» 9 / Tevbe  85:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

 » 9 / Tevbe  Suresi: 85
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
2. تُعْجِبْكَ (TACBK) = tuǎ'cibke : seni imrendirmesin
3. أَمْوَالُهُمْ (ÊMVELHM) = emvāluhum : onların malları
4. وَأَوْلَادُهُمْ (VÊVLED̃HM) = ve evlāduhum : ve evladları
5. إِنَّمَا (ÎNME) = innemā : şüphesiz
6. يُرِيدُ (YRYD̃) = yurīdu : istiyor
7. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
8. أَنْ (ÊN) = en :
9. يُعَذِّبَهُمْ (YAZ̃BHM) = yuǎƶƶibehum : onlara azabetmeyi
10. بِهَا (BHE) = bihā : bunlarla
11. فِي (FY) = fī :
12. الدُّنْيَا (ELD̃NYE) = d-dunyā : dünyada
13. وَتَزْهَقَ (VTZHG) = ve tezheḳa : ve çıkmasını
14. أَنْفُسُهُمْ (ÊNFSHM) = enfusuhum : canlarının
15. وَهُمْ (VHM) = vehum : onlar
16. كَافِرُونَ (KEFRVN) = kāfirūne : kafir olarak
ve | seni imrendirmesin | onların malları | ve evladları | şüphesiz | istiyor | Allah | | onlara azabetmeyi | bunlarla | | dünyada | ve çıkmasını | canlarının | onlar | kafir olarak |

[] [ACB] [MVL] [VLD̃] [] [RVD̃] [] [] [AZ̃B] [] [] [D̃NV] [ZHG] [NFS] [] [KFR]
VLE TACBK ÊMVELHM VÊVLED̃HM ÎNME YRYD̃ ELLH ÊN YAZ̃BHM BHE FY ELD̃NYE VTZHG ÊNFSHM VHM KEFRVN

ve lā tuǎ'cibke emvāluhum ve evlāduhum innemā yurīdu llahu en yuǎƶƶibehum bihā d-dunyā ve tezheḳa enfusuhum vehum kāfirūne
ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون

 » 9 / Tevbe  Suresi: 85
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā ve And (let) not
تعجبك ع ج ب | ACB TACBK tuǎ'cibke seni imrendirmesin impress you
أموالهم م و ل | MVL ÊMVELHM emvāluhum onların malları their wealth
وأولادهم و ل د | VLD̃ VÊVLED̃HM ve evlāduhum ve evladları and their children.
إنما | ÎNME innemā şüphesiz Only
يريد ر و د | RVD̃ YRYD̃ yurīdu istiyor Allah intends
الله | ELLH llahu Allah Allah intends
أن | ÊN en to
يعذبهم ع ذ ب | AZ̃B YAZ̃BHM yuǎƶƶibehum onlara azabetmeyi punish them
بها | BHE bihā bunlarla with it
في | FY in
الدنيا د ن و | D̃NV ELD̃NYE d-dunyā dünyada the world,
وتزهق ز ه ق | ZHG VTZHG ve tezheḳa ve çıkmasını and will depart
أنفسهم ن ف س | NFS ÊNFSHM enfusuhum canlarının their souls
وهم | VHM vehum onlar while they
كافرون ك ف ر | KFR KEFRVN kāfirūne kafir olarak (are) disbelievers.

9:85 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve | seni imrendirmesin | onların malları | ve evladları | şüphesiz | istiyor | Allah | | onlara azabetmeyi | bunlarla | | dünyada | ve çıkmasını | canlarının | onlar | kafir olarak |

[] [ACB] [MVL] [VLD̃] [] [RVD̃] [] [] [AZ̃B] [] [] [D̃NV] [ZHG] [NFS] [] [KFR]
VLE TACBK ÊMVELHM VÊVLED̃HM ÎNME YRYD̃ ELLH ÊN YAZ̃BHM BHE FY ELD̃NYE VTZHG ÊNFSHM VHM KEFRVN

ve lā tuǎ'cibke emvāluhum ve evlāduhum innemā yurīdu llahu en yuǎƶƶibehum bihā d-dunyā ve tezheḳa enfusuhum vehum kāfirūne
ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون

[] [ع ج ب] [م و ل] [و ل د] [] [ر و د] [] [] [ع ذ ب] [] [] [د ن و] [ز ه ق] [ن ف س] [] [ك ف ر]

 » 9 / Tevbe  Suresi: 85
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā ve And (let) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
تعجبك ع ج ب | ACB TACBK tuǎ'cibke seni imrendirmesin impress you
Te,Ayn,Cim,Be,Kef,
400,70,3,2,20,
V – 2nd person masculine singular (form IV) imperfect verb, jussive mood
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع مجزوم والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
أموالهم م و ل | MVL ÊMVELHM emvāluhum onların malları their wealth
,Mim,Vav,Elif,Lam,He,Mim,
,40,6,1,30,5,40,
N – nominative masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وأولادهم و ل د | VLD̃ VÊVLED̃HM ve evlāduhum ve evladları and their children.
Vav,,Vav,Lam,Elif,Dal,He,Mim,
6,,6,30,1,4,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إنما | ÎNME innemā şüphesiz Only
,Nun,Mim,Elif,
,50,40,1,
ACC – accusative particle
PREV – preventive particle
كافة ومكفوفة
يريد ر و د | RVD̃ YRYD̃ yurīdu istiyor Allah intends
Ye,Re,Ye,Dal,
10,200,10,4,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
الله | ELLH llahu Allah Allah intends
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
أن | ÊN en to
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يعذبهم ع ذ ب | AZ̃B YAZ̃BHM yuǎƶƶibehum onlara azabetmeyi punish them
Ye,Ayn,Zel,Be,He,Mim,
10,70,700,2,5,40,
V – 3rd person masculine singular (form II) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع منصوب و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
بها | BHE bihā bunlarla with it
Be,He,Elif,
2,5,1,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person feminine singular personal pronoun
جار ومجرور
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الدنيا د ن و | D̃NV ELD̃NYE d-dunyā dünyada the world,
Elif,Lam,Dal,Nun,Ye,Elif,
1,30,4,50,10,1,
N – genitive feminine singular noun
اسم مجرور
وتزهق ز ه ق | ZHG VTZHG ve tezheḳa ve çıkmasını and will depart
Vav,Te,Ze,He,Gaf,
6,400,7,5,100,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person feminine singular imperfect verb, subjunctive mood
الواو عاطفة
فعل مضارع منصوب
أنفسهم ن ف س | NFS ÊNFSHM enfusuhum canlarının their souls
,Nun,Fe,Sin,He,Mim,
,50,80,60,5,40,
N – nominative feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وهم | VHM vehum onlar while they
Vav,He,Mim,
6,5,40,
CIRC – prefixed circumstantial particle
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
الواو حالية
ضمير منفصل
كافرون ك ف ر | KFR KEFRVN kāfirūne kafir olarak (are) disbelievers.
Kef,Elif,Fe,Re,Vav,Nun,
20,1,80,200,6,50,
N – nominative masculine plural active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَا: ve | تُعْجِبْكَ: seni imrendirmesin | أَمْوَالُهُمْ: onların malları | وَأَوْلَادُهُمْ: ve evladları | إِنَّمَا: şüphesiz | يُرِيدُ: istiyor | اللَّهُ: Allah | أَنْ: | يُعَذِّبَهُمْ: onlara azabetmeyi | بِهَا: bunlarla | فِي: | الدُّنْيَا: dünyada | وَتَزْهَقَ: ve çıkmasını | أَنْفُسُهُمْ: canlarının | وَهُمْ: onlar | كَافِرُونَ: kafir olarak |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولا WLE ve | تعجبك TACBK seni imrendirmesin | أموالهم ÊMWELHM onların malları | وأولادهم WÊWLED̃HM ve evladları | إنما ÎNME şüphesiz | يريد YRYD̃ istiyor | الله ELLH Allah | أن ÊN | يعذبهم YAZ̃BHM onlara azabetmeyi | بها BHE bunlarla | في FY | الدنيا ELD̃NYE dünyada | وتزهق WTZHG ve çıkmasını | أنفسهم ÊNFSHM canlarının | وهم WHM onlar | كافرون KEFRWN kafir olarak |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve lā: ve | tuǎ'cibke: seni imrendirmesin | emvāluhum: onların malları | ve evlāduhum: ve evladları | innemā: şüphesiz | yurīdu: istiyor | llahu: Allah | en: | yuǎƶƶibehum: onlara azabetmeyi | bihā: bunlarla | : | d-dunyā: dünyada | ve tezheḳa: ve çıkmasını | enfusuhum: canlarının | vehum: onlar | kāfirūne: kafir olarak |
Kırık Meal (Transcript) : |VLE: ve | TACBK: seni imrendirmesin | ÊMVELHM: onların malları | VÊVLED̃HM: ve evladları | ÎNME: şüphesiz | YRYD̃: istiyor | ELLH: Allah | ÊN: | YAZ̃BHM: onlara azabetmeyi | BHE: bunlarla | FY: | ELD̃NYE: dünyada | VTZHG: ve çıkmasını | ÊNFSHM: canlarının | VHM: onlar | KEFRVN: kafir olarak |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onların malları, evlâtları, seni şaşırtıp imrendirmesin. Şüphe yok ki Allah, onları o malla, o evlâtla dünyâda azaplandırmayı diler ve kâfir olarak da güçlükle can vermelerini murâd eder.
Adem Uğur : Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Çünkü Allah, bunlarla ancak dünyada onların azaplarını çoğaltmayı ve onların kâfir olarak canlarının güçlükle çıkmasını istiyor.
Ahmed Hulusi : Onların zenginlikleri ve evlatları seni imrendirmesin! Allâh bunlarla dünyada onlara (mekr yoluyla) azap vermeyi ve hakikat bilgisini inkâr eder hâlde canlarının çıkmasını irade ediyor.
Ahmet Tekin : Onların malları ve evlâtları seni imrendirmesin. Allah bunlarla dünyada onları cezalandırmayı, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfir olarak onların canlarının çıkmasını istiyor.
Ahmet Varol : Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bunlarla onlara dünyada azab etmeği ve canlarının kâfir olarak çıkmasını diliyor.
Ali Bulaç : Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin; Allah bunlarla, ancak onları dünyada azablandırmak ve canlarının onlar inkâr içindeyken zorluk içinde çıkmasını istiyor.
Ali Fikri Yavuz : Onların ne malları, ne de evladları senin gözüne batmasın (bunlar hiç bir şey değil), Ancak Allah, onları dünyada bunlarla azablandırmayı ve kâfir oldukları halde canlarının çıkmasını murad ediyor.
Bekir Sadak : Mallari ve cocuklari seni hayrete dusurmesin; Allah bunlarla onlara dunyada azabetmek ve canlarinin inkarci olarak cikmasini ister.
Celal Yıldırım : Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin; Allah bununla Dünya'da onları azaba uğratmayı ve kâfir oldukları halde canlarının çıkmasını istiyor.
Diyanet İşleri : Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Allah, bunlarla ancak, dünyada kendilerine azap etmeyi ve canlarının kâfir olarak çıkmasını istiyor.
Diyanet İşleri (eski) : Malları ve çocukları seni hayrete düşürmesin; Allah bunlarla onlara dünyada azabetmek ve canlarının inkarcı olarak çıkmasını ister.
Diyanet Vakfi : Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Çünkü Allah, bunlarla ancak dünyada onların azaplarını çoğaltmayı ve onların kâfir olarak canlarının güçlükle çıkmasını istiyor.
Edip Yüksel : Paraları ve çocukları seni etkilemesin. ALLAH bunlarla, onları dünyada cezalandırmayı ve canlarının inkarcılar olarak çıkmasını ister.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onların ne malları, ne de evlatları seni imrendirmesin. Allah, onları dünyada bunlarla cezalandırmayı ve canlarının kâfir olarak çıkmasını murad ediyor, başka değil.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Onların ne malları, ne de evlatları senin gözüne batmasın. Allah onlara dünyada ancak bununla azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor, başka birşey değil!
Elmalılı Hamdi Yazır : Hem onların ne malları, ne evlâdları gözüne batmasın, o hiç bir şey değil, ancak Allah onları Dünyada bunlarla muazzep kılmayı ve kâfir oldukları halde canlarının çıkmasını murad buyuruyor
Fizilal-il Kuran : Onların malları ve evlatları sakın seni imrendirmesin. Allah bunlar aracılığı ile onların dünya hayatında azaba uğramasını ve canlarını kâfir olarak vermelerini ister.
Gültekin Onan : Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin; Tanrı bunlarla, ancak onları dünyada azablandırmak ve canlarının onlar küfür içindeyken zorluk içinde çıkmasını istiyor.
Hakkı Yılmaz : "Onların malları ve evlatları da seni imrendirmesin. Allah, ancak onları dünyada bunlarla cezalandırmayı ve onlar kâfir; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden biri iken canlarının güçlükle çıkmasını istiyor. "
Hasan Basri Çantay : Onların ne malları, ne evlâdları seni imrendirmesin. Allah bunlar (bu varlıkları) sebebiyle ancak kendilerini dünyâda azaba çarpdırmayı ve canlarının, onlar kâfir oldukları halde, güçlükle çıkmasını diler...
Hayrat Neşriyat : Onların malları ve evlâdları seni imrendirmesin! Allah bunlarla ancak (bu ısrarlı inkârları sebebiyle) onlara hem dünyada azâb etmeyi hem de (affa lâyık olmadıklarından)onların kâfir kimseler olarak canlarının çıkmasını istiyor.
İbni Kesir : Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah; bunlarla, ancak onlara dünyada azab etmeyi ve kafir oldukları halde canlarının zorla çıkmasını diler.
İskender Evrenosoğlu : Ve onların malları ve evlâtları, senin hoşuna gitmesin (seni imrendirmesin). Allah dünya hayatında, onlarla (onların malları ve evlâtları ile) onlara azap etmek ister ve onların nefslerinin (canlarının) kâfir olarak çıkmasını ister.
Muhammed Esed : (O halde) onların dünyevi zenginlikleri ve çocukları(nın çokluğundan umdukları bahtiyarlık) seni imrendirmesin: Allah bütün bunlarla bu dünya (hayatın)da onlara azap etmek ve canlarının hakkı inkar tutumu içinde çıkmasını (sağlamak) istiyor.
Ömer Nasuhi Bilmen : Onların malları ve evladları seni imrendirmesin. Allah Teâlâ diliyor ki, onları bunlar sebebiyle dünyada azaba uğratsın ve onların canlarını kâfirler oldukları halde gidersin.
Ömer Öngüt : Onların ne malları ne de çocukları seni imrendirmesin. Allah bunlarla, ancak dünyada onların azaplarını çoğaltmayı ve onların canlarının kâfir olarak güçlükle çıkmasını istiyor.
Şaban Piriş : Malları ve evlatları seni imrendirmesin, Allah bunlarla onları dünyada cezalandırmak istiyor. Onların canı kafir olarak zorlukla çıkar.
Suat Yıldırım : Onların ne malları ne de evlatları seni imrendirmesin.Çünkü Allah bunlarla onlara dünyada sıkıntı ve azap çektirmek istemekte ve canlarının kâfir olarak çıkmasını dilemektedir.
Süleyman Ateş : Onların malları ve evlâdları seni imrendirmesin; Allâh onlara dünyâda, bunlarla azâbetmeyi ve kâfir olarak canlarının çıkmasını istiyor.
Tefhim-ul Kuran : Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin; Allah bunlarla, ancak onları dünyada azablandırmak ve canlarının onlar küfür içindeyken zorluk içinde çıkmasını istiyor.
Ümit Şimşek : Onların malları ve evlâtları seni imrendirmesin. Allah onlara daha dünyada iken bunlarla sıkıntı vermeyi ve canlarının kâfir olarak çıkmasını istiyor.
Yaşar Nuri Öztürk : Malları da evlatları da seni imrendirmesin. Allah bunlarla, dünyada onlara azap etmek istiyor. Kâfir olarak çıkaracaktır canları.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}