» 51 / Zâriyât  51:

Kuran Sırası: 51
İniş Sırası: 67
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

 » 51 / Zâriyât  Suresi: 51
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
2. تَجْعَلُوا (TCALVE) = tec'ǎlū : uydurmayın
3. مَعَ (MA) = meǎ : ile beraber
4. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah
5. إِلَٰهًا (ÎLHE) = ilāhen : tanrılar
6. اخَرَ ( ËḢR) = āḣara : başka
7. إِنِّي (ÎNY) = innī : şüphesiz ben
8. لَكُمْ (LKM) = lekum : size
9. مِنْهُ (MNH) = minhu : O'nun tarafından
10. نَذِيرٌ (NZ̃YR) = neƶīrun : bir uyarıcıyım
11. مُبِينٌ (MBYN) = mubīnun : apaçık
ve | uydurmayın | ile beraber | Allah | tanrılar | başka | şüphesiz ben | size | O'nun tarafından | bir uyarıcıyım | apaçık |

[] [CAL] [] [] [ELH] [EḢR] [] [] [] [NZ̃R] [BYN]
VLE TCALVE MA ELLH ÎLHE ËḢR ÎNY LKM MNH NZ̃YR MBYN

ve lā tec'ǎlū meǎ llahi ilāhen āḣara innī lekum minhu neƶīrun mubīnun
ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين

 » 51 / Zâriyât  Suresi: 51
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā ve And (do) not
تجعلوا ج ع ل | CAL TCALVE tec'ǎlū uydurmayın make
مع | MA meǎ ile beraber with
الله | ELLH llahi Allah Allah
إلها ا ل ه | ELH ÎLHE ilāhen tanrılar god
آخر ا خ ر | EḢR ËḢR āḣara başka another.
إني | ÎNY innī şüphesiz ben Indeed, I am
لكم | LKM lekum size to you
منه | MNH minhu O'nun tarafından from Him
نذير ن ذ ر | NZ̃R NZ̃YR neƶīrun bir uyarıcıyım a warner
مبين ب ي ن | BYN MBYN mubīnun apaçık clear.

51:51 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve | uydurmayın | ile beraber | Allah | tanrılar | başka | şüphesiz ben | size | O'nun tarafından | bir uyarıcıyım | apaçık |

[] [CAL] [] [] [ELH] [EḢR] [] [] [] [NZ̃R] [BYN]
VLE TCALVE MA ELLH ÎLHE ËḢR ÎNY LKM MNH NZ̃YR MBYN

ve lā tec'ǎlū meǎ llahi ilāhen āḣara innī lekum minhu neƶīrun mubīnun
ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين

[] [ج ع ل] [] [] [ا ل ه] [ا خ ر] [] [] [] [ن ذ ر] [ب ي ن]

 » 51 / Zâriyât  Suresi: 51
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā ve And (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
تجعلوا ج ع ل | CAL TCALVE tec'ǎlū uydurmayın make
Te,Cim,Ayn,Lam,Vav,Elif,
400,3,70,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
مع | MA meǎ ile beraber with
Mim,Ayn,
40,70,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
الله | ELLH llahi Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
إلها ا ل ه | ELH ÎLHE ilāhen tanrılar god
,Lam,He,Elif,
,30,5,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
آخر ا خ ر | EḢR ËḢR āḣara başka another.
,Hı,Re,
,600,200,
ADJ – accusative masculine singular adjective
صفة منصوبة
إني | ÎNY innī şüphesiz ben Indeed, I am
,Nun,Ye,
,50,10,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person singular object pronoun
حرف نصب والياء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
لكم | LKM lekum size to you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
منه | MNH minhu O'nun tarafından from Him
Mim,Nun,He,
40,50,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
نذير ن ذ ر | NZ̃R NZ̃YR neƶīrun bir uyarıcıyım a warner
Nun,Zel,Ye,Re,
50,700,10,200,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
مبين ب ي ن | BYN MBYN mubīnun apaçık clear.
Mim,Be,Ye,Nun,
40,2,10,50,
N – nominative masculine indefinite (form IV) active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَا: ve | تَجْعَلُوا: uydurmayın | مَعَ: ile beraber | اللَّهِ: Allah | إِلَٰهًا: tanrılar | اخَرَ: başka | إِنِّي: şüphesiz ben | لَكُمْ: size | مِنْهُ: O'nun tarafından | نَذِيرٌ: bir uyarıcıyım | مُبِينٌ: apaçık |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولا WLE ve | تجعلوا TCALWE uydurmayın | مع MA ile beraber | الله ELLH Allah | إلها ÎLHE tanrılar | آخر ËḢR başka | إني ÎNY şüphesiz ben | لكم LKM size | منه MNH O'nun tarafından | نذير NZ̃YR bir uyarıcıyım | مبين MBYN apaçık |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve lā: ve | tec'ǎlū: uydurmayın | meǎ: ile beraber | llahi: Allah | ilāhen: tanrılar | āḣara: başka | innī: şüphesiz ben | lekum: size | minhu: O'nun tarafından | neƶīrun: bir uyarıcıyım | mubīnun: apaçık |
Kırık Meal (Transcript) : |VLE: ve | TCALVE: uydurmayın | MA: ile beraber | ELLH: Allah | ÎLHE: tanrılar | ËḢR: başka | ÎNY: şüphesiz ben | LKM: size | MNH: O'nun tarafından | NZ̃YR: bir uyarıcıyım | MBYN: apaçık |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve Allah'la berâber bir başka mâbut kabûl etmeyin; şüphe yok ki ben size, onun tarafından, apaçık bir korkutucuyum.
Adem Uğur : Allah ile beraber başka bir tanrı edinmeyin. Zira ben size O'nun tarafından (gelmiş) açık bir uyarıcıyım.
Ahmed Hulusi : "Allâh yanı sıra tanrı oluşturmayın! Ben kesinlikle, O'ndan size apaçık bir uyarıcıyım!"
Ahmet Tekin : 'Allah ile beraber başka bir tanrı edinmeyin. Ben size, O’nun tarafından gelmiş sorumluluk, hesap ve cezanın varlığını açıklayan apaçık bir uyarıcıyım.'
Ahmet Varol : Allah'la beraber başka bir ilah uydurmayın. Ben sizin için O'ndan (yana) apaçık bir uyarıcıyım.
Ali Bulaç : Allah ile beraber başka bir ilah(ı ortak) kılmayın. Gerçekten sizi, O'ndan yana açıkça uyarıyorum.
Ali Fikri Yavuz : Ve Allah ile beraber başka bir ilâh uydurmayın. Gerçekten ben, size, Allah tarafından (azab ile) korkutan açık bir peygamberim.
Bekir Sadak : «Allah'in yaninda baskasini tanri kilmayin; dogrusu ben sizi O'nun azabi ile acikca uyaranim.»
Celal Yıldırım : Allah ile beraber başka bir Tanrı edinmeyin. Muhakkak ki ben, O'ndan size (gönderilen) açık bir uyarıcıyım..
Diyanet İşleri : Allah ile beraber başka bir ilâh edinmeyin. Gerçekten ben, size, Allah tarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım.
Diyanet İşleri (eski) : 'Allah'ın yanında başkasını tanrı kılmayın; doğrusu ben sizi O'nun azabı ile açıkça uyaranım.'
Diyanet Vakfi : Allah ile beraber başka bir tanrı edinmeyin. Zira ben size O'nun tarafından (gelmiş) açık bir uyarıcıyım.
Edip Yüksel : ALLAH ile birlikte başka tanrılar edinmeyin. Ben O'nun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcıyım.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah'la beraber başka bir tanrı uydurmayın (O'na ortak koşmayın). Gerçekten ben size O'nun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah'la beraber başka bir tanrı uydurmayın; haberiniz olsun ki ben size ondan gelen açık bir uyarıcıyım.»
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve Allahla beraber başka bir Tanrı uydurmayın, haberiniz olsun ki ben size ondan bir açık nezîrim
Fizilal-il Kuran : Allah ile beraber başka tanrılar uydurmuyorum. Ben size O'nun tarafından görevlendirilmiş apaçık bir uyarıcıyım.
Gültekin Onan : Tanrı ile beraber başka bir tanrı(yı ortak) kılmayın. Gerçekten sizi, O'ndan yana açıkça uyarıyorum.
Hakkı Yılmaz : Ve Allah ile beraber başka bir tanrı oluşturmayın. Şüphesiz ben, sizin için O'ndan apaçık bir uyarıcıyım.
Hasan Basri Çantay : «Allahın yanına diğer bir Tanrı daha katmayın. Hakıykat, ben sizi (Allahın azabından) apâşikâr korkutan (bir peygamber) im».
Hayrat Neşriyat : 'Allah ile berâber başka bir ilâh edinmeyin! Doğrusu ben, size O’nun tarafından(gönderilmiş) apaçık bir korkutucuyum.'
İbni Kesir : Allah ile birlikte başka bir tanrı edinmeyin. Doğrusu ben; size, O'ndan apaçık bir uyarıcıyım.
İskender Evrenosoğlu : Ve Allah ile beraber başka ilâhlar kılmayın. Muhakkak ki ben, sizin için O'ndan (Allah tarafından gönderilmiş) apaçık bir nezirim.
Muhammed Esed : Allah'ın yanısıra başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayın. Şüphesiz ben, O'nun tarafından görevlendirilmiş açık bir uyarıcıyım!"
Ömer Nasuhi Bilmen : (48-51) Yeri de döşedik, ne güzel döşeyicilerdir. Ve her şeyden iki çift yarattık. Tâ ki, tefekkür edesiniz. «Artık Allah'a kaçın, şüphe yok ki, ben sizin için O'nun tarafından bir apaçık korkutucuyum. Ve Allah ile beraber başka bir ilâh ittihaz etmeyin. Muhakkak ki, ben sizin için O'ndan bir apaçık korkutucuyum.»
Ömer Öngüt : Allah ile birlikte başka bir ilâh edinmeyin. Ben sizi O'nun katından apaçık bir korkutucuyum.
Şaban Piriş : Allah ile beraber başkasını ilah edinmeyin. Ben, ondan size apaçık uyarıcıyım!
Suat Yıldırım : Sakın Allah’ın yanı sıra başka mâbud icad etmeyin. İşte ben O’nun tarafından, sizi uyarmak için gönderilen aydınlatıcı bir elçiyim.
Süleyman Ateş : "Allâh ile beraber başka tanrılar uydurmayın. Ben size O'nun tarafından görevlendirilmiş apaçık bir uyarıcıyım."
Tefhim-ul Kuran : Allah ile beraber başka bir ilah(ı ortak) kılmayın. Gerçekten ben sizi, O'ndan yana açıkça uyarıp korkutmakta olanım.
Ümit Şimşek : Allah ile beraber başka bir tanrı edinmeyin. Ben Onun tarafından size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah'ın yanına başka bir ilah koymayın! Ben size O'ndan gelmiş açıklayıcı bir uyarıcıyım.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}