"ACL" ifadesi tarandı:
# İçinde "ACL" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

# "ACL" Kök Harflerini MÜFREDAT'ta ara!
Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ع ج ل|ACLأعجلتمÊACLTMeǎciltumacele mi ettiniz?Were you impatient1x
ع ج ل|ACL أعجلتم ÊACLTM eǎciltum acele mi ettiniz? Were you impatient 7:150
ع ج ل|ACLأعجلكÊACLKeǎ'celekeseni aceleyle sevk edenmade you hasten1x
ع ج ل|ACL أعجلك ÊACLK eǎ'celeke seni aceleyle sevk eden made you hasten 20:83
ع ج ل|ACLاستعجالهمESTACELHMstiǎ'cālehumacele istemeleri gibi(as) He hastens for them1x
ع ج ل|ACL استعجالهم ESTACELHM stiǎ'cālehum acele istemeleri gibi (as) He hastens for them 10:11
ع ج ل|ACLاستعجلتمESTACLTMsteǎ'celtumsizin acele gelmesini istediğinizdiryou were asking it to be hastened,1x
ع ج ل|ACL استعجلتم ESTACLTM steǎ'celtum sizin acele gelmesini istediğinizdir you were asking it to be hastened, 46:24
ع ج ل|ACLالعاجلةELAECLTl-ǎācileteacele olanıthe immediate3x
ع ج ل|ACL العاجلة ELAECLT l-ǎācilete acele olanı the immediate 17:18
ع ج ل|ACL العاجلة ELAECLT l-ǎācilete çarçabuk geçeni the immediate, 75:20
ع ج ل|ACL العاجلة ELAECLT l-ǎācilete çabuk geçeni (dünyayı) the immediate, 76:27
ع ج ل|ACLالعجلELACLl-ǐclebuzağı (sevgisi)(love of) the calf6x
ع ج ل|ACL العجل ELACL l-ǐcle buzağıyı the calf 2:51
ع ج ل|ACL العجل ELACL l-ǐcle buzağıyı the calf. 2:54
ع ج ل|ACL العجل ELACL l-ǐcle buzağıyı the calf 2:92
ع ج ل|ACL العجل ELACL l-ǐcle buzağı (sevgisi) (love of) the calf 2:93
ع ج ل|ACL العجل ELACL l-ǐcle buzağıyı (tanrı) the calf (for worship) 4:153
ع ج ل|ACL العجل ELACL l-ǐcle buzağıyı the calf, 7:152
ع ج ل|ACLبعجلBACLbiǐclinacele ilea calf2x
ع ج ل|ACL بعجل BACL biǐclin acele ile a calf 11:69
ع ج ل|ACL بعجل BACL biǐclin bir buzağı with a calf 51:26
ع ج ل|ACLتستعجلTSTACLtesteǎ'cilacele etmeseek to hasten1x
ع ج ل|ACL تستعجل TSTACL testeǎ'cil acele etme seek to hasten 46:35
ع ج ل|ACLتستعجلونTSTACLVNtesteǎ'cilūneacele ettiğiniz(azab)ın"seeking to hasten."""7x
ع ج ل|ACL تستعجلون TSTACLVN testeǎ'cilūne acele istediğiniz you seek to hasten 6:57
ع ج ل|ACL تستعجلون TSTACLVN testeǎ'cilūne acele istediğiniz you seek to hasten 6:58
ع ج ل|ACL تستعجلون TSTACLVN testeǎ'cilūne acele istiyordunuz seeking to hasten it. 10:51
ع ج ل|ACL تستعجلون TSTACLVN testeǎ'cilūni benden acele istemeyin ask Me to hasten. 21:37
ع ج ل|ACL تستعجلون TSTACLVN testeǎ'cilūne koşuyorsunuz (do) you seek to hasten 27:46
ع ج ل|ACL تستعجلون TSTACLVN testeǎ'cilūne acele ettiğiniz(azab)ın "you seek to hasten.""" 27:72
ع ج ل|ACL تستعجلون TSTACLVN testeǎ'cilūne acele istiyor(lar) "seeking to hasten.""" 51:14
ع ج ل|ACLتستعجلوهTSTACLVHtesteǎ'cilūhuonu acele istemeyin(be) impatient for it.1x
ع ج ل|ACL تستعجلوه TSTACLVH testeǎ'cilūhu onu acele istemeyin (be) impatient for it. 16:1
ع ج ل|ACLتعجلTACLteǎcceleacele edersehasten3x
ع ج ل|ACL تعجل TACL teǎccele acele ederse hurries 2:203
ع ج ل|ACL تعجل TACL teǎ'cel acele etme make haste 19:84
ع ج ل|ACL تعجل TACL teǎ'cel acele etme hasten 20:114
ع ج ل|ACLعجلACLǎcelinaceledenhaste.2x
ع ج ل|ACL عجل ACL ǎcelin aceleden haste. 21:37
ع ج ل|ACL عجل ACL ǎccil hemen ver Hasten 38:16
ع ج ل|ACLعجلاACLEǐclenbir buzağıa calf -2x
ع ج ل|ACL عجلا ACLE ǐclen bir buzağı a calf - 7:148
ع ج ل|ACL عجلا ACLE ǐclen bir buzağı a calf's 20:88
ع ج ل|ACLعجلناACLNEǎccelnāçabucak veririzWe hasten1x
ع ج ل|ACL عجلنا ACLNE ǎccelnā çabucak veririz We hasten 17:18
ع ج ل|ACLعجولاACVLEǎcūlenpek acelecidirever hasty.1x
ع ج ل|ACL عجولا ACVLE ǎcūlen pek acelecidir ever hasty. 17:11
ع ج ل|ACLفعجلFACLfe ǎcceleşimdilik verdiand He has hastened1x
ع ج ل|ACL فعجل FACL fe ǎccele şimdilik verdi and He has hastened 48:20
ع ج ل|ACLلتعجلLTACLliteǎ'celeokumak içinto hasten1x
ع ج ل|ACL لتعجل LTACL liteǎ'cele okumak için to hasten 75:16
ع ج ل|ACLلعجلLACLleǎcceleçabuklaştırırdısurely, He (would) have hastened1x
ع ج ل|ACL لعجل LACL leǎccele çabuklaştırırdı surely, He (would) have hastened 18:58
ع ج ل|ACLوعجلتVACLTve ǎciltuve ben acele ettimand I hastened1x
ع ج ل|ACL وعجلت VACLT ve ǎciltu ve ben acele ettim and I hastened 20:84
ع ج ل|ACLويستعجلونكVYSTACLVNKve yesteǎ'cilūnekesenden çabuk istiyorlarAnd they ask you to hasten3x
ع ج ل|ACL ويستعجلونك VYSTACLVNK ve yesteǎ'cilūneke ve senden acele istiyorlar And they ask you to hasten 13:6
ع ج ل|ACL ويستعجلونك VYSTACLVNK ve yesteǎ'cilūneke ve senden çabucak istiyorlar And they ask you to hasten 22:47
ع ج ل|ACL ويستعجلونك VYSTACLVNK ve yesteǎ'cilūneke senden çabuk istiyorlar And they ask you to hasten 29:53
ع ج ل|ACLيستعجلYSTACLyesteǎ'ciluacele ediyorlarof it would (wish to) hasten2x
ع ج ل|ACL يستعجل YSTACL yesteǎ'cilu acele ediyorlar of it would (wish to) hasten 10:50
ع ج ل|ACL يستعجل YSTACL yesteǎ'cilu çabuk gelmesini isterler Seek to hasten 42:18
ع ج ل|ACLيستعجلونYSTACLVNyesteǎ'cilūneacele etmesinlerso let them not ask Me to hasten.3x
ع ج ل|ACL يستعجلون YSTACLVN yesteǎ'cilūne acele istiyorlar they wish to hasten? 26:204
ع ج ل|ACL يستعجلون YSTACLVN yesteǎ'cilūne acele istiyorlar they hasten? 37:176
ع ج ل|ACL يستعجلون YSTACLVN yesteǎ'cilūni acele etmesinler so let them not ask Me to hasten. 51:59
ع ج ل|ACLيستعجلونكYSTACLVNKyesteǎ'cilūnekesenden çabucak istiyorlarThey ask you to hasten1x
ع ج ل|ACL يستعجلونك YSTACLVNK yesteǎ'cilūneke senden çabucak istiyorlar They ask you to hasten 29:54
ع ج ل|ACLيعجلYACLyuǎcciluacele verseydihastens1x
ع ج ل|ACL يعجل YACL yuǎccilu acele verseydi hastens 10:11


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}