» 2 / Bakara  143:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 143
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَكَذَٰلِكَ (VKZ̃LK) = ve keƶālike : ve böylece
2. جَعَلْنَاكُمْ (CALNEKM) = ceǎlnākum : sizi kıldık
3. أُمَّةً (ÊMT) = ummeten : bir ümmet
4. وَسَطًا (VSŦE) = veseTen : vasat
5. لِتَكُونُوا (LTKVNVE) = litekūnū : olmanız için
6. شُهَدَاءَ (ŞHD̃EÙ) = şuhedā'e : şahit
7. عَلَى (AL) = ǎlā : -a
8. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanlar-
9. وَيَكُونَ (VYKVN) = ve yekūne : ve olması için
10. الرَّسُولُ (ELRSVL) = r-rasūlu : rasulün (de)
11. عَلَيْكُمْ (ALYKM) = ǎleykum : size
12. شَهِيدًا (ŞHYD̃E) = şehīden : şahit
13. وَمَا (VME) = ve mā :
14. جَعَلْنَا (CALNE) = ceǎlnā : ve yap(ma)dık
15. الْقِبْلَةَ (ELGBLT) = l-ḳiblete : bir kıble
16. الَّتِي (ELTY) = lletī :
17. كُنْتَ (KNT) = kunte : olduğunuzu
18. عَلَيْهَا (ALYHE) = ǎleyhā : üzerinde
19. إِلَّا (ÎLE) = illā : sadece (yaptık)
20. لِنَعْلَمَ (LNALM) = lineǎ'leme : bilmek için
21. مَنْ (MN) = men : kimseyi
22. يَتَّبِعُ (YTBA) = yettebiǔ : uyan
23. الرَّسُولَ (ELRSVL) = r-rasūle : Elçi'ye
24. مِمَّنْ (MMN) = mimmen : kimseden
25. يَنْقَلِبُ (YNGLB) = yenḳalibu : geriye dönen
26. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : üzerinde
27. عَقِبَيْهِ (AGBYH) = ǎḳibeyhi : ökçesi
28. وَإِنْ (VÎN) = ve in : ve elbette
29. كَانَتْ (KENT) = kānet :
30. لَكَبِيرَةً (LKBYRT) = lekebīraten : ağır gelir
31. إِلَّا (ÎLE) = illā : başkasına
32. عَلَى (AL) = ǎlā :
33. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseye
34. هَدَى (HD̃) = hedā : yol gösterdiği
35. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah'ın
36. وَمَا (VME) = ve mā : değildir
37. كَانَ (KEN) = kāne :
38. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
39. لِيُضِيعَ (LYŽYA) = liyuDiyǎ : zayi edecek
40. إِيمَانَكُمْ (ÎYMENKM) = īmānekum : sizin imanınızı
41. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
42. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
43. بِالنَّاسِ (BELNES) = bin-nāsi : insanlara
44. لَرَءُوفٌ (LRÙVF) = lera'ūfun : şefkatlidir
45. رَحِيمٌ (RḪYM) = raHīmun : merhametlidir
ve böylece | sizi kıldık | bir ümmet | vasat | olmanız için | şahit | -a | insanlar- | ve olması için | rasulün (de) | size | şahit | | ve yap(ma)dık | bir kıble | | olduğunuzu | üzerinde | sadece (yaptık) | bilmek için | kimseyi | uyan | Elçi'ye | kimseden | geriye dönen | üzerinde | ökçesi | ve elbette | | ağır gelir | başkasına | | kimseye | yol gösterdiği | Allah'ın | değildir | | Allah | zayi edecek | sizin imanınızı | şüphesiz | Allah | insanlara | şefkatlidir | merhametlidir |

[] [CAL] [EMM] [VSŦ] [KVN] [ŞHD̃] [] [NVS] [KVN] [RSL] [] [ŞHD̃] [] [CAL] [GBL] [] [KVN] [] [] [ALM] [] [TBA] [RSL] [] [GLB] [] [AGB] [] [KVN] [KBR] [] [] [] [HD̃Y] [] [] [KVN] [] [ŽYA] [EMN] [] [] [NVS] [REF] [RḪM]
VKZ̃LK CALNEKM ÊMT VSŦE LTKVNVE ŞHD̃EÙ AL ELNES VYKVN ELRSVL ALYKM ŞHYD̃E VME CALNE ELGBLT ELTY KNT ALYHE ÎLE LNALM MN YTBA ELRSVL MMN YNGLB AL AGBYH VÎN KENT LKBYRT ÎLE AL ELZ̃YN HD̃ ELLH VME KEN ELLH LYŽYA ÎYMENKM ÎN ELLH BELNES LRÙVF RḪYM

ve keƶālike ceǎlnākum ummeten veseTen litekūnū şuhedā'e ǎlā n-nāsi ve yekūne r-rasūlu ǎleykum şehīden ve mā ceǎlnā l-ḳiblete lletī kunte ǎleyhā illā lineǎ'leme men yettebiǔ r-rasūle mimmen yenḳalibu ǎlā ǎḳibeyhi ve in kānet lekebīraten illā ǎlā elleƶīne hedā llahu ve mā kāne llahu liyuDiyǎ īmānekum inne llahe bin-nāsi lera'ūfun raHīmun
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم

 » 2 / Bakara  Suresi: 143
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وكذلك | VKZ̃LK ve keƶālike ve böylece And thus
جعلناكم ج ع ل | CAL CALNEKM ceǎlnākum sizi kıldık We made you
أمة ا م م | EMM ÊMT ummeten bir ümmet a community
وسطا و س ط | VSŦ VSŦE veseTen vasat (of the) middle way
لتكونوا ك و ن | KVN LTKVNVE litekūnū olmanız için so that you will be
شهداء ش ه د | ŞHD̃ ŞHD̃EÙ şuhedā'e şahit witnesses
على | AL ǎlā -a over
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlar- the mankind,
ويكون ك و ن | KVN VYKVN ve yekūne ve olması için and will be
الرسول ر س ل | RSL ELRSVL r-rasūlu rasulün (de) the Messenger
عليكم | ALYKM ǎleykum size on you
شهيدا ش ه د | ŞHD̃ ŞHYD̃E şehīden şahit a witness.
وما | VME ve mā And not
جعلنا ج ع ل | CAL CALNE ceǎlnā ve yap(ma)dık We made
القبلة ق ب ل | GBL ELGBLT l-ḳiblete bir kıble the direction of prayer
التي | ELTY lletī which
كنت ك و ن | KVN KNT kunte olduğunuzu you were used to
عليها | ALYHE ǎleyhā üzerinde [on it]
إلا | ÎLE illā sadece (yaptık) except
لنعلم ع ل م | ALM LNALM lineǎ'leme bilmek için that We make evident
من | MN men kimseyi (he) who
يتبع ت ب ع | TBA YTBA yettebiǔ uyan follows
الرسول ر س ل | RSL ELRSVL r-rasūle Elçi'ye the Messenger
ممن | MMN mimmen kimseden from (he) who
ينقلب ق ل ب | GLB YNGLB yenḳalibu geriye dönen turns back
على | AL ǎlā üzerinde on
عقبيه ع ق ب | AGB AGBYH ǎḳibeyhi ökçesi his heels.
وإن | VÎN ve in ve elbette And indeed,
كانت ك و ن | KVN KENT kānet it was
لكبيرة ك ب ر | KBR LKBYRT lekebīraten ağır gelir certainly a great (test)
إلا | ÎLE illā başkasına except
على | AL ǎlā for
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseye those whom
هدى ه د ي | HD̃Y HD̃ hedā yol gösterdiği guided
الله | ELLH llahu Allah'ın (by) Allah.
وما | VME ve mā değildir And not
كان ك و ن | KVN KEN kāne will
الله | ELLH llahu Allah Allah
ليضيع ض ي ع | ŽYA LYŽYA liyuDiyǎ zayi edecek let go waste
إيمانكم ا م ن | EMN ÎYMENKM īmānekum sizin imanınızı your faith.
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
بالناس ن و س | NVS BELNES bin-nāsi insanlara (is) to [the] mankind
لرءوف ر ا ف | REF LRÙVF lera'ūfun şefkatlidir Full of Kindness,
رحيم ر ح م | RḪM RḪYM raHīmun merhametlidir Most Merciful.

2:143 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve böylece | sizi kıldık | bir ümmet | vasat | olmanız için | şahit | -a | insanlar- | ve olması için | rasulün (de) | size | şahit | | ve yap(ma)dık | bir kıble | | olduğunuzu | üzerinde | sadece (yaptık) | bilmek için | kimseyi | uyan | Elçi'ye | kimseden | geriye dönen | üzerinde | ökçesi | ve elbette | | ağır gelir | başkasına | | kimseye | yol gösterdiği | Allah'ın | değildir | | Allah | zayi edecek | sizin imanınızı | şüphesiz | Allah | insanlara | şefkatlidir | merhametlidir |

[] [CAL] [EMM] [VSŦ] [KVN] [ŞHD̃] [] [NVS] [KVN] [RSL] [] [ŞHD̃] [] [CAL] [GBL] [] [KVN] [] [] [ALM] [] [TBA] [RSL] [] [GLB] [] [AGB] [] [KVN] [KBR] [] [] [] [HD̃Y] [] [] [KVN] [] [ŽYA] [EMN] [] [] [NVS] [REF] [RḪM]
VKZ̃LK CALNEKM ÊMT VSŦE LTKVNVE ŞHD̃EÙ AL ELNES VYKVN ELRSVL ALYKM ŞHYD̃E VME CALNE ELGBLT ELTY KNT ALYHE ÎLE LNALM MN YTBA ELRSVL MMN YNGLB AL AGBYH VÎN KENT LKBYRT ÎLE AL ELZ̃YN HD̃ ELLH VME KEN ELLH LYŽYA ÎYMENKM ÎN ELLH BELNES LRÙVF RḪYM

ve keƶālike ceǎlnākum ummeten veseTen litekūnū şuhedā'e ǎlā n-nāsi ve yekūne r-rasūlu ǎleykum şehīden ve mā ceǎlnā l-ḳiblete lletī kunte ǎleyhā illā lineǎ'leme men yettebiǔ r-rasūle mimmen yenḳalibu ǎlā ǎḳibeyhi ve in kānet lekebīraten illā ǎlā elleƶīne hedā llahu ve mā kāne llahu liyuDiyǎ īmānekum inne llahe bin-nāsi lera'ūfun raHīmun
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم

[] [ج ع ل] [ا م م] [و س ط] [ك و ن] [ش ه د] [] [ن و س] [ك و ن] [ر س ل] [] [ش ه د] [] [ج ع ل] [ق ب ل] [] [ك و ن] [] [] [ع ل م] [] [ت ب ع] [ر س ل] [] [ق ل ب] [] [ع ق ب] [] [ك و ن] [ك ب ر] [] [] [] [ه د ي] [] [] [ك و ن] [] [ض ي ع] [ا م ن] [] [] [ن و س] [ر ا ف] [ر ح م]

 » 2 / Bakara  Suresi: 143
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وكذلك | VKZ̃LK ve keƶālike ve böylece And thus
Vav,Kef,Zel,Lam,Kef,
6,20,700,30,20,
REM – prefixed resumption particle
P – prefixed preposition ka
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
الواو استئنافية
جار ومجرور
جعلناكم ج ع ل | CAL CALNEKM ceǎlnākum sizi kıldık We made you
Cim,Ayn,Lam,Nun,Elif,Kef,Mim,
3,70,30,50,1,20,40,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
أمة ا م م | EMM ÊMT ummeten bir ümmet a community
,Mim,Te merbuta,
,40,400,
N – accusative feminine singular indefinite noun
اسم منصوب
وسطا و س ط | VSŦ VSŦE veseTen vasat (of the) middle way
Vav,Sin,Tı,Elif,
6,60,9,1,
ADJ – accusative indefinite adjective
صفة منصوبة
لتكونوا ك و ن | KVN LTKVNVE litekūnū olmanız için so that you will be
Lam,Te,Kef,Vav,Nun,Vav,Elif,
30,400,20,6,50,6,1,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
شهداء ش ه د | ŞHD̃ ŞHD̃EÙ şuhedā'e şahit witnesses
Şın,He,Dal,Elif,,
300,5,4,1,,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
على | AL ǎlā -a over
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlar- the mankind,
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
ويكون ك و ن | KVN VYKVN ve yekūne ve olması için and will be
Vav,Ye,Kef,Vav,Nun,
6,10,20,6,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
الواو عاطفة
فعل مضارع منصوب
الرسول ر س ل | RSL ELRSVL r-rasūlu rasulün (de) the Messenger
Elif,Lam,Re,Sin,Vav,Lam,
1,30,200,60,6,30,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
عليكم | ALYKM ǎleykum size on you
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
شهيدا ش ه د | ŞHD̃ ŞHYD̃E şehīden şahit a witness.
Şın,He,Ye,Dal,Elif,
300,5,10,4,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
وما | VME ve mā And not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
REM – prefixed resumption particle
NEG – negative particle
الواو استئنافية
حرف نفي
جعلنا ج ع ل | CAL CALNE ceǎlnā ve yap(ma)dık We made
Cim,Ayn,Lam,Nun,Elif,
3,70,30,50,1,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
القبلة ق ب ل | GBL ELGBLT l-ḳiblete bir kıble the direction of prayer
Elif,Lam,Gaf,Be,Lam,Te merbuta,
1,30,100,2,30,400,
"N – accusative feminine noun → Qiblah"
اسم منصوب
التي | ELTY lletī which
Elif,Lam,Te,Ye,
1,30,400,10,
REL – feminine singular relative pronoun
اسم موصول
كنت ك و ن | KVN KNT kunte olduğunuzu you were used to
Kef,Nun,Te,
20,50,400,
V – 2nd person masculine singular perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
عليها | ALYHE ǎleyhā üzerinde [on it]
Ayn,Lam,Ye,He,Elif,
70,30,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
إلا | ÎLE illā sadece (yaptık) except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
لنعلم ع ل م | ALM LNALM lineǎ'leme bilmek için that We make evident
Lam,Nun,Ayn,Lam,Mim,
30,50,70,30,40,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 1st person plural imperfect verb, subjunctive mood
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب
من | MN men kimseyi (he) who
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يتبع ت ب ع | TBA YTBA yettebiǔ uyan follows
Ye,Te,Be,Ayn,
10,400,2,70,
V – 3rd person masculine singular (form VIII) imperfect verb
فعل مضارع
الرسول ر س ل | RSL ELRSVL r-rasūle Elçi'ye the Messenger
Elif,Lam,Re,Sin,Vav,Lam,
1,30,200,60,6,30,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
ممن | MMN mimmen kimseden from (he) who
Mim,Mim,Nun,
40,40,50,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
ينقلب ق ل ب | GLB YNGLB yenḳalibu geriye dönen turns back
Ye,Nun,Gaf,Lam,Be,
10,50,100,30,2,
V – 3rd person masculine singular (form VII) imperfect verb
فعل مضارع
على | AL ǎlā üzerinde on
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
عقبيه ع ق ب | AGB AGBYH ǎḳibeyhi ökçesi his heels.
Ayn,Gaf,Be,Ye,He,
70,100,2,10,5,
"N – genitive masculine dual noun → Heel
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun"
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وإن | VÎN ve in ve elbette And indeed,
Vav,,Nun,
6,,50,
REM – prefixed resumption particle
CERT – particle of certainty
الواو استئنافية
حرف تحقيق
كانت ك و ن | KVN KENT kānet it was
Kef,Elif,Nun,Te,
20,1,50,400,
V – 3rd person feminine singular perfect verb
فعل ماض
لكبيرة ك ب ر | KBR LKBYRT lekebīraten ağır gelir certainly a great (test)
Lam,Kef,Be,Ye,Re,Te merbuta,
30,20,2,10,200,400,
EMPH – emphatic prefix lām
N – accusative feminine singular indefinite noun
اللام لام التوكيد
اسم منصوب
إلا | ÎLE illā başkasına except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
على | AL ǎlā for
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseye those whom
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
هدى ه د ي | HD̃Y HD̃ hedā yol gösterdiği guided
He,Dal,,
5,4,,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah'ın (by) Allah.
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
وما | VME ve mā değildir And not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
REM – prefixed resumption particle
NEG – negative particle
الواو استئنافية
حرف نفي
كان ك و ن | KVN KEN kāne will
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
ليضيع ض ي ع | ŽYA LYŽYA liyuDiyǎ zayi edecek let go waste
Lam,Ye,Dad,Ye,Ayn,
30,10,800,10,70,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, subjunctive mood
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب
إيمانكم ا م ن | EMN ÎYMENKM īmānekum sizin imanınızı your faith.
,Ye,Mim,Elif,Nun,Kef,Mim,
,10,40,1,50,20,40,
N – accusative masculine (form IV) verbal noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
بالناس ن و س | NVS BELNES bin-nāsi insanlara (is) to [the] mankind
Be,Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
2,1,30,50,1,60,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine plural noun
جار ومجرور
لرءوف ر ا ف | REF LRÙVF lera'ūfun şefkatlidir Full of Kindness,
Lam,Re,,Vav,Fe,
30,200,,6,80,
EMPH – emphatic prefix lām
N – nominative masculine singular indefinite noun
اللام لام التوكيد
اسم مرفوع
رحيم ر ح م | RḪM RḪYM raHīmun merhametlidir Most Merciful.
Re,Ha,Ye,Mim,
200,8,10,40,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَكَذَٰلِكَ: ve böylece | جَعَلْنَاكُمْ: sizi kıldık | أُمَّةً: bir ümmet | وَسَطًا: vasat | لِتَكُونُوا: olmanız için | شُهَدَاءَ: şahit | عَلَى: -a | النَّاسِ: insanlar- | وَيَكُونَ: ve olması için | الرَّسُولُ: rasulün (de) | عَلَيْكُمْ: size | شَهِيدًا: şahit | وَمَا: | جَعَلْنَا: ve yap(ma)dık | الْقِبْلَةَ: bir kıble | الَّتِي: | كُنْتَ: olduğunuzu | عَلَيْهَا: üzerinde | إِلَّا: sadece (yaptık) | لِنَعْلَمَ: bilmek için | مَنْ: kimseyi | يَتَّبِعُ: uyan | الرَّسُولَ: Elçi'ye | مِمَّنْ: kimseden | يَنْقَلِبُ: geriye dönen | عَلَىٰ: üzerinde | عَقِبَيْهِ: ökçesi | وَإِنْ: ve elbette | كَانَتْ: | لَكَبِيرَةً: ağır gelir | إِلَّا: başkasına | عَلَى: | الَّذِينَ: kimseye | هَدَى: yol gösterdiği | اللَّهُ: Allah'ın | وَمَا: değildir | كَانَ: | اللَّهُ: Allah | لِيُضِيعَ: zayi edecek | إِيمَانَكُمْ: sizin imanınızı | إِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | بِالنَّاسِ: insanlara | لَرَءُوفٌ: şefkatlidir | رَحِيمٌ: merhametlidir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وكذلك WKZ̃LK ve böylece | جعلناكم CALNEKM sizi kıldık | أمة ÊMT bir ümmet | وسطا WSŦE vasat | لتكونوا LTKWNWE olmanız için | شهداء ŞHD̃EÙ şahit | على AL -a | الناس ELNES insanlar- | ويكون WYKWN ve olması için | الرسول ELRSWL rasulün (de) | عليكم ALYKM size | شهيدا ŞHYD̃E şahit | وما WME | جعلنا CALNE ve yap(ma)dık | القبلة ELGBLT bir kıble | التي ELTY | كنت KNT olduğunuzu | عليها ALYHE üzerinde | إلا ÎLE sadece (yaptık) | لنعلم LNALM bilmek için | من MN kimseyi | يتبع YTBA uyan | الرسول ELRSWL Elçi'ye | ممن MMN kimseden | ينقلب YNGLB geriye dönen | على AL üzerinde | عقبيه AGBYH ökçesi | وإن WÎN ve elbette | كانت KENT | لكبيرة LKBYRT ağır gelir | إلا ÎLE başkasına | على AL | الذين ELZ̃YN kimseye | هدى HD̃ yol gösterdiği | الله ELLH Allah'ın | وما WME değildir | كان KEN | الله ELLH Allah | ليضيع LYŽYA zayi edecek | إيمانكم ÎYMENKM sizin imanınızı | إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | بالناس BELNES insanlara | لرءوف LRÙWF şefkatlidir | رحيم RḪYM merhametlidir |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve keƶālike: ve böylece | ceǎlnākum: sizi kıldık | ummeten: bir ümmet | veseTen: vasat | litekūnū: olmanız için | şuhedā'e: şahit | ǎlā: -a | n-nāsi: insanlar- | ve yekūne: ve olması için | r-rasūlu: rasulün (de) | ǎleykum: size | şehīden: şahit | ve mā: | ceǎlnā: ve yap(ma)dık | l-ḳiblete: bir kıble | lletī: | kunte: olduğunuzu | ǎleyhā: üzerinde | illā: sadece (yaptık) | lineǎ'leme: bilmek için | men: kimseyi | yettebiǔ: uyan | r-rasūle: Elçi'ye | mimmen: kimseden | yenḳalibu: geriye dönen | ǎlā: üzerinde | ǎḳibeyhi: ökçesi | ve in: ve elbette | kānet: | lekebīraten: ağır gelir | illā: başkasına | ǎlā: | elleƶīne: kimseye | hedā: yol gösterdiği | llahu: Allah'ın | ve mā: değildir | kāne: | llahu: Allah | liyuDiyǎ: zayi edecek | īmānekum: sizin imanınızı | inne: şüphesiz | llahe: Allah | bin-nāsi: insanlara | lera'ūfun: şefkatlidir | raHīmun: merhametlidir |
Kırık Meal (Transcript) : |VKZ̃LK: ve böylece | CALNEKM: sizi kıldık | ÊMT: bir ümmet | VSŦE: vasat | LTKVNVE: olmanız için | ŞHD̃EÙ: şahit | AL: -a | ELNES: insanlar- | VYKVN: ve olması için | ELRSVL: rasulün (de) | ALYKM: size | ŞHYD̃E: şahit | VME: | CALNE: ve yap(ma)dık | ELGBLT: bir kıble | ELTY: | KNT: olduğunuzu | ALYHE: üzerinde | ÎLE: sadece (yaptık) | LNALM: bilmek için | MN: kimseyi | YTBA: uyan | ELRSVL: Elçi'ye | MMN: kimseden | YNGLB: geriye dönen | AL: üzerinde | AGBYH: ökçesi | VÎN: ve elbette | KENT: | LKBYRT: ağır gelir | ÎLE: başkasına | AL: | ELZ̃YN: kimseye | HD̃: yol gösterdiği | ELLH: Allah'ın | VME: değildir | KEN: | ELLH: Allah | LYŽYA: zayi edecek | ÎYMENKM: sizin imanınızı | ÎN: şüphesiz | ELLH: Allah | BELNES: insanlara | LRÙVF: şefkatlidir | RḪYM: merhametlidir |
Abdulbaki Gölpınarlı : İşte böylece bütün insanlara tanıklık etmeniz, Peygamberin de size tanık olması için sizi, doğru yolun tam ortasında giden bir ümmet yapmışızdır. Zâten evvelce yöneldiğin Kâ'be'yi kıble yapışımızdan maksat da ancak Peygambere uyacak olanları, iki topuğu üstünde gerisin geriye döneceklerden ayırt etmektir. Bu, elbette Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkalarına ağır gelecek. Allah, imanınızı zayi etmez. Şüphe yok ki Allah, insanları esirgeyicidir, rahîmdir.
Adem Uğur : İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resûl'ün de size şahit olması için sizi mutedil bir millet kıldık. Senin (arzulayıp da şu anda) yönelmediğin kıbleyi (Kâbe'yi) biz ancak Peygamber'e uyanı, ökçeleri üzerinde geri dönenden ayırdetmemiz için kıble yaptık. Bu, Allah'ın hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı asla zayi edecek değildir. Zira Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir.
Ahmed Hulusi : Böylece, sizi insanlar üzere şahit, Rasûlü de sizin üzerinize Şehiyd kıldık. Siz ümmeti Vasat'sınız (adalet ve Hakkaniyet üzere olan). Kendisine yöneldiğin kıbleyi, Rasûle tâbi olanlarla, ondan yüz çevirip geri dönenleri ayırt etmek için değiştirdik. Allâh'ın hidâyet ettiklerinin dışındakilere bu olay çok ağır gelecektir. Allâh imanınızı boşa çıkarmaz. Allâh insanlara hakikatlerinden açığa çıkan Rauf ve Rahıym'dir.
Ahmet Tekin : Biz doğru yolu gösterdiğimiz gibi, sizi de, Kur’ân’ı bilen ve bütün insanlara tebliğ eden, çözüm getiren, güvenilir örnek önderler ve doğruları konuşan şâhitler olmanız, ilâhî hükümleri icraya, ülkeyi imara, dünya düzenini kurmaya, sağlamaya memur tek yetkili Rasûlün, Muhammed’in de Kur’ân’ı tebliğ eden, çözüm getiren güvenilir örnek önder, doğruları konuşan şâhit olması için sizi mûtedil, âdil, hayırlı, makul, seçkin, ahlâkî değerleri, itidali ve adâleti belirleyici güç kabul eden açık bir toplum, bir millet haline getirdik. Senin arzulayıp da, şu anda yönelmediğin kıbleyi, Kâbeyi, biz ancak peygambere, Kur’ân’a ve sünnete uyanı, ökçeleri üzere geri dönenden ayırt etmemiz için kıble yaptık. Bu iş, elbette, Allah’ın hidayeti, doğru yolu nasip ettiği kimselerin dışındakilere çok ağır gelecekti. Allah imânda sebatınızın, sadakatinizin, imânınızın eseri olan amellerinizin karşılığını yok etmez, kaybetmez. Allah insanlara karşı çok şefkatli, engin merhamet sahibidir.
Ahmet Varol : Böylece sizi, insanların üzerine şahit olmanız ve peygamberin de sizin üzerinize şahit olması için orta bir ümmet kıldık. Senin daha önce yönelmekte olduğun kıbleyi, insanlardan kimin peygambere uyduğunu ve kimin de ökçelerinin üzerine geriye döndüğünü ortaya çıkarmak amacıyla belirlemiştik. Şüphesiz bu sadece Allah'ın doğru yola eriştirdiği kimselerden başkasına ağır gelir. Allah elbette sizin imanınızı [27] boşa çıkarmayacaktır. Şüphesiz Allah insanlara çok acıyan ve çok rahmet edendir.
Ali Bulaç : Böylece biz sizi, insanlara şahid (ve örnek) olmanız için orta bir ümmet kıldık; Peygamber de üzerinizde bir şahid olsun. Senin üzerinde bulunduğun (yönü, Ka'be'yi) kıble yapmamız, elçiye uyanları, topukları üzerinde gerisin geri dönenlerden ayırdetmek içindir. Doğrusu (bu,) Allah'ın hidayete ilettiklerinin dışında kalanlar için büyük (bir yük)tür. Allah, imanınızı boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz, Allah, insanlara şefkat edendir, esirgeyendir.
Ali Fikri Yavuz : Ey Müslümanlar, böylece sizi seçkin ve şerefli bir ümmet kıldık ki, bütün insanlar üzerine adâlet örneği ve hak şâhidleri olasınız. Peygamber de sizin üzerinize şâhit olsun; ve (ey Rasûlüm) hâlen yönelmekte olduğun Kâbe’yi, ancak Rasûle uyanlarla geri dönenler arasını ayırt etmek için kıble kıldık. Gerçi bu kıbleyi çeviriş büyük ve ağır ise de yalnız, o Allah’ın hidâyet ettiği kimselere ağır gelmez ve Allah imanınızı zâyietmez. Muhakkak Allah Tealâ İnsanlara çok merhametlidir, günahlarını bağışlayıcıdır.
Bekir Sadak : Boylece sizi insanlara sahid ve ornek olmaniz icin tam ortada bulunan bir ummet kildik. Peygamber de size sahid ve ornektir. Senin yoneldigin yonu, Peygambere uyanlari, cayacaklardan ayirdetmek icin kible yaptik. Dogrusu Allah'in yola koydugu kimselerden baskasina bu agir bir seydir. Allah ibadetlerinizi bosa cikaracak degildir. Dogrusu Allah insanlara sefkat gosterir, merhamet eder.
Celal Yıldırım : Ve işte böylece sizi (ifratla tefrit arasında) vasat bir ümmet kıldık ki, bütün insanlara karşı âdâlet örnekleri, hak şahitleri olasınız. Peygamber de size hakkıyla şâhid olsun. Üstünde durduğun (arzu edip istediğin Beytullah'ı) kıble yapışımız da sırf Peygamber'e uyanları, gerisi gerisine döneceklerden bilip ayırd etmemiz içindir. Her ne kadar bu, Allah'ın doğru yola ilettiklerinden başkasına ağır gelirse de (böyledir). Allah imânınızı zayedip boşa çıkaracak değildir. Herhalde Allah, insanlara şefkatla yaklaşıp çokça rahmet edendir ; aynı zamanda O çok merhametlidir.
Diyanet İşleri : Böylece, sizler insanlara birer şahit (ve örnek) olasınız ve Peygamber de size bir şahit (ve örnek) olsun diye sizi orta bir ümmet yaptık. Her ne kadar Allah’ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına ağır gelse de biz, yönelmekte olduğun ciheti ancak; Resûl’e tabi olanlarla, gerisingeriye dönecekleri ayırd edelim diye kıble yaptık. Allah, imanınızı boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz Allah, insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir.
Diyanet İşleri (eski) : Böylece sizi insanlara şahid ve örnek olmanız için tam ortada bulunan bir ümmet kıldık. Peygamber de size şahid ve örnektir. Senin yöneldiğin yönü, Peygambere uyanları, cayacaklardan ayırdetmek için kıble yaptık. Doğrusu Allah'ın yola koyduğu kimselerden başkasına bu ağır bir şeydir. Allah ibadetlerinizi boşa çıkaracak değildir. Doğrusu Allah insanlara şefkat gösterir, merhamet eder.
Diyanet Vakfi : İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resûl'ün de size şahit olması için sizi mutedil bir millet kıldık. Senin yöneldiğin yeri (Kâbe'yi) biz ancak Peygamber'e uyanı, ökçeleri üzerinde geri dönenden ayırdetmemiz için kıble yaptık. Bu, Allah'ın hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı asla zayi edecek değildir. Zira Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir.
Edip Yüksel : Böylece sizi açık fikirli bir toplum kıldık ki halkın arasında tanıklar olabilesiniz ve elçi de aranızda tanık olabilsin. Elçiye uyanlarla topukları üzerinde geriye dönenleri birbirinden ayırmak için eskiden yöneldiğin kıbleyi değiştirdik. ALLAH'ın yol gösterdiği kimseden başkasına elbette bu ağır gelir. ALLAH imanınızı boşa çıkarmaz. ALLAH insanlara Şefkatlidir, Rahimdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ve işte böyle, sizi ortada yürüyen bir ümmet kıldık ki, siz bütün insanlar üzerine adalet örneği ve hakkın şahitleri olasınız, Peygamber de sizin üzerinize şahit olsun. Daha önce içinde durduğun Kâ'be'yi kıble yapmamız da şunun içindir: Peygamber'in izince gidecekleri, iki ökçesi üzerinde geri döneceklerden ayıralım. Bu iş elbette Allah'ın hidayet ettiği kimselerin dışındakilere çok ağır gelecekti. Allah imanınızı kaybedecek değildir. Hiç şüphesiz Allah, bütün insanlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İşte böyle sizi, bütün insanlar üzerine adalet örneği, hak şahitleri olasınız, Peygamber de sizin üzerinize şahit olsun diye, doğru bir caddeye çıkarıp ortada yürüyen bir toplum yaptık. Sana önceden durduğun Ka'be'yi kıble yapmamız da yalnız peygamberlerin izinde gidecekleri iki ökçesi üzerinde geri döneceklerden ayırt etmemiz içindir. Elbette o, Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerden başkasına mutlaka ağır gelecekti. Allah imanınızı zayi edecek değildir. Allah insanlara karşı çok şefkatli ve merhametlidir.
Elmalılı Hamdi Yazır : ve işte böyle sizi doğru bir caddeye çıkarıp ortada yürüyen bir ümmet kıldık ki siz bütün insanlar üzerine adalet nümunesi, hak şahidleri olasınız, Peygamber de sizin üzerinize şahid olsun. Kıbleyi mukaddema durduğun Kâ'be yapışımız da sırf şunun içindir: Peygamberin izince gidecekleri; iki ökçesi üzerinde geri döneceklerden ayıralım, o elbette Allahın hidayet eylediği kimselerden maadasına mutlak ağır gelecekdi, Allah imanınızı zayi edecek değil, Her halde Allah insanlara re'fetli çok re'fetlidir, rahîmdir
Fizilal-il Kuran : Böylece sizi orta yolu benimseyen bir ümmet yaptık ki, siz insanlara örnek olasınız ve peygamber de size örnek olsun. Biz sırf Peygambere uyanları, bağlı kalanları O'na uymaktan vazgeçenlerden ayırdedelim diye daha önce yöneldiğin kıbleyi tekrar kıble yaptık. Bu değişiklik, Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı boşa çıkaracak değildir. Hiç şüphesiz, Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir.
Gültekin Onan : Böylece biz sizi, insanlara şahid olmanız için orta bir ümmet kıldık; Peygamber de üzerinize şahid olsun. Senin üzerinde bulunduğun yönü [Kabe'yi] kıble yapmamız, elçiye uyanları, topukları üzerinde gerisin geri dönenlerden (yenkalibu) ayırdetmek içindir. Doğrusu (bu) Tanrı'nın hidayete ilettiklerinin dışında kalanlar için büyük (bir yük)tür. Tanrı inancınızı boşa çıkaracak değildir. Kuşkusuz Tanrı insanlara şefkat edendir, esirgeyendir.
Hakkı Yılmaz : "Ve işte böyle Biz, siz, insanlar üzerine şâhitler olasınız, Elçi de sizin üzerinize şâhit olsun diye sizi hayırlı bir önderli toplum yaptık. Üzerinde olduğun bu hedefi/stratejiyi belirlememiz de yalnızca, Elçi’ye uyan kimseleri, iki ökçesi üzerinde geri döneceklerden ayıralım; işaretleyip gösterelim/ bildirelim diyedir. Tesbit ettiğimiz bu hedef/strateji, elbette, Allah'ın kılavuzluk ettiği kimselerin dışındakilere çok büyüktür. Ve Allah, imanınızı kaybedecek değildir. Hiç şüphesiz Allah, bütün insanlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir. "
Hasan Basri Çantay : Böylece sizi (Ey Muhammed ümmeti) vasat (orta) bir ümmet yapmışızdır, insanlara karşı (hakıykatın) şâhidler (i) olasınız, bu peygamber de sizin üzerinize tam bir şahidi olsun diye. (Habîbim) senin haalâ üstünde durageldiğin (Kâ'beyi tekrar) kıble yapmamız; o peygambere (sana) uyanları (senin izince gidenleri) ayağının iki ökçesi üzerinde geri döneceklerden (irtidâd edeceklerden ve münafıklardan) ayırd etmemiz içindir. Gerçi (Kıblenin bu suretle çevrilmesi) elbette büyük bîr (mesele) dir. Ancak bu, Allanın, doğru yola iletdiği kimseler hakkında (asla vârid) değil. Allah îmanınızı zaayi edecek değildir. Çünkü Allah insanları çok esirgeyendir, (onlara) rahmet (ve inayet) ini râyigân edendir.
Hayrat Neşriyat : İşte böylece sizi mu'tedil (a dâletli ve dengeli) bir ümmet kıldık ki, insanların üzerine(hesab gününde u mum peygamberler lehine) şâhidler olasınız, pey gamber de sizin üzerinize şâhid olsun! Hem daha önce üzerinde bulunduğunu (kendisine yöneldiğin Kâ'be’yi) ancak, peygambere tâbi' olanları, ökçeleri üze rinde geri ye (küfre) dönecek olanlardan ayıralım diye kıble yaptık. Çünki şübhesiz (bu,) Allah’ın hidâyet ettiği kimselerden başkasına elbette ağırdır. Allah, îmâ nınızı (Mescid-i Ak sâ’ ya doğru kıldığınız namazları) zâyi' edecek değildir. Şüb¬hesiz ki Allah, insanlara karşı elbet te Raûf (çok şefkatli olan)dır, Rahîm (çok merhametli o¬lan)dır.
İbni Kesir : Böylece sizi vasat bir ümmet kıldık ki, insanların üzerine şahidler olasınız. Peygamber de sizin üzerinize şahid olsun. Ve senin üzerinde bulunduğun kıbleyi, peygambere uyanları, ayağının iki ökçesi üzerinde geri döneceklerden ayırdetmek için kıble yaptık. Gerçi bu, büyük bir şeydir. Ama Allah'ın doğru yola ilettiği kimseler için değil. Allah, elbette imanınızı zayi edecek değildir. Şüphesiz ki Allah, insanlara Rauf ve Rahim'dir.
İskender Evrenosoğlu : Ve işte böylece insanların üzerine (hak) şahitler olmanız için Biz, sizi vasat (ikisi arasında) (hayırlı ve faziletli) bir ümmet kıldık. Resûl de sizin üzerinize şahit olsun.Ve Biz, sadece Resûl'e uyanı, topukları üzerinde geriye dönenden ayırıp bilmemiz(belirtmemiz) için, halen o üzerine (yönelmekte) olduğunuz (Kâbe'yi) kıble yaptık. Ve bu, elbette zor bir iştir, ancak Allah'ın hidayete erdirdiği kimseler hariç (bu onlara zor gelmez). Ve Allah sizin îmânınızı zayi edecek değildir. Muhakkak ki Allah, insanlara çok şefkatlidir, merhametlidir.
Muhammed Esed : Ve böylece sizin dengeli ve ölçülü bir toplum olmanızı istedik ki (hayatınızla) tüm insanlığın huzurunda hakikatin şahitleri olmanız ve Elçi de sizin huzurunuzda ona şahitlik yapsın. Ve Elçi'ye uyanlar ile ökçeleri üzerinde gerisin geri dönenler arasında açık bir ayrım yapabilmek amacıyla senin, (ey Peygamber) daha önce yöneldiğin hedefi (bu topluluk için) kıble olarak tayin ettik: Şüphesiz bu, Allah'ın doğru yola ulaştırdığı kişilerden başka herkes için zor bir sınavdı. Allah sizin inancınızı kesinlikle göz ardı etmeyecektir; zira, unutmayın ki, Allah insana karşı en şefkatli olandır, rahmet kaynağıdır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve işte böylece sizleri de bir ümmet-i vasat kıldık ki nâs üzerine şahitler olasınız. Ve bu Peygamber de sizlerin üzerinize tam bir şahit olsun. Ve senin, evvelce tarafına müteveccih bulunduğun Kâbe'yi yine kıble yapmadık, ancak Resûle kimlerin tâbi olacaklarını, gerisi gerisine döneceklerden temyiz etmek için yaptık. Gerçi bu büyük bir hadisedir. Ancak Allah'ın hidâyet ettiği zâtlar hakkında değil. Ve Allah sizin imânınızı elbette zâyi edecek değildir. Şüphe yok ki Allah Teâlâ nâsa elbette raûftur, rahîmdir.
Ömer Öngüt : İşte böylece sizi, bütün insanlara karşı şâhitler olmanız için tam ortada vasat bir ümmet kıldık. Peygamber de size şâhit olsun. Biz senin arzulayıp da üstünde durduğun Kâbe'yi; Peygamber'e uyanı, ökçesi üzerinde geriye dönenden ayıralım diye kıble yaptık. Doğrusu bu, Allah'ın hidayet edip yol gösterdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı aslâ zâyi edecek değildir. Şüphesiz ki Allah insanlara şefkatlidir ve merhamet edendir.
Şaban Piriş : Nitekim, insanlara şahit olmanız, Peygamber’in de size şahit olması için sizi vasat /adil bir ümmet kıldık. Senin üzerinde bulunduğun kıbleyi ise sırf peygambere uyanları, ökçesi üzerinde dönenlerden ayırt edelim diye kıble yaptık. Allah’ın doğru yolu gösterdiklerinden başkası için bu çok ağır bir şeydir. Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Allah insanlara çok şefkatli ve merhametlidir.
Suat Yıldırım : Ve işte böylece Biz sizi örnek bir ümmet kıldık ki insanlar nezdinde Hakk’ın şahitleri olasınız ve Peygamber de sizin hakkınızda şahit olsun. Senin arzulayıp da şu anda yöneldiğin Kâbeyi kıble yapmamızın sebebi, sırf Peygamberin izinden gidenlerle ondan ayrılıp gerisin geriye dönecekleri meydana çıkarmaktır. Gerçi bu oldukça ağır bir iştir. Ancak Allah’ın doğru yola erdirdiği kimseler için mesele teşkil etmez. Allah imanınızı zayi edecek değildir. Çünkü Allah insanlara karşı pek şefkatlidir, çok merhametlidir.
Süleyman Ateş : Böylece sizi orta bir ümmet yaptık ki, insanlara şâhid olasınız. Elçi de size şâhid olsun. Biz, Elçi'ye uyanı, ökçesi üzerinde geriye dönenden ayıralım diye, eskiden yöneldiğin Ka'be'yi kıble yaptık. Bu, Allâh'ın yol gösterdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allâh sizin imanınızı zayi edecek değildir. Şüphesiz Allâh, insanlara şefkatli, merhametlidir.
Tefhim-ul Kuran : Böylece biz sizi, insanlara şahid (ve örnek) olmanız için vasat bir ümmet kıldık; peygamber de üzerinizde bir şahid olsun. Senin üzerinde bulunduğun (yönü, Kâ'be'yi) kıble yapmamız, peygambere uyanları, iki topuğu üzerinde gerisin geri dönenlerden ayırdetmek içindir. Doğrusu (bu,) Allah'ın hidayete ulaştırdıklarının dışında kalanlar için büyük (bir yük) tür. Allah, imanınızı boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz, Allah, insanlara şefkat edendir, esirgeyendir.
Ümit Şimşek : Biz sizi böylece vasat bir ümmet yaptık-tâ ki siz insanlara şahitler olun, Peygamber de size bir şahit olsun. Senin vaktiyle yöneldiğin Kâbe'yi ise, kim Peygambere uyuyor, kim de topuğu üzerinde gerisin geri dönüyor, görelim diye kıble yaptık. Bu, Allah'ın hidayet verdiği kimselerden başkasına pek güç gelir. Yoksa Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Gerçekten, Allah insanlara çok şefkatli, çok merhametlidir.
Yaşar Nuri Öztürk : İşte böyle! Biz sizi, insanlar üstüne tanık olasınız, resul de sizin üstünüze tanık olsun diye, orta yolu izleyen bir ümmet yaptık. Biz, eskiden üzerinde olduğunu kıble haline getirdik ki resule uyanı, ökçesi üstüne gerisin geri dönenden ayıralım. Bu, Allah'ın kılavuzluk ettikleri dışındakilere gerçekten zor gelecektir. Ama Allah imanınızı işe yaramaz hale getirmeyecektir. Şu da bir gerçek ki, Allah öncelikle insanlara karşı çok acıyıcı, çok merhametlidir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}