» 9 / Tevbe  119:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 119
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : SİZ!
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
4. امَنُوا ( ËMNVE) = āmenū : inanan(lar)
5. اتَّقُوا (ETGVE) = tteḳū : korkun
6. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'tan
7. وَكُونُوا (VKVNVE) = ve kūnū : ve olun
8. مَعَ (MA) = meǎ : beraber
9. الصَّادِقِينَ (ELṦED̃GYN) = S-Sādiḳīne : doğrularla
EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | inanan(lar) | korkun | Allah'tan | ve olun | beraber | doğrularla |

[Y] [EYH] [] [EMN] [VGY] [] [KVN] [] [ṦD̃G]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNVE ETGVE ELLH VKVNVE MA ELṦED̃GYN

eyyuhā elleƶīne āmenū tteḳū llahe ve kūnū meǎ S-Sādiḳīne
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين

 » 9 / Tevbe  Suresi: 119
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler O you who believe!
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inanan(lar) O you who believe!
اتقوا و ق ي | VGY ETGVE tteḳū korkun Fear
الله | ELLH llahe Allah'tan Allah
وكونوا ك و ن | KVN VKVNVE ve kūnū ve olun and be
مع | MA meǎ beraber with
الصادقين ص د ق | ṦD̃G ELṦED̃GYN S-Sādiḳīne doğrularla those who are truthful.

9:119 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | inanan(lar) | korkun | Allah'tan | ve olun | beraber | doğrularla |

[Y] [EYH] [] [EMN] [VGY] [] [KVN] [] [ṦD̃G]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNVE ETGVE ELLH VKVNVE MA ELṦED̃GYN

eyyuhā elleƶīne āmenū tteḳū llahe ve kūnū meǎ S-Sādiḳīne
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين

[ي] [أ ي ه] [] [ا م ن] [و ق ي] [] [ك و ن] [] [ص د ق]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 119
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler O you who believe!
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inanan(lar) O you who believe!
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
اتقوا و ق ي | VGY ETGVE tteḳū korkun Fear
Elif,Te,Gaf,Vav,Elif,
1,400,100,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الله | ELLH llahe Allah'tan Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
وكونوا ك و ن | KVN VKVNVE ve kūnū ve olun and be
Vav,Kef,Vav,Nun,Vav,Elif,
6,20,6,50,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كون»
مع | MA meǎ beraber with
Mim,Ayn,
40,70,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
الصادقين ص د ق | ṦD̃G ELṦED̃GYN S-Sādiḳīne doğrularla those who are truthful.
Elif,Lam,Sad,Elif,Dal,Gaf,Ye,Nun,
1,30,90,1,4,100,10,50,
N – genitive masculine plural active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا : EY/HEY/AH | أَيُّهَا: SİZ! | الَّذِينَ: kimseler | امَنُوا: inanan(lar) | اتَّقُوا: korkun | اللَّهَ: Allah'tan | وَكُونُوا: ve olun | مَعَ: beraber | الصَّادِقِينَ: doğrularla |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الذين ELZ̃YN kimseler | آمنوا ËMNWE inanan(lar) | اتقوا ETGWE korkun | الله ELLH Allah'tan | وكونوا WKWNWE ve olun | مع MA beraber | الصادقين ELṦED̃GYN doğrularla |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | eyyuhā: SİZ! | elleƶīne: kimseler | āmenū: inanan(lar) | tteḳū: korkun | llahe: Allah'tan | ve kūnū: ve olun | meǎ: beraber | S-Sādiḳīne: doğrularla |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊYHE: SİZ! | ELZ̃YN: kimseler | ËMNVE: inanan(lar) | ETGVE: korkun | ELLH: Allah'tan | VKVNVE: ve olun | MA: beraber | ELṦED̃GYN: doğrularla |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey inananlar, çekinin Allah' tan ve gerçeklerle berâber olun.
Adem Uğur : Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun.
Ahmed Hulusi : Ey iman edenler! Allâh'tan (yaptıklarınızın sonuçlarını kesinlikle yaşatacağı için) korunun ve sadıklarla (Hakk'ı tasdik edenlerle) beraber olun!
Ahmet Tekin : Ey iman nimetine kavuşanlar, Allah’a sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun doğrularla, imanda, İslâm’da samimî olanlarla beraber olun.
Ahmet Varol : Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.
Ali Bulaç : Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve doğru (sadık)larla birlikte olun.
Ali Fikri Yavuz : Ey müminler! Allah’dan korkun (fenalıklardan sakının), imanda ve sözünde doğru olanlarla beraber olun.
Bekir Sadak : Ey inananlar! Allah'tan sakinin ve dogrularla beraber olun.
Celal Yıldırım : Ey imân edenler! Allah'tan korkup (kötülüklerden) sakının ve doğrularla beraber olun.
Diyanet İşleri : Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.
Diyanet İşleri (eski) : Ey inananlar! Allah'tan sakının ve doğrularla beraber olun.
Diyanet Vakfi : Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun.
Edip Yüksel : Ey inananlar, ALLAH'ı dinleyin ve doğrularla beraber olun.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey iman edenler! Allah'dan korkun ve doğrularla beraber olun.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun!
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey o bütün iyman edenler! Allahtan korkun ve sadıklarla beraber olun
Fizilal-il Kuran : Ey mü'minler Allah'dan korkunuz ve dosdoğrularla, gerçekten hiç ayrılmamış olanlarla beraber olunuz.
Gültekin Onan : Ey inananlar, Tanrı'dan sakının ve doğru (sadık)larla birlikte olun.
Hakkı Yılmaz : Ey iman etmiş kimseler! Allah'ın koruması altına girin ve doğru kimselerle birlikte olun.
Hasan Basri Çantay : Ey îman edenler, Allahdan korkun. Bir de saadık olanlarla beraber olun.
Hayrat Neşriyat : Ey îmân edenler! Allah’dan sakının ve doğru kimselerle berâber olun!
İbni Kesir : Ey iman edenler; Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun.
İskender Evrenosoğlu : Ey âmenû olanlar (ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler)! Allah'a karşı takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun.
Muhammed Esed : Siz ey imana erişenler! Allah'a karşı sorumluluk bilincinden uzaklaşmayın ve hep doğru sözlü kimselerden olun!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey imân edenler! Allah Teâlâ' dan korkunuz ve sâdıklar ile beraber olunuz.
Ömer Öngüt : Ey iman edenler! Allah'tan korkunuz ve sâdıklarla beraber olunuz!
Şaban Piriş : Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğrularla beraber olun!
Suat Yıldırım : Ey iman edenler! Allah’ın emirlerine karşı gelmekten sakının ve dürüst insanlarla beraber olun.
Süleyman Ateş : Ey inananlar, Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun.
Tefhim-ul Kuran : Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve doğru (sadık) olanlarla birlikte olun.
Ümit Şimşek : Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve özü sözü bir kişilerle beraber olun.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}