» 6 / En’âm  149:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 149
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. فَلِلَّهِ (FLLH) = felillahi : Allah'ındır
3. الْحُجَّةُ (ELḪCT) = l-Huccetu : delil
4. الْبَالِغَةُ (ELBELĞT) = l-bāliğatu : üstün olan
5. فَلَوْ (FLV) = fe lev : eğer
6. شَاءَ (ŞEÙ) = şā'e : dileseydi
7. لَهَدَاكُمْ (LHD̃EKM) = lehedākum : elbette doğru yola iletirdi
8. أَجْمَعِينَ (ÊCMAYN) = ecmeǐyne : hepinizi
de ki | Allah'ındır | delil | üstün olan | eğer | dileseydi | elbette doğru yola iletirdi | hepinizi |

[GVL] [] [ḪCC] [BLĞ] [] [ŞYE] [HD̃Y] [CMA]
GL FLLH ELḪCT ELBELĞT FLV ŞEÙ LHD̃EKM ÊCMAYN

ḳul felillahi l-Huccetu l-bāliğatu fe lev şā'e lehedākum ecmeǐyne
قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين

 » 6 / En’âm  Suresi: 149
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
فلله | FLLH felillahi Allah'ındır """With Allah"
الحجة ح ج ج | ḪCC ELḪCT l-Huccetu delil (is) the argument -
البالغة ب ل غ | BLĞ ELBELĞT l-bāliğatu üstün olan the conclusive.
فلو | FLV fe lev eğer And if
شاء ش ي ا | ŞYE ŞEÙ şā'e dileseydi He (had) willed,
لهداكم ه د ي | HD̃Y LHD̃EKM lehedākum elbette doğru yola iletirdi surely He (would) have guided you
أجمعين ج م ع | CMA ÊCMAYN ecmeǐyne hepinizi "all."""

6:149 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | Allah'ındır | delil | üstün olan | eğer | dileseydi | elbette doğru yola iletirdi | hepinizi |

[GVL] [] [ḪCC] [BLĞ] [] [ŞYE] [HD̃Y] [CMA]
GL FLLH ELḪCT ELBELĞT FLV ŞEÙ LHD̃EKM ÊCMAYN

ḳul felillahi l-Huccetu l-bāliğatu fe lev şā'e lehedākum ecmeǐyne
قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين

[ق و ل] [] [ح ج ج] [ب ل غ] [] [ش ي ا] [ه د ي] [ج م ع]

 » 6 / En’âm  Suresi: 149
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
فلله | FLLH felillahi Allah'ındır """With Allah"
Fe,Lam,Lam,He,
80,30,30,5,
"SUP – prefixed supplemental particle
P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
الفاء زائدة
جار ومجرور
الحجة ح ج ج | ḪCC ELḪCT l-Huccetu delil (is) the argument -
Elif,Lam,Ha,Cim,Te merbuta,
1,30,8,3,400,
N – nominative feminine noun
اسم مرفوع
البالغة ب ل غ | BLĞ ELBELĞT l-bāliğatu üstün olan the conclusive.
Elif,Lam,Be,Elif,Lam,Ğayn,Te merbuta,
1,30,2,1,30,1000,400,
ADJ – nominative feminine active participle
صفة مرفوعة
فلو | FLV fe lev eğer And if
Fe,Lam,Vav,
80,30,6,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional particle
الفاء استئنافية
حرف شرط
شاء ش ي ا | ŞYE ŞEÙ şā'e dileseydi He (had) willed,
Şın,Elif,,
300,1,,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
لهداكم ه د ي | HD̃Y LHD̃EKM lehedākum elbette doğru yola iletirdi surely He (would) have guided you
Lam,He,Dal,Elif,Kef,Mim,
30,5,4,1,20,40,
EMPH – emphatic prefix lām
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
اللام لام التوكيد
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
أجمعين ج م ع | CMA ÊCMAYN ecmeǐyne hepinizi "all."""
,Cim,Mim,Ayn,Ye,Nun,
,3,40,70,10,50,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | فَلِلَّهِ: Allah'ındır | الْحُجَّةُ: delil | الْبَالِغَةُ: üstün olan | فَلَوْ: eğer | شَاءَ: dileseydi | لَهَدَاكُمْ: elbette doğru yola iletirdi | أَجْمَعِينَ: hepinizi |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | فلله FLLH Allah'ındır | الحجة ELḪCT delil | البالغة ELBELĞT üstün olan | فلو FLW eğer | شاء ŞEÙ dileseydi | لهداكم LHD̃EKM elbette doğru yola iletirdi | أجمعين ÊCMAYN hepinizi |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | felillahi: Allah'ındır | l-Huccetu: delil | l-bāliğatu: üstün olan | fe lev: eğer | şā'e: dileseydi | lehedākum: elbette doğru yola iletirdi | ecmeǐyne: hepinizi |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | FLLH: Allah'ındır | ELḪCT: delil | ELBELĞT: üstün olan | FLV: eğer | ŞEÙ: dileseydi | LHD̃EKM: elbette doğru yola iletirdi | ÊCMAYN: hepinizi |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: O halde reddedilemeyecek kesin delil, ancak Allah'ındır, elbette dileseydi hepinizi de doğru yola sevk ederdi.
Adem Uğur : De ki: Kesin delil, ancak Allah'ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi.
Ahmed Hulusi : De ki: "Hüccetül'Baliğa (açık kesin delil) Allâh'ındır". . . Eğer dileseydi, elbette hepinizi hidâyete erdirirdi.
Ahmet Tekin : 'Kesin, sağlam ve maksada ulaştıran delil Allah’ındır. Allah’ın sünneti, düzeninin yasaları içinde, iradesinin tecellisine uygun olsaydı, hepinizi doğru yola iletirdi.' de.
Ahmet Varol : De ki: 'En sağlam delil Allah'ın delilidir. Allah dileseydi hepinizi doğru yola eriştirirdi.'
Ali Bulaç : De ki: "En 'üstün ve apaçık' delil Allah'ındır. Eğer O dileseydi elbette tümünüzü hidayete yöneltip iletirdi."
Ali Fikri Yavuz : De ki: “-Tam hüccet Allah’ındır. O dileseydi, elbette hepinizi birden hidayete erdirirdi.”
Bekir Sadak : «stun delil Allah'in delilidir. O dileseydi hepinizi dogru yola eristirirdi» de.
Celal Yıldırım : De ki: En kesin ve üstün delil Allah'ındır; dileseydi hepinizi doğru yola eriştirirdi, (ama öyle bir kanun koymadı, size akıl ve yetenek verip doğru ve eğri yolu göstererek sizi serbest bıraktı).
Diyanet İşleri : De ki: “En üstün delil yalnızca Allah’ındır. O, dileseydi elbette sizin hepinizi doğru yola iletirdi.”
Diyanet İşleri (eski) : 'Üstün delil Allah'ın delilidir. O dileseydi hepinizi doğru yola eriştirirdi' de.
Diyanet Vakfi : De ki: Kesin delil, ancak Allah'ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi.
Edip Yüksel : De ki: 'En güçlü delil ALLAH'ındır. Dileseydi, elbette hepinizi doğruya ulaştırırdı.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki: «En kesin ve üstün delil, Allah'ındır. Allah isteseydi, elbette hepinizi doğru yola iletirdi.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «Kesin ve açık delil ancak Allah'ındır. O, dileseydi, sizi hep birden doğru yola iletirdi.»
Elmalılı Hamdi Yazır : İşte, de, hucceti baliğa ancak Allahın; evet, o dilese idi sizi hep birden hidayete erdirirdi
Fizilal-il Kuran : De ki; «Yetkin delil, Allah'ın tekelindedir. Eğer O dileseydi, hepinizi doğru yola iletirdi.»
Gültekin Onan : De ki: "En 'üstün ve apaçık' delil Tanrı'ındır. Eğer O dileseydi elbette tümünüzü hidayete yöneltip iletirdi."
Hakkı Yılmaz : De ki: “İşte, en kesin ve üstün delil, Allah'ındır. O nedenle eğer Allah dileseydi, elbette hepinize kılavuz olurdu.”
Hasan Basri Çantay : Söyle (onlara): «(Madem ki öyle bir ilminiz yokdur) o halde tam ve kâmil hüccet Allahın (hücceti) dir. İşte eğer O, dileseydi topunuzu birden elbette hidâyete kavuşdururdu».
Hayrat Neşriyat : De ki: 'Öyle ise en mükemmel delil Allah’ındır. O hâlde (O) dileseydi, elbette sizi hep berâber hidâyete erdirirdi. (Ama O, sizi kendi irâdenize bıraktı.)'
İbni Kesir : De ki: Üstün ve mükemmel hüccet Allah'ındır. Eğer O, dileseydi hepinizi birden hidayete kavuştururdu.
İskender Evrenosoğlu : De ki: “Artık en kuvvetli delil, Allah'ındır. Öyleyse eğer O (Allah) dileseydi, elbette sizin hepinizi hidayete erdirirdi.”
Muhammed Esed : De ki: "Öyleyse (bilin ki) yalnız Allah katındadır (her hakikatin) kesin delili; O dileseydi tümünüzü doğru yola yöneltirdi".
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «Hüccet-i bâliğa, Allah Teâlâ'ya mahsustur. Eğer o dileseydi elbette hepinizi hidâyete erdirirdi.»
Ömer Öngüt : De ki: “Kesin delil Allah'ın delilidir. O dileseydi elbette hepinizi hidayete kavuştururdu. ”
Şaban Piriş : De ki: -Tam ve kamil delil Allah’ın delilidir. O, dileseydi hepinizi doğru yola çıkarırdı.
Suat Yıldırım : De ki: En kesin ve mükemmel delil, Allah’ındır. Evet, O dileseydi hepinizi doğru yola koyardı.
Süleyman Ateş : De ki: "Üstün delil, Allâh'ındır. Allâh dileseydi, elbette hepinizi doğru yola iletirdi."
Tefhim-ul Kuran : De ki: «En 'üstün ve apaçık' delil Allah'ındır. Eğer o dileseydi elbette tümünüzü hidayete yöneltip iletirdi.»
Ümit Şimşek : De ki: Tam ve kesin delil Allah'ındır. O dileseydi, hepinizi birden doğru yola eriştirirdi.
Yaşar Nuri Öztürk : En mükemmel kanıt Allah'ındır. O dileseydi hepinizi toptan doğru yola iletirdi.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}