» 2 / Bakara  92:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 92
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَقَدْ (VLGD̃) = veleḳad : Andolsun
2. جَاءَكُمْ (CEÙKM) = cā'ekum : size gelmişti
3. مُوسَىٰ (MVS) = mūsā : Musa
4. بِالْبَيِّنَاتِ (BELBYNET) = bil-beyyināti : apaçık delillerle
5. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
6. اتَّخَذْتُمُ (ETḢZ̃TM) = tteḣaƶtumu : (ilah) edinmiştiniz
7. الْعِجْلَ (ELACL) = l-ǐcle : buzağıyı
8. مِنْ (MN) = min : -ndan
9. بَعْدِهِ (BAD̃H) = beǎ'dihi : ardı-
10. وَأَنْتُمْ (VÊNTM) = ve entum : ve siz
11. ظَالِمُونَ (ƵELMVN) = Zālimūne : zalimler olarak
Andolsun | size gelmişti | Musa | apaçık delillerle | sonra | (ilah) edinmiştiniz | buzağıyı | -ndan | ardı- | ve siz | zalimler olarak |

[] [CYE] [] [BYN] [] [EḢZ̃] [ACL] [] [BAD̃] [] [ƵLM]
VLGD̃ CEÙKM MVS BELBYNET S̃M ETḢZ̃TM ELACL MN BAD̃H VÊNTM ƵELMVN

veleḳad cā'ekum mūsā bil-beyyināti ṧumme tteḣaƶtumu l-ǐcle min beǎ'dihi ve entum Zālimūne
ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون

 » 2 / Bakara  Suresi: 92
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولقد | VLGD̃ veleḳad Andolsun And indeed
جاءكم ج ي ا | CYE CEÙKM cā'ekum size gelmişti came to you
موسى | MVS mūsā Musa Musa
بالبينات ب ي ن | BYN BELBYNET bil-beyyināti apaçık delillerle with [the] clear signs,
ثم | S̃M ṧumme sonra then
اتخذتم ا خ ذ | EḢZ̃ ETḢZ̃TM tteḣaƶtumu (ilah) edinmiştiniz you took
العجل ع ج ل | ACL ELACL l-ǐcle buzağıyı the calf
من | MN min -ndan from
بعده ب ع د | BAD̃ BAD̃H beǎ'dihi ardı- after him
وأنتم | VÊNTM ve entum ve siz and you
ظالمون ظ ل م | ƵLM ƵELMVN Zālimūne zalimler olarak (were) wrongdoers.

2:92 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

Andolsun | size gelmişti | Musa | apaçık delillerle | sonra | (ilah) edinmiştiniz | buzağıyı | -ndan | ardı- | ve siz | zalimler olarak |

[] [CYE] [] [BYN] [] [EḢZ̃] [ACL] [] [BAD̃] [] [ƵLM]
VLGD̃ CEÙKM MVS BELBYNET S̃M ETḢZ̃TM ELACL MN BAD̃H VÊNTM ƵELMVN

veleḳad cā'ekum mūsā bil-beyyināti ṧumme tteḣaƶtumu l-ǐcle min beǎ'dihi ve entum Zālimūne
ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون

[] [ج ي ا] [] [ب ي ن] [] [ا خ ذ ] [ع ج ل] [] [ب ع د] [] [ظ ل م]

 » 2 / Bakara  Suresi: 92
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولقد | VLGD̃ veleḳad Andolsun And indeed
Vav,Lam,Gaf,Dal,
6,30,100,4,
REM – prefixed resumption particle
EMPH – emphatic prefix lām
CERT – particle of certainty
الواو استئنافية
اللام لام التوكيد
حرف تحقيق
جاءكم ج ي ا | CYE CEÙKM cā'ekum size gelmişti came to you
Cim,Elif,,Kef,Mim,
3,1,,20,40,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
موسى | MVS mūsā Musa Musa
Mim,Vav,Sin,,
40,6,60,,
"PN – nominative masculine proper noun → Musa"
اسم علم مرفوع
بالبينات ب ي ن | BYN BELBYNET bil-beyyināti apaçık delillerle with [the] clear signs,
Be,Elif,Lam,Be,Ye,Nun,Elif,Te,
2,1,30,2,10,50,1,400,
P – prefixed preposition bi
N – genitive feminine plural noun
جار ومجرور
ثم | S̃M ṧumme sonra then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
اتخذتم ا خ ذ | EḢZ̃ ETḢZ̃TM tteḣaƶtumu (ilah) edinmiştiniz you took
Elif,Te,Hı,Zel,Te,Mim,
1,400,600,700,400,40,
V – 2nd person masculine plural (form VIII) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
العجل ع ج ل | ACL ELACL l-ǐcle buzağıyı the calf
Elif,Lam,Ayn,Cim,Lam,
1,30,70,3,30,
"N – accusative masculine noun → Golden Calf"
اسم منصوب
من | MN min -ndan from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
بعده ب ع د | BAD̃ BAD̃H beǎ'dihi ardı- after him
Be,Ayn,Dal,He,
2,70,4,5,
N – genitive noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وأنتم | VÊNTM ve entum ve siz and you
Vav,,Nun,Te,Mim,
6,,50,400,40,
CIRC – prefixed circumstantial particle
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
الواو حالية
ضمير منفصل
ظالمون ظ ل م | ƵLM ƵELMVN Zālimūne zalimler olarak (were) wrongdoers.
Zı,Elif,Lam,Mim,Vav,Nun,
900,1,30,40,6,50,
N – nominative masculine plural active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَقَدْ: Andolsun | جَاءَكُمْ: size gelmişti | مُوسَىٰ: Musa | بِالْبَيِّنَاتِ: apaçık delillerle | ثُمَّ: sonra | اتَّخَذْتُمُ: (ilah) edinmiştiniz | الْعِجْلَ: buzağıyı | مِنْ: -ndan | بَعْدِهِ: ardı- | وَأَنْتُمْ: ve siz | ظَالِمُونَ: zalimler olarak |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولقد WLGD̃ Andolsun | جاءكم CEÙKM size gelmişti | موسى MWS Musa | بالبينات BELBYNET apaçık delillerle | ثم S̃M sonra | اتخذتم ETḢZ̃TM (ilah) edinmiştiniz | العجل ELACL buzağıyı | من MN -ndan | بعده BAD̃H ardı- | وأنتم WÊNTM ve siz | ظالمون ƵELMWN zalimler olarak |
Kırık Meal (Okunuş) : |veleḳad: Andolsun | cā'ekum: size gelmişti | mūsā: Musa | bil-beyyināti: apaçık delillerle | ṧumme: sonra | tteḣaƶtumu: (ilah) edinmiştiniz | l-ǐcle: buzağıyı | min: -ndan | beǎ'dihi: ardı- | ve entum: ve siz | Zālimūne: zalimler olarak |
Kırık Meal (Transcript) : |VLGD̃: Andolsun | CEÙKM: size gelmişti | MVS: Musa | BELBYNET: apaçık delillerle | S̃M: sonra | ETḢZ̃TM: (ilah) edinmiştiniz | ELACL: buzağıyı | MN: -ndan | BAD̃H: ardı- | VÊNTM: ve siz | ƵELMVN: zalimler olarak |
Abdulbaki Gölpınarlı : Andolsun ki Mûsâ, size açık delillerle geldi de ondan sonra tuttunuz, buzağıya taptınız, siz o zâlimlersiniz işte.
Adem Uğur : Andolsun Musa size apaçık mucizeler getirmişti. Sonra onun ardından, zalimler olarak buzağıyı (tanrı) edindiniz.
Ahmed Hulusi : Andolsun ki Musa size hakikatinin açığa çıkardığı apaçık deliller ile gelmişti. . . Buna rağmen siz bir buzağıyı (tanrı) edinerek nefsinize (hakikatinize) zulmettiniz.
Ahmet Tekin : Andolsun ki, Mûsâ size apaçık âyetler, mûcizelerle gelmişti de, onun arkasından tuttunuz o buzağı heykelini put haline getirdiniz. Siz işte o zâlimlersiniz.
Ahmet Varol : Şüphesiz Musa size apaçık delillerle gelmişti de sonra siz onun ardından buzağıya tapınıp zalimlerden olmuştunuz.
Ali Bulaç : Andolsun, Musa size apaçık belgelerle geldi. Sonra siz onun arkasından buzağıyı (tanrı) edindiniz. İşte siz (böyle) zalimlersiniz.
Ali Fikri Yavuz : Celâlim hakkı için, Mûsâ Aleyhisselâm size doğru haber ve mûcizelerle gelmişken, o, Tûr’a gittikten sonra, siz buzağıyı ilâh edindiniz ve böylece zâlimlerden oldunuz.
Bekir Sadak : And olsun ki, Musa size mucizeler getirdi, sonra ardindan kendinize yazik ederek buzagiyi tanri olarak benimsediniz.
Celal Yıldırım : (Nerede Tevrat'a bağlılık ve imânınız ?) And olsun ki, Musa size apaçık mu'cizeler, belgeler getirdi de sonra onun ardından buzağıyı (tanrı) edindiniz; zâlim olduğunuz halde (bu gibi küfrü gerektiren yola girdiniz.)
Diyanet İşleri : Andolsun, Mûsâ size açık mucizeler getirmişti de, arkasından sizler nefislerinize zulüm ederek buzağıyı ilâh edinmiştiniz.
Diyanet İşleri (eski) : And olsun ki, Musa size mucizeler getirdi, sonra ardından kendinize yazık ederek buzağıyı tanrı olarak benimsediniz.
Diyanet Vakfi : Andolsun Musa size apaçık mucizeler getirmişti. Sonra onun ardından, zalimler olarak buzağıyı (tanrı) edindiniz.
Edip Yüksel : Musa, size mucizelerle gelmişti; fakat onun ardından buzağıyı tanrı edinerek zalimlerden oldunuz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Celâlim hakkı için Musa size belgelerle gelmişti de onun arkasından tuttunuz o buzağıya taptınız. Siz işte o zâlimlersiniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Andolsun ki, Musa size apaçık delillerle gelmişti de arkasından tuttunuz danaya taptınız. Siz işte o zalimlersiniz.
Elmalılı Hamdi Yazır : Celâlim hakkı için Musa size beyyinelerle gelmişti de arkasından tuttunuz danaya taptınız siz o zalimlersiniz
Fizilal-il Kuran : Musa size mucizeler ile geldi. Siz ise onun yokluğunda buzağıya taptınız. Sizler öyle zalimlersiniz!
Gültekin Onan : Andolsun Musa size beyyinelerle gelmişti, fakat onun ardından buzağıyı (Tanrı) edindiniz ve (böylece) zalimler oldunuz.
Hakkı Yılmaz : Ve andolsun ki Mûsâ size açık-seçik kanıtlarla gelmişti. Sonra siz, kendi benliğinize haksızlık eden kimseler olarak arkasından, “altın”ı ilâhlaştırdınız.
Hasan Basri Çantay : Andolsun, Musa size en açık delilleri getirdi. Sonra siz onun ardından (gıyaabında) o buzağıye tütündünüz (onu tanrı edindiniz). Siz (öyle) zaalimlersiniz.
Hayrat Neşriyat : And olsun ki, Mûsâ size apaçık mu'cizelerle gelmişti; sonra onun (Tûr dağına gitmesinin) ardından, siz zâlim kimseler olarak buzağıyı (ilâh) edindiniz.
İbni Kesir : And olsun ki, Musa size apaçık delillerle geldi. Sonra ardından buzağıyı Rabb edindiniz. Ve siz zalimlersiniz.
İskender Evrenosoğlu : Ve andolsun ki, Musa (a.s) size beyyineler (açık deliller) ile geldi. Sonra siz onun ardından buzağıyı (ilâh) edindiniz ve siz zalimlersiniz.
Muhammed Esed : Gerçekten Musa size hakikatin tüm kanıtları ile gelmişti (ama) O'nun yokluğunda hemen (altın) buzağıya tapmaya başlamış ve böylece haince bir davranış içine girmiştiniz.
Ömer Nasuhi Bilmen : «Ve şüphe yok ki Mûsa sizlere beyyineler ile geldi. Sonra siz O'nun arkasından buzağıyı tanrı ittihaz ettiniz. Siz zalim kimselersiniz.»
Ömer Öngüt : Andolsun ki Musa size apaçık mucizelerle geldi. Sonra onun ardından buzağıya taptınız. Siz öyle zâlimlersiniz!
Şaban Piriş : Musa, size apaçık delillerle gelmişti de sonra O’nun ardından buzağıyı ilah edinmiştiniz. İşte siz, böyle zalimlersiniz.
Suat Yıldırım : Mûsâ size en açık delil ve mûcizelerle geldi de, sonra kalkıp, onun yokluğunda buzağıyı tanrı edindiniz. Siz öyle zalimlersiniz işte!"
Süleyman Ateş : "Andolsun Mûsâ, size açık deliller getirmişti, sonra onun ardından tuttunuz buzağıya taptınız; siz öyle zâlimlersiniz işte!"
Tefhim-ul Kuran : Andolsun, Musa size apaçık belgelerle geldi. Sonra siz onun arkasından buzağıyı (tanrı) edindiniz. İşte siz (böyle) zalimlersiniz.
Ümit Şimşek : Musa size apaçık deliller getirmişti de, siz bunun ardından zulmederek buzağıyı tanrı edinmiştiniz.
Yaşar Nuri Öztürk : Yemin olsun ki, Mûsa size açık-seçik hak beyanlarla gelmişti de onun arkasından buzağıyı ilâh edinmiştiniz. Zalimlersiniz sizler.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}