» 9 / Tevbe  15:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 15
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَيُذْهِبْ (VYZ̃HB) = ve yuƶhib : ve gidersin
2. غَيْظَ (ĞYƵ) = ğayZe : öfkesini
3. قُلُوبِهِمْ (GLVBHM) = ḳulūbihim : yüreklerinin
4. وَيَتُوبُ (VYTVB) = ve yetūbu : ve tevbesini kabul eder
5. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
6. عَلَىٰ (AL) = ǎlā :
7. مَنْ (MN) = men : kişinin
8. يَشَاءُ (YŞEÙ) = yeşā'u : dilediği
9. وَاللَّهُ (VELLH) = vallahu : ve Allah
10. عَلِيمٌ (ALYM) = ǎlīmun : bilendir
11. حَكِيمٌ (ḪKYM) = Hakīmun : hüküm ve hikmet sahibidir
ve gidersin | öfkesini | yüreklerinin | ve tevbesini kabul eder | Allah | | kişinin | dilediği | ve Allah | bilendir | hüküm ve hikmet sahibidir |

[Z̃HB] [ĞYƵ] [GLB] [TVB] [] [] [] [ŞYE] [] [ALM] [ḪKM]
VYZ̃HB ĞYƵ GLVBHM VYTVB ELLH AL MN YŞEÙ VELLH ALYM ḪKYM

ve yuƶhib ğayZe ḳulūbihim ve yetūbu llahu ǎlā men yeşā'u vallahu ǎlīmun Hakīmun
ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم

 » 9 / Tevbe  Suresi: 15
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ويذهب ذ ه ب | Z̃HB VYZ̃HB ve yuƶhib ve gidersin And remove
غيظ غ ي ظ | ĞYƵ ĞYƵ ğayZe öfkesini (the) anger
قلوبهم ق ل ب | GLB GLVBHM ḳulūbihim yüreklerinin (of) their hearts.
ويتوب ت و ب | TVB VYTVB ve yetūbu ve tevbesini kabul eder And Allah accepts repentance
الله | ELLH llahu Allah And Allah accepts repentance
على | AL ǎlā of
من | MN men kişinin whom
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills.
والله | VELLH vallahu ve Allah And Allah
عليم ع ل م | ALM ALYM ǎlīmun bilendir (is) All-Knower,
حكيم ح ك م | ḪKM ḪKYM Hakīmun hüküm ve hikmet sahibidir All-Wise.

9:15 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve gidersin | öfkesini | yüreklerinin | ve tevbesini kabul eder | Allah | | kişinin | dilediği | ve Allah | bilendir | hüküm ve hikmet sahibidir |

[Z̃HB] [ĞYƵ] [GLB] [TVB] [] [] [] [ŞYE] [] [ALM] [ḪKM]
VYZ̃HB ĞYƵ GLVBHM VYTVB ELLH AL MN YŞEÙ VELLH ALYM ḪKYM

ve yuƶhib ğayZe ḳulūbihim ve yetūbu llahu ǎlā men yeşā'u vallahu ǎlīmun Hakīmun
ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم

[ذ ه ب] [غ ي ظ] [ق ل ب] [ت و ب] [] [] [] [ش ي ا] [] [ع ل م] [ح ك م]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 15
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ويذهب ذ ه ب | Z̃HB VYZ̃HB ve yuƶhib ve gidersin And remove
Vav,Ye,Zel,He,Be,
6,10,700,5,2,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, jussive mood
الواو عاطفة
فعل مضارع مجزوم
غيظ غ ي ظ | ĞYƵ ĞYƵ ğayZe öfkesini (the) anger
Ğayn,Ye,Zı,
1000,10,900,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
قلوبهم ق ل ب | GLB GLVBHM ḳulūbihim yüreklerinin (of) their hearts.
Gaf,Lam,Vav,Be,He,Mim,
100,30,6,2,5,40,
"N – genitive feminine plural noun → Heart
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun"
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ويتوب ت و ب | TVB VYTVB ve yetūbu ve tevbesini kabul eder And Allah accepts repentance
Vav,Ye,Te,Vav,Be,
6,10,400,6,2,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
الله | ELLH llahu Allah And Allah accepts repentance
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
على | AL ǎlā of
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
من | MN men kişinin whom
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills.
Ye,Şın,Elif,,
10,300,1,,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
والله | VELLH vallahu ve Allah And Allah
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو عاطفة
لفظ الجلالة مرفوع
عليم ع ل م | ALM ALYM ǎlīmun bilendir (is) All-Knower,
Ayn,Lam,Ye,Mim,
70,30,10,40,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
حكيم ح ك م | ḪKM ḪKYM Hakīmun hüküm ve hikmet sahibidir All-Wise.
Ha,Kef,Ye,Mim,
8,20,10,40,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَيُذْهِبْ: ve gidersin | غَيْظَ: öfkesini | قُلُوبِهِمْ: yüreklerinin | وَيَتُوبُ: ve tevbesini kabul eder | اللَّهُ: Allah | عَلَىٰ: | مَنْ: kişinin | يَشَاءُ: dilediği | وَاللَّهُ: ve Allah | عَلِيمٌ: bilendir | حَكِيمٌ: hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ويذهب WYZ̃HB ve gidersin | غيظ ĞYƵ öfkesini | قلوبهم GLWBHM yüreklerinin | ويتوب WYTWB ve tevbesini kabul eder | الله ELLH Allah | على AL | من MN kişinin | يشاء YŞEÙ dilediği | والله WELLH ve Allah | عليم ALYM bilendir | حكيم ḪKYM hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve yuƶhib: ve gidersin | ğayZe: öfkesini | ḳulūbihim: yüreklerinin | ve yetūbu: ve tevbesini kabul eder | llahu: Allah | ǎlā: | men: kişinin | yeşā'u: dilediği | vallahu: ve Allah | ǎlīmun: bilendir | Hakīmun: hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Transcript) : |VYZ̃HB: ve gidersin | ĞYƵ: öfkesini | GLVBHM: yüreklerinin | VYTVB: ve tevbesini kabul eder | ELLH: Allah | AL: | MN: kişinin | YŞEÙ: dilediği | VELLH: ve Allah | ALYM: bilendir | ḪKYM: hüküm ve hikmet sahibidir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve yüreklerindeki gazabı gidersin ve Allah, dilediğine tövbe nasîp eder ve tövbesini kabûl eyler ve Allah, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sâhibidir.
Adem Uğur : Ve onların (müminlerin) kalplerinden öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bilendir, hikmet sahibidir.
Ahmed Hulusi : Kalplerindeki kin ve öfkeyi gidersin. . . Allâh dilediğinin tövbesini kabul eder. . . Allâh Aliym'dir, Hakiym'dir.
Ahmet Tekin : Mü’minlerin kafalarındaki, kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah, sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kimselere günah işlemekten vazgeçme ve kendisine itaate yönelme, tevbe nasib eder. Allah’ın ilmi her şeyi kuşatır. Hikmet sahibi ve hükümrandır.
Ahmet Varol : Ve kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah alimdir, hakimdir.
Ali Bulaç : Ve kalblerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ali Fikri Yavuz : Ve müşriklerden eziyet çeken müminlerin kalblerindeki kîni gidersin. Allah, dilediği kimseye tevbe nasib eder. Allah Alîm’dir, Hakîmdir.
Bekir Sadak : (14-15) Onlarla savasin ki Allah sizin elinizle onlari azablandirsin, rezil etsin ve sizi ustun getirsin de muminlerin gonullerini ferahlandirsin, kalblerindeki ofkeyi gidersin. Allah dilediginin tevbesini kabul eder. Allah Bilendir, Hakimdir.
Celal Yıldırım : Kalblerindeki kin ve öfkeyi gidersin. Allah dilediğine tevbeyi nasib eder. Allah bilendir ve hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri : (14-15) Onlarla savaşın ki, Allah onlara sizin ellerinizle azap etsin, onları rezil etsin, onlara karşı size yardım etsin, mü’min topluluğun gönüllerini ferahlatsın ve onların kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah, dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri (eski) : (14-15) Onlarla savaşın ki Allah sizin elinizle onları azablandırsın, rezil etsin ve sizi üstün getirsin de müminlerin gönüllerini ferahlandırsın, kalblerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah Bilendir, Hakimdir.
Diyanet Vakfi : Ve onların (müminlerin) kalplerinden öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bilendir, hikmet sahibidir.
Edip Yüksel : Yüreklerinin öfkesini gidersin. ALLAH dilediğinin tevbesini kabul eder. ALLAH Bilendir, Bilgedir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ve kalblerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğine tevbeyi nasib eder. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Kalplerindeki kini gidersin. Bir de Allah, dilediğine tevbe de nasip eder. Allah herşeyi bilendir, hikmet sahibidir.
Elmalılı Hamdi Yazır : ve kalblerindeki gayzı gidersin, hem Allah dilediğine tevbe de nasıb eder, Allah alîmdir, hakîmdir
Fizilal-il Kuran : Kalblerindeki kini gidersin. Allah dilediği kimselerin tevbesini kabul eder. Allah üstün iradelidir ve ne yaparsa yerindedir.
Gültekin Onan : Ve kalplerindeki öfkeyi gidersin. Tanrı dilediğinin tevbesini kabul eder. Tanrı bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Hakkı Yılmaz : (14,15) Onlarla savaşın ki, Allah, sizin ellerinizle onları cezalandırsın ve onları rezil-rüsva etsin. Sizi de, onlara karşı muzaffer kılsın ve mü’min bir toplumun göğüslerine şifa versin, göğüslerinin kinini gidersin. Allah, dilediğinin tevbesini de kabul eder. Ve Allah, çok iyi bilendir, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapandır.
Hasan Basri Çantay : Ve kalblerindeki gazabı gidersin. Allah kimi dilerse ona tevbe nasıyb eder. Allah hakkıyle bilendir, tam bir hüküm ve hikmet saahibidir O.
Hayrat Neşriyat : Hem kalblerinin öfkesini gidersin! Allah, dilediğinin tevbesini (kendi lütfundan)kabûl eder. Çünki Allah, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.
İbni Kesir : Ve kalblerindeki öfkeyi gidersin. Allah; dilediğine tevbe nasib eder. Ve Allah; Alim'dir, Hakim'dir.
İskender Evrenosoğlu : Ve onların kalplerindeki öfkeyi giderir. Ve Allah, dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Ve Allah; Alîm'dir (bilen), Hakîm'dir (hikmet sahibi, hüküm sahibi).
Muhammed Esed : kalplerindeki öfkeyi yatıştıracak. Ve Allah dilediğine merhametle yönelir ve bağışlar; çünkü Allah doğru hüküm ve hikmetle edip eyleyen mutlak ve sınırsız bilgi sahibidir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve kalplerinin gazabını gidersin. Ve Allah Teâlâ dilediğini tevbeye muvaffak kılar. Ve Allah Teâlâ alîmdir, hakîmdir.
Ömer Öngüt : Ve onların kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah en iyi bilendir, hikmet sahibidir.
Şaban Piriş : Kalplerinizdeki korkuyu gidersin. Allah, dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah, bilendir, hakimdir.
Suat Yıldırım : (14-15) Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın, onları rüsvay etsin, onlara karşı size yardım edip zafer yolunu açsın, müminlerin gönüllerini ferahlatsın, kalplerindeki kin ve öfkeyi gidersin. Allah Teâlâ dilediğine tövbe de nasib eder. Allah alîmdir, hakîmdir (her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).
Süleyman Ateş : Yüreklerinin öfkesini gidersin. Allâh, dilediğinin tevbesini kabul eder. Allâh bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir.
Tefhim-ul Kuran : Ve kalblerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ümit Şimşek : Ve onların kalplerindeki öfkeyi gidersin. Gerçi Allah dilediğine de tevbe nasip eder. Çünkü Allah herşeyi bilir, her işi hikmetle yapar.
Yaşar Nuri Öztürk : Ve yüreklerinin öfkesini gidersin. Allah dilediğine tövbe nasip eder. Allah Alîm'dir, Hakîm'dir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}