمْ (ÊAMELHM) = eǎ'māluhum : yaptıkları işler
15. وَفِي (VFY) = ve fī : ve
16. النَّارِ (ELNER) = n-nāri : ateşte
17. هُمْ (HM) = hum : onlar
18. خَالِدُونَ (ḢELD̃VN) = ḣālidūne : sürekli kalacaklardır
yoktur | yoktur | müşrikler için | | imar etmeleri | mescidlerini | Allah'ın | şahitler iken | | kendi nefislerinin | küfrüne | onların | boşa çıkmıştır | yaptıkları işler | ve | ateşte | onlar | sürekli kalacaklardır |

[] [KVN] [ŞRK] [] [AMR] [SCD̃] [] [ŞHD̃] [] [NFS] [KFR] [] [ḪBŦ] [AML] [] [NVR] [] [ḢLD̃]
ME KEN LLMŞRKYN ÊN YAMRVE MSECD̃ ELLH ŞEHD̃YN AL ÊNFSHM BELKFR ÊVLÙK ḪBŦT ÊAMELHM VFY ELNER HM ḢELD̃VN

kāne lilmuşrikīne en yeǎ'murū mesācide llahi şāhidīne ǎlā enfusihim bil-kufri ulāike HabiTat eǎ'māluhum ve fī n-nāri hum ḣālidūne
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون

 » 9 / Tevbe  Suresi: 17
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ما | ME yoktur (It) is not
كان ك و ن | KVN KEN kāne yoktur (It) is not
للمشركين ش ر ك | ŞRK LLMŞRKYN lilmuşrikīne müşrikler için for the polytheists
أن | ÊN en that
يعمروا ع م ر | AMR YAMRVE yeǎ'murū imar etmeleri they maintain
مساجد س ج د | SCD̃ MSECD̃ mesācide mescidlerini (the) masajid of Allah
الله | ELLH llahi Allah'ın (the) masajid of Allah
شاهدين ش ه د | ŞHD̃ ŞEHD̃YN şāhidīne şahitler iken (while) witnessing
على | AL ǎlā against
أنفسهم ن ف س | NFS ÊNFSHM enfusihim kendi nefislerinin themselves
بالكفر ك ف ر | KFR BELKFR bil-kufri küfrüne [with] disbelief.
أولئك | ÊVLÙK ulāike onların (For) those,
حبطت ح ب ط | ḪBŦ ḪBŦT HabiTat boşa çıkmıştır worthless
أعمالهم ع م ل | AML ÊAMELHM eǎ'māluhum yaptıkları işler (are) their deeds,
وفي | VFY ve fī ve and in
النار ن و ر | NVR ELNER n-nāri ateşte the Fire
هم | HM hum onlar they
خالدون خ ل د | ḢLD̃ ḢELD̃VN ḣālidūne sürekli kalacaklardır (will) abide forever.

9:17 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

yoktur | yoktur | müşrikler için | | imar etmeleri | mescidlerini | Allah'ın | şahitler iken | | kendi nefislerinin | küfrüne | onların | boşa çıkmıştır | yaptıkları işler | ve | ateşte | onlar | sürekli kalacaklardır |

[] [KVN] [ŞRK] [] [AMR] [SCD̃] [] [ŞHD̃] [] [NFS] [KFR] [] [ḪBŦ] [AML] [] [NVR] [] [ḢLD̃]
ME KEN LLMŞRKYN ÊN YAMRVE MSECD̃ ELLH ŞEHD̃YN AL ÊNFSHM BELKFR ÊVLÙK ḪBŦT ÊAMELHM VFY ELNER HM ḢELD̃VN

kāne lilmuşrikīne en yeǎ'murū mesācide llahi şāhidīne ǎlā enfusihim bil-kufri ulāike HabiTat eǎ'māluhum ve fī n-nāri hum ḣālidūne
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون

[] [ك و ن] [ش ر ك] [] [ع م ر] [س ج د] [] [ش ه د] [] [ن ف س] [ك ف ر] [] [ح ب ط] [ع م ل] [] [ن و ر] [] [خ ل د]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 17
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ما | ME yoktur (It) is not
Mim,Elif,
40,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
كان ك و ن | KVN KEN kāne yoktur (It) is not
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
للمشركين ش ر ك | ŞRK LLMŞRKYN lilmuşrikīne müşrikler için for the polytheists
Lam,Lam,Mim,Şın,Re,Kef,Ye,Nun,
30,30,40,300,200,20,10,50,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
جار ومجرور
أن | ÊN en that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يعمروا ع م ر | AMR YAMRVE yeǎ'murū imar etmeleri they maintain
Ye,Ayn,Mim,Re,Vav,Elif,
10,70,40,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
مساجد س ج د | SCD̃ MSECD̃ mesācide mescidlerini (the) masajid of Allah
Mim,Sin,Elif,Cim,Dal,
40,60,1,3,4,
"N – accusative masculine plural noun → Mosque"
اسم منصوب
الله | ELLH llahi Allah'ın (the) masajid of Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
شاهدين ش ه د | ŞHD̃ ŞEHD̃YN şāhidīne şahitler iken (while) witnessing
Şın,Elif,He,Dal,Ye,Nun,
300,1,5,4,10,50,
N – accusative masculine plural active participle
اسم منصوب
على | AL ǎlā against
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
أنفسهم ن ف س | NFS ÊNFSHM enfusihim kendi nefislerinin themselves
,Nun,Fe,Sin,He,Mim,
,50,80,60,5,40,
N – genitive feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
بالكفر ك ف ر | KFR BELKFR bil-kufri küfrüne [with] disbelief.
Be,Elif,Lam,Kef,Fe,Re,
2,1,30,20,80,200,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
أولئك | ÊVLÙK ulāike onların (For) those,
,Vav,Lam,,Kef,
,6,30,,20,
DEM – plural demonstrative pronoun
اسم اشارة
حبطت ح ب ط | ḪBŦ ḪBŦT HabiTat boşa çıkmıştır worthless
Ha,Be,Tı,Te,
8,2,9,400,
V – 3rd person feminine singular perfect verb
فعل ماض
أعمالهم ع م ل | AML ÊAMELHM eǎ'māluhum yaptıkları işler (are) their deeds,
,Ayn,Mim,Elif,Lam,He,Mim,
,70,40,1,30,5,40,
N – nominative masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وفي | VFY ve fī ve and in
Vav,Fe,Ye,
6,80,10,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
النار ن و ر | NVR ELNER n-nāri ateşte the Fire
Elif,Lam,Nun,Elif,Re,
1,30,50,1,200,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
هم | HM hum onlar they
He,Mim,
5,40,
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
خالدون خ ل د | ḢLD̃ ḢELD̃VN ḣālidūne sürekli kalacaklardır (will) abide forever.
Hı,Elif,Lam,Dal,Vav,Nun,
600,1,30,4,6,50,
N – nominative masculine plural active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |مَا: yoktur | كَانَ: yoktur | لِلْمُشْرِكِينَ: müşrikler için | أَنْ: | يَعْمُرُوا: imar etmeleri | مَسَاجِدَ: mescidlerini | اللَّهِ: Allah'ın | شَاهِدِينَ: şahitler iken | عَلَىٰ: | أَنْفُسِهِمْ: kendi nefislerinin | بِالْكُفْرِ: küfrüne | أُولَٰئِكَ: onların | حَبِطَتْ: boşa çıkmıştır | أَعْمَالُهُمْ: yaptıkları işler | وَفِي: ve | النَّارِ: ateşte | هُمْ: onlar | خَالِدُونَ: sürekli kalacaklardır |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ما ME yoktur | كان KEN yoktur | للمشركين LLMŞRKYN müşrikler için | أن ÊN | يعمروا YAMRWE imar etmeleri | مساجد MSECD̃ mescidlerini | الله ELLH Allah'ın | شاهدين ŞEHD̃YN şahitler iken | على AL | أنفسهم ÊNFSHM kendi nefislerinin | بالكفر BELKFR küfrüne | أولئك ÊWLÙK onların | حبطت ḪBŦT boşa çıkmıştır | أعمالهم ÊAMELHM yaptıkları işler | وفي WFY ve | النار ELNER ateşte | هم HM onlar | خالدون ḢELD̃WN sürekli kalacaklardır |
Kırık Meal (Okunuş) : |: yoktur | kāne: yoktur | lilmuşrikīne: müşrikler için | en: | yeǎ'murū: imar etmeleri | mesācide: mescidlerini | llahi: Allah'ın | şāhidīne: şahitler iken | ǎlā: | enfusihim: kendi nefislerinin | bil-kufri: küfrüne | ulāike: onların | HabiTat: boşa çıkmıştır | eǎ'māluhum: yaptıkları işler | ve fī: ve | n-nāri: ateşte | hum: onlar | ḣālidūne: sürekli kalacaklardır |
Kırık Meal (Transcript) : |ME: yoktur | KEN: yoktur | LLMŞRKYN: müşrikler için | ÊN: | YAMRVE: imar etmeleri | MSECD̃: mescidlerini | ELLH: Allah'ın | ŞEHD̃YN: şahitler iken | AL: | ÊNFSHM: kendi nefislerinin | BELKFR: küfrüne | ÊVLÙK: onların | ḪBŦT: boşa çıkmıştır | ÊAMELHM: yaptıkları işler | VFY: ve | ELNER: ateşte | HM: onlar | ḢELD̃VN: sürekli kalacaklardır |
Abdulbaki Gölpınarlı : Kendileri kendi kâfirliklerine tanık olup dururlarken müşriklerin Allah'a secde edilen yerleri îmâra hakları yoktur. Onlar, bütün yaptıkları boşa gidenlerdir ve onlar, ateşte ebedî olarak kalırlar.
Adem Uğur : Allah'a ortak koşanlar, kendilerinin kâfirliğine bizzat kendileri şahitlik ederlerken, Allah'ın mescitlerini imar etme selâhiyetleri yoktur. Onların bütün işleri boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte ebedî kalacaklardır.
Ahmed Hulusi : Nefslerindeki inkârın bizzat şahidi olan müşriklerin, Allâh'a secde mahallerini imar etmeleri mümkün değildir. . . Onların tüm yaptıkları boşa gitmiştir. . . Onlar Nâr'da (yakan ateşte - radyasyon) sonsuza dek kalırlar!
Ahmet Tekin : İlâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında, Allah’a ortak koşan müşrikler, inkârları konusunda kendi aleyhlerine, birbirlerinin aleyhine şâhit olup dururlarken, Allah’ın mescitlerini imar etmeleri, canlandırmaları, şenlendirmeleri mümkün değildir. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Cehennem ateşinde de ebedî kalacaklar.
Ahmet Varol : Allah'a ortak koşanların, bizzat kendi küfürlerine kendileri şahit iken Allah'in mescidlerini onarmaya yetkileri olamaz. Onların yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar cehennemde sonsuza kadar kalacaklardır.
Ali Bulaç : Şirk koşanların, kendi inkârlarına bizzat kendileri şahidler iken, Allah'ın mescidlerini onarmalarına (hak ve yetkileri) yoktur. İşte bunlar, yaptıkları boşa gitmiş olanlardır. Ve bunlar ateşte süresiz kalacak olanlardır.
Ali Fikri Yavuz : Müşriklerin küfürlerine kendileri şahid olurlarken, Allah’ın mescidlerini imar etmeye onların ehliyeti yoktur. Onların, hayır diye, bütün yaptıkları boşa gitmiştir; ve onlar, ebedî olarak ateşte kalıcıdırlar.
Bekir Sadak : Puta tapanlarin kendilerinin inkarci olduklarini itiraf edip dururken Allah'in mescidlerini onarmalari gerekmez. Onlarin isledikleri bosa gitmistir, cehennemde temelli kalacaklardir.
Celal Yıldırım : Allah'a ortak koşan putperestler, kendi aleyhlerine küfür ile şehadette bulunup dururlarken Allah'ın mescidlerini imar etmeleri uygun ve yakışır değildir. İşte bunların (iyilik adına) yaptıkları boşa gitmiştir ve ateşte onlar temelli kalıcılardır.
Diyanet İşleri : Allah’a ortak koşanların, inkârlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken, Allah’ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedî kalacaklardır.
Diyanet İşleri (eski) : Puta tapanların kendilerinin inkarcı olduklarını itiraf edip dururken Allah'ın mescidlerini onarmaları gerekmez. Onların işledikleri boşa gitmiştir, cehennemde temelli kalacaklardır.
Diyanet Vakfi : Allah'a ortak koşanlar, kendi kâfirliklerine bizzat kendileri şahitlik ederken, Allah'ın mescitlerini imar etmeye layık değildirler. Onların bütün işleri boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte ebedî kalacaklardır.
Edip Yüksel : Putperestler, kendi inkarlarına bizzat tanık oldukları halde, ALLAH'ın mescidlerini sıkça ziyaret etmemeli. İşleri boşa çıkmıştır. Onlar ateşte ebedidirler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Müşrikler kendi inkârlarına kendileri şahit olup dururlarken Allah'ın mescidlerini imar etmeleri mümkün değildir. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Ve onlar ateş içinde ebedi olarak kalacaklardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Müşrik vicdanlarına karşı kendi küfürlerine kendileri şahitlik edip dururken, Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların hayır namına bütün yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar sonsuza dek ateş içinde kalacaklardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Müşrikler vicdanlarına karşı kendi küfürlerine kendileri şâhid olub dururlarken Allahın mescidlerini ma'mur etmeleri kabil değildir, onların hayır namına bütün yaptıkları heder ve ateş içinde onlar, muhalleddirler.
Fizilal-il Kuran : Müşriklere, kâfir olduklarına bizzat kendileri tanıklık ettikleri halde Allah'ın mescidlerini onarıp şenlendirmek düşmez. Onların bütün yaptıkları boşunadır. Onlar ebedi olarak cehennemde kalacaklardır.
Gültekin Onan : Şirk koşanların kendi küfürlerine bizzat kendileri şahidler iken Tanrı'nın mescidlerini onarmalarına (hak ve yetkileri) yoktur. İşte bunlar, yaptıkları boşa gitmiş olanlardır. Ve bunlar ateşte süresiz kalacak olanlardır.
Hakkı Yılmaz : "Ortak koşanlar, kendilerinin küfrüne; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddedişlerine kendileri şâhit olup dururlarken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri söz konusu olamaz. İşte onlar, işleri boşa gitmiş kimselerdir. Ve onlar, Ateş içinde sürekli kalacaklardır. "
Hasan Basri Çantay : Allaha eş koşanların, kendi küfürlerine bizzat kendileri şâhid iken, Allahın mescidlerini i'mâr etmelerine (ehliyyetleri) yokdur. Onların (hayır nâmına) bütün yapdıkları boşa gitmişdir ve onlar ateşde ebedî kalıcıdırlar.
Hayrat Neşriyat : Müşriklerin, kendi küfürlerine (bizzat) kendileri şâhidler iken, Allah’ın mescidlerini (husûsan Kâ'be’yi) i'mâr etmeleri olacak şey değildir! İşte onların amelleri boşa gitmiştir. Ve ateşte onlar, ebedî olarak kalıcıdırlar.
İbni Kesir : Müşriklerin, kendi küfürlerine kendileri şahid iken; Allah'ın mescidlerini tamir etme hakları yoktur. İşte onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Ve onlar, ateşte ebedi kalıcıdırlar.
İskender Evrenosoğlu : Müşriklerin, Allah'ın mescidlerini imar etmeleri olmaz. Kendilerinin (nefslerinin) küfürlerine (inkârlarına, kâfirliklerine) şahitler iken. İşte onların amelleri heba olmuştur. Ve onlar, ateşte ebedî kalacak olanlardır.
Muhammed Esed : Hakkı inkar ettiklerine (tutum ve davranışlarıyla) bizzat kendileri tanıklık edip dururken, Allahın mescidlerini ziyaret etmek yahut onarıp gözetmek, Allahtan başkalarına tanıklık yakıştıran kimselerin işi değil. Onlar, yapıp ettikleri boşa gidecek olan kimselerdir; ateşe yerleşip kalacak olan kimseler!
Ömer Nasuhi Bilmen : Müşrikler için, kendi nefislerinin küfrüne şahitler oldukları halde Allah Teâlâ'nın mescitlerini imar etmeleri caiz değildir. Onlar o kimselerdir ki, onların amelleri sükut etmiştir. Ve onlar ateşte ebedîyyen kalıcılardır.
Ömer Öngüt : Müşrikler kendi küfürlerine bizzat kendileri şâhit olup dururlarken, Allah'ın mescidlerini imar etme salâhiyetleri yoktur. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar ateş içinde ebedî kalacaklardır.
Şaban Piriş : Müşrikler, üzerlerindeki kafirliğe şahit olup dururlarken Allah’ın mescitlerini onarmaları yakışık almaz. Onların yaptıkları işler boşa gitmiştir. Cehennemde temelli kalacaklardır.
Suat Yıldırım : Müşrikler, kendilerinin kâfirliğine bizzat kendileri şahit iken, Allah’ın mescidlerini mâmur etmeleri kabil değildir.Çünkü onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar ateşte daimi kalacaklardır.
Süleyman Ateş : (Allah'a) Ortak koşanlar nefislerinin küfrünü göre göre Allâh'ın mescidlerini şenlendiremezler. Onların yaptıkları işler, boşa çıkmıştır. Ve onlar, ateşte sürekli kalacaklardır.
Tefhim-ul Kuran : Şirk koşanların, kendi küfürlerine bizzat kendileri şahidler iken, Allah'ın mescidlerini onarmalarına (hak ve yetkileri) yoktur. İşte bunlar, yaptıkları boşa gitmiş olanlardır. Ve bunlar ateşte temelli kalacak da olanlardır.
Ümit Şimşek : Müşriklerin, kendi inkârlarına kendileri şahit iken, Allah'ın mescidlerini imar veya ziyaret etmeleri olacak iş değildir. Onların yaptıkları boşa çıkmıştır. Onlar ateşte sürekli kalacaklardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Müşrikler, öz benliklerinin küfre sapışına tanık olup dururlarken, Allah'ın mescitlerini onarmaya girişemezler. Tüm amelleri boşa çıkmıştır onların. Ateşte sürekli kalacaklardır onlar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}