» 51 / Zâriyât  20:

Kuran Sırası: 51
İniş Sırası: 67
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

 » 51 / Zâriyât  Suresi: 20
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَفِي (VFY) = ve fī : ve vardır
2. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
3. ايَاتٌ ( ËYET) = āyātun : nice ibretler
4. لِلْمُوقِنِينَ (LLMVGNYN) = lilmūḳinīne : kesin inanacaklar için
ve vardır | yeryüzünde | nice ibretler | kesin inanacaklar için |

[] [ERŽ] [EYY] [YGN]
VFY ELÊRŽ ËYET LLMVGNYN

ve fī l-erDi āyātun lilmūḳinīne
وفي الأرض آيات للموقنين

 » 51 / Zâriyât  Suresi: 20
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وفي | VFY ve fī ve vardır And in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
آيات ا ي ي | EYY ËYET āyātun nice ibretler (are) signs
للموقنين ي ق ن | YGN LLMVGNYN lilmūḳinīne kesin inanacaklar için for those who are certain,

51:20 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve vardır | yeryüzünde | nice ibretler | kesin inanacaklar için |

[] [ERŽ] [EYY] [YGN]
VFY ELÊRŽ ËYET LLMVGNYN

ve fī l-erDi āyātun lilmūḳinīne
وفي الأرض آيات للموقنين

[] [ا ر ض] [ا ي ي] [ي ق ن]

 » 51 / Zâriyât  Suresi: 20
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وفي | VFY ve fī ve vardır And in
Vav,Fe,Ye,
6,80,10,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
آيات ا ي ي | EYY ËYET āyātun nice ibretler (are) signs
,Ye,Elif,Te,
,10,1,400,
N – nominative feminine plural indefinite noun
اسم مرفوع
للموقنين ي ق ن | YGN LLMVGNYN lilmūḳinīne kesin inanacaklar için for those who are certain,
Lam,Lam,Mim,Vav,Gaf,Nun,Ye,Nun,
30,30,40,6,100,50,10,50,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
جار ومجرور
VFY ELÊRŽ ËYET LLMVGNYN

وفي الأرض آيات للموقنين

 » 51 / Zâriyât  Suresi: 20

: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَفِي: ve vardır | الْأَرْضِ: yeryüzünde | ايَاتٌ: nice ibretler | لِلْمُوقِنِينَ: kesin inanacaklar için |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وفي WFY ve vardır | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | آيات ËYET nice ibretler | للموقنين LLMWGNYN kesin inanacaklar için |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve fī: ve vardır | l-erDi: yeryüzünde | āyātun: nice ibretler | lilmūḳinīne: kesin inanacaklar için |
Kırık Meal (Transcript) : |VFY: ve vardır | ELÊRŽ: yeryüzünde | ËYET: nice ibretler | LLMVGNYN: kesin inanacaklar için |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve yeryüzünde deliller var iyiden iyiye inanmış olanlara.
Adem Uğur : Kesin olarak inananlar için yeryüzünde âyetler vardır.
Ahmed Hulusi : İkân sahiplerine arzda (bedende) işaretler vardır!
Ahmet Tekin : İlme, delile ve gerekçeye itibar eden, kesin olarak Allah’a inananlar için, yerkürede Allah’ın birliğini, kudretini gösteren deliller vardır.
Ahmet Varol : Yeryüzünde kesin bir inançla inanacaklar için ibretler vardır.
Ali Bulaç : Yeryüzünde kesin bir bilgiyle inanacak olanlar için ayetler vardır.
Ali Fikri Yavuz : Arzda da gerçekten tasdik edenler için bir çok ibretler var.
Bekir Sadak : (20-21) Kesin olarak inananlara, yeryuzunde ve kendi icinizde Allah'in varligina nice deliller vardir; gormez misiniz?
Celal Yıldırım : Kesinlikle bilip inananlar için yeryüzünde (Allah'ın varlığına, birliğine delâlet eden) açık belgeler vardır.
Diyanet İşleri : (20-21) Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hâlâ görmüyor musunuz?
Diyanet İşleri (eski) : (20-21) Kesin olarak inananlara, yeryüzünde ve kendi içinizde Allah'ın varlığına nice deliller vardır; görmez misiniz?
Diyanet Vakfi : Kesin olarak inananlar için yeryüzünde âyetler vardır.
Edip Yüksel : Kesin inananlar için yerde ayetler (işaret ve deliller) vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (20-21) Kesin olarak inananlar için, yeryüzünde ve kendi nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yeryüzünde inanç sahipleri için birçok ibretler vardır;
Elmalılı Hamdi Yazır : Arzda da âyetler var iykan ehli için
Fizilal-il Kuran : Kesin inanacak insanlar için yeryüzünde nice deliller vardır.
Gültekin Onan : Yeryüzünde kesin bir bilgiyle inanacak olanlar için ayetler vardır.
Hakkı Yılmaz : (20-22) Ve hiç tereddütsüz, kesin inanacaklar için, yeryüzünde ve kendi içinizde nice alâmetler/göstergeler. Ve sizin rızkınız/ sizin rızık vereniniz, sizin vaat olunduğunuz şeyler göktedir. Hâlâ görmüyor musunuz?
Hasan Basri Çantay : (Küre-i) arzda kâmil bilgi saahibleri için nice âyetler vardır.
Hayrat Neşriyat : (20-21) Kat'î olarak îmân edecekler için yerde ve kendi nefislerinizde (Allah’ın kudretine ve birliğine) deliller vardır. Hiç görmez misiniz?
İbni Kesir : Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ayetler vardır.
İskender Evrenosoğlu : Yakîn hasıl edenler için yeryüzünde (Allah'ın) âyetleri vardır.
Muhammed Esed : Yeryüzünde içlerinde hiçbir şüphe duymadan inananlar(ın görebileceği, Allah'ın varlığının) işaretleri vardır,
Ömer Nasuhi Bilmen : (19-20) Ve mallarında da dilenen ve yoksul bulunan için bir hak var idi. Ve yerde imân-ı yakin erbâbı için deliller vardır.
Ömer Öngüt : Kesin olarak inananlar için yeryüzünde açık âyetler (deliller) vardır.
Şaban Piriş : Yeryüzünde gerçekten iman edecekler için ayetler vardır.
Suat Yıldırım : (20-22) Kesin inanmak isteyenler için yeryüzünde birçok deliller vardır. Bizzat kendi varlıklarınızda da böyle deliller vardır. Hâlâ görmeyecek misiniz? Gökte de hem rızkınız (rızkınızın vesileleri), hem de size vâd olunan cennet vardır.
Süleyman Ateş : Kesin inanacaklar için yerde nice ibretler vardır.
Tefhim-ul Kuran : Yeryüzünde kesin bir bilgiyle inanacak olanlar için ayetler vardır.
Ümit Şimşek : Kesin bir bilgiyle iman edecekler için, yeryüzünde âyetler vardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Yeryüzünde ayetler vardır görürcesine bilenler için.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}