» 16 / Nahl  49:

Kuran Sırası: 16
İniş Sırası: 70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

 » 16 / Nahl  Suresi: 49
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلِلَّهِ (VLLH) = velillahi : ve Allah'a
2. يَسْجُدُ (YSCD̃) = yescudu : secde ederler
3. مَا (ME) = mā : ne varsa
4. فِي (FY) = fī :
5. السَّمَاوَاتِ (ELSMEVET) = s-semāvāti : göklerde
6. وَمَا (VME) = ve mā : ve ne varsa
7. فِي (FY) = fī :
8. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yerde
9. مِنْ (MN) = min :
10. دَابَّةٍ (D̃EBT) = dābbetin : canlılardan
11. وَالْمَلَائِكَةُ (VELMLEÙKT) = velmelāiketu : ve meleklerden
12. وَهُمْ (VHM) = ve hum : ve onlar
13. لَا (LE) = lā : asla
14. يَسْتَكْبِرُونَ (YSTKBRVN) = yestekbirūne : büyük taslamazlar
ve Allah'a | secde ederler | ne varsa | | göklerde | ve ne varsa | | yerde | | canlılardan | ve meleklerden | ve onlar | asla | büyük taslamazlar |

[] [SCD̃] [] [] [SMV] [] [] [ERŽ] [] [D̃BB] [MLK] [] [] [KBR]
VLLH YSCD̃ ME FY ELSMEVET VME FY ELÊRŽ MN D̃EBT VELMLEÙKT VHM LE YSTKBRVN

velillahi yescudu s-semāvāti ve mā l-erDi min dābbetin velmelāiketu ve hum yestekbirūne
ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون

 » 16 / Nahl  Suresi: 49
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولله | VLLH velillahi ve Allah'a And to Allah
يسجد س ج د | SCD̃ YSCD̃ yescudu secde ederler prostrate
ما | ME ne varsa whatever
في | FY (is) in
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
وما | VME ve mā ve ne varsa and whatever
في | FY (is) in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth
من | MN min of
دابة د ب ب | D̃BB D̃EBT dābbetin canlılardan moving creatures
والملائكة م ل ك | MLK VELMLEÙKT velmelāiketu ve meleklerden and the Angels,
وهم | VHM ve hum ve onlar and they
لا | LE asla (are) not
يستكبرون ك ب ر | KBR YSTKBRVN yestekbirūne büyük taslamazlar arrogant.

16:49 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve Allah'a | secde ederler | ne varsa | | göklerde | ve ne varsa | | yerde | | canlılardan | ve meleklerden | ve onlar | asla | büyük taslamazlar |

[] [SCD̃] [] [] [SMV] [] [] [ERŽ] [] [D̃BB] [MLK] [] [] [KBR]
VLLH YSCD̃ ME FY ELSMEVET VME FY ELÊRŽ MN D̃EBT VELMLEÙKT VHM LE YSTKBRVN

velillahi yescudu s-semāvāti ve mā l-erDi min dābbetin velmelāiketu ve hum yestekbirūne
ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون

[] [س ج د] [] [] [س م و] [] [] [ا ر ض] [] [د ب ب] [م ل ك] [] [] [ك ب ر]

 » 16 / Nahl  Suresi: 49
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولله | VLLH velillahi ve Allah'a And to Allah
Vav,Lam,Lam,He,
6,30,30,5,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
الواو عاطفة
جار ومجرور
يسجد س ج د | SCD̃ YSCD̃ yescudu secde ederler prostrate
Ye,Sin,Cim,Dal,
10,60,3,4,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
ما | ME ne varsa whatever
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
وما | VME ve mā ve ne varsa and whatever
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
من | MN min of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
دابة د ب ب | D̃BB D̃EBT dābbetin canlılardan moving creatures
Dal,Elif,Be,Te merbuta,
4,1,2,400,
N – genitive feminine indefinite noun
اسم مجرور
والملائكة م ل ك | MLK VELMLEÙKT velmelāiketu ve meleklerden and the Angels,
Vav,Elif,Lam,Mim,Lam,Elif,,Kef,Te merbuta,
6,1,30,40,30,1,,20,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine plural noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
وهم | VHM ve hum ve onlar and they
Vav,He,Mim,
6,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
لا | LE asla (are) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يستكبرون ك ب ر | KBR YSTKBRVN yestekbirūne büyük taslamazlar arrogant.
Ye,Sin,Te,Kef,Be,Re,Vav,Nun,
10,60,400,20,2,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form X) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلِلَّهِ: ve Allah'a | يَسْجُدُ: secde ederler | مَا: ne varsa | فِي: | السَّمَاوَاتِ: göklerde | وَمَا: ve ne varsa | فِي: | الْأَرْضِ: yerde | مِنْ: | دَابَّةٍ: canlılardan | وَالْمَلَائِكَةُ: ve meleklerden | وَهُمْ: ve onlar | لَا: asla | يَسْتَكْبِرُونَ: büyük taslamazlar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولله WLLH ve Allah'a | يسجد YSCD̃ secde ederler | ما ME ne varsa | في FY | السماوات ELSMEWET göklerde | وما WME ve ne varsa | في FY | الأرض ELÊRŽ yerde | من MN | دابة D̃EBT canlılardan | والملائكة WELMLEÙKT ve meleklerden | وهم WHM ve onlar | لا LE asla | يستكبرون YSTKBRWN büyük taslamazlar |
Kırık Meal (Okunuş) : |velillahi: ve Allah'a | yescudu: secde ederler | : ne varsa | : | s-semāvāti: göklerde | ve mā: ve ne varsa | : | l-erDi: yerde | min: | dābbetin: canlılardan | velmelāiketu: ve meleklerden | ve hum: ve onlar | : asla | yestekbirūne: büyük taslamazlar |
Kırık Meal (Transcript) : |VLLH: ve Allah'a | YSCD̃: secde ederler | ME: ne varsa | FY: | ELSMEVET: göklerde | VME: ve ne varsa | FY: | ELÊRŽ: yerde | MN: | D̃EBT: canlılardan | VELMLEÙKT: ve meleklerden | VHM: ve onlar | LE: asla | YSTKBRVN: büyük taslamazlar |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve Allah'a secde etmededir göklerde ne varsa ve yeryüzünde yürüyen ne varsa ve melekler de ululanmadan Allah'a secde etmededir.
Adem Uğur : Göklerde bulunanlar, yerdeki canlılar ve bütün melekler, büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler.
Ahmed Hulusi : Semâlar ve arzda bulunan (tüm) canlılar ve melâike (ruhanî ve cismanî âlemlere ait varlıklar ve kuvveler), hiç kibirlenmeksizin (benliğe kapılmaksızın) Allâh'a secde ederler (Allâh'a mutlak teslimiyet hâlindedirler). (49. âyet secde âyetidir. )
Ahmet Tekin : Göklerdeki varlıklar, yerdeki canlılar ve bütün melekler büyüklük taslamadan, serkeşlik etmeden Allah’a secde ederler.
Ahmet Varol : Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler Allah'a secde ederler ve büyüklenmezler.
Ali Bulaç : Göklerde ve yerde olan ne varsa, canlılar ve melekler Allah'a secde ederler ve onlar büyüklük taslamazlar.
Ali Fikri Yavuz : Göklerde ve yerde olan canlılarla Melekler, kibirlenmedikleri halde hep Allah’a secde ederler (*)
Bekir Sadak : SÙ Goklerde ve yerde bulunan her canli ve melekler, buyukluk taslamaksizin Allah'a secde ederler.
Celal Yıldırım : Göklerde ve yerde, gerek canlılardan, gerekse meleklerden ne varsa hepsi de büyüklük taslamaksızın Allah'a secde ederler.
Diyanet İşleri : Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah’a secde ederler (boyun eğerler).
Diyanet İşleri (eski) : Göklerde ve yerde bulunan her canlı ve melekler, büyüklük taslamaksızın Allah'a secde ederler.
Diyanet Vakfi : Göklerde bulunanlar, yerdeki canlılar ve bütün melekler, büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler.
Edip Yüksel : Göklerde ve yerde bulunan tüm yaratıklar ve melekler ALLAH'a secde ederler ve büyüklük taslamazlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Göklerde ve yer yüzünde bulunan canlılar ve bütün melekler, kibirlenmeden Allah'a secde ederler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Göklerde ve yerde gerek canlı gerek melek kısmından ne varsa hepsi büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hem Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allaha secde eder, gerek Dâbbe kısmından olsun ve gerek Melâike, ve bunlar kibirlenmezler
Fizilal-il Kuran : Göklerde ve yerde bulunan bütün canlılar ve melekler, büyüklük taslamaksızın, Allah'a secde ederler.
Gültekin Onan : Göklerde ve yerde olan ne varsa, canlılar ve melekler Tanrı'ya secde ederler ve onlar büyüklük taslamazlar.
Hakkı Yılmaz : (49,50) Ve göklerde ve yeryüzünde bulunan canlılar ve doğal güçler, kibirlenmeden Allah'a boyun eğerler. Kendilerinin üstündeki Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar.
Hasan Basri Çantay : Göklerde olan, yerde olan canlılar ve melekler, kendilerine hiçbir yüksünme gelmeyerek, Allaha secde eder (ler).
Hayrat Neşriyat : Hâlbuki göklerde olan ve yerde bulunan hareket eden bütün canlılar ve melekler, büyüklük taslamadan sâdece Allah’a secde eder.
İbni Kesir : Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler, büyüklük taslamaksızın Allah'a secde ederler.
İskender Evrenosoğlu : Semalarda olanlar ve yeryüzünde olan dabbelerin (yürüyen canlıların) hepsi ve melekler, Allah'a secde ederler. Ve onlar, kibirlenmezler.
Muhammed Esed : Ayrıca göklerde ve yerde olan herşey -bütün canlılar/hayvanlar ve melekler- kendilerini büyüklük duygusuna kaptırmadan Allah için saygı ve tazimle yere kapanmaktadırlar:
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve Allah için göklerde olanlar ve canlı yürür şeylerden yerde olanlar ve melekler secde ederler ve onlar kibirlenmezler.
Ömer Öngüt : Göklerde ve yerde bulunan bütün canlılar ve melekler, büyüklük taslamaksızın Allah'a secde ederler.
Şaban Piriş : Göklerde ve yerde olan tüm canlılar ve melekler hiç büyüklenmeden Allah’a secde ederler.
Suat Yıldırım : Hem göklerde ve yerde ne varsa hepsi, herhangi bir canlı olsun, melaike olsun hepsi Allah’a secde eder, asla kibirlenmezler.
Süleyman Ateş : Göklerde ve yerde bulunan canlıların, meleklerin hepsi Allah'a secde ederler, onlar asla büyüklük taslamazlar.
Tefhim-ul Kuran : Göklerde ve yerde olan ne varsa, canlılar ve melekler Allah'a secde ederler ve onlar büyüklük taslamazlar.
Ümit Şimşek : Göklerde ve yerde hareket eden herşey ve bütün melekler, hiç büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler.
Yaşar Nuri Öztürk : Göklerdeki ve yerdeki canlı şeyler de melekler de yalnız Allah'a secde ederler ve hiç de büyüklük taslamazlar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}