» 16 / Nahl  54:

Kuran Sırası: 16
İniş Sırası: 70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

 » 16 / Nahl  Suresi: 54
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
2. إِذَا (ÎZ̃E) = iƶā : zaman
3. كَشَفَ (KŞF) = keşefe : kaldırdığı
4. الضُّرَّ (ELŽR) = D-Durra : o sıkıntıyı
5. عَنْكُمْ (ANKM) = ǎnkum : sizden
6. إِذَا (ÎZ̃E) = iƶā : hemen
7. فَرِيقٌ (FRYG) = ferīḳun : bir grup
8. مِنْكُمْ (MNKM) = minkum : içinizden
9. بِرَبِّهِمْ (BRBHM) = birabbihim : Rablerine
10. يُشْرِكُونَ (YŞRKVN) = yuşrikūne : ortak koşarlar
sonra | zaman | kaldırdığı | o sıkıntıyı | sizden | hemen | bir grup | içinizden | Rablerine | ortak koşarlar |

[] [] [KŞF] [ŽRR] [] [] [FRG] [] [RBB] [ŞRK]
S̃M ÎZ̃E KŞF ELŽR ANKM ÎZ̃E FRYG MNKM BRBHM YŞRKVN

ṧumme iƶā keşefe D-Durra ǎnkum iƶā ferīḳun minkum birabbihim yuşrikūne
ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون

 » 16 / Nahl  Suresi: 54
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman when
كشف ك ش ف | KŞF KŞF keşefe kaldırdığı He removes
الضر ض ر ر | ŽRR ELŽR D-Durra o sıkıntıyı the adversity
عنكم | ANKM ǎnkum sizden from you,
إذا | ÎZ̃E iƶā hemen behold!
فريق ف ر ق | FRG FRYG ferīḳun bir grup A group
منكم | MNKM minkum içinizden of you
بربهم ر ب ب | RBB BRBHM birabbihim Rablerine with their Lord
يشركون ش ر ك | ŞRK YŞRKVN yuşrikūne ortak koşarlar associate others,

16:54 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

sonra | zaman | kaldırdığı | o sıkıntıyı | sizden | hemen | bir grup | içinizden | Rablerine | ortak koşarlar |

[] [] [KŞF] [ŽRR] [] [] [FRG] [] [RBB] [ŞRK]
S̃M ÎZ̃E KŞF ELŽR ANKM ÎZ̃E FRYG MNKM BRBHM YŞRKVN

ṧumme iƶā keşefe D-Durra ǎnkum iƶā ferīḳun minkum birabbihim yuşrikūne
ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون

[] [] [ك ش ف] [ض ر ر] [] [] [ف ر ق] [] [ر ب ب] [ش ر ك]

 » 16 / Nahl  Suresi: 54
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman when
,Zel,Elif,
,700,1,
T – time adverb
ظرف زمان
كشف ك ش ف | KŞF KŞF keşefe kaldırdığı He removes
Kef,Şın,Fe,
20,300,80,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الضر ض ر ر | ŽRR ELŽR D-Durra o sıkıntıyı the adversity
Elif,Lam,Dad,Re,
1,30,800,200,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
عنكم | ANKM ǎnkum sizden from you,
Ayn,Nun,Kef,Mim,
70,50,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
إذا | ÎZ̃E iƶā hemen behold!
,Zel,Elif,
,700,1,
T – time adverb
ظرف زمان
فريق ف ر ق | FRG FRYG ferīḳun bir grup A group
Fe,Re,Ye,Gaf,
80,200,10,100,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
منكم | MNKM minkum içinizden of you
Mim,Nun,Kef,Mim,
40,50,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
بربهم ر ب ب | RBB BRBHM birabbihim Rablerine with their Lord
Be,Re,Be,He,Mim,
2,200,2,5,40,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
جار ومجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
يشركون ش ر ك | ŞRK YŞRKVN yuşrikūne ortak koşarlar associate others,
Ye,Şın,Re,Kef,Vav,Nun,
10,300,200,20,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |ثُمَّ: sonra | إِذَا: zaman | كَشَفَ: kaldırdığı | الضُّرَّ: o sıkıntıyı | عَنْكُمْ: sizden | إِذَا: hemen | فَرِيقٌ: bir grup | مِنْكُمْ: içinizden | بِرَبِّهِمْ: Rablerine | يُشْرِكُونَ: ortak koşarlar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ثم S̃M sonra | إذا ÎZ̃E zaman | كشف KŞF kaldırdığı | الضر ELŽR o sıkıntıyı | عنكم ANKM sizden | إذا ÎZ̃E hemen | فريق FRYG bir grup | منكم MNKM içinizden | بربهم BRBHM Rablerine | يشركون YŞRKWN ortak koşarlar |
Kırık Meal (Okunuş) : |ṧumme: sonra | iƶā: zaman | keşefe: kaldırdığı | D-Durra: o sıkıntıyı | ǎnkum: sizden | iƶā: hemen | ferīḳun: bir grup | minkum: içinizden | birabbihim: Rablerine | yuşrikūne: ortak koşarlar |
Kırık Meal (Transcript) : |S̃M: sonra | ÎZ̃E: zaman | KŞF: kaldırdığı | ELŽR: o sıkıntıyı | ANKM: sizden | ÎZ̃E: hemen | FRYG: bir grup | MNKM: içinizden | BRBHM: Rablerine | YŞRKVN: ortak koşarlar |
Abdulbaki Gölpınarlı : Sonra da sizden o zararı defetti mi o vakit içinizden bir kısmı, Rablerine şirk koşar.
Adem Uğur : Sonra da sizden o zararı giderdiğinde, içinizden bir zümre, hemen Rablerine ortak koşarlar!
Ahmed Hulusi : Sonra (Allâh) sizden o sıkıntıyı kaldırdığı zaman, bir de bakarsın ki sizden bir kısmı hemen Rablerine ortak koşarlar (o sıkıntının kalkışını Rablerine değil, başka bir tesire bağlarlar).
Ahmet Tekin : Sonra, sizden felâketi, sıkıntıyı, giderdiğinde, ekonomik darboğazdan kurtardığında içinizden bir zümre hemen Allah’ı unutarak, kurtuluşuna vesileler icat edip, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Rablerine ortaklar koşarlar.
Ahmet Varol : Sonra O, sizden sıkıntıyı giderdiğinde içinizden bir grup hemen Rablerine ortak koşarlar.
Ali Bulaç : Sonra sizden zararı kaldırdığında, sizden bir grup (hemen) Rablerine şirk koşar;
Ali Fikri Yavuz : Sonra Allah, bu kederi sizden kaldırdığı zaman, bir de bakarsınız ki, içinizden bir topluluk Rablerine ortak koşuyorlar. (*) Dikkat! Secde âyetidir.
Bekir Sadak : (54-55) Sikintilarinizi giderince de, icinizden bazilari kendilerine verdigimize nankorluk ederek Rablerine es kosarlar. Gecinin bakalim, yakinda ogreneceksiniz.
Celal Yıldırım : Sonra O, sizden sıkıntıyı giderince, içinizden bir kısmı bir de bakarsın kendilerine verdiğimize karşılık nankörlük etmek için Rablarına ortak koşarlar.
Diyanet İşleri : Sonra sizden o sıkıntıyı giderince, bir de bakarsınız, içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşar.
Diyanet İşleri (eski) : (54-55) Sıkıntılarınızı giderince de, içinizden bazıları kendilerine verdiğimize nankörlük ederek Rablerine eş koşarlar. Geçinin bakalım, yakında öğreneceksiniz.
Diyanet Vakfi : Sonra da sizden o zararı giderdiğinde, içinizden bir zümre, hemen Rablerine ortak koşarlar!
Edip Yüksel : Ne var ki, sizden o sıkıntıyı kaldırdığı zaman, sizden bir grup hemen Rab'lerine ortak koşmaya başlar,
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Sonra Allah bu sıkıntıyı sizden kaldırdığı zaman, bir de bakarsınız ki, içinizden bir topluluk, hemen Rablerine ortak koşarlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sonra o kederi sizden kaldırdığı zaman, içinizden bir kısmı derhal Rablerine ortak koşarlar.
Elmalılı Hamdi Yazır : Sonra sizden o kederi açtığı zaman da içinizden bir kısmı derhal rablarına şirk ederler
Fizilal-il Kuran : Arkasından sıkıntınızı giderince, içinizden bazıları hemen Rabblerine ortak koşarlar.
Gültekin Onan : Sonra sizden zararı kaldırdığında, sizden bir grup (hemen) rablerine şirk koşar.
Hakkı Yılmaz : (54,55) "Sonra, zararı sizden giderince, sizden bir grup, küfretmek; kendilerine verdiklerimizi örtbas etmek/verdiklerimize iyilikbilmezlik etmek için Rablerine ortak koşarlar. –Hadi şimdi yararlanın! Fakat yakında bileceksiniz.– "
Hasan Basri Çantay : Nihayet O, sizden bu keder ve musıybeti açıb giderdiği vakit ise içinizden bir takımları, bakarsınız ki, Rablerine eş tutuyorlar.
Hayrat Neşriyat : Sonra sizden o zararı giderdiği zaman, içinizden bir fırka hemen Rablerine ortak koşarlar.
İbni Kesir : Sonra sıkıntınızı giderince de içinizden bir grup; Rabblarına şirk koşarlar.
İskender Evrenosoğlu : Sonra O, sizden zararı (sıkıntıları) giderince o zaman da sizden bir grup, Rab'lerine şirk (ortak) koşarlar.
Muhammed Esed : sonra, üzerinizden darlığı giderir gidermez, içinizden bazıları hemen Rablerinin uluhiyetinden başka güçlere de bir pay yakıştırır,
Ömer Nasuhi Bilmen : Sonra sizden o zararı açtığı vakit o an sizden bir tâife Rablerine şerik koşarlar.
Ömer Öngüt : Sonra da o zararı sizden giderdiğinde, içinizden bir kısım kimseler hemen Rablerine ortak koşarlar.
Şaban Piriş : Sonra, sıkıntıyı sizden giderdiğimiz zaman içinizden bir grup hemen Rab’lerine şirk koşarlar.
Suat Yıldırım : Ama sonra sizin o sıkıntınızı giderince, içinizden bir kısmı hemen Rab’lerine ortak koşarlar.
Süleyman Ateş : Sonra, sizden o sıkıntıyı kaldırdığı zaman içinizden bir grup, hemen Rablerine ortak koşarlar.
Tefhim-ul Kuran : Sonra sizden zararı kaldırdığında, sizden bir grup (hemen) Rablerine şirk koşarlar;
Ümit Şimşek : O sıkıntınızı giderdiğinde ise, sizden bir topluluk Rablerine ortak koşmaya başlamıştır bile!
Yaşar Nuri Öztürk : Sonra da zorluk ve kederi sizden kaldırdığında, içinizden bir zümre kendi Rablerine hemen ortak koşuverir,


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}