» 51 / Zâriyât  29:

Kuran Sırası: 51
İniş Sırası: 67
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

 » 51 / Zâriyât  Suresi: 29
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَأَقْبَلَتِ (FÊGBLT) = feeḳbeleti : sonra geldi
2. امْرَأَتُهُ (EMRÊTH) = mraetuhu : karısı (Sare)
3. فِي (FY) = fī : içinde
4. صَرَّةٍ (ṦRT) = Sarratin : çığlık
5. فَصَكَّتْ (FṦKT) = fe Sakket : vurarak
6. وَجْهَهَا (VCHHE) = vechehā : yüzüne
7. وَقَالَتْ (VGELT) = ve ḳālet : ve dedi
8. عَجُوزٌ (ACVZ) = ǎcūzun : bir koca karı
9. عَقِيمٌ (AGYM) = ǎḳīmun : kısır
sonra geldi | karısı (Sare) | içinde | çığlık | vurarak | yüzüne | ve dedi | bir koca karı | kısır |

[GBL] [MRE] [] [ṦRR] [ṦKK] [VCH] [GVL] [ACZ] [AGM]
FÊGBLT EMRÊTH FY ṦRT FṦKT VCHHE VGELT ACVZ AGYM

feeḳbeleti mraetuhu Sarratin fe Sakket vechehā ve ḳālet ǎcūzun ǎḳīmun
فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم

 » 51 / Zâriyât  Suresi: 29
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فأقبلت ق ب ل | GBL FÊGBLT feeḳbeleti sonra geldi Then came forward
امرأته م ر ا | MRE EMRÊTH mraetuhu karısı (Sare) his wife
في | FY içinde with
صرة ص ر ر | ṦRR ṦRT Sarratin çığlık a loud voice,
فصكت ص ك ك | ṦKK FṦKT fe Sakket vurarak and struck
وجهها و ج ه | VCH VCHHE vechehā yüzüne her face
وقالت ق و ل | GVL VGELT ve ḳālet ve dedi and she said,
عجوز ع ج ز | ACZ ACVZ ǎcūzun bir koca karı """An old woman"
عقيم ع ق م | AGM AGYM ǎḳīmun kısır "barren!"""

51:29 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

sonra geldi | karısı (Sare) | içinde | çığlık | vurarak | yüzüne | ve dedi | bir koca karı | kısır |

[GBL] [MRE] [] [ṦRR] [ṦKK] [VCH] [GVL] [ACZ] [AGM]
FÊGBLT EMRÊTH FY ṦRT FṦKT VCHHE VGELT ACVZ AGYM

feeḳbeleti mraetuhu Sarratin fe Sakket vechehā ve ḳālet ǎcūzun ǎḳīmun
فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم

[ق ب ل] [م ر ا] [] [ص ر ر] [ص ك ك] [و ج ه] [ق و ل] [ع ج ز] [ع ق م]

 » 51 / Zâriyât  Suresi: 29
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فأقبلت ق ب ل | GBL FÊGBLT feeḳbeleti sonra geldi Then came forward
Fe,,Gaf,Be,Lam,Te,
80,,100,2,30,400,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person feminine singular (form IV) perfect verb
الفاء استئنافية
فعل ماض
امرأته م ر ا | MRE EMRÊTH mraetuhu karısı (Sare) his wife
Elif,Mim,Re,,Te,He,
1,40,200,,400,5,
N – nominative feminine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مرفوع والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
في | FY içinde with
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
صرة ص ر ر | ṦRR ṦRT Sarratin çığlık a loud voice,
Sad,Re,Te merbuta,
90,200,400,
N – genitive feminine indefinite noun
اسم مجرور
فصكت ص ك ك | ṦKK FṦKT fe Sakket vurarak and struck
Fe,Sad,Kef,Te,
80,90,20,400,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 3rd person feminine singular perfect verb
الفاء عاطفة
فعل ماض
وجهها و ج ه | VCH VCHHE vechehā yüzüne her face
Vav,Cim,He,He,Elif,
6,3,5,5,1,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم منصوب و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وقالت ق و ل | GVL VGELT ve ḳālet ve dedi and she said,
Vav,Gaf,Elif,Lam,Te,
6,100,1,30,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person feminine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
عجوز ع ج ز | ACZ ACVZ ǎcūzun bir koca karı """An old woman"
Ayn,Cim,Vav,Ze,
70,3,6,7,
N – nominative feminine indefinite noun
اسم مرفوع
عقيم ع ق م | AGM AGYM ǎḳīmun kısır "barren!"""
Ayn,Gaf,Ye,Mim,
70,100,10,40,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَأَقْبَلَتِ: sonra geldi | امْرَأَتُهُ: karısı (Sare) | فِي: içinde | صَرَّةٍ: çığlık | فَصَكَّتْ: vurarak | وَجْهَهَا: yüzüne | وَقَالَتْ: ve dedi | عَجُوزٌ: bir koca karı | عَقِيمٌ: kısır |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فأقبلت FÊGBLT sonra geldi | امرأته EMRÊTH karısı (Sare) | في FY içinde | صرة ṦRT çığlık | فصكت FṦKT vurarak | وجهها WCHHE yüzüne | وقالت WGELT ve dedi | عجوز ACWZ bir koca karı | عقيم AGYM kısır |
Kırık Meal (Okunuş) : |feeḳbeleti: sonra geldi | mraetuhu: karısı (Sare) | : içinde | Sarratin: çığlık | fe Sakket: vurarak | vechehā: yüzüne | ve ḳālet: ve dedi | ǎcūzun: bir koca karı | ǎḳīmun: kısır |
Kırık Meal (Transcript) : |FÊGBLT: sonra geldi | EMRÊTH: karısı (Sare) | FY: içinde | ṦRT: çığlık | FṦKT: vurarak | VCHHE: yüzüne | VGELT: ve dedi | ACVZ: bir koca karı | AGYM: kısır |
Abdulbaki Gölpınarlı : Derken karısı, onlara dönmüştü de bir çığlık atıp eliyle yüzüne vurmuştu ve ben kısır bir kocakarıyım demişti.
Adem Uğur : Karısı çığlık atarak geldi. Elini yüzüne çarparak: "Ben kısır bir kocakarıyım!" dedi.
Ahmed Hulusi : Bu yüzden (İbrahim'in) karısı çığlık içinde misafirlerin yanına döndü de, (ellerini utanarak) yüzüne kapatıp dedi ki: "(Ben) kısır bir ihtiyar kadınım!"
Ahmet Tekin : Karısı kadınların arasında çığlık atmaya başladı. Elini yüzüne çarparak: 'Ben kısır bir kocakarıyım' dedi.
Ahmet Varol : Bunun üzerine karısı çığlık atarak döndü ve elini yüzüne vurarak: 'Kısır bir yaşlı kadın mı (doğuracak)?' dedi.
Ali Bulaç : Böylece karısı çığlıklar kopararak geldi ve yüzüne vurarak: "Kısır, yaşlı bir kadın (mı doğum yapacakmış)?" dedi.
Ali Fikri Yavuz : Bunun üzerine (İbrahîm’in) hanımı bir çığlık içinde döndü de elini yüzüne çarptı: “- Ben, kısır bir koca karıyım! (Nasıl çocuğum olabilir)” dedi.
Bekir Sadak : Bunun uzerine karisi hayretle seslenerek geldi, elleriyle yuzunu kapayarak: «Kisir bir kocakari!» dedi.
Celal Yıldırım : Bunun üzerine, İbrahim'in eşi bir çığlık atarak geldi ve elini yüzüne vurarak, «kısır yaşlı bir kadın !» dedi..
Diyanet İşleri : Bunun üzerine karısı bir çığlık kopararak yönelip elini yüzüne vurdu. “Ben kısır bir kocakarıyım (nasıl çocuğum olabilir?)” dedi.
Diyanet İşleri (eski) : Bunun üzerine karısı hayretle seslenerek geldi, elleriyle yüzünü kapayarak: 'kısır bir kocakarı!' dedi.
Diyanet Vakfi : Karısı çığlık atarak geldi. Elini yüzüne çarparak: «Ben kısır bir kocakarıyım!» dedi.
Edip Yüksel : Karısı hayret içinde, (hayretten) yüzüne vurarak, 'Kısır bir yaşlı kadın!' dedi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bunun üzerine karısı (Sâre) bir çığlık atarak geldi ve elini yüzüne vurarak: «Ben kısır bir kocakarıyım, nasıl çocuğum olur?» dedi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bunun üzerine karısı bir çığlık içinde döndü, elini yüzüne çarptı ve: «Kısır bir kocakarı (çocuk mu doğurur)? dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bunun üzerine hatunu bir çığlık içinde döndü de elini yüzüne çarptı ve akîm bir kocakarı, dedi
Fizilal-il Kuran : Karısı hayretle çığlık içinde geldi. Yüzünü kapayarak «Ben kısır bir kocakarıyım» dedi.
Gültekin Onan : Böylece karısı çığlıklar kopararak geldi ve yüzüne vurarak: "Kısır, yaşlı bir kadın (mı doğum yapacakmış)?" dedi.
Hakkı Yılmaz : Bunun üzerine karısı bağırarak öne geldi de elini yüzüne vurarak: “Bir bahtsız, bir kısır!” dedi.
Hasan Basri Çantay : Bunun üzerine (İbrâhîmin) zevcesi (Sâre) bir feryâd içinde yönelib (elini) yüzüne vurdu. «(Ben) doğurmaz bir koca karı (yım)» dedi.
Hayrat Neşriyat : Bunun üzerine zevcesi (Sâre hayretle) çığlık atarak geldi de elini yüzüne vurdu ve: '(Ben) kısır bir kocakarı(yım; benim nasıl çocuğum olur?)' dedi.
İbni Kesir : Bunun üzerine zevcesi hayretle seslenerek döndü, yüzünü kapayarak: Kısır bir kocakarı, dedi.
İskender Evrenosoğlu : Bunun üzerine hanımı (bu haberi) çığlık atarak karşıladı. Ve yüzüne vurarak: “Ben kısır ihtiyar bir kadınım.” dedi.
Muhammed Esed : Bunun üzerine karısı çığlık atarak (misafirlerin) yanına geldi ve (şaşkınlık içinde) yüzüne vurarak feryad etti: "(Benim gibi) kısır bir kocakarıdan mı!"
Ömer Nasuhi Bilmen : (28-29) O vakit onlardan kalbinde bir korku gizlendi. Dediler ki: «Korkma!» ve O'nu bir bilgin oğul ile müjdelediler. Bunun üzerine zevcesi bir sayha içinde yüzünü döndü de elini yüzüne çarpıverdi ve dedi ki: «Kısır bir koca kadın!»
Ömer Öngüt : Karısı hayretle seslenerek geldi. Elini yüzüne çarparak: "Ben kısır bir kocakarıyım!" dedi.
Şaban Piriş : Karısı bir çığlık içinde çıka gelip, (elleriyle) yüzüne vurarak: -Ben, kısır bir kocakarıyım, dedi.
Suat Yıldırım : Evin öbür köşesinden bunu duyan eşi, elini yüzüne vurarak: "Vay başıma gelene! Ben kısır bir kocakarı iken mi doğuracağım!" diye çığlık attı.
Süleyman Ateş : Karısı (Sare) çığlık içinde geldi (hayretten elini) yüzüne vurarak: "(Ben) Kısır bir kocakarı(yım, benden nasıl çocuk olur)?" dedi.
Tefhim-ul Kuran : Böylece karısı çığlıklar kopararak geldi ve yüzüne vurarak: «Kısır, yaşlı bir kadın (mı doğum yapacakmış)?» dedi.
Ümit Şimşek : Hanımı bir çığlıkla döndü, elini yüzüne vurup 'Kısır bir kocakarı mı doğuracak?' dedi.
Yaşar Nuri Öztürk : Derken, karısı bir çığlık içinde döndü; yüzüne vurarak şöyle dedi: "Ben, doğurma yaşını geçmiş bir kocakarıyım!"


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}