» 51 / Zâriyât  14:

Kuran Sırası: 51
İniş Sırası: 67
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

 » 51 / Zâriyât  Suresi: 14
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. ذُوقُوا (Z̃VGVE) = ƶūḳū : tadın
2. فِتْنَتَكُمْ (FTNTKM) = fitnetekum : fitnenizi
3. هَٰذَا (HZ̃E) = hāƶā : budur işte
4. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī : şey
5. كُنْتُمْ (KNTM) = kuntum : olduğunuz
6. بِهِ (BH) = bihi : onu
7. تَسْتَعْجِلُونَ (TSTACLVN) = testeǎ'cilūne : acele istiyor(lar)
tadın | fitnenizi | budur işte | şey | olduğunuz | onu | acele istiyor(lar) |

[Z̃VG] [FTN] [] [] [KVN] [] [ACL]
Z̃VGVE FTNTKM HZ̃E ELZ̃Y KNTM BH TSTACLVN

ƶūḳū fitnetekum hāƶā lleƶī kuntum bihi testeǎ'cilūne
ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون

 » 51 / Zâriyât  Suresi: 14
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ذوقوا ذ و ق | Z̃VG Z̃VGVE ƶūḳū tadın """Taste"
فتنتكم ف ت ن | FTN FTNTKM fitnetekum fitnenizi your trial.
هذا | HZ̃E hāƶā budur işte This
الذي | ELZ̃Y lleƶī şey (is) what
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum olduğunuz you were
به | BH bihi onu for it
تستعجلون ع ج ل | ACL TSTACLVN testeǎ'cilūne acele istiyor(lar) "seeking to hasten."""

51:14 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

tadın | fitnenizi | budur işte | şey | olduğunuz | onu | acele istiyor(lar) |

[Z̃VG] [FTN] [] [] [KVN] [] [ACL]
Z̃VGVE FTNTKM HZ̃E ELZ̃Y KNTM BH TSTACLVN

ƶūḳū fitnetekum hāƶā lleƶī kuntum bihi testeǎ'cilūne
ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون

[ذ و ق] [ف ت ن] [] [] [ك و ن] [] [ع ج ل]

 » 51 / Zâriyât  Suresi: 14
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ذوقوا ذ و ق | Z̃VG Z̃VGVE ƶūḳū tadın """Taste"
Zel,Vav,Gaf,Vav,Elif,
700,6,100,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فتنتكم ف ت ن | FTN FTNTKM fitnetekum fitnenizi your trial.
Fe,Te,Nun,Te,Kef,Mim,
80,400,50,400,20,40,
N – accusative feminine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
هذا | HZ̃E hāƶā budur işte This
He,Zel,Elif,
5,700,1,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
الذي | ELZ̃Y lleƶī şey (is) what
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum olduğunuz you were
Kef,Nun,Te,Mim,
20,50,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
به | BH bihi onu for it
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
تستعجلون ع ج ل | ACL TSTACLVN testeǎ'cilūne acele istiyor(lar) "seeking to hasten."""
Te,Sin,Te,Ayn,Cim,Lam,Vav,Nun,
400,60,400,70,3,30,6,50,
V – 2nd person masculine plural (form X) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |ذُوقُوا: tadın | فِتْنَتَكُمْ: fitnenizi | هَٰذَا: budur işte | الَّذِي: şey | كُنْتُمْ: olduğunuz | بِهِ: onu | تَسْتَعْجِلُونَ: acele istiyor(lar) |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ذوقوا Z̃WGWE tadın | فتنتكم FTNTKM fitnenizi | هذا HZ̃E budur işte | الذي ELZ̃Y şey | كنتم KNTM olduğunuz | به BH onu | تستعجلون TSTACLWN acele istiyor(lar) |
Kırık Meal (Okunuş) : |ƶūḳū: tadın | fitnetekum: fitnenizi | hāƶā: budur işte | lleƶī: şey | kuntum: olduğunuz | bihi: onu | testeǎ'cilūne: acele istiyor(lar) |
Kırık Meal (Transcript) : |Z̃VGVE: tadın | FTNTKM: fitnenizi | HZ̃E: budur işte | ELZ̃Y: şey | KNTM: olduğunuz | BH: onu | TSTACLVN: acele istiyor(lar) |
Abdulbaki Gölpınarlı : Tadın azâbınızı; işte buydu çabucak gelmesini istediğiniz.
Adem Uğur : Azabınızı tadın! Acele gelmesini beklediğiniz şey budur işte! (denir.)
Ahmed Hulusi : (Zebânîler der ki): "Azabınızı tadın! İşte o acele istediğiniz buydu!"
Ahmet Tekin : 'Tadın azâbınızı! Küstahça, çabucak gelmesini istediğiniz şey işte budur.'
Ahmet Varol : 'Tadın fitnenizi. [2] İşte bu çarçabuk gelmesini isteyedurduğunuz şeydir.
Ali Bulaç : "Tadın fitnenizi. Bu, sizin pek acele isteyip durduğunuz şeydir."
Ali Fikri Yavuz : (Cehennemdeki melekler onlara şöyle derler): Tadın azabınızı. Bu (azab, dünyada iken) acele istediğiniz...
Bekir Sadak : Onlara: «Azabinizi tadin; iste acele beklediginiz bu idi» denir.
Celal Yıldırım : Fitnenizi tadın. İşte, acele isteyip durduğunuz şey budur.
Diyanet İşleri : (13-14) Ateş üzerinde azaba uğratılacakları gün (görevli melekler onlara şöyle der): “Azabınızı tadın! İşte acele isteyip durduğunuz şey budur.”
Diyanet İşleri (eski) : Onlara: 'Azabınızı tadın; işte acele beklediğiniz bu idi' denir.
Diyanet Vakfi : Azabınızı tadın! Acele gelmesini beklediğiniz şey budur işte! (denir.)
Edip Yüksel : Cezanızı tadın, meydan okumakta olduğunuz şey budur işte!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onlara: «Tadın inkarınızın cezasını, işte sizin acele istediğiniz budur!» denecektir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Tadın cezanızı! Budur işte o sizin acele istedığiniz!
Elmalılı Hamdi Yazır : Dadın diye fitnenizi: bu, işte o sizin acele istediğiniz
Fizilal-il Kuran : Azabımızı tadın! Acele gelmesini beklediğiniz şey budur işte denir.
Gültekin Onan : "Tadın fitnenizi. Bu, sizin pek acele isteyip durduğunuz şeydir."
Hakkı Yılmaz : (13,14) O gün, ateşte/cehennemde akılları başlarına getirilir: “Tadın kendi ateşte eriyişinizi! İşte bu, sizin kendisini acele istediğiniz şeydir!”
Hasan Basri Çantay : (Onlara) «Tadın azabınızı. İşte (dünyâda) çarçabuk (gelmesini) isteyegeldiğiniz bu idi» (denilir).
Hayrat Neşriyat : (Zebâniler onlara:) 'Tadın azâbınızı! Kendisini acele istemekte olduğunuz şey,(işte) budur!' (derler.)
İbni Kesir : Tadın azabınızı, işte acele istediğiniz bu idi.
İskender Evrenosoğlu : Fitnenizi (yalanladığınızı) tadın! Bu, sizin acele istemiş olduğunuz şeydir.
Muhammed Esed : (ve o Gün,) "Bu sınanmayı yaşayın!" (denilecek,) "O kadar ısrarla istediğiniz şey budur işte!"
Ömer Nasuhi Bilmen : (Onlara) Denilecektir ki: «Azabınızı tadın. Bu odur ki, bunu alel'acele ister idiniz.»
Ömer Öngüt : Tadın azabınızı! Acele gelmesini istediğiniz şey işte bu idi.
Şaban Piriş : -Tadın azabınızı. Bu acele gelmesini istediğiniz şeydir.
Suat Yıldırım : Onlara: "Tadın bakalım fitnenizi, tadın dünyada kaynattığınız fitne ateşinin neticesini! İşte gelmesini dört gözle beklediğiniz azap!" denilir.
Süleyman Ateş : (Kendilerine): "Fitnenizi (fesâdınızın cezâsını) tadın! Acele isteyip durduğunuz şey budur işte!" (denilecek).
Tefhim-ul Kuran : «Tadın fitnenizi. Bu, sizin pek acele isteyip durduğunuz şeydir.»
Ümit Şimşek : Tadın azabınızı! Çabuklaştırılmasını isteyip durduğunuz şey işte budur.
Yaşar Nuri Öztürk : Tadın imtihan ve ıstırabınızı. İşte budur o çarçabuk gelmesini istediğiniz!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}