"vehum" ifadesi tarandı:
# İçinde "vehum" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|وهمVHMvehumalthough they75x
| وهم VHM ve hum ve onlar and they 2:25
| وهم VHM vehum ve onlar while they 2:75
| وهم VHM vehum oysa onlar although they 2:113
| وهم VHM vehum onlar while they 2:146
| وهم VHM vehum ve onlar while they 2:161
| وهم VHM ve hum ve onlar and they 2:243
| وهم VHM ve hum ve onlara and they 2:281
| وهم VHM ve hum ve onlar and they (are) 3:23
| وهم VHM ve hum ve onların and they 3:25
| وهم VHM vehum ve onlar while they 3:75
| وهم VHM vehum ve onlar while they 3:78
| وهم VHM vehum ve onlar while they 3:91
| وهم VHM ve hum ve onlar and they 3:113
| وهم VHM vehum onlar while they 3:135
| وهم VHM ve hum ve onlar and they 3:161
| وهم VHM vehum olarak while they 4:18
| وهم VHM ve hum ve onlar and they 5:55
| وهم VHM ve hum yine onlar and they 5:61
| وهم VHM ve hum ve onlar And they 6:26
| وهم VHM vehum ve onlar while they 6:31
| وهم VHM ve hum onlar and they 6:61
| وهم VHM ve hum ve onlardır and they 6:82
| وهم VHM ve hum ve onlar and they, 6:92
| وهم VHM vehum ve onlar while they 6:150
| وهم VHM ve hum ve onlar and they 6:160
| وهم VHM vehum ve onlar while they (are) 7:45
| وهم VHM vehum fakat onlar but they 7:46
| وهم VHM vehum ve onlar while they 7:95
| وهم VHM vehum ve onlar while they 7:97
| وهم VHM vehum ve onlar while they 7:98
| وهم VHM ve hum ve kendileri and they 7:191
| وهم VHM vehum oysa onlar but they - 7:198
| وهم VHM vehum ve onlar while they 8:6
| وهم VHM vehum ve onlar while they 8:21
| وهم VHM vehum onlar while they 8:23
| وهم VHM vehum ve onlar while they 8:33
| وهم VHM vehum onlar while they 8:34
| وهم VHM ve hum ve onlar da and they 8:42
| وهم VHM ve hum ve onlar and they 8:56
| وهم VHM ve hum ve kendileri and they 9:13
| وهم VHM vehum onlar while they 9:29
| وهم VHM vehum ve onlar while they 9:48
| وهم VHM vehum ve onlar while they 9:50
| وهم VHM vehum onlar while they 9:54
| وهم VHM vehum onlar while they 9:54
| وهم VHM vehum ve onlar while they 9:55
| وهم VHM ve hum ve onlar and they 9:57
| وهم VHM vehum onlar while they 9:76
| وهم VHM vehum onlar while they were 9:84
| وهم VHM vehum onlar while they 9:85
| وهم VHM vehum onlar while they 9:93
| وهم VHM ve hum ve onlar and they 9:124
| وهم VHM vehum onlar while they 9:125
| وهم VHM ve hum ve onlar and they 10:47
| وهم VHM ve hum ve onlar and they 10:54
| وهم VHM ve hum ve onlara and they 11:15
| وهم VHM vehum ve onlar (ararlar) while they 11:19
| وهم VHM vehum ve onlar while they 12:15
ه م م|HMM وهم VHM ve hemme o da arzu etmişti and he would have desired 12:24
| وهم VHM ve hum ve onlar and they 12:37
| وهم VHM vehum fakat onlar but they 12:58
| وهم VHM vehum ve onlar while they 12:102
| وهم VHM vehum ve onlar while they 12:105
| وهم VHM vehum onlar while they 12:106
| وهم VHM vehum ve onlar while they 12:107
| وهم VHM vehum ve onlar yet they 13:13
| وهم VHM vehum oysa onlar while they 13:30
| وهم VHM vehum zaten onlar but (are) themselves 16:20
| وهم VHM ve hum ve onlar and they 16:22
| وهم VHM vehum ve onlar while they 16:48
| وهم VHM ve hum ve onlar and they 16:49
| وهم VHM ve hum onlara and they 16:111
| وهم VHM vehum ve onlar while they 16:113
| وهم VHM vehum ve onlar while they 18:17
| وهم VHM vehum onlar while they 18:18
| وهم VHM vehum oysa onlar while they 18:50
| وهم VHM vehum ve kendileri de while they 18:104
| وهم VHM ve hum onlar And they 19:39
| وهم VHM ve hum ve onlar and they 19:39
| وهم VHM vehum fakat onlar while they 21:1
| وهم VHM vehum onlar while they 21:2
| وهم VHM vehum ama onlar but they 21:23
| وهم VHM ve hum ve onlar and they 21:27
| وهم VHM ve hum ve onlar And they, 21:28
| وهم VHM vehum onlar hala But they, 21:32
| وهم VHM ve hum oysa kendileri And they 21:36
| وهم VHM ve hum ve onlar and they 21:49
| وهم VHM ve hum ve onlar and they 21:96
| وهم VHM ve hum ve onlar and they 21:100
| وهم VHM ve hum ve onlar and they 21:102
| وهم VHM ve hum ve onlar and they 23:61
| وهم VHM ve hum ve onlara and they 23:62
| وهم VHM ve hum ve onların and they 23:104
| وهم VHM vehum ve kendileri while they 25:3
| وهم VHM vehum onlar while they 26:96
| وهم VHM vehum onlar while they 26:202
| وهم VHM ve hum ve onlar and they 27:3
| وهم VHM ve hum ve onlar and they 27:5
| وهم VHM vehum ve onlar while they 27:18
| وهم VHM ve hum ve onları and they 27:37
| وهم VHM vehum ve onlar while they 27:50
| وهم VHM ve hum ve onlar and they, 27:89
| وهم VHM ve hum ve onlar And they 28:9
| وهم VHM vehum ve onlar while they 28:11
| وهم VHM vehum ve onlar while they 28:12
| وهم VHM ve hum onlar and they 29:2
| وهم VHM vehum while they 29:14
| وهم VHM vehum ve onlar while they 29:53
| وهم VHM vehum ve onlar But they, 30:3
| وهم VHM vehum ve onlar but they, 30:7
| وهم VHM ve hum ve onlar and they, 31:4
| وهم VHM ve hum ve onlar and they 32:15
| وهم VHM ve hum ve onlar and they 34:37
| وهم VHM ve hum ve onlar And they 35:37
| وهم VHM ve hum ve onlar and they 36:21
| وهم VHM vehum ve onlar while they 36:49
| وهم VHM vehum ve onlar but they - 36:75
| وهم VHM ve hum ve onlar and they 37:42
| وهم VHM vehum ve onlar while they 37:150
| وهم VHM ve hum ve onlara and they 39:69
| وهم VHM ve hum ve onlar and they 41:7
| وهم VHM ve hum ve onlara and they 41:16
| وهم VHM ve hum ve onlar And they 41:38
| وهم VHM vehum ve onlar while they 43:66
| وهم VHM ve hum ve onlar and they 43:75
| وهم VHM ve hum ve onlar and they 43:86
| وهم VHM ve hum ve olnara and they 45:22
| وهم VHM ve hum oysa onlar and they 46:5
| وهم VHM ve hum ve onlara and they 46:19
| وهم VHM vehum onlar while they 47:34
| وهم VHM vehum ve onlar while they 51:44
| وهم VHM vehum ve onlar while they 58:14
| وهم VHM vehum ve onlar while they 63:5
| وهم VHM vehum ve onlar while they 68:19
| وهم VHM vehum ve onlar while they 68:23
| وهم VHM vehum onlar while they 68:43
| وهم VHM ve hum ve onlar And they 85:7


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}