"VLE" ifadesi tarandı:
# İçinde "VLE" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|ولاVLEve lāand658x
| ولا VLE ve lā ve değil and not 1:7
| ولا VLE velā -mayın But do not 2:35
| ولا VLE ve lā ve olmazlar and not 2:38
| ولا VLE ve lā and (do) not 2:41
| ولا VLE ve lā And (do) not 2:41
| ولا VLE ve lā And (do) not 2:42
| ولا VLE ve lā and not 2:48
| ولا VLE ve lā and not 2:48
| ولا VLE ve lā ve yapılamaz and not 2:48
| ولا VLE ve lā -mayın and (do) not 2:60
| ولا VLE ve lā ve yoktur and no 2:62
| ولا VLE ve lā ve yoktur and not 2:62
| ولا VLE ve lā ve olmayan and not 2:68
| ولا VLE ve lā and not 2:71
| ولا VLE ve lā and not 2:84
| ولا VLE ve lā ve hiç and not 2:86
| ولا VLE ve lā değil and not 2:102
| ولا VLE ve lā and not 2:105
| ولا VLE ve lā ve (ne de) and not 2:107
| ولا VLE ve lā ve yoktur And no 2:112
| ولا VLE ve lā ve yoktur and not 2:112
| ولا VLE ve lā değilsin And not 2:119
| ولا VLE ve lā (ne de) and [not] 2:120
| ولا VLE ve lā ve hiç and not 2:120
| ولا VLE ve lā and not 2:123
| ولا VLE ve lā and not 2:123
| ولا VLE ve lā and not 2:123
| ولا VLE ve lā And not 2:134
| ولا VLE ve lā And not 2:141
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 2:152
| ولا VLE ve lā And (do) not 2:154
| ولا VLE ve lā ve yoktur and not 2:162
| ولا VLE ve lā And (do) not 2:168
| ولا VLE ve lā and not 2:170
| ولا VLE ve lā and not 2:173
| ولا VLE ve lā And not 2:174
| ولا VLE ve lā and not 2:174
| ولا VLE ve lā and not 2:185
| ولا VLE ve lā And (do) not 2:187
| ولا VLE ve lā And (do) not 2:188
| ولا VLE ve lā and (do) not 2:190
| ولا VLE ve lā And (do) not 2:191
| ولا VLE ve lā and (do) not 2:195
| ولا VLE ve lā And (do) not 2:196
| ولا VLE ve lā ve yoktur and no 2:197
| ولا VLE ve lā yoktur and no 2:197
| ولا VLE ve lā and (do) not 2:208
| ولا VLE ve lā And not 2:217
| ولا VLE ve lā And (do) not 2:221
| ولا VLE ve lā And (do) not 2:221
| ولا VLE ve lā And (do) not 2:222
| ولا VLE ve lā And (do) not 2:224
| ولا VLE ve lā And (it is) not 2:228
| ولا VLE ve lā And (it is) not 2:229
| ولا VLE ve lā And (do) not 2:231
| ولا VLE ve lā And (do) not 2:231
| ولا VLE ve lā ve (ne de) and not 2:233
| ولا VLE ve lā yoktur And (there is) no 2:235
| ولا VLE ve lā And (do) not 2:235
| ولا VLE ve lā And (do) not 2:237
| ولا VLE ve lā ve hiçbir and no 2:254
| ولا VLE ve lā ve hiçbir and no 2:254
| ولا VLE velā ve ne de [and] not 2:255
| ولا VLE ve lā And not 2:255
| ولا VLE ve lā And not 2:255
| ولا VLE ve lā and not 2:262
| ولا VLE ve lā yoktur and (there will be) no 2:262
| ولا VLE ve lā and not 2:262
| ولا VLE ve lā and (does) not 2:264
| ولا VLE ve lā And (do) not 2:267
| ولا VLE ve lā yoktur and no 2:274
| ولا VLE ve lā and not 2:274
| ولا VLE ve lā yoktur and no 2:277
| ولا VLE ve lā and not 2:277
| ولا VLE ve lā and not 2:279
| ولا VLE ve lā And not 2:282
| ولا VLE ve lā and (let him) not 2:282
| ولا VLE ve lā And not 2:282
| ولا VLE ve lā And not 2:282
| ولا VLE ve lā And not 2:282
| ولا VLE ve lā ve and not 2:282
| ولا VLE ve lā And (do) not 2:283
| ولا VLE ve lā And (do) not 2:286
| ولا VLE velā [And] (do) not 2:286
| ولا VLE ve lā and not 3:5
| ولا VLE ve lā ne de and not 3:10
| ولا VLE ve lā and not 3:64
| ولا VLE ve lā and not 3:64
| ولا VLE ve lā ne de and not 3:67
| ولا VLE ve lā And (do) not 3:73
| ولا VLE ve lā and not 3:77
| ولا VLE ve lā and not 3:77
| ولا VLE ve lā and not 3:77
| ولا VLE ve lā And not 3:80
| ولا VLE ve lā and not 3:88
| ولا VLE ve lā and (do) not 3:102
| ولا VLE ve lā and (do) not 3:103
| ولا VLE ve lā And (do) not 3:105
| ولا VLE ve lā ne de and not 3:116
| ولا VLE velā but not 3:119
| ولا VLE ve lā And (do) not 3:139
| ولا VLE ve lā and (do) not 3:139
| ولا VLE ve lā and not 3:153
| ولا VLE ve lā vw and not 3:153
| ولا VLE ve lā And (do) not 3:169
| ولا VLE ve lā and not 3:170
| ولا VLE ve lā And (let) not 3:176
| ولا VLE ve lā And (let) not 3:178
| ولا VLE ve lā And (let) not 3:180
| ولا VLE ve lā and (do) not 3:187
| ولا VLE ve lā and (do) not 3:194
| ولا VLE ve lā and (do) not 4:2
| ولا VLE ve lā and (do) not 4:2
| ولا VLE ve lā And (do) not 4:5
| ولا VLE ve lā And (do) not 4:6
| ولا VLE ve lā ve (değildir) and not 4:18
| ولا VLE ve lā And not 4:19
| ولا VLE ve lā And (do) not 4:22
| ولا VLE ve lā yoktur And (there is) no 4:24
| ولا VLE ve lā and not 4:25
| ولا VLE ve lā And (do) not 4:29
| ولا VLE ve lā And (do) not 4:32
| ولا VLE ve lā And (do) not 4:36
| ولا VLE ve lā and not 4:38
| ولا VLE ve lā and not 4:38
| ولا VLE ve lā and not 4:42
| ولا VLE ve lā ve (yaklaşmayın) and not 4:43
| ولا VLE ve lā and not 4:49
| ولا VLE ve lā and not 4:77
| ولا VLE ve lā And (do) not 4:89
| ولا VLE ve lā ve -etmeyin and not 4:89
| ولا VLE ve lā and (do) not 4:94
| ولا VLE ve lā and not 4:98
| ولا VLE velā ve yok But (there is) no 4:102
| ولا VLE ve lā And (do) not 4:104
| ولا VLE ve lā And (do) not 4:105
| ولا VLE ve lā And (do) not 4:107
| ولا VLE velā but not 4:108
| ولا VLE ve lā and not 4:121
| ولا VLE ve lā ve olmaz and not 4:123
| ولا VLE ve lā and not 4:123
| ولا VLE ve lā ne de and not 4:123
| ولا VLE ve lā and not 4:124
| ولا VLE ve lā and not 4:137
| ولا VLE ve lā ve yok and not 4:142
| ولا VLE ve lā ne de and not 4:143
| ولا VLE ve lā and not 4:168
| ولا VLE ve lā and (do) not 4:171
| ولا VLE ve lā And (do) not 4:171
| ولا VLE ve lā and not 4:172
| ولا VLE ve lā and not 4:173
| ولا VLE ve lā and not 4:173
| ولا VLE ve lā ve and not 5:2
| ولا VLE ve lā ve and not 5:2
| ولا VLE ve lā ve and not 5:2
| ولا VLE ve lā ve yok and not 5:2
| ولا VLE ve lā And let not 5:2
| ولا VLE velā but (do) not 5:2
| ولا VLE ve lā and not 5:5
| ولا VLE ve lā and let not 5:8
| ولا VLE ve lā asla And not 5:13
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 5:19
| ولا VLE ve lā and (do) not 5:21
| ولا VLE ve lā and (do) not 5:44
| ولا VLE ve lā and (do) not 5:48
| ولا VLE ve lā and (do) not 5:49
| ولا VLE ve lā and not 5:54
| ولا VLE ve lā ve yoktur and not 5:69
| ولا VLE ve lā ve and not 5:76
| ولا VLE ve lā and (do) not 5:77
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 5:87
| ولا VLE ve lā ve ne and not 5:103
| ولا VLE ve lā ve ne and not 5:103
| ولا VLE ve lā ve ne and not 5:103
| ولا VLE ve lā ve and not 5:104
| ولا VLE ve lā ve and not 5:106
| ولا VLE ve lā ve and not 5:116
| ولا VLE ve lā and not 6:14
| ولا VLE ve lā ve sakın and not 6:14
| ولا VLE ve lā ve and not 6:27
| ولا VLE ve lā yoktur And no 6:34
| ولا VLE ve lā ve hiçbir and not 6:38
| ولا VLE ve lā ve değildir and not 6:48
| ولا VLE ve lā ve and not 6:50
| ولا VLE ve lā ve and not 6:50
| ولا VLE ve lā ne de and not 6:51
| ولا VLE ve lā And (do) not 6:52
| ولا VLE ve lā ve (yoktur) And not 6:59
| ولا VLE ve lā ve (yoktur) and not 6:59
| ولا VLE ve lā ve and not 6:59
| ولا VLE ve lā ne de and not 6:70
| ولا VLE ve lā and not 6:71
| ولا VLE ve lā And not 6:80
| ولا VLE velā while not 6:81
| ولا VLE ve lā and not 6:91
| ولا VLE ve lā And (do) not 6:108
| ولا VLE ve lā And (do) not 6:121
| ولا VLE ve lā ve asla And (do) not 6:141
| ولا VLE ve lā and (do) not 6:142
| ولا VLE ve lā ve and not 6:145
| ولا VLE velā (fakat) but not 6:147
| ولا VLE ve lā and not 6:148
| ولا VLE ve lā and not 6:148
| ولا VLE ve lā ve And (do) not 6:150
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 6:151
| ولا VLE ve lā And (do) not 6:151
| ولا VLE ve lā And (do) not 6:151
| ولا VLE ve lā And (do) not 6:152
| ولا VLE ve lā And (do) not 6:153
| ولا VLE ve lā And not 6:164
| ولا VLE ve lā ve and not 6:164
| ولا VLE ve lā and (do) not 7:3
| ولا VLE ve lā ve and not 7:17
| ولا VLE velā fakat but (do) not 7:19
| ولا VLE velā but (do) not 7:31
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 7:34
| ولا VLE ve lā ve and not 7:35
| ولا VLE ve lā ve and not 7:40
| ولا VLE ve lā ve değilsiniz and not 7:49
| ولا VLE ve lā And (do) not 7:56
| ولا VLE ve lā sakın and (do) not 7:73
| ولا VLE ve lā and (do) not 7:74
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 7:85
| ولا VLE ve lā and (do) not 7:85
| ولا VLE ve lā And (do) not 7:86
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 7:142
| ولا VLE ve lā and not 7:148
| ولا VLE ve lā asla and (do) not 7:150
| ولا VLE ve lā ne de and no 7:188
| ولا VLE ve lā And not 7:192
| ولا VLE ve lā ne de and not 7:192
| ولا VLE ve lā ne de and not 7:197
| ولا VLE ve lā And (do) not 7:205
| ولا VLE ve lā ve asla And (do) not 8:20
| ولا VLE ve lā ve asla And (do) not 8:21
| ولا VLE ve lā and (do) not 8:46
| ولا VLE ve lā And (do) not 8:47
| ولا VLE ve lā And (let) not 8:59
| ولا VLE ve lā ne de and not 9:8
| ولا VLE ve lā ne de and not 9:10
| ولا VLE ve lā ve and not 9:16
| ولا VLE ve lā ve and not 9:16
| ولا VLE ve lā ve and not 9:29
| ولا VLE ve lā ve and not 9:29
| ولا VLE ve lā and not 9:29
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 9:34
| ولا VLE ve lā and not 9:39
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 9:49
| ولا VLE ve lā ve and not 9:54
| ولا VLE ve lā ve and not 9:54
| ولا VLE ve lā ne de and not 9:55
| ولا VLE ve lā ne de and not 9:74
| ولا VLE ve lā ve And not 9:84
| ولا VLE ve lā ve and not 9:84
| ولا VLE ve lā ve And (let) not 9:85
| ولا VLE ve lā ve yoktur and not 9:91
| ولا VLE ve lā ve yoktur and not 9:91
| ولا VLE ve lā ve yoktur (sorumluluk) And not 9:92
| ولا VLE ve lā ne de and not 9:116
| ولا VLE ve lā ve and not 9:120
| ولا VLE ve lā ve yoktur ki and not 9:120
| ولا VLE ve lā ve yoktur and not 9:120
| ولا VLE ve lā ve yoktur ki and not 9:120
| ولا VLE ve lā ve yoktur ki and not 9:120
| ولا VLE ve lā ve yoktur ki And not 9:121
| ولا VLE ve lā ve and not 9:121
| ولا VLE ve lā ve yoktur ki and not 9:121
| ولا VLE ve lā ve and not 9:126
| ولا VLE ve lā and not 10:16
| ولا VLE ve lā ve and not 10:18
| ولا VLE ve lā ve and not 10:18
| ولا VLE ve lā And not 10:26
| ولا VLE ve lā and not 10:26
| ولا VLE ve lā veya and not 10:49
| ولا VLE ve lā ne de and not 10:49
| ولا VLE ve lā ne ne and not 10:61
| ولا VLE ve lā ne de and not 10:61
| ولا VLE ve lā ne de and not 10:61
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 10:61
| ولا VLE ve lā ve and not 10:62
| ولا VLE ve lā And (let) not 10:65
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 10:71
| ولا VLE velā ve But (will) not 10:77
| ولا VLE ve lā ve And (do) not 10:89
| ولا VLE ve lā ve sakın And (do) not 10:95
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 10:105
| ولا VLE ve lā ve And (do) not 10:106
| ولا VLE ve lā ne de and not 10:106
| ولا VLE ve lā And not 11:31
| ولا VLE ve lā ve and not 11:31
| ولا VLE ve lā ve and not 11:31
| ولا VLE ve lā ve and not 11:31
| ولا VLE ve lā ve And (will) not 11:34
| ولا VLE ve lā and (do) not 11:37
| ولا VLE ve lā ve- and (do) not 11:42
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 11:49
| ولا VLE ve lā And (do) not 11:52
| ولا VLE ve lā ve and not 11:57
| ولا VLE ve lā and (do) not 11:64
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 11:78
| ولا VLE ve lā ve and (let) not 11:81
| ولا VLE ve lā ve And (do) not 11:84
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 11:85
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 11:85
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 11:112
| ولا VLE ve lā ve And (do) not 11:113
| ولا VLE velā ama hala but not 11:118
| ولا VLE ve lā And not 12:56
| ولا VLE ve lā and not 12:60
| ولا VLE ve lā and not 12:87
| ولا VLE ve lā asla And not 12:110
| ولا VLE ve lā ve veremeyen and not 13:16
| ولا VLE ve lā ve and not 13:20
| ولا VLE ve lā ve And not 13:31
| ولا VLE ve lā ve and not 13:36
| ولا VLE ve lā ne de and not 13:37
| ولا VLE velā fakat but not 14:17
| ولا VLE ve lā ne yoktur and not 14:31
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 14:38
| ولا VLE ve lā And (do) not 14:42
| ولا VLE ve lā and not 15:65
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 15:69
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 15:88
| ولا VLE ve lā ne de and not 16:35
| ولا VLE ve lā and not 16:35
| ولا VLE ve lā ne de and not 16:61
| ولا VLE ve lā ve and not 16:73
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 16:84
| ولا VLE ve lā ve asla and not 16:85
| ولا VLE ve lā ve asla and (do) not 16:91
| ولا VLE ve lā ve asla And (do) not 16:92
| ولا VLE ve lā And (do) not 16:94
| ولا VLE ve lā ve asla And (do) not 16:95
| ولا VLE ve lā ve and not 16:115
| ولا VLE ve lā ve And (do) not 16:116
| ولا VLE ve lā ve And (do) not 16:127
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 16:127
| ولا VLE ve lā ve And not 17:15
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 17:23
| ولا VLE ve lā (fakat) and (do) not 17:26
| ولا VLE ve lā ve asla And (do) not 17:29
| ولا VLE ve lā ve and not 17:29
| ولا VLE ve lā And (do) not 17:31
| ولا VLE ve lā ve asla And (do) not 17:32
| ولا VLE ve lā ve asla And (do) not 17:33
| ولا VLE ve lā ve asla And (do) not 17:34
| ولا VLE ve lā ve And (do) not 17:36
| ولا VLE ve lā ve And (do) not 17:37
| ولا VLE ve lā And (do) not 17:39
| ولا VLE ve lā ve and not 17:56
| ولا VLE ve lā ve and not 17:71
| ولا VLE ve lā ve asla And not 17:77
| ولا VLE velā ama (bu) but not 17:82
| ولا VLE ve lā And (do) not 17:110
| ولا VLE ve lā ve and not 17:110
| ولا VLE ve lā ve yoktur and not 18:5
| ولا VLE ve lā sakın And let not be aware 18:19
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 18:22
| ولا VLE ve lā ve And (do) not 18:23
| ولا VLE ve lā ve and not 18:26
| ولا VLE ve lā ve And (let) not 18:28
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 18:28
| ولا VLE ve lā ve asla and not 18:38
| ولا VLE ve lā ne de and not 18:49
| ولا VLE ve lā ve And not 18:49
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 18:51
| ولا VLE ve lā ve and not 18:69
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 18:73
| ولا VLE ve lā ve asla and not 18:110
| ولا VLE ve lā ve and not 19:42
| ولا VLE ve lā ve and not 19:42
| ولا VLE ve lā ve and not 19:60
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 20:21
| ولا VLE ve lā ve asla and not 20:40
| ولا VLE ve lā ve asla and (do) not 20:42
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 20:47
| ولا VLE ve lā ve and not 20:52
| ولا VLE ve lā ne de and not 20:58
| ولا VLE ve lā ve asla and not 20:69
| ولا VLE ve lā ve and not 20:74
| ولا VLE ve lā ve and not 20:77
| ولا VLE ve lā ama and (do) not 20:81
| ولا VLE ve lā ve değildir and not 20:89
| ولا VLE ve lā ve and not 20:89
| ولا VLE ve lā ve and not 20:94
| ولا VLE ve lā ne de and not 20:107
| ولا VLE velā ve while not 20:110
| ولا VLE ve lā ne de and not 20:112
| ولا VLE ve lā asla And (do) not 20:114
| ولا VLE ve lā ve yoktur and not 20:118
| ولا VLE ve lā ve and not 20:119
| ولا VLE ve lā ve yoktur and not 20:123
| ولا VLE ve lā ve asla And (do) not 20:131
| ولا VLE ve lā ve and not 21:19
| ولا VLE ve lā ve and not 21:28
| ولا VLE ve lā ne de and not 21:39
| ولا VLE ve lā ve and not 21:39
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 21:40
| ولا VLE ve lā ne de and not 21:43
| ولا VLE velā ama But not 21:45
| ولا VLE ve lā ve and not 21:66
| ولا VLE ve lā ve olmadan and not 22:8
| ولا VLE ve lā ve olmadan and not 22:8
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 22:37
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 22:52
| ولا VLE ve lā ve And not 22:55
| ولا VLE ve lā ve And (do) not 23:27
| ولا VLE ve lā ve And not 23:62
| ولا VLE ve lā fakat and no (one) 23:88
| ولا VLE ve lā ve and not 23:101
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 23:108
| ولا VLE ve lā ve asla And (let) not 24:2
| ولا VLE ve lā ve artık and (do) not 24:4
| ولا VLE ve lā ve And not 24:22
| ولا VLE ve lā ve and not 24:31
| ولا VLE ve lā ve and not 24:31
| ولا VLE ve lā ve And not 24:31
| ولا VLE ve lā ve And (do) not 24:33
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 24:35
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 24:37
| ولا VLE ve lā ve -yok and not 24:58
| ولا VLE ve lā ve yoktur and not 24:61
| ولا VLE ve lā ve yoktur and not 24:61
| ولا VLE ve lā ve (bir güçlük) yoktur and not 24:61
| ولا VLE ve lā ve and not 25:3
| ولا VLE ve lā ne de and not 25:3
| ولا VLE ve lā ve and not 25:3
| ولا VLE ve lā ne de and not 25:3
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 25:3
| ولا VLE ve lā ne de and not 25:19
| ولا VLE ve lā ve And not 25:33
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 25:55
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 25:68
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 25:68
| ولا VLE ve lā ve and not 26:13
| ولا VLE ve lā And (do) not 26:87
| ولا VLE ve lā ne de and not 26:88
| ولا VLE ve lā ve yoktur And not 26:101
| ولا VLE ve lā And (do) not 26:151
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 26:152
| ولا VLE ve lā sakın And (do) not 26:156
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 26:181
| ولا VLE ve lā ve And (do) not 26:183
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 26:183
| ولا VLE ve lā ve and not 27:48
| ولا VLE ve lā And (do) not 27:70
| ولا VLE ve lā ve and not 27:70
| ولا VLE ve lā ve and not 27:80
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 28:7
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 28:7
| ولا VLE ve lā ve and not 28:13
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 28:31
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 28:77
| ولا VLE ve lā ve And (do) not 28:77
| ولا VLE ve lā ve And not 28:78
| ولا VLE ve lā ve And not 28:80
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 28:83
| ولا VLE ve lā ve sakın And (let) not 28:87
| ولا VLE ve lā ve And (do) not 28:87
| ولا VLE ve lā ve And (do) not 28:88
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 29:22
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 29:22
| ولا VLE ve lā ve ne de and (do) not 29:33
| ولا VLE ve lā ve asla and (do) not 29:36
| ولا VLE ve lā ve asla And (do) not 29:46
| ولا VLE ve lā ve and not 29:48
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 30:31
| ولا VLE ve lā ve asla and not 30:52
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 30:57
| ولا VLE ve lā ve And (let) not 30:60
| ولا VLE ve lā asla And (do) not 31:18
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 31:18
| ولا VLE ve lā ve olmadan and not 31:20
| ولا VLE ve lā ve olmadan and not 31:20
| ولا VLE ve lā ve değildir and not 31:28
| ولا VLE ve lā değildir and not 31:33
| ولا VLE ve lā ve asla and let not deceive you 31:33
| ولا VLE ve lā ve yoktur and not 32:4
| ولا VLE ve lā ve değildir and not 32:29
| ولا VLE ve lā ve asla and (do) not 33:1
| ولا VLE ve lā And not 33:17
| ولا VLE ve lā ne de and not 33:17
| ولا VLE ve lā and not 33:18
| ولا VLE ve lā asla and (do) not 33:33
| ولا VLE ve lā ve and not 33:36
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 33:39
| ولا VLE ve lā ve asla And (do) not 33:48
| ولا VLE ve lā ve and not 33:51
| ولا VLE ve lā ve yoktur and not 33:52
| ولا VLE ve lā and not 33:53
| ولا VLE ve lā ve olamaz and not 33:53
| ولا VLE ve lā ve yoktur and not 33:55
| ولا VLE ve lā ve yoktur and not 33:55
| ولا VLE ve lā ve yoktur and not 33:55
| ولا VLE ve lā ve yoktur and not 33:55
| ولا VLE ve lā ve yoktur and not 33:55
| ولا VLE ve lā ve yoktur and not 33:55
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 33:65
| ولا VLE ve lā ne de and not 34:3
| ولا VLE ve lā ve yoktur and not 34:3
| ولا VLE ve lā ve yoktur and not 34:3
| ولا VLE ve lā ve değiller and not 34:22
| ولا VLE ve lā ve And not 34:23
| ولا VLE ve lā ve değil(iz) and not 34:25
| ولا VLE ve lā ve and not 34:30
| ولا VLE ve lā ne de and not 34:31
| ولا VLE ve lā değildir and not 34:37
| ولا VLE ve lā ve (yetmez) and not 34:42
| ولا VLE ve lā ve and (let) not 35:5
| ولا VLE ve lā ve and not 35:11
| ولا VLE ve lā ve and not 35:11
| ولا VLE ve lā ve And none 35:14
| ولا VLE ve lā ve And not 35:18
| ولا VLE ve lā ve değildir And not 35:20
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 35:20
| ولا VLE ve lā ve değildir And not 35:21
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 35:21
| ولا VLE ve lā ve and not 35:22
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 35:35
| ولا VLE ve lā ve and not 35:36
| ولا VLE ve lā ve And not 35:39
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 35:39
| ولا VLE velā oysa but not 35:43
| ولا VLE ve lā ve yoktur and not 35:44
| ولا VLE ve lā ve asla and not 36:23
| ولا VLE ve lā ne de and not 36:40
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 36:43
| ولا VLE ve lā ne de and not 36:50
| ولا VLE ve lā ve and not 36:54
| ولا VLE ve lā ne de and not 36:67
| ولا VLE ve lā ve olmazlar and not 37:47
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 38:22
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 38:26
| ولا VLE ve lā ve asla and (do) not 38:44
| ولا VLE ve lā fakat And not 39:7
| ولا VLE ve lā And not 39:7
| ولا VLE ve lā ve and not 39:43
| ولا VLE ve lā ve and not 39:61
| ولا VLE ve lā ve yoktur and no 40:18
| ولا VLE ve lā ne de and not 40:43
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 40:58
| ولا VLE ve lā ve değildiniz and not 41:22
| ولا VLE ve lā ve değildiniz and not 41:22
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 41:30
| ولا VLE ve lā ve değildir And not 41:34
| ولا VLE velā ve ne de and 41:34
| ولا VLE ve lā ne de and not 41:37
| ولا VLE ve lā ne de and not 41:42
| ولا VLE ve lā ve and not 41:47
| ولا VLE ve lā ve yoktur and not 42:8
| ولا VLE ve lā ve and not 42:13
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 42:15
| ولا VLE ve lā ne de and not 42:31
| ولا VLE ve lā ve nedir and not 42:52
| ولا VLE ve lā ve olmayandır and hardly 43:52
| ولا VLE ve lā And (let) not 43:62
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 43:68
| ولا VLE ve lā ve değillerdir And not 43:86
| ولا VLE ve lā ve olmaz and not 44:41
| ولا VLE ve lā ve and not 45:10
| ولا VLE ve lā ve (sağlamaz) and not 45:10
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 45:18
| ولا VLE ve lā ve olmaz and not 45:35
| ولا VLE ve lā ne de and not 46:9
| ولا VLE ve lā ve değildir and not 46:13
| ولا VLE ve lā ne de and not 46:26
| ولا VLE ve lā ne de and not 46:26
| ولا VLE ve lā ve asla and (do) not 46:35
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 47:33
| ولا VLE ve lā ve and not 47:36
| ولا VLE ve lā ve yoktur and not 48:17
| ولا VLE ve lā ve yoktur and not 48:17
| ولا VLE ve lā ne de and not 48:22
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 49:2
| ولا VLE ve lā ve ne de and (let) not 49:11
| ولا VLE ve lā ve And (do) not 49:11
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 49:11
| ولا VLE ve lā ve And (do) not 49:12
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 49:12
| ولا VLE ve lā ve And (do) not 51:51
| ولا VLE ve lā ve yoktur and no 52:23
| ولا VLE ve lā ve değilsin and not 52:29
| ولا VLE ve lā ve değildir and not 52:46
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 53:60
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 55:9
| ولا VLE ve lā ne de and not 55:39
| ولا VLE ve lā ne de and not 55:56
| ولا VLE ve lā ne de and not 55:74
| ولا VLE ve lā ve and not 56:19
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 56:25
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 56:33
| ولا VLE ve lā ve olmayan and not 56:44
| ولا VLE ve lā ne de and not 57:15
| ولا VLE ve lā ve And not 57:16
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 57:22
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 57:23
| ولا VLE ve lā ve olmasa and not 58:7
| ولا VLE ve lā ve olmasa and not 58:7
| ولا VLE ve lā ve olmasa and not 58:7
| ولا VLE ve lā ve değildir and not 58:14
| ولا VLE ve lā ne de and not 58:17
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 59:6
| ولا VLE ve lā ve and not 59:9
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 59:10
| ولا VLE ve lā ve and not 59:11
| ولا VLE ve lā ve And (do) not 59:19
| ولا VLE ve lā ne de and not 60:3
| ولا VLE ve lā ve değildir and not 60:10
| ولا VLE ve lā ve yoktur And not 60:10
| ولا VLE ve lā ve And (do) not 60:10
| ولا VLE ve lā ve and not 60:12
| ولا VLE ve lā ve and not 60:12
| ولا VLE ve lā ve and not 60:12
| ولا VLE ve lā ve and not 60:12
| ولا VLE ve lā ve and not 60:12
| ولا VLE velā ve But not 62:7
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 63:9
| ولا VLE ve lā ve and not 65:1
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 65:6
| ولا VLE ve lā ve And (do) not 68:10
| ولا VLE ve lā ve And not 68:18
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 68:48
| ولا VLE ve lā ve And (did) not 69:34
| ولا VLE ve lā ve yoktur And not 69:36
| ولا VLE ve lā ve değildir And not 69:42
| ولا VLE ve lā ve And not 70:10
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 71:23
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 71:23
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 71:23
| ولا VLE ve lā ve And not 71:24
| ولا VLE ve lā ve and not 71:27
| ولا VLE ve lā ve And (do) not 71:28
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 72:3
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 72:13
| ولا VLE ve lā ve and not 72:20
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 72:21
| ولا VLE ve lā ve And (do) not 74:6
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 74:28
| ولا VLE ve lā ve and not 74:31
| ولا VLE ve lā yine hayır And nay! 75:2
| ولا VLE ve lā ve and not 75:31
| ولا VLE ve lā ne de and not 76:9
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 76:13
| ولا VLE ve lā ve and (do) not 76:24
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 77:31
| ولا VLE ve lā ve And not 77:36
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 78:24
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 78:35
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 86:10
| ولا VLE ve lā ve ne de and not 87:13
| ولا VLE ve lā ve and not 88:7
| ولا VLE ve lā ve And not 89:18
| ولا VLE ve lā ve And not 89:26
| ولا VLE ve lā ve And not 91:15
| ولا VLE ve lā ve And (does) not 107:3
| ولا VLE ve lā ve (etmezsiniz) And not 109:3
| ولا VLE ve lā ve değil(im) And not 109:4
| ولا VLE ve lā ve değilsiniz And not 109:5


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}