» 16 / Nahl  25:

Kuran Sırası: 16
İniş Sırası: 70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

 » 16 / Nahl  Suresi: 25
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. لِيَحْمِلُوا (LYḪMLVE) = liyeHmilū : yüklenmeleri için
2. أَوْزَارَهُمْ (ÊVZERHM) = evzārahum : kendi günahlarını
3. كَامِلَةً (KEMLT) = kāmileten : tam olarak
4. يَوْمَ (YVM) = yevme : günü
5. الْقِيَامَةِ (ELGYEMT) = l-ḳiyāmeti : kıyamet
6. وَمِنْ (VMN) = ve min : ve bir kısmını
7. أَوْزَارِ (ÊVZER) = evzāri : günahlarının
8. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne :
9. يُضِلُّونَهُمْ (YŽLVNHM) = yuDillūnehum : saptırdıkları kimselerin
10. بِغَيْرِ (BĞYR) = biğayri :
11. عِلْمٍ (ALM) = ǐlmin : bilgisizce
12. أَلَا (ÊLE) = elā : bak
13. سَاءَ (SEÙ) = sā'e : ne kötü
14. مَا (ME) = mā : şey
15. يَزِرُونَ (YZRVN) = yezirūne : yükleniyorlar
yüklenmeleri için | kendi günahlarını | tam olarak | günü | kıyamet | ve bir kısmını | günahlarının | | saptırdıkları kimselerin | | bilgisizce | bak | ne kötü | şey | yükleniyorlar |

[ḪML] [VZR] [KML] [YVM] [GVM] [] [VZR] [] [ŽLL] [ĞYR] [ALM] [] [SVE] [] [VZR]
LYḪMLVE ÊVZERHM KEMLT YVM ELGYEMT VMN ÊVZER ELZ̃YN YŽLVNHM BĞYR ALM ÊLE SEÙ ME YZRVN

liyeHmilū evzārahum kāmileten yevme l-ḳiyāmeti ve min evzāri elleƶīne yuDillūnehum biğayri ǐlmin elā sā'e yezirūne
ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون

 » 16 / Nahl  Suresi: 25
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ليحملوا ح م ل | ḪML LYḪMLVE liyeHmilū yüklenmeleri için That they may bear
أوزارهم و ز ر | VZR ÊVZERHM evzārahum kendi günahlarını their own burdens
كاملة ك م ل | KML KEMLT kāmileten tam olarak (in) full
يوم ي و م | YVM YVM yevme günü on (the) Day
القيامة ق و م | GVM ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection,
ومن | VMN ve min ve bir kısmını and of
أوزار و ز ر | VZR ÊVZER evzāri günahlarının the burdens
الذين | ELZ̃YN elleƶīne (of) those whom
يضلونهم ض ل ل | ŽLL YŽLVNHM yuDillūnehum saptırdıkları kimselerin they misled [them]
بغير غ ي ر | ĞYR BĞYR biğayri without
علم ع ل م | ALM ALM ǐlmin bilgisizce knowledge.
ألا | ÊLE elā bak Unquestionably,
ساء س و ا | SVE SEÙ sā'e ne kötü evil
ما | ME şey (is) what
يزرون و ز ر | VZR YZRVN yezirūne yükleniyorlar they will bear.

16:25 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

yüklenmeleri için | kendi günahlarını | tam olarak | günü | kıyamet | ve bir kısmını | günahlarının | | saptırdıkları kimselerin | | bilgisizce | bak | ne kötü | şey | yükleniyorlar |

[ḪML] [VZR] [KML] [YVM] [GVM] [] [VZR] [] [ŽLL] [ĞYR] [ALM] [] [SVE] [] [VZR]
LYḪMLVE ÊVZERHM KEMLT YVM ELGYEMT VMN ÊVZER ELZ̃YN YŽLVNHM BĞYR ALM ÊLE SEÙ ME YZRVN

liyeHmilū evzārahum kāmileten yevme l-ḳiyāmeti ve min evzāri elleƶīne yuDillūnehum biğayri ǐlmin elā sā'e yezirūne
ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون

[ح م ل] [و ز ر] [ك م ل] [ي و م] [ق و م] [] [و ز ر] [] [ض ل ل] [غ ي ر] [ع ل م] [] [س و ا] [] [و ز ر]

 » 16 / Nahl  Suresi: 25
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ليحملوا ح م ل | ḪML LYḪMLVE liyeHmilū yüklenmeleri için That they may bear
Lam,Ye,Ha,Mim,Lam,Vav,Elif,
30,10,8,40,30,6,1,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 3rd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أوزارهم و ز ر | VZR ÊVZERHM evzārahum kendi günahlarını their own burdens
,Vav,Ze,Elif,Re,He,Mim,
,6,7,1,200,5,40,
N – accusative feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
كاملة ك م ل | KML KEMLT kāmileten tam olarak (in) full
Kef,Elif,Mim,Lam,Te merbuta,
20,1,40,30,400,
N – accusative feminine indefinite active participle
اسم منصوب
يوم ي و م | YVM YVM yevme günü on (the) Day
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
"N – accusative masculine noun → Day of Resurrection"
اسم منصوب
القيامة ق و م | GVM ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection,
Elif,Lam,Gaf,Ye,Elif,Mim,Te merbuta,
1,30,100,10,1,40,400,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
ومن | VMN ve min ve bir kısmını and of
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
أوزار و ز ر | VZR ÊVZER evzāri günahlarının the burdens
,Vav,Ze,Elif,Re,
,6,7,1,200,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
الذين | ELZ̃YN elleƶīne (of) those whom
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
يضلونهم ض ل ل | ŽLL YŽLVNHM yuDillūnehum saptırdıkları kimselerin they misled [them]
Ye,Dad,Lam,Vav,Nun,He,Mim,
10,800,30,6,50,5,40,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
بغير غ ي ر | ĞYR BĞYR biğayri without
Be,Ğayn,Ye,Re,
2,1000,10,200,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
علم ع ل م | ALM ALM ǐlmin bilgisizce knowledge.
Ayn,Lam,Mim,
70,30,40,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
ألا | ÊLE elā bak Unquestionably,
,Lam,Elif,
,30,1,
INC – inceptive particle
حرف ابتداء
ساء س و ا | SVE SEÙ sā'e ne kötü evil
Sin,Elif,,
60,1,,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
ما | ME şey (is) what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يزرون و ز ر | VZR YZRVN yezirūne yükleniyorlar they will bear.
Ye,Ze,Re,Vav,Nun,
10,7,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |لِيَحْمِلُوا: yüklenmeleri için | أَوْزَارَهُمْ: kendi günahlarını | كَامِلَةً: tam olarak | يَوْمَ: günü | الْقِيَامَةِ: kıyamet | وَمِنْ: ve bir kısmını | أَوْزَارِ: günahlarının | الَّذِينَ: | يُضِلُّونَهُمْ: saptırdıkları kimselerin | بِغَيْرِ: | عِلْمٍ: bilgisizce | أَلَا: bak | سَاءَ: ne kötü | مَا: şey | يَزِرُونَ: yükleniyorlar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ليحملوا LYḪMLWE yüklenmeleri için | أوزارهم ÊWZERHM kendi günahlarını | كاملة KEMLT tam olarak | يوم YWM günü | القيامة ELGYEMT kıyamet | ومن WMN ve bir kısmını | أوزار ÊWZER günahlarının | الذين ELZ̃YN | يضلونهم YŽLWNHM saptırdıkları kimselerin | بغير BĞYR | علم ALM bilgisizce | ألا ÊLE bak | ساء SEÙ ne kötü | ما ME şey | يزرون YZRWN yükleniyorlar |
Kırık Meal (Okunuş) : |liyeHmilū: yüklenmeleri için | evzārahum: kendi günahlarını | kāmileten: tam olarak | yevme: günü | l-ḳiyāmeti: kıyamet | ve min: ve bir kısmını | evzāri: günahlarının | elleƶīne: | yuDillūnehum: saptırdıkları kimselerin | biğayri: | ǐlmin: bilgisizce | elā: bak | sā'e: ne kötü | : şey | yezirūne: yükleniyorlar |
Kırık Meal (Transcript) : |LYḪMLVE: yüklenmeleri için | ÊVZERHM: kendi günahlarını | KEMLT: tam olarak | YVM: günü | ELGYEMT: kıyamet | VMN: ve bir kısmını | ÊVZER: günahlarının | ELZ̃YN: | YŽLVNHM: saptırdıkları kimselerin | BĞYR: | ALM: bilgisizce | ÊLE: bak | SEÙ: ne kötü | ME: şey | YZRVN: yükleniyorlar |
Abdulbaki Gölpınarlı : Bu da, kıyâmet günü kendi günahlarını tamamıyla yüklendikten başka bilgisizlikle doğru yoldan çıkarıp saptırdıkları kişilerin suçlarının bir kısmını da yüklenmeleri içindir. Bilin ki yüklendikleri yük, ne de kötü yüktür.
Adem Uğur : Kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak taşımaları ve bilgisizce saptırmakta oldukları kimselerin günahlarından da bir kısmını yüklenmeleri için (öyle derler). Bak ki yüklenecekleri şey ne kötüdür!
Ahmed Hulusi : Kıyamet günü hem kendi veballerini bütünüyle yüklenip taşımaları ve ilimsizce saptırdıkları kimselerin veballerinden de (bir kısmını) yüklenmeleri için (böyle söylerler). . . Kesinlikle bilin ki, yüklendikleri ne kötüdür!
Ahmet Tekin : Kıyamet gününde, kendi günahlarını tam olarak taşımaları ve yüklenecekleri sorumluluğu, karşılaşacakları cezayı bilmedikleri için başlarına buyruk hale getirerek, hak yoldan uzaklaşmalarına, dalâleti, bozuk düzeni, helâki tercihlerine imkân sağladıkları kimselerin günahlarından da bir kısmını yüklenmeleri için öyle derler. Bakın, yüklenecekleri günahlar ne kötüdür.
Ahmet Varol : Kıyamet günü kendi yüklerini tam olarak ayrıca bilgisizce saptırdıklarının yüklerinden bir kısmını yüklenmeleri için (böyle derler). Dikkat edin yüklendikleri şeyler ne kadar kötüdür!
Ali Bulaç : Kıyamet gününde kendi günahlarının tümünü ve bilgisizce saptırdıklarının günahlarının bir kısmını yüklenmeleri için. Bak, ne kötü yük yükleniyorlar.
Ali Fikri Yavuz : Bunu söylemelerinin sebebi şu : Kıyamet günü, kendi günahlarını tamamen yüklendikten başka, saptırdıkları bilgisiz (cahil) kimselerin günahlarından bir kısmını da yükleneceklerdir. Dikkat et ki, ne fena yük (günah) yükleniyorlar!...
Bekir Sadak : Boylece kiyamet gunu kendi gunahlarini tam olarak, bilmeden saptirdiklari kimselerin gunahlarini kismen yuklenirler. Dikkat edin, yuklendikleri yuk ne kotudur! *
Celal Yıldırım : (Bu tutum ve sözleriyle) Kıyamet günü, günah ve veballerini tastamam ve bir de bilgisizce saptırdıkları kişilerin günah ve veballerini yüklenecekler. Dikkat et, yüklendikleri yük ne kötüdür!
Diyanet İşleri : Böylece kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak, bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat et, yüklendikleri ne kötüdür.
Diyanet İşleri (eski) : Böylece kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak, bilmeden saptırdıkları kimselerin günahlarını kısmen yüklenirler. Dikkat edin, yüklendikleri yük ne kötüdür!
Diyanet Vakfi : Kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak taşımaları ve bilgisizce saptırmakta oldukları kimselerin günahlarından da bir kısmını yüklenmeleri için (öyle derler). Bak ki yüklenecekleri şey ne kötüdür!
Edip Yüksel : Diriliş gününde kendi günahlarının tamamını, ayrıca saptırdıkları kimselerin günah yüklerinden de bir payı yüklenirler. Yükleri ne de kötüdür.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bunu söylemelerinin sebebi şu: Kıyamet günü, kendi günahlarını tam olarak yüklendikten başka, bilgisizlikleri yüzünden saptırmakta oldukları kimselerin günahlarından bir kısmını da yükleneceklerdir. Dikkat edin, yüklendikleri günah ne kötüdür!
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Şunun için ki kıyamet gününde kendi günahlarını tamamen yüklendikten başka, bilgisizlikleri yüzünden saptırdıkları kimselerin günahlarından bir kısmını da yükleneceklerdir. Bak, ne fena yük yükleniyorlar!
Elmalılı Hamdi Yazır : Şunun için Kıyamet günü kendi veballerini kâmilen yüklendikten başka ılimsizlikleri yüzünden ıdlâl ettikleri kimselerin veballerinden bir kısmını da yüklenecekler, bak ne fena yük yükleniyorlar
Fizilal-il Kuran : Böylece kıyamet günü hem kendi günahlarını tümü ile, hem de hiçbir bilgiye dayanmaksızın sapıklığa sürükledikleri kimselerin günahlarının bir bölümünü yüklenirler. Hey! Ne fena bir yükün altına giriyorlar!
Gültekin Onan : Kıyamet gününde kendi günahlarının tümünü ve bilgisizce saptırdıklarının günahlarının bir kısmını yüklenmeleri için. Bak, ne kötü yük yükleniyorlar.
Hakkı Yılmaz : (24,25) Ve onlara: “Rabbiniz ne indirdi?” denildiği zaman, onlar, kıyâmet günü, kendi günahlarını tam olarak yüklenmek ve bilgisizlikleri yüzünden saptırmakta oldukları kimselerin günahlarından bir kısmını da yüklenmeleri için, “Öncekilerin efsaneleri” dediler. Dikkat edin, yüklendikleri şey ne kötüdür!
Hasan Basri Çantay : (Böyle söylemeleri ancak şu akıbete uğrayacakları içindir:) Çünkü onlar kıyamet gününde kendilerinin günâh yüklerini kamilen taşıdıktan başka sapdırdıkları bilgisiz kimselerin veballerinden bir kısmını da yükleneceklerdir. Dikkat et ki onların sırtlayacakları bu yükler ne kötüdür!
Hayrat Neşriyat : (Böyle derler) ki kıyâmet günü hem kendi günahlarını tamâmen yüklensinler, hem de kendilerini bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarından bir kısmını! Dikkat edin ki, yüklenecekleri şey ne kötüdür!
İbni Kesir : Bununla onlar; kıyamet günü kendilerinin bütün yüklerini taşıdıktan başka, bilgisizlikle baştan çıkardıklarının yüklerinden bir kısmını da sırtlarlar. Dikkat edin; yüklendikleri yük, ne kötüdür.
İskender Evrenosoğlu : Kıyâmet günü, onların kendi günahlarının tamamını yüklendikten başka, ilimleri olmaksızın dalâlette kalmasına sebep oldukları kimselerin günahlarından (da) yüklenmeleri için. Yüklendikleri şey ne kadar kötü, öyle değil mi?
Muhammed Esed : Böyle yapmakla, Kıyamet Günü'nde kendi günahlarının yükünü bütünüyle, yoldan çıkardıkları bilgisiz kimselerin yükünü de kısmen üzerlerine almış olurlar. Bir bilseniz, bu yüklendikleri ne kötü bir yüktür!
Ömer Nasuhi Bilmen : Onlar nihâyet Kıyamet günü kendi günahlarını kâmilen yüklenecekler ve bilgisizlikten dolayı sapıtmış oldukları kimselerin günahlarından bir kısmını da yükleneceklerdir. Dikkat et! Yüklenecekleri şey ne kadar fena!
Ömer Öngüt : Böylece onlar kıyamet gününde hem kendi günahlarını tam olarak yüklenirler, hem de bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarının bir kısmını yüklenirler. Dikkat edin! Yüklendikleri yük ne kötüdür!
Şaban Piriş : Kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak; saptırdıkları bilgisiz kimselerin günahlarından bir kısmını yüklensinler. Dikkat, ne kötü bir yük yükleniyorlar.
Suat Yıldırım : (24-25) Onlara: "Rabbiniz ne gönderdi?" denildiğinde "Öncekilerin masallarını!" derler. Böylece kıyamet günü kendi günahlarını tastamam yüklenmelerinden başka, bilgisizlikleri sebebiyle saptırdıkları kimselerin günahlarının epey bir kısmını da yüklenmeleri için böyle derler. Bak! Ne fena bir yük yükleniyorlar!
Süleyman Ateş : Ki kıyâmet günü hem kendi vebâllerini tam olarak yüklensinler, hem de bilgisizce saptırdıkları kimselerin vebâllerinden bir kısmını. Bak, ne kötü şey yükleniyorlar!
Tefhim-ul Kuran : Kıyamet gününde kendi günahlarının tümünü ve bilgisizce saptırdıklarının günahlarının bir kısmını yüklenmeleri için. Bak, ne kötü yük yükleniyorlar.
Ümit Şimşek : Sonunda, kıyamet gününde kendi günahlarını tamamen yüklendikleri gibi, bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarına da ortak olurlar. Heyhat! Ne kötü birşeydir yüklendikleri!
Yaşar Nuri Öztürk : Şunun için ki onlar, kıyamet günü kendi günahlarını tamamen yüklendikten başka, ilimsizlik yüzünden saptırdıkları kişilerin günahlarının bir kısmını da yüklenecekler. Bakın, ne kötü şey yükleniyorlar!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}