» 6 / En’âm  118:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 118
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَكُلُوا (FKLVE) = fekulū : o halde yeyiniz
2. مِمَّا (MME) = mimmā : (hayvan)lardan
3. ذُكِرَ (Z̃KR) = ƶukira : anılan
4. اسْمُ (ESM) = ismu : adı
5. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
6. عَلَيْهِ (ALYH) = ǎleyhi : üzerine
7. إِنْ (ÎN) = in : eğer
8. كُنْتُمْ (KNTM) = kuntum : siz
9. بِايَاتِهِ (B ËYETH) = biāyātihi : O'nun ayetlerine
10. مُؤْمِنِينَ (MÙMNYN) = mu'minīne : inanıyorsanız
o halde yeyiniz | (hayvan)lardan | anılan | adı | Allah'ın | üzerine | eğer | siz | O'nun ayetlerine | inanıyorsanız |

[EKL] [] [Z̃KR] [SMV] [] [] [] [KVN] [EYY] [EMN]
FKLVE MME Z̃KR ESM ELLH ALYH ÎN KNTM B ËYETH MÙMNYN

fekulū mimmā ƶukira ismu llahi ǎleyhi in kuntum biāyātihi mu'minīne
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين

 » 6 / En’âm  Suresi: 118
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فكلوا ا ك ل | EKL FKLVE fekulū o halde yeyiniz So eat
مما | MME mimmā (hayvan)lardan of what
ذكر ذ ك ر | Z̃KR Z̃KR ƶukira anılan (is) mentioned
اسم س م و | SMV ESM ismu adı (the) name
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
عليه | ALYH ǎleyhi üzerine on it,
إن | ÎN in eğer if
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum siz you are
بآياته ا ي ي | EYY B ËYETH biāyātihi O'nun ayetlerine in His Verses -
مؤمنين ا م ن | EMN MÙMNYN mu'minīne inanıyorsanız believers.

6:118 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

o halde yeyiniz | (hayvan)lardan | anılan | adı | Allah'ın | üzerine | eğer | siz | O'nun ayetlerine | inanıyorsanız |

[EKL] [] [Z̃KR] [SMV] [] [] [] [KVN] [EYY] [EMN]
FKLVE MME Z̃KR ESM ELLH ALYH ÎN KNTM B ËYETH MÙMNYN

fekulū mimmā ƶukira ismu llahi ǎleyhi in kuntum biāyātihi mu'minīne
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين

[ا ك ل] [] [ذ ك ر] [س م و] [] [] [] [ك و ن] [ا ي ي] [ا م ن]

 » 6 / En’âm  Suresi: 118
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فكلوا ا ك ل | EKL FKLVE fekulū o halde yeyiniz So eat
Fe,Kef,Lam,Vav,Elif,
80,20,30,6,1,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
الفاء استئنافية
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
مما | MME mimmā (hayvan)lardan of what
Mim,Mim,Elif,
40,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
ذكر ذ ك ر | Z̃KR Z̃KR ƶukira anılan (is) mentioned
Zel,Kef,Re,
700,20,200,
V – 3rd person masculine singular passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
اسم س م و | SMV ESM ismu adı (the) name
Elif,Sin,Mim,
1,60,40,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
عليه | ALYH ǎleyhi üzerine on it,
Ayn,Lam,Ye,He,
70,30,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
إن | ÎN in eğer if
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum siz you are
Kef,Nun,Te,Mim,
20,50,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
بآياته ا ي ي | EYY B ËYETH biāyātihi O'nun ayetlerine in His Verses -
Be,,Ye,Elif,Te,He,
2,,10,1,400,5,
P – prefixed preposition bi
N – genitive feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
جار ومجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
مؤمنين ا م ن | EMN MÙMNYN mu'minīne inanıyorsanız believers.
Mim,,Mim,Nun,Ye,Nun,
40,,40,50,10,50,
N – accusative masculine plural (form IV) active participle
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَكُلُوا: o halde yeyiniz | مِمَّا: (hayvan)lardan | ذُكِرَ: anılan | اسْمُ: adı | اللَّهِ: Allah'ın | عَلَيْهِ: üzerine | إِنْ: eğer | كُنْتُمْ: siz | بِايَاتِهِ: O'nun ayetlerine | مُؤْمِنِينَ: inanıyorsanız |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فكلوا FKLWE o halde yeyiniz | مما MME (hayvan)lardan | ذكر Z̃KR anılan | اسم ESM adı | الله ELLH Allah'ın | عليه ALYH üzerine | إن ÎN eğer | كنتم KNTM siz | بآياته B ËYETH O'nun ayetlerine | مؤمنين MÙMNYN inanıyorsanız |
Kırık Meal (Okunuş) : |fekulū: o halde yeyiniz | mimmā: (hayvan)lardan | ƶukira: anılan | ismu: adı | llahi: Allah'ın | ǎleyhi: üzerine | in: eğer | kuntum: siz | biāyātihi: O'nun ayetlerine | mu'minīne: inanıyorsanız |
Kırık Meal (Transcript) : |FKLVE: o halde yeyiniz | MME: (hayvan)lardan | Z̃KR: anılan | ESM: adı | ELLH: Allah'ın | ALYH: üzerine | ÎN: eğer | KNTM: siz | B ËYETH: O'nun ayetlerine | MÙMNYN: inanıyorsanız |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onun âyetlerine inanmışsanız Allah'ın adı anılarak kesilenleri yiyin.
Adem Uğur : Allah'ın âyetlerine inanıyorsanız, üzerine O'nun adı anılarak kesilenlerden yeyin.
Ahmed Hulusi : Eğer O'nun işaretlerindeki varlığına (Esmâ'sının açığa çıkışı olan işaretlere) iman edenler iseniz, üzerine Allâh İsmi zikredilenden yeyin!
Ahmet Tekin : Eğer Allah’ın âyetlerine, âyetlerdeki hükümlere iman ediyorsanız, Allah’ın adı anılarak kesilen hayvanların etinden yeyin.
Ahmet Varol : Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız üzerine Allah'ın adı anılan (hayvanların etlerin)den yiyin.
Ali Bulaç : Eğer O'nun ayetlerine inanıyorsanız, artık üzerinde yalnızca Allah'ın ismi anılanlardan yiyin.
Ali Fikri Yavuz : Artık Allah’ın âyetlerine inanan müminlerseniz, üzerlerine Allah’ın ismi anılmış (besmele ile kesilmiş) olan hayvanlardan yeyin.
Bekir Sadak : Allah'in ayetlerine inaniyorsaniz, uzerine Allah'in adi anilmis olan seyden yiyin.
Celal Yıldırım : Üzerine Allah'ın adı anılmış olanlardan yiyin ; eğer O'nun âyetlerine inanan mü'minler iseniz (buna dikkat edin).
Diyanet İşleri : Artık, âyetlerine inanan kimseler iseniz üzerine Allah’ın ismi anılarak kesilmiş hayvanlardan yiyin.
Diyanet İşleri (eski) : Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın adı anılmış olan şeyden yiyin.
Diyanet Vakfi : Allah'ın âyetlerine inanıyorsanız, üzerine O'nun adı anılarak kesilenlerden yeyin.
Edip Yüksel : Ayetlerine inanıyorsanız, üzerinde ALLAH'ın ismi anılanlardan yeyin.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Eğer Allah'ın âyetlerine iman ediyorsanız, Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanlardan yiyin.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O halde eğer O'nun ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın adı anılmış olanlardan yiyin.
Elmalılı Hamdi Yazır : O halde eğer onun âyetlerine inanan mü'minler iseniz üzerlerine Allah ismi anılmış olanlardan yeyin
Fizilal-il Kuran : Eğer Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, O'nun adı anılarak kesilen hayvanların etlerinden yiyiniz.
Gültekin Onan : Eğer O'nun ayetlerine inançlılar iseniz, artık üzerinde yalnızca Tanrı'nın adı anılanlardan yiyin.
Hakkı Yılmaz : Artık, eğer Allah'ın âyetlerine iman edenler iseniz, üzerine Allah'ın adı anılanlardan yiyin.
Hasan Basri Çantay : Artık (o sapanların sözlerine bakmayın da) üzerine Allahın ismi anılan (besmele çekilen hayvan) lardan yeyin, eğer Onun âyetlerine îman edenler (den) seniz.
Hayrat Neşriyat : Eğer O’nun âyetlerine îmân eden kimseler iseniz, artık üzerine Allah’ın ismi zikredilmiş olan (besmele ile kesilmiş hayvan)lardan yiyin!
İbni Kesir : Üzerine Allah'ın adı anılmış olanlardan yeyin, şayet O'nun ayetlerine inananlardan iseniz.
İskender Evrenosoğlu : Eğer siz, O'nun (Allah'ın) âyetlerine inananlarsanız; o zaman üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yeyiniz.
Muhammed Esed : Öyleyse, üzerinde Allahın adının anıldığı şeylerden yiyin, eğer Onun mesajlarına gerçekten inanıyorsanız.
Ömer Nasuhi Bilmen : İmdi eğer siz O'nun âyetlerine inanan kimseler iseniz üzerine Allah Teâlâ'nın ismi anılmış olanlardan yiyin.
Ömer Öngüt : Allah'ın âyetlerine inanan müminler iseniz, üzerine Allah'ın ismi anılmış (besmele ile kesilmiş) hayvanlardan yiyin.
Şaban Piriş : Eğer O’nun ayetlerine inananlardan iseniz, üzerine Allah’ın adının anıldıklarından yiyin.
Suat Yıldırım : Artık, o sapanların sözlerine kulak asmayın da, -Allah’ın âyetlerini tasdik ediyorsanız- kesilirken üzerine Allah’ın adı anılmış olan hayvanların etini yeyin.
Süleyman Ateş : O halde Allâh'ın âyetlerine inanıyorsanız, üzerine O'nun adı anılan(hayvan)lardan yeyiniz.
Tefhim-ul Kuran : Eğer onun ayetlerine inanıyorsanız, artık üzerinde yalnızca Allah'ın ismi anılanlardan yiyin.
Ümit Şimşek : Eğer Onun âyetlerine inanmış kimseler iseniz, üzerlerine Allah'ın adı anılan şeylerden yiyin.
Yaşar Nuri Öztürk : O halde, O'nun ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın adı anılmış olanlardan yiyin.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}