» 16 / Nahl  32:

Kuran Sırası: 16
İniş Sırası: 70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

 » 16 / Nahl  Suresi: 32
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimselere
2. تَتَوَفَّاهُمُ (TTVFEHM) = teteveffāhumu : canlarını aldıkları
3. الْمَلَائِكَةُ (ELMLEÙKT) = l-melāiketu : melekler
4. طَيِّبِينَ (ŦYBYN) = Tayyibīne : iyi insanlar olarak
5. يَقُولُونَ (YGVLVN) = yeḳūlūne : derler
6. سَلَامٌ (SLEM) = selāmun : selam
7. عَلَيْكُمُ (ALYKM) = ǎleykumu : size
8. ادْخُلُوا (ED̃ḢLVE) = dḣulū : girin
9. الْجَنَّةَ (ELCNT) = l-cennete : cennete
10. بِمَا (BME) = bimā : karşılık
11. كُنْتُمْ (KNTM) = kuntum : olduklarınıza
12. تَعْمَلُونَ (TAMLVN) = teǎ'melūne : yapıyor(lar)
kimselere | canlarını aldıkları | melekler | iyi insanlar olarak | derler | selam | size | girin | cennete | karşılık | olduklarınıza | yapıyor(lar) |

[] [VFY] [MLK] [ŦYB] [GVL] [SLM] [] [D̃ḢL] [CNN] [] [KVN] [AML]
ELZ̃YN TTVFEHM ELMLEÙKT ŦYBYN YGVLVN SLEM ALYKM ED̃ḢLVE ELCNT BME KNTM TAMLVN

elleƶīne teteveffāhumu l-melāiketu Tayyibīne yeḳūlūne selāmun ǎleykumu dḣulū l-cennete bimā kuntum teǎ'melūne
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون

 » 16 / Nahl  Suresi: 32
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselere Those whom
تتوفاهم و ف ي | VFY TTVFEHM teteveffāhumu canlarını aldıkları take them in death
الملائكة م ل ك | MLK ELMLEÙKT l-melāiketu melekler the Angels
طيبين ط ي ب | ŦYB ŦYBYN Tayyibīne iyi insanlar olarak (when they are) pure
يقولون ق و ل | GVL YGVLVN yeḳūlūne derler saying,
سلام س ل م | SLM SLEM selāmun selam """Peace"
عليكم | ALYKM ǎleykumu size (be) upon you.
ادخلوا د خ ل | D̃ḢL ED̃ḢLVE dḣulū girin Enter
الجنة ج ن ن | CNN ELCNT l-cennete cennete Paradise
بما | BME bimā karşılık for what
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum olduklarınıza you used (to)
تعملون ع م ل | AML TAMLVN teǎ'melūne yapıyor(lar) "do."""

16:32 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

kimselere | canlarını aldıkları | melekler | iyi insanlar olarak | derler | selam | size | girin | cennete | karşılık | olduklarınıza | yapıyor(lar) |

[] [VFY] [MLK] [ŦYB] [GVL] [SLM] [] [D̃ḢL] [CNN] [] [KVN] [AML]
ELZ̃YN TTVFEHM ELMLEÙKT ŦYBYN YGVLVN SLEM ALYKM ED̃ḢLVE ELCNT BME KNTM TAMLVN

elleƶīne teteveffāhumu l-melāiketu Tayyibīne yeḳūlūne selāmun ǎleykumu dḣulū l-cennete bimā kuntum teǎ'melūne
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون

[] [و ف ي] [م ل ك] [ط ي ب] [ق و ل] [س ل م] [] [د خ ل] [ج ن ن] [] [ك و ن] [ع م ل]

 » 16 / Nahl  Suresi: 32
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselere Those whom
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
تتوفاهم و ف ي | VFY TTVFEHM teteveffāhumu canlarını aldıkları take them in death
Te,Te,Vav,Fe,Elif,He,Mim,
400,400,6,80,1,5,40,
V – 3rd person feminine singular (form V) imperfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الملائكة م ل ك | MLK ELMLEÙKT l-melāiketu melekler the Angels
Elif,Lam,Mim,Lam,Elif,,Kef,Te merbuta,
1,30,40,30,1,,20,400,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
طيبين ط ي ب | ŦYB ŦYBYN Tayyibīne iyi insanlar olarak (when they are) pure
Tı,Ye,Be,Ye,Nun,
9,10,2,10,50,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
يقولون ق و ل | GVL YGVLVN yeḳūlūne derler saying,
Ye,Gaf,Vav,Lam,Vav,Nun,
10,100,6,30,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
سلام س ل م | SLM SLEM selāmun selam """Peace"
Sin,Lam,Elif,Mim,
60,30,1,40,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
عليكم | ALYKM ǎleykumu size (be) upon you.
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
ادخلوا د خ ل | D̃ḢL ED̃ḢLVE dḣulū girin Enter
Elif,Dal,Hı,Lam,Vav,Elif,
1,4,600,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الجنة ج ن ن | CNN ELCNT l-cennete cennete Paradise
Elif,Lam,Cim,Nun,Te merbuta,
1,30,3,50,400,
"PN – accusative feminine proper noun → Paradise"
اسم علم منصوب
بما | BME bimā karşılık for what
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
REL – relative pronoun
جار ومجرور
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum olduklarınıza you used (to)
Kef,Nun,Te,Mim,
20,50,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
تعملون ع م ل | AML TAMLVN teǎ'melūne yapıyor(lar) "do."""
Te,Ayn,Mim,Lam,Vav,Nun,
400,70,40,30,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |الَّذِينَ: kimselere | تَتَوَفَّاهُمُ: canlarını aldıkları | الْمَلَائِكَةُ: melekler | طَيِّبِينَ: iyi insanlar olarak | يَقُولُونَ: derler | سَلَامٌ: selam | عَلَيْكُمُ: size | ادْخُلُوا: girin | الْجَنَّةَ: cennete | بِمَا: karşılık | كُنْتُمْ: olduklarınıza | تَعْمَلُونَ: yapıyor(lar) |
Kırık Meal (Harekesiz) : |الذين ELZ̃YN kimselere | تتوفاهم TTWFEHM canlarını aldıkları | الملائكة ELMLEÙKT melekler | طيبين ŦYBYN iyi insanlar olarak | يقولون YGWLWN derler | سلام SLEM selam | عليكم ALYKM size | ادخلوا ED̃ḢLWE girin | الجنة ELCNT cennete | بما BME karşılık | كنتم KNTM olduklarınıza | تعملون TAMLWN yapıyor(lar) |
Kırık Meal (Okunuş) : |elleƶīne: kimselere | teteveffāhumu: canlarını aldıkları | l-melāiketu: melekler | Tayyibīne: iyi insanlar olarak | yeḳūlūne: derler | selāmun: selam | ǎleykumu: size | dḣulū: girin | l-cennete: cennete | bimā: karşılık | kuntum: olduklarınıza | teǎ'melūne: yapıyor(lar) |
Kırık Meal (Transcript) : |ELZ̃YN: kimselere | TTVFEHM: canlarını aldıkları | ELMLEÙKT: melekler | ŦYBYN: iyi insanlar olarak | YGVLVN: derler | SLEM: selam | ALYKM: size | ED̃ḢLVE: girin | ELCNT: cennete | BME: karşılık | KNTM: olduklarınıza | TAMLVN: yapıyor(lar) |
Abdulbaki Gölpınarlı : Öyle kişilerdir onlar ki melekler, tertemiz olarak canlarını alır onların ve onlara, esenlik size derler, yaptığınız işlere karşılık girin cennete.
Adem Uğur : (Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir.
Ahmed Hulusi : Melekler, temiz inançlı oldukları hâlde vefat ettirdiği (bedenden ayırdığı) o kimselere: "Selâmun aleyküm! Yaptıklarınızın getirisi olarak, girin cennete!" derler.
Ahmet Tekin : Onlar meleklerin: 'Selâmün aleyküm (size selâm olsun, selâmette olun, siz selâmete erdiniz), yapmış olduğunuz devamlı amaçla örtüşen niyete dayalı, bilinçli amellere karşılık Cennet’e girin' diyerek, tertemiz şekilde canlarını alarak ölümlerini gerçekleştirdikleri kimselerdir.
Ahmet Varol : Melekler onların canlarını temiz kimseler olarak alır ve derler ki: 'Size selâm olsun. Yapmakta olduklarınıza karşılık girin cennete!'
Ali Bulaç : Ki melekler, güzellikle canlarını aldıklarında: "Selam size" derler. "Yaptıklarınıza karşılık olmak üzere cennete girin."
Ali Fikri Yavuz : Takva sahipleri o kimselerdir ki, melekler, canlarını hoş ve rahat oldukları halde alırlar: “- Selâm size. Yapmış olduğunuz güzel işlerin mükâfatı olarak girin cennet’e...”derler.
Bekir Sadak : Melekler onlarin canini temizlenmis olarak alirken: «Selam size; yaptiklariniza karsilik haydi cenneti girin» derler.
Celal Yıldırım : (O sakınanlar ki) tertemiz arınmış oldukları halde melekler canlarını alırlar da, «selâm size, yaptığınıza karşılık girin Cennet'e!» derler.
Diyanet İşleri : Melekler, onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, “Selâm size! Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin cennete” derler.
Diyanet İşleri (eski) : Melekler onların canını temizlenmiş olarak alırken: 'Selam size; yaptıklarınıza karşılık haydi cennete girin' derler.
Diyanet Vakfi : (Onlar,) meleklerin, «Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin» diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir.
Edip Yüksel : İyi durumdayken melekler canlarını almaya geldiklerinde, 'Selam size olsun. Yaptıklarınızın karşılığı olarak cennete giriniz,' derler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Takva sahipleri o kimselerdir ki, melekler, canlarını hoş ve rahat halde alırlar. «Selam size, yapmış olduğunuz güzel işlerin mükafatı olarak girin cennet'e...» derler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Onlar ki, melekler, onların canlarını hoşça davranarak alırlar. «Selam size, girin cennete, çünkü çalışıyordunuz.» derler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Onlar ki Melekler onları hoş hoş kabzederler «selâm, size girin, Cennete, çünkü çalışıyordunuz» derler
Fizilal-il Kuran : Melekler iyi kulların canlarını alırken kendilerine «Selam üzerinize olsun, yapmış olduğunuz iyiliklerin karşılığı olarak cennete giriniz» derler.
Gültekin Onan : Ki melekler, güzellikle canlarını aldıklarında: "Selam size" derler. "Yaptıklarınıza karşılık olmak üzere cennete girin."
Hakkı Yılmaz : (30-32) "Ve Allah'ın koruması altına girmiş kimselere: “Rabbiniz ne indirdi?” denilince onlar: “Hayır” derler. Bu dünyada güzelleştirenlere-iyileştirenlere iyilik-güzellik vardır. Âhiret yurdu ise kesinlikle daha hayırlıdır. Ve Allah'ın koruması altına girmiş kimselerin yurdu; Adn cennetleri ne güzeldir! Onlar, oraya girecekler. Onun altından ırmaklar akar. Orada, onlar için diledikleri şeyler vardır. Allah, Kendisinin koruması altına girmiş kişileri işte böyle karşılıklandırır. Allah'ın koruması altına girmiş kişiler o kimselerdir ki, melekler onları hoş ve rahat ettirerek onlara geçmişte yaptıklarını ve yapmaları gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlattırırlar. “Selâm size, yapmış olduğunuz işlerin karşılığı olarak girin cennete!” derler. "
Hasan Basri Çantay : Ki bunlar meleklerin pâk ve âsûde olarak canlarını alacakları kimselerdir. «Selâm (ve selâmet) size. İşlemekde olduğunuz (iyi hareketlerin, amellerin) karşılığı olmak üzere girin cennete» derler.
Hayrat Neşriyat : Onlar ki, tertemiz kimseler oldukları bir hâlde iken melekler onların canlarını alırlar(ve o ölüm ânlarında onlara): 'Selâm sizin üzerinize olsun!' derler; (âhirette ise kendilerine:) 'İşlemekte olduğunuz (sâlih) amellerden dolayı girin Cennete!' (denir).
İbni Kesir : Onlar; meleklerin, güzel güzel canlarını alacakları kimselerdir. Selam size, yaptıklarınıza karşılık haydi girin cennete, derler.
İskender Evrenosoğlu : Melekler, onları tayyib (en güzel, en iyi) bir şekilde vefat ettirirler. Onlara: “Selâm üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz (güzel, hayırlı) ameller sebebiyle cennete girin.” derler.
Muhammed Esed : Onlar ki, bir arınmışlık hali içindeyken melekler, "Size selam olsun, (hayattayken) yaptıklarınızdan ötürü girin cennete!" diyerek canlarını alırlar.
Ömer Nasuhi Bilmen : Onlar ki, pâk oldukları halde ruhlarını melekler alıverirler, derler ki: «Selâm size» yapar olduklarınız şey sebebiyle cennete giriniz.
Ömer Öngüt : Onlar meleklerin: “Selâm sizin üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık cennete girin!” diyerek iyilikle canlarını aldıkları kimselerdir.
Şaban Piriş : Melekler, arınmış kimselerin canlarını alırken: -Selam size! Yaptıklarınızın karşılığı olarak girin cennete! derler.
Suat Yıldırım : Onlar ki melekler canlarını tatlılıkla alırlar: "Selâm size! Yaptığınız işlerden dolayı buyurun cennete!" derler.
Süleyman Ateş : Melekler, iyi insanlar olarak canlarını aldığı kimselere de: "Selâm size, yaptıklarınıza karşılık cennete girin!" derler.
Tefhim-ul Kuran : Ki melekler, güzellikle canlarını aldıklarında: «Selam size» derler. «Yaptıklarınıza karşılık olmak üzere cennete girin.»
Ümit Şimşek : Melekler onların canlarını güzellikle alırken 'Size selâm olsun,' derler. 'Yaptıklarınıza karşılık girin Cennete.'
Yaşar Nuri Öztürk : Melekler, canlarını temiz insanlar olarak aldıklarına şöyle derler: "Selam size, yapıp ettiklerinize karşılık olarak girin cennete."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}