» 6 / En’âm  21:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 21
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَنْ (VMN) = ve men : ve kim olabilir?
2. أَظْلَمُ (ÊƵLM) = eZlemu : daha zalim
3. مِمَّنِ (MMN) = mimmeni : edenlerden
4. افْتَرَىٰ (EFTR) = fterā : iftira
5. عَلَى (AL) = ǎlā : karşı
6. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'a
7. كَذِبًا (KZ̃BE) = keƶiben : yalanı
8. أَوْ (ÊV) = ev : ya da
9. كَذَّبَ (KZ̃B) = keƶƶebe : yalanlayandan
10. بِايَاتِهِ (B ËYETH) = biāyātihi : O'nun ayetlerini
11. إِنَّهُ (ÎNH) = innehu : şüphesiz
12. لَا (LE) = lā :
13. يُفْلِحُ (YFLḪ) = yufliHu : kurtuluş yüzü görmezler
14. الظَّالِمُونَ (ELƵELMVN) = Z-Zālimūne : zalimler
ve kim olabilir? | daha zalim | edenlerden | iftira | karşı | Allah'a | yalanı | ya da | yalanlayandan | O'nun ayetlerini | şüphesiz | | kurtuluş yüzü görmezler | zalimler |

[] [ƵLM] [] [FRY] [] [] [KZ̃B] [] [KZ̃B] [EYY] [] [] [FLḪ] [ƵLM]
VMN ÊƵLM MMN EFTR AL ELLH KZ̃BE ÊV KZ̃B B ËYETH ÎNH LE YFLḪ ELƵELMVN

ve men eZlemu mimmeni fterā ǎlā llahi keƶiben ev keƶƶebe biāyātihi innehu yufliHu Z-Zālimūne
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون

 » 6 / En’âm  Suresi: 21
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve men ve kim olabilir? And who
أظلم ظ ل م | ƵLM ÊƵLM eZlemu daha zalim (is) more unjust
ممن | MMN mimmeni edenlerden than (he) who
افترى ف ر ي | FRY EFTR fterā iftira invents
على | AL ǎlā karşı against
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
كذبا ك ذ ب | KZ̃B KZ̃BE keƶiben yalanı a lie
أو | ÊV ev ya da or
كذب ك ذ ب | KZ̃B KZ̃B keƶƶebe yalanlayandan rejects
بآياته ا ي ي | EYY B ËYETH biāyātihi O'nun ayetlerini His Signs?
إنه | ÎNH innehu şüphesiz Indeed,
لا | LE not
يفلح ف ل ح | FLḪ YFLḪ yufliHu kurtuluş yüzü görmezler will be successful
الظالمون ظ ل م | ƵLM ELƵELMVN Z-Zālimūne zalimler the wrongdoers.

6:21 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve kim olabilir? | daha zalim | edenlerden | iftira | karşı | Allah'a | yalanı | ya da | yalanlayandan | O'nun ayetlerini | şüphesiz | | kurtuluş yüzü görmezler | zalimler |

[] [ƵLM] [] [FRY] [] [] [KZ̃B] [] [KZ̃B] [EYY] [] [] [FLḪ] [ƵLM]
VMN ÊƵLM MMN EFTR AL ELLH KZ̃BE ÊV KZ̃B B ËYETH ÎNH LE YFLḪ ELƵELMVN

ve men eZlemu mimmeni fterā ǎlā llahi keƶiben ev keƶƶebe biāyātihi innehu yufliHu Z-Zālimūne
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون

[] [ظ ل م] [] [ف ر ي] [] [] [ك ذ ب] [] [ك ذ ب] [ا ي ي] [] [] [ف ل ح] [ظ ل م]

 » 6 / En’âm  Suresi: 21
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve men ve kim olabilir? And who
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
REM – prefixed resumption particle
INTG – interrogative noun
الواو استئنافية
اسم استفهام
أظلم ظ ل م | ƵLM ÊƵLM eZlemu daha zalim (is) more unjust
,Zı,Lam,Mim,
,900,30,40,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
ممن | MMN mimmeni edenlerden than (he) who
Mim,Mim,Nun,
40,40,50,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
افترى ف ر ي | FRY EFTR fterā iftira invents
Elif,Fe,Te,Re,,
1,80,400,200,,
V – 3rd person masculine singular (form VIII) perfect verb
فعل ماض
على | AL ǎlā karşı against
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
كذبا ك ذ ب | KZ̃B KZ̃BE keƶiben yalanı a lie
Kef,Zel,Be,Elif,
20,700,2,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
أو | ÊV ev ya da or
,Vav,
,6,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
كذب ك ذ ب | KZ̃B KZ̃B keƶƶebe yalanlayandan rejects
Kef,Zel,Be,
20,700,2,
V – 3rd person masculine singular (form II) perfect verb
فعل ماض
بآياته ا ي ي | EYY B ËYETH biāyātihi O'nun ayetlerini His Signs?
Be,,Ye,Elif,Te,He,
2,,10,1,400,5,
P – prefixed preposition bi
N – genitive feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
جار ومجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إنه | ÎNH innehu şüphesiz Indeed,
,Nun,He,
,50,5,
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
حرف نصب والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
لا | LE not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يفلح ف ل ح | FLḪ YFLḪ yufliHu kurtuluş yüzü görmezler will be successful
Ye,Fe,Lam,Ha,
10,80,30,8,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
الظالمون ظ ل م | ƵLM ELƵELMVN Z-Zālimūne zalimler the wrongdoers.
Elif,Lam,Zı,Elif,Lam,Mim,Vav,Nun,
1,30,900,1,30,40,6,50,
N – nominative masculine plural active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَنْ: ve kim olabilir? | أَظْلَمُ: daha zalim | مِمَّنِ: edenlerden | افْتَرَىٰ: iftira | عَلَى: karşı | اللَّهِ: Allah'a | كَذِبًا: yalanı | أَوْ: ya da | كَذَّبَ: yalanlayandan | بِايَاتِهِ: O'nun ayetlerini | إِنَّهُ: şüphesiz | لَا: | يُفْلِحُ: kurtuluş yüzü görmezler | الظَّالِمُونَ: zalimler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ومن WMN ve kim olabilir? | أظلم ÊƵLM daha zalim | ممن MMN edenlerden | افترى EFTR iftira | على AL karşı | الله ELLH Allah'a | كذبا KZ̃BE yalanı | أو ÊW ya da | كذب KZ̃B yalanlayandan | بآياته B ËYETH O'nun ayetlerini | إنه ÎNH şüphesiz | لا LE | يفلح YFLḪ kurtuluş yüzü görmezler | الظالمون ELƵELMWN zalimler |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve men: ve kim olabilir? | eZlemu: daha zalim | mimmeni: edenlerden | fterā: iftira | ǎlā: karşı | llahi: Allah'a | keƶiben: yalanı | ev: ya da | keƶƶebe: yalanlayandan | biāyātihi: O'nun ayetlerini | innehu: şüphesiz | : | yufliHu: kurtuluş yüzü görmezler | Z-Zālimūne: zalimler |
Kırık Meal (Transcript) : |VMN: ve kim olabilir? | ÊƵLM: daha zalim | MMN: edenlerden | EFTR: iftira | AL: karşı | ELLH: Allah'a | KZ̃BE: yalanı | ÊV: ya da | KZ̃B: yalanlayandan | B ËYETH: O'nun ayetlerini | ÎNH: şüphesiz | LE: | YFLḪ: kurtuluş yüzü görmezler | ELƵELMVN: zalimler |
Abdulbaki Gölpınarlı : Kimdir Allah'a boş yere iftirâ edenden, yahut onun âyetlerini yalanlayandan daha zâlim? Şüphe yok ki zâlimler, muratlarına erişmezler.
Adem Uğur : Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden veya O'nun âyetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir! Şüphe yok ki, zalimler kurtuluşa ermezler!
Ahmed Hulusi : Allâh üzerine yalan uydurandan yahut O'nun işaretlerindeki varlığını (Esmâ'sının açığa çıkışı olan işaretleri) yalanlayandan daha zâlim kimdir? Şu muhakkak ki, zâlimler (şirk koşanlar) kurtuluşa eremez.
Ahmet Tekin : Allah adına yalan uydurandan, iftira edenden veya Allah’ın âyetlerini, Kur’ân’ını, ilkelerini yalanlayandan daha zâlim kimdir? Şu bir gerçek ki, zâlimler kurtuluşa, ebedî nimetlerle mutluluğa eremeyecektir.
Ahmet Varol : Allah'a karşı yalan uydurandan ya da ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki zalimler kurtuluşa eremezler.
Ali Bulaç : Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden veya O'nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Hiç şüphesiz o zalimler kurtuluşa eremezler.
Ali Fikri Yavuz : Allah’a iftira ederek yalan uyduran ve onun âyetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Şüphe yok ki, o zâlimler kurtuluşa eremezler.
Bekir Sadak : Allah'a karsi yalan uyduran veya ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Zalimler bunun icin saadete ulasamazlar.
Celal Yıldırım : Allah'a iftirada bulunup yalan uyduran veya O'nun âyetlerini yalanlayanlardan daha zâlim kim vardır? Durum o ki, zâlimler (umdukları) kurtuluşa elbette kavuşamazlar.
Diyanet İşleri : Kim Allah’a karşı yalan uydurandan, ya da O’nun âyetlerini yalanlayandan daha zalimdir? Şüphesiz ki, zalimler kurtuluşa eremez.
Diyanet İşleri (eski) : Allah'a karşı yalan uyduran veya ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Zalimler bunun için saadete ulaşamazlar.
Diyanet Vakfi : Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden veya O'nun âyetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir! Şüphe yok ki, zalimler kurtuluşa ermezler!
Edip Yüksel : ALLAH'a iftira eden veya ayetlerini inkar edenden daha zalim kim olabilir? Zalimler başarıya ulaşamaz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah'a iftira ederek yalan uydurandan veya âyetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Hiç şüphe yok ki zalimler kurtuluşa eremezler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah'a iftira ederek yalan uyduran veya O'nun ayetlerine yalan diyen kimseden daha zalim kim olabilir? Şüphe yok ki zalimler kurtuluşa ermezler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Allaha iftira ederek yalan uyduran veya onun âyetlerine yalan deyen kimseden daha zalim kim olabilir? Şüphe yok ki zalimler felâh bulmazlar
Fizilal-il Kuran : Allah hakkında yalan uydurarak O'na iftira edenden ya da O'nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Hiç kuşkusuz zalimler kurtuluşa eremezler.
Gültekin Onan : Tanrı'ya karşı yalan uydurup iftira düzenden veya O'nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Hiç kuşkusuz o zalimler kurtuluşa eremezler.
Hakkı Yılmaz : "Ve Allah'a karşı yalan uydurandan veya âyetlerini yalanlayandan daha yanlış davranan; kendi zararlarına iş yapan kim olabilir? Hiç şüphe yok ki şirk koşarak yanlış davranan; kendi zararlarına iş yapan bu kimseler kurtuluşa eremezler. "
Hasan Basri Çantay : Allaha karşı bir yalan uydurandan, yahud onun âyetlerini yalan sayandan daha zaalim de kimdir? Şu muhakkak ki o zaalimler muradlarına ermeyecekdir.
Hayrat Neşriyat : Buna rağmen Allah’a karşı yalan uydurandan veya âyetlerini yalanlayandan daha zâlim kim olabilir? Şu şübhesiz ki, zâlimler kurtuluşa ermezler!
İbni Kesir : Allah'a karşı yalan uyduran ve ayetlerini yalan sayandan daha zalim kimdir? Muhakkak ki zalimler, felaha ermezler.
İskender Evrenosoğlu : Allah'a karşı yalanla iftira eden veya onun âyetlerini yalanlayan kimselerden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki O, zalimleri felâha ulaştırmaz (kurtuluşa eremezler).
Muhammed Esed : Kendi uyduruğu yalanları Allaha yakıştırandan veya Onun mesajlarını yalanlayanlardan daha zalim kim olabilir? Şüphe yok ki, böyle zalimler mutluluğa asla ulaşamazlar:
Ömer Nasuhi Bilmen : Cenâb-ı Hakk'a karşı yalan yere iftirada bulunandan veya O'nun âyetlerini yalan sayandan daha zalim kim vardır? Şüphe yok ki o zalimler felâh bulmayacaktır.
Ömer Öngüt : Allah'a karşı yalan uydurandan veya O'nun âyetlerini yalanlayandan daha zâlim kim olabilir? Zâlimler şüphesiz ki iflâh olmazlar.
Şaban Piriş : Allah’a karşı yalan uyduran, yahut ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim kim olabilir? Zalimler kesinlikle kurtuluşa eremezler.
Suat Yıldırım : Allah adına yalan uydurandan veya O’nun âyetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir ki? Şu muhakkak ki o zalimler felâh bulamayacak, muratlarına eremeyeceklerdir.
Süleyman Ateş : Allah'a yalan uyduran, ya da O'nun âyetlerini yalanlayandan daha zâlim kim olabilir? zâlimler de kurtuluş yüzü görmezler.
Tefhim-ul Kuran : Allah'a karşı yalan düzüp uydurandan veya O'nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Hiç şüphesiz o zalimler kurtuluşa ulaşamazlar.
Ümit Şimşek : Allah adına yalan uyduran yahut Onun âyetlerini yalanlayan kimseden daha zalim kim var? Şu bir gerçek ki, zalimler asla kurtuluşa ermez.
Yaşar Nuri Öztürk : Yalan düzerek Allah'a iftira eden yahut O'nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Şu da bir gerçek ki, zalimler asla kurtulamazlar!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}