"MMN" ifadesi tarandı:
# "M-" öntakısı olmadan "MN" ifadesini tara (1:1).
# İçinde "MMN" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|ممنMMNmimmenfrom (he) who31x
| ممن MMN mimmen kimseden than (one) who 2:114
| ممن MMN mimmen kimseden than (the one) who 2:140
| ممن MMN mimmen kimseden from (he) who 2:143
| ممن MMN mimmen kimse of whom 2:282
| ممن MMN mimmen kimseden from whom 3:26
| ممن MMN mimmen kimseden than (one) who 4:125
| ممن MMN mimmen from among (those) 5:18
| ممن MMN mimmeni edenlerden than (he) who 6:21
| ممن MMN mimmeni kimseden than (one) who 6:93
| ممن MMN mimmeni -dan than (one) who 6:144
| ممن MMN mimmen kimseden than (he) who 6:157
| ممن MMN mimmeni kimseden than (one) who 7:37
| ممن MMN mimmeni kimseden than he who 10:17
| ممن MMN mimmeni kimseden than (he) who 11:18
| ممن MMN mimmen olanlardan from those 11:48
| ممن MMN mimmen kendilerini of those 11:116
| ممن MMN mimmen of those whom 17:70
| ممن MMN mimmeni than (one) who 18:15
| ممن MMN mimmen kimseden than (he) who 18:57
| ممن MMN mimmen tarafından from (He) Who 20:4
| ممن MMN mimmen -dan of (those) who 27:83
| ممن MMN mimmeni kimseden than (one) who 28:50
| ممن MMN mimmeni kimseden than (he) who 29:68
| ممن MMN mimmen kimseden than (he) who 32:22
| ممن MMN mimmen of those whom 33:51
| ممن MMN mimmen kimseden from (one) who 34:21
| ممن MMN mimmen kimseden than (one) who 39:32
| ممن MMN mimmen kimseden than (one) who 41:33
| ممن MMN mimmen kimseden than (one) who - 41:52
| ممن MMN mimmen kimseden than (he) who 46:5
| ممن MMN mimmeni kimseden than (one) who 61:7


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}