» 6 / En’âm  32:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 32
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَا (VME) = ve mā : ve değildir
2. الْحَيَاةُ (ELḪYET) = l-Hayātu : hayatı
3. الدُّنْيَا (ELD̃NYE) = d-dunyā : dünya
4. إِلَّا (ÎLE) = illā : başka bir şey
5. لَعِبٌ (LAB) = leǐbun : bir oyundan
6. وَلَهْوٌ (VLHV) = velehvun : ve eğlenceden
7. وَلَلدَّارُ (VLLD̃ER) = veleddāru : ve yurdu
8. الْاخِرَةُ (EL ËḢRT) = l-āḣiratu : ahiret
9. خَيْرٌ (ḢYR) = ḣayrun : daha iyidir
10. لِلَّذِينَ (LLZ̃YN) = lilleƶīne : kimseler için
11. يَتَّقُونَ (YTGVN) = yetteḳūne : korunan(lar)
12. أَفَلَا (ÊFLE) = efelā :
13. تَعْقِلُونَ (TAGLVN) = teǎ'ḳilūne : düşünmüyor musunuz?
ve değildir | hayatı | dünya | başka bir şey | bir oyundan | ve eğlenceden | ve yurdu | ahiret | daha iyidir | kimseler için | korunan(lar) | | düşünmüyor musunuz? |

[] [ḪYY] [D̃NV] [] [LAB] [LHV] [D̃VR] [EḢR] [ḢYR] [] [VGY] [] [AGL]
VME ELḪYET ELD̃NYE ÎLE LAB VLHV VLLD̃ER EL ËḢRT ḢYR LLZ̃YN YTGVN ÊFLE TAGLVN

ve mā l-Hayātu d-dunyā illā leǐbun velehvun veleddāru l-āḣiratu ḣayrun lilleƶīne yetteḳūne efelā teǎ'ḳilūne
وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون

 » 6 / En’âm  Suresi: 32
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā ve değildir And not
الحياة ح ي ي | ḪYY ELḪYET l-Hayātu hayatı (is) the life
الدنيا د ن و | D̃NV ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world
إلا | ÎLE illā başka bir şey except
لعب ل ع ب | LAB LAB leǐbun bir oyundan a play
ولهو ل ه و | LHV VLHV velehvun ve eğlenceden "and amusement;"
وللدار د و ر | D̃VR VLLD̃ER veleddāru ve yurdu but the home
الآخرة ا خ ر | EḢR EL ËḢRT l-āḣiratu ahiret (of) the Hereafter
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayrun daha iyidir (is) best
للذين | LLZ̃YN lilleƶīne kimseler için for those who
يتقون و ق ي | VGY YTGVN yetteḳūne korunan(lar) (are) God conscious.
أفلا | ÊFLE efelā Then not
تعقلون ع ق ل | AGL TAGLVN teǎ'ḳilūne düşünmüyor musunuz? (will) you reason?

6:32 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve değildir | hayatı | dünya | başka bir şey | bir oyundan | ve eğlenceden | ve yurdu | ahiret | daha iyidir | kimseler için | korunan(lar) | | düşünmüyor musunuz? |

[] [ḪYY] [D̃NV] [] [LAB] [LHV] [D̃VR] [EḢR] [ḢYR] [] [VGY] [] [AGL]
VME ELḪYET ELD̃NYE ÎLE LAB VLHV VLLD̃ER EL ËḢRT ḢYR LLZ̃YN YTGVN ÊFLE TAGLVN

ve mā l-Hayātu d-dunyā illā leǐbun velehvun veleddāru l-āḣiratu ḣayrun lilleƶīne yetteḳūne efelā teǎ'ḳilūne
وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون

[] [ح ي ي] [د ن و] [] [ل ع ب] [ل ه و] [د و ر] [ا خ ر] [خ ي ر] [] [و ق ي] [] [ع ق ل]

 » 6 / En’âm  Suresi: 32
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā ve değildir And not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
REM – prefixed resumption particle
NEG – negative particle
الواو استئنافية
حرف نفي
الحياة ح ي ي | ḪYY ELḪYET l-Hayātu hayatı (is) the life
Elif,Lam,Ha,Ye,Elif,Te merbuta,
1,30,8,10,1,400,
N – nominative feminine noun
اسم مرفوع
الدنيا د ن و | D̃NV ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world
Elif,Lam,Dal,Nun,Ye,Elif,
1,30,4,50,10,1,
ADJ – nominative feminine singular adjective
صفة مرفوعة
إلا | ÎLE illā başka bir şey except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
لعب ل ع ب | LAB LAB leǐbun bir oyundan a play
Lam,Ayn,Be,
30,70,2,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
ولهو ل ه و | LHV VLHV velehvun ve eğlenceden "and amusement;"
Vav,Lam,He,Vav,
6,30,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
وللدار د و ر | D̃VR VLLD̃ER veleddāru ve yurdu but the home
Vav,Lam,Lam,Dal,Elif,Re,
6,30,30,4,1,200,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
EMPH – emphatic prefix lām
N – nominative feminine singular noun
الواو عاطفة
اللام لام التوكيد
اسم مرفوع
الآخرة ا خ ر | EḢR EL ËḢRT l-āḣiratu ahiret (of) the Hereafter
Elif,Lam,,Hı,Re,Te merbuta,
1,30,,600,200,400,
ADJ – nominative feminine singular adjective
صفة مرفوعة
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayrun daha iyidir (is) best
Hı,Ye,Re,
600,10,200,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
للذين | LLZ̃YN lilleƶīne kimseler için for those who
Lam,Lam,Zel,Ye,Nun,
30,30,700,10,50,
P – prefixed preposition lām
REL – masculine plural relative pronoun
جار ومجرور
يتقون و ق ي | VGY YTGVN yetteḳūne korunan(lar) (are) God conscious.
Ye,Te,Gaf,Vav,Nun,
10,400,100,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أفلا | ÊFLE efelā Then not
,Fe,Lam,Elif,
,80,30,1,
INTG – prefixed interrogative alif
SUP – prefixed supplemental particle
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
الفاء زائدة
حرف نفي
تعقلون ع ق ل | AGL TAGLVN teǎ'ḳilūne düşünmüyor musunuz? (will) you reason?
Te,Ayn,Gaf,Lam,Vav,Nun,
400,70,100,30,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَا: ve değildir | الْحَيَاةُ: hayatı | الدُّنْيَا: dünya | إِلَّا: başka bir şey | لَعِبٌ: bir oyundan | وَلَهْوٌ: ve eğlenceden | وَلَلدَّارُ: ve yurdu | الْاخِرَةُ: ahiret | خَيْرٌ: daha iyidir | لِلَّذِينَ: kimseler için | يَتَّقُونَ: korunan(lar) | أَفَلَا: | تَعْقِلُونَ: düşünmüyor musunuz? |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وما WME ve değildir | الحياة ELḪYET hayatı | الدنيا ELD̃NYE dünya | إلا ÎLE başka bir şey | لعب LAB bir oyundan | ولهو WLHW ve eğlenceden | وللدار WLLD̃ER ve yurdu | الآخرة EL ËḢRT ahiret | خير ḢYR daha iyidir | للذين LLZ̃YN kimseler için | يتقون YTGWN korunan(lar) | أفلا ÊFLE | تعقلون TAGLWN düşünmüyor musunuz? |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve mā: ve değildir | l-Hayātu: hayatı | d-dunyā: dünya | illā: başka bir şey | leǐbun: bir oyundan | velehvun: ve eğlenceden | veleddāru: ve yurdu | l-āḣiratu: ahiret | ḣayrun: daha iyidir | lilleƶīne: kimseler için | yetteḳūne: korunan(lar) | efelā: | teǎ'ḳilūne: düşünmüyor musunuz? |
Kırık Meal (Transcript) : |VME: ve değildir | ELḪYET: hayatı | ELD̃NYE: dünya | ÎLE: başka bir şey | LAB: bir oyundan | VLHV: ve eğlenceden | VLLD̃ER: ve yurdu | EL ËḢRT: ahiret | ḢYR: daha iyidir | LLZ̃YN: kimseler için | YTGVN: korunan(lar) | ÊFLE: | TAGLVN: düşünmüyor musunuz? |
Abdulbaki Gölpınarlı : Dünyâ yaşayışı, ancak bir oyundan, bir oyalanmadan ibâret. Âhiret yurduysa çekinenlere elbette daha hayırlı. Hâlâ mı aklınız ermeyecek?
Adem Uğur : Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Müttakî olanlar için ahiret yurdu muhakkak ki daha hayırlıdır. Hâla akıl erdiremiyor musunuz?
Ahmed Hulusi : (Esfeli sâfîliyn olan) dünyanızın yaşamı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir! Sonsuz olan gelecek yaşam ortamı korunanlar için elbette daha hayırlıdır. . . Hâlâ aklınızı değerlendirmeyecek misiniz?
Ahmet Tekin : Dünya hayatı yalnızca oyun ve eğlenceden ibarettir. Âhiret, ebedî yurt ise, Allah’a sığınanlar, emirlerine yapışanlar, günahlardan arınıp, azaptan korunanlar, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davrananlar, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü’minler için daha hayırlıdır. Hâlâ aklınızı kullanarak bu hakikatı kavramayacak mısınız?
Ahmet Varol : Dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise takva sahipleri için daha hayırlıdır. Akıl etmiyor musunuz?
Ali Bulaç : Dünya hayatı yalnızca bir oyun ve bir oyalanmadan başkası değildir. Korkup sakınmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz?
Ali Fikri Yavuz : Dünya hayatı, bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Elbette ahiret yurdu, takvâ sahipleri (Allah’dan korkanlar) için daha hayırlıdır. Hâlâ aklınız başınıza gelmiyecek mi?
Bekir Sadak : N/A
Celal Yıldırım : Dünya hayatı bir oyuncak ve eğlenceden başka bir şey değildir. Âhiret yurdu ise, Allah'tan korkup kötülüklerden sakınanlar için elbette daha hayırlıdır; artık akletmiyecek misiniz ?
Diyanet İşleri : Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?
Diyanet İşleri (eski) : Dünya hayatı sadece oyun ve oyalanmadır; ahiret yurdu, sakınanlar için daha iyidir. Düşünmüyor musunuz?
Diyanet Vakfi : Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Müttakî olanlar için ahiret yurdu muhakkak ki daha hayırlıdır. Hâla akıl erdiremiyor musunuz?
Edip Yüksel : Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlence. Erdemliler için ahiret yurdu daha hayırlı. Düşünmez misiniz?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Dünya hayatı, eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise, Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Dünya hayatı bir oyundan, bir oyalanmadan başka birşey değildir. Ahiret yurdu ise muhakkak Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız?
Elmalılı Hamdi Yazır : Dünya hayatı, bir oyundan, bir oyalanmadan başka nedir? Elbette dâr-i Âhıret korunan müttekıler için daha hayırlıdır, hâlâ akıllanmayacak mısınız?
Fizilal-il Kuran : Dünya hayatı, oyundan ve eğlenceden başka bir şey değildir. Oysa günahlardan sakınanlar için Ahiret yurdu daha hayırlıdır. Buna aklınız ermiyor mu?
Gültekin Onan : Dünya hayatı yalnızca bir oyun ve oyalanmadan başkası değildir. Korkup sakınmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır. Yine akletmeyecek misiniz?
Hakkı Yılmaz : Ve basit dünya hayatı, sadece eğlence ve oyundur. Son yurt/Âhiret yurdu ise, Allah'ın koruması altına girenler için kesinlikle daha hayırlıdır. Hâlâ aklınızı kullanmaz mısınız?
Hasan Basri Çantay : Dünyâ hayâtı bir oyundan, bir oyalanmadan başka bir şey değildir. Âhiret yurdu ise sakınacaklar (takvaaya erecekler) için elbet daha hayırlıdır. Haalâ aklınız başınıza gelmeyecek mi?
Hayrat Neşriyat : İşte dünya hayâtı bir oyun ve bir eğlenceden başka birşey değildir! Ve elbette âhiret yurdu, (günahlardan) sakınmakta olanlar için daha hayırlıdır. Hiç akıl erdirmez misiniz?
İbni Kesir : Dünya hayatı; ancak oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurdu ise; müttakiler için daha hayırlıdır. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız?
İskender Evrenosoğlu : Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu, takva sahipleri için elbette daha hayırlıdır. Hâlâ akıl etmez misiniz?
Muhammed Esed : Bu dünya hayatı, bir oyundan, eğlenceden ve geçici bir zevkten başka bir şey değildir; ama ahiret hayatı Allaha karşı sorumluluklarının bilincinde olanlar için çok daha güzeldir. Öyleyse aklınızı kullanmaz mısınız?
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve dünya hayatı bir oyundan, bir lehivden (oyalanmadan) başka bir şey değildir. Ve elbette ahiret yurdu ittikada bulunanlar için hayırlıdır. (Buna) Akıl erdiremez misiniz?
Ömer Öngüt : Dünya hayatı sadece oyun ve oyalanmadır. Ahiret yurdu ise Allah'tan korkanlar için elbette daha hayırlıdır. Düşünmüyor musunuz?
Şaban Piriş : Dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret hayatı ise muttakiler için daha hayırlıdır. Aklınızı kullanmıyor musunuz?
Suat Yıldırım : Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Âhiret yurdu ise, fenalıklardan sakınanlar için daha hayırlıdır, halâ akıllanmayacak mısınız?
Süleyman Ateş : Dünyâ hayâtı sadece bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Korunanlar için elbette âhiret yurdu daha iyidir. Düşünmüyor musunuz?
Tefhim-ul Kuran : Dünya hayatı yalnızca bir oyun ve bir oyalanmadan başkası değil. Korkup sakınmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz?
Ümit Şimşek : Dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka nedir? Âhiret yurdu ise, takvâ sahipleri için daha hayırlıdır. Bu kadarını akıl edemiyor musunuz?
Yaşar Nuri Öztürk : Şu iğreti, basit hayat bir oyun ve eğlenceden başka şey değildir. Sakınıp korunanlar için âhiret yurdu elbette ki daha iyidir. Hâlâ aklınızı işletemeyecek misiniz?


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}