» 16 / Nahl  127:

Kuran Sırası: 16
İniş Sırası: 70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

 » 16 / Nahl  Suresi: 127
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَاصْبِرْ (VEṦBR) = veSbir : ve sabret
2. وَمَا (VME) = ve mā : değildir
3. صَبْرُكَ (ṦBRK) = Sabruke : senin sabrın
4. إِلَّا (ÎLE) = illā : başka
5. بِاللَّهِ (BELLH) = billahi : Allah(ın yardımından)
6. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
7. تَحْزَنْ (TḪZN) = teHzen : üzülme
8. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onlara
9. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
10. تَكُ (TK) = teku : düşme
11. فِي (FY) = fī :
12. ضَيْقٍ (ŽYG) = Deyḳin : sıkıntıya
13. مِمَّا (MME) = mimmā :
14. يَمْكُرُونَ (YMKRVN) = yemkurūne : kurdukları tuzaklardan
ve sabret | değildir | senin sabrın | başka | Allah(ın yardımından) | ve | üzülme | onlara | ve | düşme | | sıkıntıya | | kurdukları tuzaklardan |

[ṦBR] [] [ṦBR] [] [] [] [ḪZN] [] [] [KVN] [] [ŽYG] [] [MKR]
VEṦBR VME ṦBRK ÎLE BELLH VLE TḪZN ALYHM VLE TK FY ŽYG MME YMKRVN

veSbir ve mā Sabruke illā billahi ve lā teHzen ǎleyhim ve lā teku Deyḳin mimmā yemkurūne
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون

 » 16 / Nahl  Suresi: 127
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
واصبر ص ب ر | ṦBR VEṦBR veSbir ve sabret And be patient
وما | VME ve mā değildir and not
صبرك ص ب ر | ṦBR ṦBRK Sabruke senin sabrın (is) your patience
إلا | ÎLE illā başka but
بالله | BELLH billahi Allah(ın yardımından) from Allah.
ولا | VLE ve lā ve And (do) not
تحزن ح ز ن | ḪZN TḪZN teHzen üzülme grieve
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara over them
ولا | VLE ve lā ve and (do) not
تك ك و ن | KVN TK teku düşme be
في | FY in
ضيق ض ي ق | ŽYG ŽYG Deyḳin sıkıntıya distress
مما | MME mimmā for what
يمكرون م ك ر | MKR YMKRVN yemkurūne kurdukları tuzaklardan they plot.

16:127 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve sabret | değildir | senin sabrın | başka | Allah(ın yardımından) | ve | üzülme | onlara | ve | düşme | | sıkıntıya | | kurdukları tuzaklardan |

[ṦBR] [] [ṦBR] [] [] [] [ḪZN] [] [] [KVN] [] [ŽYG] [] [MKR]
VEṦBR VME ṦBRK ÎLE BELLH VLE TḪZN ALYHM VLE TK FY ŽYG MME YMKRVN

veSbir ve mā Sabruke illā billahi ve lā teHzen ǎleyhim ve lā teku Deyḳin mimmā yemkurūne
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون

[ص ب ر] [] [ص ب ر] [] [] [] [ح ز ن] [] [] [ك و ن] [] [ض ي ق] [] [م ك ر]

 » 16 / Nahl  Suresi: 127
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
واصبر ص ب ر | ṦBR VEṦBR veSbir ve sabret And be patient
Vav,Elif,Sad,Be,Re,
6,1,90,2,200,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine singular imperative verb
الواو عاطفة
فعل أمر
وما | VME ve mā değildir and not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
صبرك ص ب ر | ṦBR ṦBRK Sabruke senin sabrın (is) your patience
Sad,Be,Re,Kef,
90,2,200,20,
N – nominative masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إلا | ÎLE illā başka but
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
بالله | BELLH billahi Allah(ın yardımından) from Allah.
Be,Elif,Lam,Lam,He,
2,1,30,30,5,
"P – prefixed preposition bi
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
ولا | VLE ve lā ve And (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
تحزن ح ز ن | ḪZN TḪZN teHzen üzülme grieve
Te,Ha,Ze,Nun,
400,8,7,50,
V – 3rd person feminine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara over them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
ولا | VLE ve lā ve and (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
تك ك و ن | KVN TK teku düşme be
Te,Kef,
400,20,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
ضيق ض ي ق | ŽYG ŽYG Deyḳin sıkıntıya distress
Dad,Ye,Gaf,
800,10,100,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
مما | MME mimmā for what
Mim,Mim,Elif,
40,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
يمكرون م ك ر | MKR YMKRVN yemkurūne kurdukları tuzaklardan they plot.
Ye,Mim,Kef,Re,Vav,Nun,
10,40,20,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَاصْبِرْ: ve sabret | وَمَا: değildir | صَبْرُكَ: senin sabrın | إِلَّا: başka | بِاللَّهِ: Allah(ın yardımından) | وَلَا: ve | تَحْزَنْ: üzülme | عَلَيْهِمْ: onlara | وَلَا: ve | تَكُ: düşme | فِي: | ضَيْقٍ: sıkıntıya | مِمَّا: | يَمْكُرُونَ: kurdukları tuzaklardan |
Kırık Meal (Harekesiz) : |واصبر WEṦBR ve sabret | وما WME değildir | صبرك ṦBRK senin sabrın | إلا ÎLE başka | بالله BELLH Allah(ın yardımından) | ولا WLE ve | تحزن TḪZN üzülme | عليهم ALYHM onlara | ولا WLE ve | تك TK düşme | في FY | ضيق ŽYG sıkıntıya | مما MME | يمكرون YMKRWN kurdukları tuzaklardan |
Kırık Meal (Okunuş) : |veSbir: ve sabret | ve mā: değildir | Sabruke: senin sabrın | illā: başka | billahi: Allah(ın yardımından) | ve lā: ve | teHzen: üzülme | ǎleyhim: onlara | ve lā: ve | teku: düşme | : | Deyḳin: sıkıntıya | mimmā: | yemkurūne: kurdukları tuzaklardan |
Kırık Meal (Transcript) : |VEṦBR: ve sabret | VME: değildir | ṦBRK: senin sabrın | ÎLE: başka | BELLH: Allah(ın yardımından) | VLE: ve | TḪZN: üzülme | ALYHM: onlara | VLE: ve | TK: düşme | FY: | ŽYG: sıkıntıya | MME: | YMKRVN: kurdukları tuzaklardan |
Abdulbaki Gölpınarlı : Sabret, sabretmen, ancak Allah'ın vereceği başarıyla mümkündür. Sana düzen kurduklarından dolayı da daralma, sıkıntıya düşme.
Adem Uğur : Sabret! Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlardan dolayı kederlenme; kurmakta oldukları tuzaktan kaygı duyma!
Ahmed Hulusi : Güven ve dayan! Senin sabrın, yalnızca Allâh'ladır! Onlar üzerine mahzun olma! Kurmakta oldukları tuzaklarından sıkıntı duyma!
Ahmet Tekin : Sabrederek mücadeleye devam et. Senin sabrederek mücadelen de, ancak Allah’ın yardımıyladır. Onların davetinden yüz çevirmelerine üzülme, sinsice kurmakta oldukları tuzaklardan, İslâm’ın yükselişini önleme, müslümanların ilerlemesinin önünü kesme planlarından dolayı kaygı duyma, telaşlanıp kendini sıkıntıya sokma.
Ahmet Varol : Sabret. Sabrın ancak Allah('ın yardımıy)ladır. Onlar için üzülme ve kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme.
Ali Bulaç : Sabret; senin sabrın ancak Allah(ın yardımı) iledir. Onlar için hüzne kapılma ve kurmakta oldukları hileli düzenlerden dolayı sıkıntıya düşme.
Ali Fikri Yavuz : Ey Rasûlüm, sabret; senin sabrın da ancak Allah’ın yardımı iledir. Kâfirlerin yüz çevirmesinden mahzun olma ve yaptıkları hileden de telâş edip sıkıntıya düşme.
Bekir Sadak : Sabret, senin sabrin ancak Allah'in yardimiyladir; onlara uzulme, kurduklari duzenlerden de endise etme.
Celal Yıldırım : Sabret, senin sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir. Onların (inkârda inâd etmelerine) üzülme ; kurdukları hile ve tuzaktan dolayı telaşlanıp sıkıntıda kalma.
Diyanet İşleri : Sabret! Senin sabrın ancak Allah’ın yardımı iledir. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme.
Diyanet İşleri (eski) : Sabret, senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır; onlara üzülme, kurdukları düzenlerden de endişe etme.
Diyanet Vakfi : Sabret! Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlardan dolayı kederlenme; kurmakta oldukları tuzaktan kaygı duyma!
Edip Yüksel : Sabret, sabrın ancak ALLAH'ın yardımıyladır. Onlar için üzülme ve onların tuzaklarından da endişelenme.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (Ey Peygamber!) Sabret! Sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlardan dolayı üzülme! Kurdukları tuzaklardan telaş edip sıkıntıya düşme!
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sabret, sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir ve onlar için üzülme, kurdukları tuzaktan dolayı telaş da etme!
Elmalılı Hamdi Yazır : Sabret, sabrın da ancak Allahın ınayetiledir, ve onlara karşı mahzun olma, yaptıkları mekirden telâş da etme
Fizilal-il Kuran : Sabret, sabretmeyi ancak Allah'ın yardımı ile başarabilirsin; onlar için üzülme, çevirdikleri entrikalar ve kurdukları tuzaklar sakın canını sıkmasın.
Gültekin Onan : Sabret; senin sabrın ancak Tanrı(nın yardımı) iledir. Onlar için hüzne kapılma ve kurmakta oldukları hileli düzenlerden dolayı sıkıntıya düşme.
Hakkı Yılmaz : Sen sabırlı ol! Senin sabretmen de ancak Allah iledir. Onlar için üzülme! Onların kurdukları tuzaklardan sıkıntıya düşme!
Hasan Basri Çantay : Sabret. Senin sabrın Allah (ın tevfîkına istinâd) dan başka (bir şey) değildir. Onlara karşı tasalanma, onların kurmakda oldukları tuzaklardan dolayı (telâşa ve) sıkıntıya da düşme.
Hayrat Neşriyat : (Habîbim, yâ Muhammed!) Sabret; senin sabrın da ancak Allah(’ın yardımı)iledir; hem (îmân etmiyorlar diye) onlara üzülme; tuzak kurmakta olmalarından dolayı da sıkıntıya düşme!
İbni Kesir : Sabret; senin sabrın ancak Allah içindir. Üzülme onlara. Kurdukları düzenlerden dolayı da endişe etme.
İskender Evrenosoğlu : Sabret! Senin sabrın sadece Allah iledir (Allah'ın tasarrufu iledir). Onların yüzünden mahzun olma ve onların kurdukları tuzaklar sebebiyle sıkılma (sıkıntı içinde olma).
Muhammed Esed : Öyleyse, (hakkı inkar edenlerin söylediklerine karşı) sabır göster ve daima hatırla ki, sana güçlüklere göğüs germe gücünü veren yalnızca Allah'tır; ve onlardan yana üzülme; hele onların o asılsız iddiaları seni hiç sıkmasın:
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve sabret ve senin sabrın da ancak Allah'ın inâyetiyledir ve onlara karşı mahzun olma ve yapar oldukları hilekârane hareketten dolayı üzüntüye düşme.
Ömer Öngüt : Sabret! Senin sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlar için üzülme! Kurmakta oldukları düzenlerden dolayı da kaygı duyma.
Şaban Piriş : Sabret, senin sabrın ancak Allah içindir. Onlar için üzülme, Onların hilelerinden de sakın dara düşme.
Suat Yıldırım : Sabret! Senin sabrın da ancak Allah’ın yardımı iledir. Kâfirlerin yüz çevirmelerinden mahzun olma, yaptıkları hilelerden dolayı da telaş edip darlanma.
Süleyman Ateş : Sabret, sabrın ancak Allâh(ın yardımı) iledir. Onlara üzülme, kurdukları tuzaklardan da sıkıntıya düşme.
Tefhim-ul Kuran : Sabret; senin sabrın ancak Allah(ın yardımı) iledir. Onlar için hüzne kapılma ve kurmakta oldukları hileli düzenlerden dolayı da sıkıntıya düşme.
Ümit Şimşek : Sen sabret; senin sabrın da ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlar için tasalanma; kurdukları tuzaklar yüzünden de için daralmasın.
Yaşar Nuri Öztürk : Sabret! Senin sabrın da Allah'ın yardımıyladır. Onlar için tasalanma! Kurmakta oldukları tuzaklar yüzünden de telaşlanma!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}