» 51 / Zâriyât  26:

Kuran Sırası: 51
İniş Sırası: 67
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

 » 51 / Zâriyât  Suresi: 26
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَرَاغَ (FREĞ) = ferāğa : gizlice gitti
2. إِلَىٰ (ÎL) = ilā : yanına
3. أَهْلِهِ (ÊHLH) = ehlihi : ailesinin
4. فَجَاءَ (FCEÙ) = fe cā'e : ve getirdi
5. بِعِجْلٍ (BACL) = biǐclin : bir buzağı
6. سَمِينٍ (SMYN) = semīnin : semiz
gizlice gitti | yanına | ailesinin | ve getirdi | bir buzağı | semiz |

[RVĞ] [] [EHL] [CYE] [ACL] [SMN]
FREĞ ÎL ÊHLH FCEÙ BACL SMYN

ferāğa ilā ehlihi fe cā'e biǐclin semīnin
فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين

 » 51 / Zâriyât  Suresi: 26
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فراغ ر و غ | RVĞ FREĞ ferāğa gizlice gitti Then he went
إلى | ÎL ilā yanına to
أهله ا ه ل | EHL ÊHLH ehlihi ailesinin his household
فجاء ج ي ا | CYE FCEÙ fe cā'e ve getirdi and came
بعجل ع ج ل | ACL BACL biǐclin bir buzağı with a calf
سمين س م ن | SMN SMYN semīnin semiz fat,

51:26 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

gizlice gitti | yanına | ailesinin | ve getirdi | bir buzağı | semiz |

[RVĞ] [] [EHL] [CYE] [ACL] [SMN]
FREĞ ÎL ÊHLH FCEÙ BACL SMYN

ferāğa ilā ehlihi fe cā'e biǐclin semīnin
فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين

[ر و غ] [] [ا ه ل] [ج ي ا] [ع ج ل] [س م ن]

 » 51 / Zâriyât  Suresi: 26
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فراغ ر و غ | RVĞ FREĞ ferāğa gizlice gitti Then he went
Fe,Re,Elif,Ğayn,
80,200,1,1000,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الفاء استئنافية
فعل ماض
إلى | ÎL ilā yanına to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
أهله ا ه ل | EHL ÊHLH ehlihi ailesinin his household
,He,Lam,He,
,5,30,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فجاء ج ي ا | CYE FCEÙ fe cā'e ve getirdi and came
Fe,Cim,Elif,,
80,3,1,,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الفاء عاطفة
فعل ماض
بعجل ع ج ل | ACL BACL biǐclin bir buzağı with a calf
Be,Ayn,Cim,Lam,
2,70,3,30,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
سمين س م ن | SMN SMYN semīnin semiz fat,
Sin,Mim,Ye,Nun,
60,40,10,50,
ADJ – genitive masculine singular indefinite adjective
صفة مجرورة
FREĞ ÎL ÊHLH FCEÙ BACL SMYN

فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين

 » 51 / Zâriyât  Suresi: 26

: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَرَاغَ: gizlice gitti | إِلَىٰ: yanına | أَهْلِهِ: ailesinin | فَجَاءَ: ve getirdi | بِعِجْلٍ: bir buzağı | سَمِينٍ: semiz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فراغ FREĞ gizlice gitti | إلى ÎL yanına | أهله ÊHLH ailesinin | فجاء FCEÙ ve getirdi | بعجل BACL bir buzağı | سمين SMYN semiz |
Kırık Meal (Okunuş) : |ferāğa: gizlice gitti | ilā: yanına | ehlihi: ailesinin | fe cā'e: ve getirdi | biǐclin: bir buzağı | semīnin: semiz |
Kırık Meal (Transcript) : |FREĞ: gizlice gitti | ÎL: yanına | ÊHLH: ailesinin | FCEÙ: ve getirdi | BACL: bir buzağı | SMYN: semiz |
Abdulbaki Gölpınarlı : Derken bir bahâneyle ailesinin yanına gitmişti de bir semiz dana getirmişti.
Adem Uğur : Hemen ailesinin yanına giderek semiz bir dana (kebabını) getirmiş,
Ahmed Hulusi : Ailesine yöneldi de semiz (kızartılmış) bir buzağı eti getirdi.
Ahmet Tekin : Sezdirmeden hanımının yanına gitti. Kızartılmış semiz bir buzağıyı bütün olarak getirdi.
Ahmet Varol : Hemen gizlice hanımının yanına gidip semiz bir dana getirdi.
Ali Bulaç : Hemen (onlara) sezdirmeden ailesine gidip, çok geçmeden semiz bir buzağı ile (geri) geldi.
Ali Fikri Yavuz : Hemen bir bahane ile ailesine giderek bir semiz dana (kesib etini) getirdi de,
Bekir Sadak : (26-27) Hemen ailesine giderek semiz bir buzagi getirmis, onlarin onune surup: «Yemez misiniz?» demisti.
Celal Yıldırım : Bir sebep bulup ailesinin yanına giderek (kızartılmış) semiz bir buzağı ile geldi.
Diyanet İşleri : Hissettirmeden ailesinin yanına gidip, (pişirilmiş) semiz bir buzağı getirdi.
Diyanet İşleri (eski) : (26-27) Hemen ailesine giderek semiz bir buzağı getirmiş, onların önüne sürüp: 'Yemez misiniz?' demişti.
Diyanet Vakfi : Hemen ailesinin yanına giderek semiz bir dana (kebabını) getirmiş,
Edip Yüksel : Ailesine yöneldi ve sonra semiz bir buzağı ile geldi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İbrahim, sonra ailesine giderek semiz bir buzağı (eti) getirdi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hemen bir bahane ile ailesine gidip semiz bir dana getirdi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hemen bir bahâne ile ehline gitti, bir semiz daha getirdi de
Fizilal-il Kuran : Gizlice ailesinin yanına gitti, semiz bir buzağı getirdi
Gültekin Onan : Hemen (onlara) sezdirmeden ehline (ailesine) gidip, çok geçmeden semiz bir buzağı ile (geri) geldi.
Hakkı Yılmaz : İbrâhîm, sonra ehline gitti de altın ile geldi.
Hasan Basri Çantay : Hemen (gizlice) ailesine gidib semiz bir dana getirdi de,
Hayrat Neşriyat : Hemen sezdirmeden âilesinin yanına gitti, çok geçmeden (kızartılmış) semiz bir buzağı (eti) getirdi.
İbni Kesir : Hemen ailesine giderek semiz bir buzağı ile gelmiş,
İskender Evrenosoğlu : Bunun üzerine (Hz. İbrâhîm) gizlice ailesinin yanına gidip hemen (kızarmış) semiz bir buzağı getirdi.
Muhammed Esed : Sonra sessizce evine dönerek semiz bir (kızartılmış) buzağı getirmiş,
Ömer Nasuhi Bilmen : Hemen bir bahane ile ailesinin yanına gitti, derhal semîz bir buzağı ile geldi.
Ömer Öngüt : Hemen âilesinin yanına giderek semiz bir dana (kebabı) getirtti.
Şaban Piriş : Ailesinin yanına gidip, besili bir dana getirmişti.
Suat Yıldırım : (26-27) Onlara yemek getirmek için gizlice ailesinin yanına geçti ve semiz bir dana kebabı getirdi. Önlerine koyup "buyurmaz mısınız?" diye ikram etti.
Süleyman Ateş : (Konuklarına yemek hazırlamak için) gizlice âilesinin yanına gitti, semiz bir buzağı getirdi.
Tefhim-ul Kuran : Hemen (onlara) sezdirmeden ailesine gidip, çok geçmeden semiz bir buzağı ile (geri) geldi.
Ümit Şimşek : Sonra ailesinin yanına vardı, semiz bir buzağıyla döndü.
Yaşar Nuri Öztürk : Hemen ailesinin yanına gitti; semiz bir dana getirdi.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}