» 6 / En’âm  73:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 73
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَهُوَ (VHV) = ve huve : O'dur
2. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī : o ki
3. خَلَقَ (ḢLG) = ḣaleḳa : yarattı
4. السَّمَاوَاتِ (ELSMEVET) = s-semāvāti : gökleri
5. وَالْأَرْضَ (VELÊRŽ) = vel'erDe : ve yeri
6. بِالْحَقِّ (BELḪG) = bil-Haḳḳi : hak (ve hikmet) ile
7. وَيَوْمَ (VYVM) = ve yevme : ve gün
8. يَقُولُ (YGVL) = yeḳūlu : dediği
9. كُنْ (KN) = kun : Ol!
10. فَيَكُونُ (FYKVN) = fe yekūnu : oluverir
11. قَوْلُهُ (GVLH) = ḳavluhu : sözü
12. الْحَقُّ (ELḪG) = l-Haḳḳu : haktır
13. وَلَهُ (VLH) = ve lehu : ve onlar
14. الْمُلْكُ (ELMLK) = l-mulku : mülk
15. يَوْمَ (YVM) = yevme : gün
16. يُنْفَخُ (YNFḢ) = yunfeḣu : üfleneceği
17. فِي (FY) = fī :
18. الصُّورِ (ELṦVR) = S-Sūri : Sur'a
19. عَالِمُ (AELM) = ǎālimu : bilendir
20. الْغَيْبِ (ELĞYB) = l-ğaybi : gizliyi
21. وَالشَّهَادَةِ (VELŞHED̃T) = ve şşehādeti : ve açığı
22. وَهُوَ (VHV) = ve huve : O
23. الْحَكِيمُ (ELḪKYM) = l-Hakīmu : hükümdardır
24. الْخَبِيرُ (ELḢBYR) = l-ḣabīru : herşeyi haber alandır
O'dur | o ki | yarattı | gökleri | ve yeri | hak (ve hikmet) ile | ve gün | dediği | Ol! | oluverir | sözü | haktır | ve onlar | mülk | gün | üfleneceği | | Sur'a | bilendir | gizliyi | ve açığı | O | hükümdardır | herşeyi haber alandır |

[] [] [ḢLG] [SMV] [ERŽ] [ḪGG] [YVM] [GVL] [KVN] [KVN] [GVL] [ḪGG] [LH] [MLK] [YVM] [NFḢ] [] [ṦVR] [ALM] [ĞYB] [ŞHD̃] [] [ḪKM] [ḢBR]
VHV ELZ̃Y ḢLG ELSMEVET VELÊRŽ BELḪG VYVM YGVL KN FYKVN GVLH ELḪG VLH ELMLK YVM YNFḢ FY ELṦVR AELM ELĞYB VELŞHED̃T VHV ELḪKYM ELḢBYR

ve huve lleƶī ḣaleḳa s-semāvāti vel'erDe bil-Haḳḳi ve yevme yeḳūlu kun fe yekūnu ḳavluhu l-Haḳḳu ve lehu l-mulku yevme yunfeḣu S-Sūri ǎālimu l-ğaybi ve şşehādeti ve huve l-Hakīmu l-ḣabīru
وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير

 » 6 / En’âm  Suresi: 73
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وهو | VHV ve huve O'dur And (it is) He
الذي | ELZ̃Y lleƶī o ki Who
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣaleḳa yarattı created
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth
بالحق ح ق ق | ḪGG BELḪG bil-Haḳḳi hak (ve hikmet) ile in truth.
ويوم ي و م | YVM VYVM ve yevme ve gün And (the) Day
يقول ق و ل | GVL YGVL yeḳūlu dediği He says,
كن ك و ن | KVN KN kun Ol! """Be"""
فيكون ك و ن | KVN FYKVN fe yekūnu oluverir and it is,
قوله ق و ل | GVL GVLH ḳavluhu sözü His word
الحق ح ق ق | ḪGG ELḪG l-Haḳḳu haktır (is) the truth.
وله ل ه | LH VLH ve lehu ve onlar And for Him
الملك م ل ك | MLK ELMLK l-mulku mülk (is) the Dominion
يوم ي و م | YVM YVM yevme gün (on the) Day
ينفخ ن ف خ | NFḢ YNFḢ yunfeḣu üfleneceği will be blown
في | FY in
الصور ص و ر | ṦVR ELṦVR S-Sūri Sur'a the trumpet.
عالم ع ل م | ALM AELM ǎālimu bilendir (He is) All-Knower
الغيب غ ي ب | ĞYB ELĞYB l-ğaybi gizliyi (of) the unseen
والشهادة ش ه د | ŞHD̃ VELŞHED̃T ve şşehādeti ve açığı and the seen.
وهو | VHV ve huve O And He
الحكيم ح ك م | ḪKM ELḪKYM l-Hakīmu hükümdardır (is) the All-Wise,
الخبير خ ب ر | ḢBR ELḢBYR l-ḣabīru herşeyi haber alandır the All-Aware.

6:73 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

O'dur | o ki | yarattı | gökleri | ve yeri | hak (ve hikmet) ile | ve gün | dediği | Ol! | oluverir | sözü | haktır | ve onlar | mülk | gün | üfleneceği | | Sur'a | bilendir | gizliyi | ve açığı | O | hükümdardır | herşeyi haber alandır |

[] [] [ḢLG] [SMV] [ERŽ] [ḪGG] [YVM] [GVL] [KVN] [KVN] [GVL] [ḪGG] [LH] [MLK] [YVM] [NFḢ] [] [ṦVR] [ALM] [ĞYB] [ŞHD̃] [] [ḪKM] [ḢBR]
VHV ELZ̃Y ḢLG ELSMEVET VELÊRŽ BELḪG VYVM YGVL KN FYKVN GVLH ELḪG VLH ELMLK YVM YNFḢ FY ELṦVR AELM ELĞYB VELŞHED̃T VHV ELḪKYM ELḢBYR

ve huve lleƶī ḣaleḳa s-semāvāti vel'erDe bil-Haḳḳi ve yevme yeḳūlu kun fe yekūnu ḳavluhu l-Haḳḳu ve lehu l-mulku yevme yunfeḣu S-Sūri ǎālimu l-ğaybi ve şşehādeti ve huve l-Hakīmu l-ḣabīru
وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير

[] [] [خ ل ق] [س م و] [ا ر ض] [ح ق ق] [ي و م] [ق و ل] [ك و ن] [ك و ن] [ق و ل] [ح ق ق] [ل ه] [م ل ك] [ي و م] [ن ف خ] [] [ص و ر] [ع ل م] [غ ي ب] [ش ه د] [] [ح ك م] [خ ب ر]

 » 6 / En’âm  Suresi: 73
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وهو | VHV ve huve O'dur And (it is) He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
الذي | ELZ̃Y lleƶī o ki Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣaleḳa yarattı created
Hı,Lam,Gaf,
600,30,100,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – accusative feminine plural noun
اسم منصوب
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth
Vav,Elif,Lam,,Re,Dad,
6,1,30,,200,800,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative feminine noun → Earth"
الواو عاطفة
اسم منصوب
بالحق ح ق ق | ḪGG BELḪG bil-Haḳḳi hak (ve hikmet) ile in truth.
Be,Elif,Lam,Ha,Gaf,
2,1,30,8,100,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
ويوم ي و م | YVM VYVM ve yevme ve gün And (the) Day
Vav,Ye,Vav,Mim,
6,10,6,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
T – accusative masculine time adverb
الواو عاطفة
ظرف زمان منصوب
يقول ق و ل | GVL YGVL yeḳūlu dediği He says,
Ye,Gaf,Vav,Lam,
10,100,6,30,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
كن ك و ن | KVN KN kun Ol! """Be"""
Kef,Nun,
20,50,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
فيكون ك و ن | KVN FYKVN fe yekūnu oluverir and it is,
Fe,Ye,Kef,Vav,Nun,
80,10,20,6,50,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
الفاء استئنافية
فعل مضارع
قوله ق و ل | GVL GVLH ḳavluhu sözü His word
Gaf,Vav,Lam,He,
100,6,30,5,
N – nominative masculine verbal noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مرفوع والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
الحق ح ق ق | ḪGG ELḪG l-Haḳḳu haktır (is) the truth.
Elif,Lam,Ha,Gaf,
1,30,8,100,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
وله ل ه | LH VLH ve lehu ve onlar And for Him
Vav,Lam,He,
6,30,5,
REM – prefixed resumption particle
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو استئنافية
جار ومجرور
الملك م ل ك | MLK ELMLK l-mulku mülk (is) the Dominion
Elif,Lam,Mim,Lam,Kef,
1,30,40,30,20,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
يوم ي و م | YVM YVM yevme gün (on the) Day
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
T – accusative masculine time adverb
ظرف زمان منصوب
ينفخ ن ف خ | NFḢ YNFḢ yunfeḣu üfleneceği will be blown
Ye,Nun,Fe,Hı,
10,50,80,600,
V – 3rd person masculine singular passive imperfect verb
فعل مضارع مبني للمجهول
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الصور ص و ر | ṦVR ELṦVR S-Sūri Sur'a the trumpet.
Elif,Lam,Sad,Vav,Re,
1,30,90,6,200,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
عالم ع ل م | ALM AELM ǎālimu bilendir (He is) All-Knower
Ayn,Elif,Lam,Mim,
70,1,30,40,
N – nominative masculine active participle
اسم مرفوع
الغيب غ ي ب | ĞYB ELĞYB l-ğaybi gizliyi (of) the unseen
Elif,Lam,Ğayn,Ye,Be,
1,30,1000,10,2,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
والشهادة ش ه د | ŞHD̃ VELŞHED̃T ve şşehādeti ve açığı and the seen.
Vav,Elif,Lam,Şın,He,Elif,Dal,Te merbuta,
6,1,30,300,5,1,4,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
وهو | VHV ve huve O And He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
REM – prefixed resumption particle
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو استئنافية
ضمير منفصل
الحكيم ح ك م | ḪKM ELḪKYM l-Hakīmu hükümdardır (is) the All-Wise,
Elif,Lam,Ha,Kef,Ye,Mim,
1,30,8,20,10,40,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
الخبير خ ب ر | ḢBR ELḢBYR l-ḣabīru herşeyi haber alandır the All-Aware.
Elif,Lam,Hı,Be,Ye,Re,
1,30,600,2,10,200,
ADJ – nominative masculine singular adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَهُوَ: O'dur | الَّذِي: o ki | خَلَقَ: yarattı | السَّمَاوَاتِ: gökleri | وَالْأَرْضَ: ve yeri | بِالْحَقِّ: hak (ve hikmet) ile | وَيَوْمَ: ve gün | يَقُولُ: dediği | كُنْ: Ol! | فَيَكُونُ: oluverir | قَوْلُهُ: sözü | الْحَقُّ: haktır | وَلَهُ: ve onlar | الْمُلْكُ: mülk | يَوْمَ: gün | يُنْفَخُ: üfleneceği | فِي: | الصُّورِ: Sur'a | عَالِمُ: bilendir | الْغَيْبِ: gizliyi | وَالشَّهَادَةِ: ve açığı | وَهُوَ: O | الْحَكِيمُ: hükümdardır | الْخَبِيرُ: herşeyi haber alandır |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وهو WHW O'dur | الذي ELZ̃Y o ki | خلق ḢLG yarattı | السماوات ELSMEWET gökleri | والأرض WELÊRŽ ve yeri | بالحق BELḪG hak (ve hikmet) ile | ويوم WYWM ve gün | يقول YGWL dediği | كن KN Ol! | فيكون FYKWN oluverir | قوله GWLH sözü | الحق ELḪG haktır | وله WLH ve onlar | الملك ELMLK mülk | يوم YWM gün | ينفخ YNFḢ üfleneceği | في FY | الصور ELṦWR Sur'a | عالم AELM bilendir | الغيب ELĞYB gizliyi | والشهادة WELŞHED̃T ve açığı | وهو WHW O | الحكيم ELḪKYM hükümdardır | الخبير ELḢBYR herşeyi haber alandır |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve huve: O'dur | lleƶī: o ki | ḣaleḳa: yarattı | s-semāvāti: gökleri | vel'erDe: ve yeri | bil-Haḳḳi: hak (ve hikmet) ile | ve yevme: ve gün | yeḳūlu: dediği | kun: Ol! | fe yekūnu: oluverir | ḳavluhu: sözü | l-Haḳḳu: haktır | ve lehu: ve onlar | l-mulku: mülk | yevme: gün | yunfeḣu: üfleneceği | : | S-Sūri: Sur'a | ǎālimu: bilendir | l-ğaybi: gizliyi | ve şşehādeti: ve açığı | ve huve: O | l-Hakīmu: hükümdardır | l-ḣabīru: herşeyi haber alandır |
Kırık Meal (Transcript) : |VHV: O'dur | ELZ̃Y: o ki | ḢLG: yarattı | ELSMEVET: gökleri | VELÊRŽ: ve yeri | BELḪG: hak (ve hikmet) ile | VYVM: ve gün | YGVL: dediği | KN: Ol! | FYKVN: oluverir | GVLH: sözü | ELḪG: haktır | VLH: ve onlar | ELMLK: mülk | YVM: gün | YNFḢ: üfleneceği | FY: | ELṦVR: Sur'a | AELM: bilendir | ELĞYB: gizliyi | VELŞHED̃T: ve açığı | VHV: O | ELḪKYM: hükümdardır | ELḢBYR: herşeyi haber alandır |
Abdulbaki Gölpınarlı : Öyle bir Tanrıdır ki gökleri ve yeryüzünü, boş yere değil, hikmetiyle ve gerçek olarak yarattı. Ol dediği gün her şey oluverir. Sözü gerçektir ve sûrun üfürüldüğü gün saltanat ve tasarruf onundur, odur gizliyi de bilen, açıkta olanı da ve odur hüküm ve hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan.
Adem Uğur : O, gökleri ve yeri hak (ve hikmet) ile yaratandır. "Ol!" dediği gün herşey oluverir. O'nun sözü gerçektir. Sûr'a üflendiği gün de hükümranlık O'nundur. Gizliyi ve açığı bilendir ve O, hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.
Ahmed Hulusi : "HÛ" ki, semâlar ve arzı Hak olarak yaratmıştır. . . Ne zaman "Ol" dese hemen oluverir. . . Hak, O'nun sözüdür! Sur'a üflendiği (bedene veya sisteme - olay içten dışadır) süreçte, mülk O'nundur! Gaybı ve şehâdeti bilendir. . . "HÛ"dur; Hakiym, Habiyr.
Ahmet Tekin : O gökleri ve yeri gerekçeli, hikmete dayalı, doğru, hesaplı bir düzen içinde yaratandır. 'Ol' diyeceği gün her şey oluverir. O’nun sözü haktır, doğrudur, gerçektir. Sûra üfürüldüğü gün mülk, devlet ve hükümranlık O’nundur. Fizik ve bilgi alanı ötesini, gayb âlemini ve görülen âlemi bilendir. O hikmet sahibi ve hükümrandır, gizli-açık her şeyden haberdardır.
Ahmet Varol : Gökleri ve yeri hak üzere yaratan O'dur. 'Ol' dediği gün o hemen oluverir. O'nun sözü gerçektir. Sur'a üflendiği gün hakimiyet O'nundur. Gizli olanı da açık olan da bilir. O, hakimdir, her şeyden haberdardır.
Ali Bulaç : O, gökleri ve yeri hak olarak yaratandır. O'nun "ol" dediği gün (her şey) oluverir, O'nun sözü haktır. Sur'a üfürüldüğü gün, mülk O'nundur. O, gaybı ve müşahede edilebileni bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, haberdar olandır.
Ali Fikri Yavuz : O, gökleri ve yeri hak (ve hikmet) le yaratandır. Onun “Ol” diyeceği gün her şey oluverir. Hak, O’nun dediğidir. SÛR, üfürüleceği gün de mülk O’nundur. Görünmiyeni ve görüneni bilen de O’dur. O, yegâne hikmet sahibidir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır.”
Bekir Sadak : Gokleri ve yeri gercekle yaratan O'dur ki «Ol» dedigi gun hemen olur; sozu gercektir. Sura uflenecegi gun hukumranlik O'nundur. Gorulmeyeni de goruleni de bilir. O Hakim'dir haberdardir.
Celal Yıldırım : O ki, gökleri ve yeri hak ile yarattı. «Ol!» dediği gün oluverir. O'nun sözü haktır. Sûr üfrüleceği gün de mülk (saltanat ve hüküm) O'nundur. Görülmeyeni de, görüleni de (olmuş, olacağı da) O bilir. O, hikmet sahibidir ve (her şeyden) haberlidir.
Diyanet İşleri : O, gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. Allah’ın “ol” deyip de her şeyin oluvereceği günü hatırla. O’nun sözü gerçektir. Sûr’a üflendiği gün de mülk (hükümranlık) O’nundur. Gaybı da, görülen âlemi de bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.
Diyanet İşleri (eski) : Gökleri ve yeri gerçekle yaratan O'dur ki 'Ol' dediği gün (an) hemen olur; sözü gerçektir. Sura üfleneceği gün hükümranlık O'nundur. Görülmeyeni de görüleni de bilir. O Hakim'dir, haberdardır.
Diyanet Vakfi : O, gökleri ve yeri hak (ve hikmet) ile yaratandır. «Ol!» dediği gün herşey oluverir. O'nun sözü gerçektir. Sûr'a üflendiği gün de hükümranlık O'nundur. Gizliyi ve açığı bilendir ve O, hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.
Edip Yüksel : O'dur gökleri ve yeri yaratan. 'Ol,' dediği gün hemen oluverir. Sözü mutlak doğrudur. Boruya üfürüldüğü gün egemenlik tümüyle O'nundur. Gizliyi ve açığı Bilendir. Bilgedir, herşeyden Haberdardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Gökleri ve yeri, yerli yerince yaratan O'dur. Bir şeye «ol» dediği gün hemen oluverir. O'nun sözü haktır. «Sûr»a üfürüldüğü gün de mülk ancak O'nundur. O, gizliyi ve açığı bilendir. O, hikmet sahibi, her şeyden haberdardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Gökleri ve yeri yerli yerince yaratan O! «Ol!» diyeceği gün, o da oluverir. O'nun sözü haktır. Sura üfleneceği gün de mülk O'nundur. Görülmeyeni de, görüleni de bilen, hikmet sahibi O'dur. Herşeyden haberdar da O'dur.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve o Gökleri, Yeri yaradan hakkıyle o, hem ol! diyeceği gün o da oluverir. Hak onun dediği, Sur üfürüleceği gün de mülk onun, hem gaybe âlim hem şehadete, hakîm odur, habîr o
Fizilal-il Kuran : Gökleri ve yeri gerçeğe dayalı olarak yaratan O'dur. Her şey «Ol» dediği gün oluverir. Sözü gerçektir. Sur'a üflendiği gün, egemenlik O'nun tekelindedir. O gizli- açık her şeyi bilir, O hikmet sahibidir ve her şeyden haberdardır.
Gültekin Onan : O gökleri ve yeri hak olarak yaratandır. O'nun "ol" dediği gün (her şey) oluverir. O'nun sözü haktır. Sur'a üfürüldüğü gün, mülk O'nundur. O, gaybı ve müşahade edilebileni bilendir. O hüküm ve hikmet sahibi olandır, haberdar olandır.
Hakkı Yılmaz : Ve O, gökleri ve yeri hak ile oluşturandır. Ve O, “Ol!” dediği gün hemen olur. O'nun sözü haktır. Sûr'a üflendiği gün de mülk ancak O'nundur. O, gizliyi ve açığı bilendir. O, en iyi yasa koyandır, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapandır, her şeyin iç yüzünü/gizli taraflarını da iyi bilendir. ***
Hasan Basri Çantay : O, gökleri ve yeri hak (ve hikmet) le yaratandır. Onun «ol» diyeceği gün (her şey) oluverir. Sözü hakdır. «Suur» üfürüleceği gün de mülk Onun. Görünmeyeni de, görüneni de bilendir. O, yegâne hikmet saahibi, (her şeyden) hakkıyle haberdâr olandır.
Hayrat Neşriyat : Gökleri ve yeri hak ile (hakkıyla, îcâb ettiği şekilde) yaratan da O’dur. 'Ol!' diyeceği gün, (herşey) hemen oluverir. Sözü haktır. Sûr’a üfleneceği gün de mülk O’nundur. Görünmeyeni ve görüneni bilendir. Çünki O, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır, Habîr (her şeyden haberdâr olan)dır.
İbni Kesir : O'dur, gökleri ve yeri hak ile yaratan. O'nun; ol, dediği gün; hemen olur. O'nun sözü haktır. Sur'a üfleneceği gün de mülk O'nundur. Görülmeyeni de, görüleni de bilir. Ve O; Hakim'dir, Habir'dir.
İskender Evrenosoğlu : Ve semaları ve arzı (yeryüzünü) hak ile yaratan O'dur. Ve “Ol!” dediği gün (herşey) olur. O'nun sözü haktır, mülk O'nundur. O gün sur'a üfürülür (sur'a üfürüldüğü gün hükümranlık O'nundur). Bilineni (görüneni) ve bilinmeyeni (gaybı) bilen O'dur. Ve O, hüküm sahibidir, haberdar olandır.
Muhammed Esed : Odur gökleri ve yeri (deruni) bir hakikate göre yaratmış olan. O ne zaman "Ol!" dese emri derhal yerine gelir; ve (mahşer) borusu çalındığı Gün hükümranlık yine Onun olacaktır. O, yaratılmışların idraklerini aşan şeyleri de, onların duyuları veya akılları ile kavrayabileceklerini de bilir: yalnızca Odur gerçek hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve O, o Zât-ı Kibriyâ'dır ki, gökleri ve yeri hakkıyla yaratmıştır. Ve O'nun «Ol!» diyeceği gün (herşey) hemen oluverir, kelâmı haktır ve sûra üfürüleceği gün mülk O'nundur. Gaip olanı da müşahede olanı da bilendir. O hakîmdir, habîrdir.
Ömer Öngüt : Gökleri ve yeri hak ile yaratan O'dur. “Ol!” dediği gün her şey oluverir. O'nun sözü haktır. Sûr'a üflendiği gün de hükümranlık O'nundur. Gizliyi de açığı da bilendir ve O hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.
Şaban Piriş : Gökleri ve yeri hak ile yaratan O’dur. “Ol!” dediği gün oluverir; sözü haktır; sûra üflendiği gün de hakimiyet O’nundur. Gizliyi de görüneni de bilendir. Hâkim olan haberdar olan O’dur.
Suat Yıldırım : Gökleri ve yeri hak ve hikmet’le yaratan O’dur. O "ol" dediği zaman her şey oluverir. Sözü haktır. Sûra üfleneceği gün de hakimiyet O’nundur. Görünmeyeni de, görüneni de, olmuşu da, olacağı da O bilir. O, hakîm ve habîrdir (tam hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden hakkıyla haberdardır).
Süleyman Ateş : Gökleri ve yeri hak (ve hikmet) ile yaratan O'dur. "Ol!" dediği gün, oluverir. Sözü haktır. Sûr'a üfleneceği gün de, mülk O'nundur. Gizliyi ve açığı bilendir. O, hükümdardır, herşeyi haber alandır.
Tefhim-ul Kuran : O, gökleri ve yeri hak olarak yaratandır. O'nun «ol» deyiverdiği gün (her şey) oluverir, O'nun sözü haktır. Sur'a üfürüldüğü gün, mülk O'nundur. O, gaybı da müşahede edebileni de bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, haberdar olandır.
Ümit Şimşek : Gökleri ve yeri hak ile yaratan Odur. O 'Ol' dediği gün herşey olur. Onun sözü haktır. Sûrun üflendiği gün de egemenlik Onundur. O görüneni de, görünmeyeni de bilendir. O her işi hikmetle yapar, herşeyden haberdardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Gökleri ve yeri hak olarak yaratan da O'dur. "Ol!" dediği gün, hemen oluverir. Sözü haktır O'nun. Sûra üfleneceği gün de mülk ve yönetim O'nundur. Âlim'dir, görünmeyeni de görüneni de bilen O'dur. O'dur Hakîm, O'dur Habîr.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}