» 6 / En’âm  47:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 47
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. أَرَأَيْتَكُمْ (ÊRÊYTKM) = eraeytekum : söyleyin bana
3. إِنْ (ÎN) = in : eğer
4. أَتَاكُمْ (ÊTEKM) = etākum : size gelse
5. عَذَابُ (AZ̃EB) = ǎƶābu : azabı
6. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
7. بَغْتَةً (BĞTT) = beğteten : ansızın
8. أَوْ (ÊV) = ev : ya da
9. جَهْرَةً (CHRT) = cehraten : açıkça
10. هَلْ (HL) = hel : mi?
11. يُهْلَكُ (YHLK) = yuhleku : helak edilir
12. إِلَّا (ÎLE) = illā : başkası
13. الْقَوْمُ (ELGVM) = l-ḳavmu : toplumdan
14. الظَّالِمُونَ (ELƵELMVN) = Z-Zālimūne : zalim
de ki | söyleyin bana | eğer | size gelse | azabı | Allah'ın | ansızın | ya da | açıkça | mi? | helak edilir | başkası | toplumdan | zalim |

[GVL] [REY] [] [ETY] [AZ̃B] [] [BĞT] [] [CHR] [] [HLK] [] [GVM] [ƵLM]
GL ÊRÊYTKM ÎN ÊTEKM AZ̃EB ELLH BĞTT ÊV CHRT HL YHLK ÎLE ELGVM ELƵELMVN

ḳul eraeytekum in etākum ǎƶābu llahi beğteten ev cehraten hel yuhleku illā l-ḳavmu Z-Zālimūne
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون

 » 6 / En’âm  Suresi: 47
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
أرأيتكم ر ا ي | REY ÊRÊYTKM eraeytekum söyleyin bana """Have you seen"
إن | ÎN in eğer if
أتاكم ا ت ي | ETY ÊTEKM etākum size gelse comes to you
عذاب ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EB ǎƶābu azabı punishment
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
بغتة ب غ ت | BĞT BĞTT beğteten ansızın suddenly
أو | ÊV ev ya da or
جهرة ج ه ر | CHR CHRT cehraten açıkça openly,
هل | HL hel mi? will
يهلك ه ل ك | HLK YHLK yuhleku helak edilir (any) be destroyed
إلا | ÎLE illā başkası except
القوم ق و م | GVM ELGVM l-ḳavmu toplumdan the people -
الظالمون ظ ل م | ƵLM ELƵELMVN Z-Zālimūne zalim the wrongdoers?

6:47 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | söyleyin bana | eğer | size gelse | azabı | Allah'ın | ansızın | ya da | açıkça | mi? | helak edilir | başkası | toplumdan | zalim |

[GVL] [REY] [] [ETY] [AZ̃B] [] [BĞT] [] [CHR] [] [HLK] [] [GVM] [ƵLM]
GL ÊRÊYTKM ÎN ÊTEKM AZ̃EB ELLH BĞTT ÊV CHRT HL YHLK ÎLE ELGVM ELƵELMVN

ḳul eraeytekum in etākum ǎƶābu llahi beğteten ev cehraten hel yuhleku illā l-ḳavmu Z-Zālimūne
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون

[ق و ل] [ر ا ي] [] [ا ت ي] [ع ذ ب] [] [ب غ ت] [] [ج ه ر] [] [ه ل ك] [] [ق و م] [ظ ل م]

 » 6 / En’âm  Suresi: 47
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
أرأيتكم ر ا ي | REY ÊRÊYTKM eraeytekum söyleyin bana """Have you seen"
,Re,,Ye,Te,Kef,Mim,
,200,,10,400,20,40,
INTG – prefixed interrogative alif
V – 2nd person masculine singular perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
الهمزة همزة استفهام
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
إن | ÎN in eğer if
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
أتاكم ا ت ي | ETY ÊTEKM etākum size gelse comes to you
,Te,Elif,Kef,Mim,
,400,1,20,40,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
عذاب ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EB ǎƶābu azabı punishment
Ayn,Zel,Elif,Be,
70,700,1,2,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
بغتة ب غ ت | BĞT BĞTT beğteten ansızın suddenly
Be,Ğayn,Te,Te merbuta,
2,1000,400,400,
N – accusative feminine indefinite noun
اسم منصوب
أو | ÊV ev ya da or
,Vav,
,6,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
جهرة ج ه ر | CHR CHRT cehraten açıkça openly,
Cim,He,Re,Te merbuta,
3,5,200,400,
N – accusative feminine indefinite noun
اسم منصوب
هل | HL hel mi? will
He,Lam,
5,30,
INTG – interrogative particle
حرف استفهام
يهلك ه ل ك | HLK YHLK yuhleku helak edilir (any) be destroyed
Ye,He,Lam,Kef,
10,5,30,20,
V – 3rd person masculine singular (form IV) passive imperfect verb
فعل مضارع مبني للمجهول
إلا | ÎLE illā başkası except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
القوم ق و م | GVM ELGVM l-ḳavmu toplumdan the people -
Elif,Lam,Gaf,Vav,Mim,
1,30,100,6,40,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
الظالمون ظ ل م | ƵLM ELƵELMVN Z-Zālimūne zalim the wrongdoers?
Elif,Lam,Zı,Elif,Lam,Mim,Vav,Nun,
1,30,900,1,30,40,6,50,
ADJ – nominative masculine plural active participle
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | أَرَأَيْتَكُمْ: söyleyin bana | إِنْ: eğer | أَتَاكُمْ: size gelse | عَذَابُ: azabı | اللَّهِ: Allah'ın | بَغْتَةً: ansızın | أَوْ: ya da | جَهْرَةً: açıkça | هَلْ: mi? | يُهْلَكُ: helak edilir | إِلَّا: başkası | الْقَوْمُ: toplumdan | الظَّالِمُونَ: zalim |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | أرأيتكم ÊRÊYTKM söyleyin bana | إن ÎN eğer | أتاكم ÊTEKM size gelse | عذاب AZ̃EB azabı | الله ELLH Allah'ın | بغتة BĞTT ansızın | أو ÊW ya da | جهرة CHRT açıkça | هل HL mi? | يهلك YHLK helak edilir | إلا ÎLE başkası | القوم ELGWM toplumdan | الظالمون ELƵELMWN zalim |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | eraeytekum: söyleyin bana | in: eğer | etākum: size gelse | ǎƶābu: azabı | llahi: Allah'ın | beğteten: ansızın | ev: ya da | cehraten: açıkça | hel: mi? | yuhleku: helak edilir | illā: başkası | l-ḳavmu: toplumdan | Z-Zālimūne: zalim |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | ÊRÊYTKM: söyleyin bana | ÎN: eğer | ÊTEKM: size gelse | AZ̃EB: azabı | ELLH: Allah'ın | BĞTT: ansızın | ÊV: ya da | CHRT: açıkça | HL: mi? | YHLK: helak edilir | ÎLE: başkası | ELGVM: toplumdan | ELƵELMVN: zalim |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Allah'ın azâbı ansızın, yahut açıkça gelip çatsa size, zulmeden kavimden başkası helâk edilir mi dersiniz?
Adem Uğur : De ki: Söyler misiniz; size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse, zalim toplumdan başkası mı helâk olur?
Ahmed Hulusi : De ki: "Düşündünüz mü hiç; eğer Allâh azabı ansızın veya açıkça gelse, zâlimler güruhundan başkası mı helâk edilir?"
Ahmet Tekin : Onlara: 'Size dünyada Allah’ın azâbı, ansızın veya açıkça gelirse, nasıl davranacağınızı söyler misiniz bana? Baskıcı, zâlim ve işkenceci, temel hak ve hürriyetleri engelleyen, küfürde ısrar eden toplumlardan başkaları helâk edilir mi hiç?' de.
Ahmet Varol : De ki: 'Ne dersiniz, size Allah'ın azabı aniden yahut açıktan gelirse zalimler topluluğundan başkası helak edilir mi?'
Ali Bulaç : De ki: "Düşündünüz mü hiç; size Allah'ın azabı apansız ya da açıkdan geliverirse, zulme sapan kavimden başkası mı yıkıma uğrayacak?"
Ali Fikri Yavuz : De ki: “- Bana haber verin bakayım! Eğer Allah’ın azâbı ansızın, yahut göz göre başınıza gelse, zâlimler güruhundan başkası mı helâk olur?”
Bekir Sadak : De ki: «Allah'in azabi size ansizin veya acikca gelirse, zalimlerden baskasi mi yok olur? Bana bildirin.»
Celal Yıldırım : De ki: Haber verin bana, eğer Allah'ın azabı ansızın veya açıktan size gelecek olursa, zâlimler topluluğundan başkası mı helak olur ?
Diyanet İşleri : De ki: “Ne dersiniz, Allah’ın azabı size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helâk edilecek?”
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'Allah'ın azabı size ansızın veya açıkça gelirse, zalimlerden başkası mı yok olur? Bana bildirin.'
Diyanet Vakfi : De ki: Söyler misiniz; size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse, zalim toplumdan başkası mı helâk olur?
Edip Yüksel : De: 'ALLAH'ın azabı size ansızın veya duyurudan sonra gelse... Zalim toplumdan başkası mı yok edilir?'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki: «Söyler misiniz bana! Size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse, zalim toplumdan başkası mı helak olur?»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «Kendinizi gördünüz mü? Şayet Allah'ın azabı ansızın yahut açıktan başınıza geliverse, zalimler topluluğundan başkası mı helak olur?»
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki: Gördün mü kendinizi: Şayed Allahın azâbı ansızın yahûd açıktan başınıza geliverirse zalimler gürûhundan başkası mı helâk olacak?
Fizilal-il Kuran : De ki, 'Ne sanıyorsunuz, eğer ansızın ya da açık bir şekilde size Allah'ın azabı gelse, zalimler güruhundan başkası mı helâk olur?'
Gültekin Onan : De ki: "Düşündünüz mü hiç, size Tanrı'nın gazabı apansız ya da açıktan geliverse, zulme sapan kavimden başkası mı yıkıma uğratılacak?"
Hakkı Yılmaz : "De ki: “Kendinizi hiç düşündünüz mü, Allah'ın azabı size ansızın veya açıkça gelirse, şirk koşarak yanlış davrananlar; kendi zararlarına iş yapanlar toplumundan başkası mı değişime/yıkıma uğratılmış olur?” "
Hasan Basri Çantay : De ki: «Bana haber verin: Eğer Allahın azabı ansızın (habersizce), yahud açıkdan açığa gelib size çatarsa zaalimler güruhundan başkası helake uğratılmış olur mu»?
Hayrat Neşriyat : De ki: 'Söyleyin bakalım! Eğer size Allah’ın azâbı ansızın veya açıkça gelirse, zâlimler topluluğundan başkası mı helâk edilir?'
İbni Kesir : De ki: Bana haber verir misiniz; Allah'ın azabı siz ansızın ve açıkça gelirse; zalimler güruhundan başka kimse helake uğratılmış olur mu?
İskender Evrenosoğlu : (Ya Muhammed müşriklere) de ki: “Siz (herbiriniz) kendinizi gördünüz mü? (halinizi, acizliğinizi anladınız mı?) Eğer Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelse, zalimler kavminden başkası mı helâk edilir?”
Muhammed Esed : De ki: "Allahın azabı aniden veya (derece derece) hissedilir şekilde başınıza gelse durumunuz ne olur, söyler misiniz? (O zaman hiç) zalim halktan başkası yok edilir mi?
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «Gördün mü kendinizi! Eğer Allah Teâlâ'nın azabı sizlere ansızın veya apaçık gelirse zalimler olan kavimden başkası mı helâk edilmiş olur?»
Ömer Öngüt : De ki: “Söyleyin bana! Allah'ın azabı size ansızın veya açıkça gelirse, zâlimler gürûhundan başkası mı helâk olur?”
Şaban Piriş : De ki: -Bana haber verin, Allah’ın azabı size ansızın, veya açıktan açığa gelip çatsa, zalim toplumdan başkası mı helak edilir?
Suat Yıldırım : De ki! "Söylesenize bana: Eğer Allah’ın azabı, ansızın yahut göz göre göre size gelirse zalim topluluktan başkası mı helâk olacak?"
Süleyman Ateş : De ki: "Düşündünüz mü kendinizi hiç? Size Allâh'ın azâbı ansızın, ya da açıkça gelse, zâlim toplumdan başkası mı helâk edilir?"
Tefhim-ul Kuran : De ki «Düşündünüz mü hiç; size Allah'ın azabı apansız ya da açıktan geliverse, zulme sapan kavimden başkası mı yıkıma uğrayacak?»
Ümit Şimşek : De ki: Söyleyin bana, eğer Allah'ın azabı size âniden veya göz göre göre gelecek olsa, zalimler güruhundan başkası mı helâk edilmiş olur?
Yaşar Nuri Öztürk : Şunu da söyle: "Düşünün bakalım; Allah'ın azabı size ansızın, açıktan geliverse, zalimler topluluğundan başkası mı helâk edilecek?"


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}