» 6 / En’âm  59:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 59
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَعِنْدَهُ (VAND̃H) = ve ǐndehu : ve O'nun yanındadır
2. مَفَاتِحُ (MFETḪ) = mefātiHu : anahtarları
3. الْغَيْبِ (ELĞYB) = l-ğaybi : gayb'ın
4. لَا (LE) = lā :
5. يَعْلَمُهَا (YALMHE) = yeǎ'lemuhā : onları bilmez
6. إِلَّا (ÎLE) = illā : başkası
7. هُوَ (HV) = huve : O'ndan
8. وَيَعْلَمُ (VYALM) = ve yeǎ'lemu : ve (O) bilir
9. مَا (ME) = mā : ne varsa
10. فِي (FY) = fī :
11. الْبَرِّ (ELBR) = l-berri : karada olan
12. وَالْبَحْرِ (VELBḪR) = velbeHri : ve denizde olan
13. وَمَا (VME) = ve mā :
14. تَسْقُطُ (TSGŦ) = tesḳuTu : düşmez
15. مِنْ (MN) = min : hiçbir
16. وَرَقَةٍ (VRGT) = veraḳatin : yaprak
17. إِلَّا (ÎLE) = illā : dışında
18. يَعْلَمُهَا (YALMHE) = yeǎ'lemuhā : onun bilgisi
19. وَلَا (VLE) = ve lā : ve (yoktur)
20. حَبَّةٍ (ḪBT) = Habbetin : bir dane
21. فِي (FY) = fī : içinde
22. ظُلُمَاتِ (ƵLMET) = Zulumāti : karanlıkları
23. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yerin
24. وَلَا (VLE) = ve lā : ve (yoktur)
25. رَطْبٍ (RŦB) = raTbin : yaş
26. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
27. يَابِسٍ (YEBS) = yābisin : kuru
28. إِلَّا (ÎLE) = illā : ancak
29. فِي (FY) = fī : vardır
30. كِتَابٍ (KTEB) = kitābin : bir Kitapta
31. مُبِينٍ (MBYN) = mubīnin : apaçık
ve O'nun yanındadır | anahtarları | gayb'ın | | onları bilmez | başkası | O'ndan | ve (O) bilir | ne varsa | | karada olan | ve denizde olan | | düşmez | hiçbir | yaprak | dışında | onun bilgisi | ve (yoktur) | bir dane | içinde | karanlıkları | yerin | ve (yoktur) | yaş | ve | kuru | ancak | vardır | bir Kitapta | apaçık |

[AND̃] [FTḪ] [ĞYB] [] [ALM] [] [] [ALM] [] [] [BRR] [BḪR] [] [SGŦ] [] [VRG] [] [ALM] [] [ḪBB] [] [ƵLM] [ERŽ] [] [RŦB] [] [YBS] [] [] [KTB] [BYN]
VAND̃H MFETḪ ELĞYB LE YALMHE ÎLE HV VYALM ME FY ELBR VELBḪR VME TSGŦ MN VRGT ÎLE YALMHE VLE ḪBT FY ƵLMET ELÊRŽ VLE RŦB VLE YEBS ÎLE FY KTEB MBYN

ve ǐndehu mefātiHu l-ğaybi yeǎ'lemuhā illā huve ve yeǎ'lemu l-berri velbeHri ve mā tesḳuTu min veraḳatin illā yeǎ'lemuhā ve lā Habbetin Zulumāti l-erDi ve lā raTbin ve lā yābisin illā kitābin mubīnin
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين

 » 6 / En’âm  Suresi: 59
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وعنده ع ن د | AND̃ VAND̃H ve ǐndehu ve O'nun yanındadır And with Him
مفاتح ف ت ح | FTḪ MFETḪ mefātiHu anahtarları (are the) keys
الغيب غ ي ب | ĞYB ELĞYB l-ğaybi gayb'ın (of) the unseen,
لا | LE no (one)
يعلمها ع ل م | ALM YALMHE yeǎ'lemuhā onları bilmez knows them
إلا | ÎLE illā başkası except
هو | HV huve O'ndan Him.
ويعلم ع ل م | ALM VYALM ve yeǎ'lemu ve (O) bilir And He knows
ما | ME ne varsa what
في | FY (is) in
البر ب ر ر | BRR ELBR l-berri karada olan the land
والبحر ب ح ر | BḪR VELBḪR velbeHri ve denizde olan and in the sea.
وما | VME ve mā And not
تسقط س ق ط | SGŦ TSGŦ tesḳuTu düşmez falls
من | MN min hiçbir of
ورقة و ر ق | VRG VRGT veraḳatin yaprak any leaf
إلا | ÎLE illā dışında but
يعلمها ع ل م | ALM YALMHE yeǎ'lemuhā onun bilgisi He knows it.
ولا | VLE ve lā ve (yoktur) And not
حبة ح ب ب | ḪBB ḪBT Habbetin bir dane a grain
في | FY içinde in
ظلمات ظ ل م | ƵLM ƵLMET Zulumāti karanlıkları the darkness[es]
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerin (of) the earth
ولا | VLE ve lā ve (yoktur) and not
رطب ر ط ب | RŦB RŦB raTbin yaş moist
ولا | VLE ve lā ve and not
يابس ي ب س | YBS YEBS yābisin kuru dry
إلا | ÎLE illā ancak but
في | FY vardır (is) in
كتاب ك ت ب | KTB KTEB kitābin bir Kitapta a Record
مبين ب ي ن | BYN MBYN mubīnin apaçık Clear.

6:59 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve O'nun yanındadır | anahtarları | gayb'ın | | onları bilmez | başkası | O'ndan | ve (O) bilir | ne varsa | | karada olan | ve denizde olan | | düşmez | hiçbir | yaprak | dışında | onun bilgisi | ve (yoktur) | bir dane | içinde | karanlıkları | yerin | ve (yoktur) | yaş | ve | kuru | ancak | vardır | bir Kitapta | apaçık |

[AND̃] [FTḪ] [ĞYB] [] [ALM] [] [] [ALM] [] [] [BRR] [BḪR] [] [SGŦ] [] [VRG] [] [ALM] [] [ḪBB] [] [ƵLM] [ERŽ] [] [RŦB] [] [YBS] [] [] [KTB] [BYN]
VAND̃H MFETḪ ELĞYB LE YALMHE ÎLE HV VYALM ME FY ELBR VELBḪR VME TSGŦ MN VRGT ÎLE YALMHE VLE ḪBT FY ƵLMET ELÊRŽ VLE RŦB VLE YEBS ÎLE FY KTEB MBYN

ve ǐndehu mefātiHu l-ğaybi yeǎ'lemuhā illā huve ve yeǎ'lemu l-berri velbeHri ve mā tesḳuTu min veraḳatin illā yeǎ'lemuhā ve lā Habbetin Zulumāti l-erDi ve lā raTbin ve lā yābisin illā kitābin mubīnin
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين

[ع ن د] [ف ت ح] [غ ي ب] [] [ع ل م] [] [] [ع ل م] [] [] [ب ر ر] [ب ح ر] [] [س ق ط] [] [و ر ق] [] [ع ل م] [] [ح ب ب] [] [ظ ل م] [ا ر ض] [] [ر ط ب] [] [ي ب س] [] [] [ك ت ب] [ب ي ن]

 » 6 / En’âm  Suresi: 59
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وعنده ع ن د | AND̃ VAND̃H ve ǐndehu ve O'nun yanındadır And with Him
Vav,Ayn,Nun,Dal,He,
6,70,50,4,5,
REM – prefixed resumption particle
LOC – accusative location adverb
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
الواو استئنافية
ظرف مكان منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
مفاتح ف ت ح | FTḪ MFETḪ mefātiHu anahtarları (are the) keys
Mim,Fe,Elif,Te,Ha,
40,80,1,400,8,
"N – nominative masculine plural noun → Key"
اسم مرفوع
الغيب غ ي ب | ĞYB ELĞYB l-ğaybi gayb'ın (of) the unseen,
Elif,Lam,Ğayn,Ye,Be,
1,30,1000,10,2,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
لا | LE no (one)
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يعلمها ع ل م | ALM YALMHE yeǎ'lemuhā onları bilmez knows them
Ye,Ayn,Lam,Mim,He,Elif,
10,70,30,40,5,1,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
فعل مضارع و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
إلا | ÎLE illā başkası except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
هو | HV huve O'ndan Him.
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
ويعلم ع ل م | ALM VYALM ve yeǎ'lemu ve (O) bilir And He knows
Vav,Ye,Ayn,Lam,Mim,
6,10,70,30,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
ما | ME ne varsa what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
البر ب ر ر | BRR ELBR l-berri karada olan the land
Elif,Lam,Be,Re,
1,30,2,200,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
والبحر ب ح ر | BḪR VELBḪR velbeHri ve denizde olan and in the sea.
Vav,Elif,Lam,Be,Ha,Re,
6,1,30,2,8,200,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
وما | VME ve mā And not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
تسقط س ق ط | SGŦ TSGŦ tesḳuTu düşmez falls
Te,Sin,Gaf,Tı,
400,60,100,9,
V – 3rd person feminine singular imperfect verb
فعل مضارع
من | MN min hiçbir of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
ورقة و ر ق | VRG VRGT veraḳatin yaprak any leaf
Vav,Re,Gaf,Te merbuta,
6,200,100,400,
"N – genitive feminine indefinite noun → Leaf"
اسم مجرور
إلا | ÎLE illā dışında but
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
يعلمها ع ل م | ALM YALMHE yeǎ'lemuhā onun bilgisi He knows it.
Ye,Ayn,Lam,Mim,He,Elif,
10,70,30,40,5,1,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
فعل مضارع و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
ولا | VLE ve lā ve (yoktur) And not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
حبة ح ب ب | ḪBB ḪBT Habbetin bir dane a grain
Ha,Be,Te merbuta,
8,2,400,
N – genitive feminine indefinite noun
اسم مجرور
في | FY içinde in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
ظلمات ظ ل م | ƵLM ƵLMET Zulumāti karanlıkları the darkness[es]
Zı,Lam,Mim,Elif,Te,
900,30,40,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerin (of) the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
ولا | VLE ve lā ve (yoktur) and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
رطب ر ط ب | RŦB RŦB raTbin yaş moist
Re,Tı,Be,
200,9,2,
N – genitive masculine singular indefinite noun
اسم مجرور
ولا | VLE ve lā ve and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
يابس ي ب س | YBS YEBS yābisin kuru dry
Ye,Elif,Be,Sin,
10,1,2,60,
N – genitive masculine indefinite active participle
اسم مجرور
إلا | ÎLE illā ancak but
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
في | FY vardır (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
كتاب ك ت ب | KTB KTEB kitābin bir Kitapta a Record
Kef,Te,Elif,Be,
20,400,1,2,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
مبين ب ي ن | BYN MBYN mubīnin apaçık Clear.
Mim,Be,Ye,Nun,
40,2,10,50,
ADJ – genitive masculine indefinite (form IV) active participle
صفة مجرورة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَعِنْدَهُ: ve O'nun yanındadır | مَفَاتِحُ: anahtarları | الْغَيْبِ: gayb'ın | لَا: | يَعْلَمُهَا: onları bilmez | إِلَّا: başkası | هُوَ: O'ndan | وَيَعْلَمُ: ve (O) bilir | مَا: ne varsa | فِي: | الْبَرِّ: karada olan | وَالْبَحْرِ: ve denizde olan | وَمَا: | تَسْقُطُ: düşmez | مِنْ: hiçbir | وَرَقَةٍ: yaprak | إِلَّا: dışında | يَعْلَمُهَا: onun bilgisi | وَلَا: ve (yoktur) | حَبَّةٍ: bir dane | فِي: içinde | ظُلُمَاتِ: karanlıkları | الْأَرْضِ: yerin | وَلَا: ve (yoktur) | رَطْبٍ: yaş | وَلَا: ve | يَابِسٍ: kuru | إِلَّا: ancak | فِي: vardır | كِتَابٍ: bir Kitapta | مُبِينٍ: apaçık |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وعنده WAND̃H ve O'nun yanındadır | مفاتح MFETḪ anahtarları | الغيب ELĞYB gayb'ın | لا LE | يعلمها YALMHE onları bilmez | إلا ÎLE başkası | هو HW O'ndan | ويعلم WYALM ve (O) bilir | ما ME ne varsa | في FY | البر ELBR karada olan | والبحر WELBḪR ve denizde olan | وما WME | تسقط TSGŦ düşmez | من MN hiçbir | ورقة WRGT yaprak | إلا ÎLE dışında | يعلمها YALMHE onun bilgisi | ولا WLE ve (yoktur) | حبة ḪBT bir dane | في FY içinde | ظلمات ƵLMET karanlıkları | الأرض ELÊRŽ yerin | ولا WLE ve (yoktur) | رطب RŦB yaş | ولا WLE ve | يابس YEBS kuru | إلا ÎLE ancak | في FY vardır | كتاب KTEB bir Kitapta | مبين MBYN apaçık |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ǐndehu: ve O'nun yanındadır | mefātiHu: anahtarları | l-ğaybi: gayb'ın | : | yeǎ'lemuhā: onları bilmez | illā: başkası | huve: O'ndan | ve yeǎ'lemu: ve (O) bilir | : ne varsa | : | l-berri: karada olan | velbeHri: ve denizde olan | ve mā: | tesḳuTu: düşmez | min: hiçbir | veraḳatin: yaprak | illā: dışında | yeǎ'lemuhā: onun bilgisi | ve lā: ve (yoktur) | Habbetin: bir dane | : içinde | Zulumāti: karanlıkları | l-erDi: yerin | ve lā: ve (yoktur) | raTbin: yaş | ve lā: ve | yābisin: kuru | illā: ancak | : vardır | kitābin: bir Kitapta | mubīnin: apaçık |
Kırık Meal (Transcript) : |VAND̃H: ve O'nun yanındadır | MFETḪ: anahtarları | ELĞYB: gayb'ın | LE: | YALMHE: onları bilmez | ÎLE: başkası | HV: O'ndan | VYALM: ve (O) bilir | ME: ne varsa | FY: | ELBR: karada olan | VELBḪR: ve denizde olan | VME: | TSGŦ: düşmez | MN: hiçbir | VRGT: yaprak | ÎLE: dışında | YALMHE: onun bilgisi | VLE: ve (yoktur) | ḪBT: bir dane | FY: içinde | ƵLMET: karanlıkları | ELÊRŽ: yerin | VLE: ve (yoktur) | RŦB: yaş | VLE: ve | YEBS: kuru | ÎLE: ancak | FY: vardır | KTEB: bir Kitapta | MBYN: apaçık |
Abdulbaki Gölpınarlı : Gaibin anahtarları, onun yanındadır, onları ancak o bilir; karada ve denizde ne varsa bilir. Bir yaprak bile düşse bilir onu ve yeryüzünün karanlıkları içinde bir tek tane yoktur ki, yaş ve kuru hiçbir şey bulunamaz ki apaçık kitapta tespit edilmemiş olsun.
Adem Uğur : Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır; onları O'ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O'nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.
Ahmed Hulusi : Gaybın (algılayamadıklarınızın) anahtarları (bilgisi) "HÛ"nun indîndedir! (Hiç kimse) bilmez onları, ancak "HÛ"! Karada (açığa çıkmış - algılanabilen) ve denizde (derinde - ilimde) ne var ise O bilir. . . O'nun bilgisi dışında bir yaprak düşmez (çünkü her bir şey "HÛ"nun Esmâ'sıyla açığa çıkmıştır). . . Ne Arz'ın karanlıklarında bir habbe (tane), ne de yaş ve kuru (bir şey) yoktur ki Kitab-ı Mubiyn'de (apaçık evren kitabında) bulunmasın.
Ahmet Tekin : Gayb âleminin, bilgi alanı dışındaki güçlerin ve imkânların anahtarları, şifreleri Allah’ın elindedir. Anahtarları, şifreleri ondan başkası bilmez. Karada ve denizde ne varsa O bilir. O’nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. Yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru, canlı ve ölü ne varsa, hepsi, her şey doğruları, hakkı ortaya koyan, kâinatın kayıt sicilinde, kanunlar ve ilkeler kitabında, bilgi işlem merkezinde yazılıdır.
Ahmet Varol : Gaybın anahtarları O'nun yanındadır. Onu, O'ndan başkası bilmez. Karada ve denizde olanları da bilir. O'nun bilgisi dışında bir tek yaprak bile düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane dahil, yaş ve kuru ne varsa hepsi açık bir kitaptadır.
Ali Bulaç : Gaybın anahtarları O'nun katındadır, O'ndan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü O bilir, O, bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez; yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi (ve her şey) apaçık bir kitaptadır.
Ali Fikri Yavuz : Gaybın anahtarları, Allah’ın katındadır. Onları ancak Allah bilir. Karada ve denizde ne varsa hepsini O bilir. O’nun ilmi dışında bir toprak dahi düşmez. Yerin karanlıkları içindeki tek tane, yaş ve kuru her şey Allah’ın ilmindedir (Levhi Mahfuzdadır).
Bekir Sadak : Gaybin anahtarlari O'nun katindadir, onlari ancak O bilir. Karada ve denizde olani bilir. Dusen yapragi, yerin karanliklarinda olan taneyi, yasi kuruyu ki apacik Kitap'tadir ancak O bilir.
Celal Yıldırım : Gaybın anahtarları (veya hazineleri) O'nun katındadır; onları O'ndan başkası bilmez. O, denizdeki ve karadaki şeyleri bilir. Bir yaprak düşmez ki O bilmesin ; yerin kararılıkldrındaki bir daneyi de O bilir. Yaş kuru ne varsa hepsi o açık, her şeyi açıklayan kitaptadır.
Diyanet İşleri : Gaybın anahtarları yalnızca O’nun katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta (Allah’ın bilgisi dâhilinde, Levh-i Mahfuz’da) olmasın.
Diyanet İşleri (eski) : Gaybın anahtarları O'nun katındadır, onları ancak O bilir. Karada ve denizde olanı bilir. Düşen yaprağı, yerin karanlıklarında olan taneyi, yaşı kuruyu ki apaçık Kitap'tadır ancak O bilir.
Diyanet Vakfi : Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır; onları O'ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O'nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.
Edip Yüksel : Gizliliklerin anahtarı onun elinde. O'ndan başkası onları bilmez. Karada ve denizde ne varsa onları bilir. Bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. Yerin karanlığında bir tane, yaş veya kuru hiçbir şey yok ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Gaybın anahtarları O'nun katındadır, onları O'ndan başkası bilmez, karada ve denizde olanları O bilir ve bir yaprak düşmez ki, onu O bilmesin; ne toprağın karanlıklarında bir tane, ne de kuru ve yaş hiçbir şey yoktur ki, o herşeyi açıklayan Kitap'ta bulunmasın.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Gaybın anahtarları O'nun yanındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde ne varsa yine O bilir. Bir yaprak düşmez ve yerin karanlıklarına bir tane gitmez ki O bilmesin. Yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki, o herşeyi açıklayan kitapta bulunmasın.
Elmalılı Hamdi Yazır : Gaybin anahtarları onun yanındadır, onları ancak o bilir, hem kara ve denizde ne varsa bilir, bir yaprak düşmez, ve Arzın zulümatı içine bir habbede gitmez ki o bilmesin, ne bir yaş ne de bir kuru yoktur ki her hal bir kitabı mübînde olmasın
Fizilal-il Kuran : Gayb'ın anahtarları Allah'ın katındadır, onu yalnız O bilir. Mutlaka O'nun bilgisi altında dalından düşen her yaprak, yerin karanlık derinliklerindeki her tane, yaş- kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.
Gültekin Onan : Gaybın anahtarları O'nun katındadır. O'ndan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü O bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi (ve her şey) apaçık bir kitaptadır.
Hakkı Yılmaz : Görünmezin, duyulmazın, geçmişin, geleceğin anahtarları da yalnızca O'nun katındadır. O'ndan başka hiç kimse onları bilmez. Karada ve denizde olanları da bilir O. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın.
Hasan Basri Çantay : Gaybın anahtarları Onun yanındadır. Kendinden başkası bunları bilmez. Karada ve denizde varsa hepsini O bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıkları içindeki tek bir tane, yaş ve kuru (hiç bir şey) müstesna olmamak üzere hepsi apaçık bir kitabdadır.
Hayrat Neşriyat : Ve gaybın anahtarları O’nun katındadır; onları ancak O bilir. Hem karada ve denizde ne varsa bilir. Hiçbir yaprak da düşmez ki onu bilmesin; hem ne yerin karanlıklarında bir dâne, ne yaş ne de kuru (hiçbir şey) yoktur ki, apaçık bir Kitab’da(Kur’ân’da) bulunmasın!
İbni Kesir : Gaybın anahtarları O'nun katındadır. O'ndan başka kimse bilmez. Karada ve denizde olanı da O bilir. Bir yaprak düşmez ki; onu bilmesin. Yerin karanlıkları içindeki tek bir tane, yaş ve kuru müstesna olmamak üzere her şey apaçık bir kitabtadır.
İskender Evrenosoğlu : Ve gaybın anahtarları, onun yanındadır. Onu O'ndan başkası bilmez.Ve denizde ve karada ne varsa bilir. O bilmeksizin, bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıkları içinde hiçbir yaş ve kuru bir dane yoktur ki, “Kitab-ı Mübîn”de bulunmasın.
Muhammed Esed : Çünkü, yaratılmış varlıkların idrakini aşan şeylerin anahtarları Onun katındadır: onları Allahtan başka kimse bilemez. O, karada ve denizde olan her şeyi bilir; bir yaprak düşmez ki O bundan haberdar olmasın; ve ne yeryüzünün derin karanlığında bir habbe, ne de canlı veya ölü hiçbir şey yoktur ki (Onun) apaçık fermanında kaydedilmiş olmasın.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve gaybın anahtarları O'nun (Cenâbı Hakk'ın) yanındadır. Onları O'ndan başkası bilemez. Ve karada ve denizde ne varsa bilir. Bir yaprak düşmez, ve yerin zulmetleri içinde bir habbe de bulunmaz ki, illâ O bilir. Ve bir yaş ve bir kuru da yoktur ki, illâ apaçık bir kitaptadır.
Ömer Öngüt : Gaybın anahtarları Allah'ın katındadır, onları O'ndan başkası bilemez. Karada ve denizde olanı da O bilir. O'nun ilmi dışında bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıkları içindeki tek bir tane, yaş ve kuru her şey apaçık bir kitapta (Levh-i mahfuz'da) yazılmıştır.
Şaban Piriş : Gaybın anahtarları O’nun yanındadır. Onları, kendisinden başkası bilmez. Karada ve denizde olan her şeyi bilir. Onun bilgisi olmadan hiç bir yaprak düşmez ve yerin karanlıklarında hiçbir tane, hiç bir yaş ve hiç bir kuru yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın.
Suat Yıldırım : Bilinmeyen nice hazineler ve görünmeyen gayb aleminin anahtarları O’nun yanındadır. Onları Kendisinden başkası bilemez. Karada ve denizde ne varsa hepsini O bilir. O’nun haberi olmadan bir tek yaprak bile düşmez. Yer altı tabakalarının karanlıkları içindeki tek bir tane, hasılı yaş ve kuru hiç bir şey yoktur ki açık, net bir kitapta bulunmasın.
Süleyman Ateş : Gayb'ın (görünmez bilginin) anahtarları, O'nun yanındadır, onları O'ndan başkası bilmez. (O) karada ve denizde olan herşeyi bilir. Düşen bir yaprak, ki mutlaka onu bilir, yerin karanlıkları içinde gömülen dâne, yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir Kitapta olmasın.
Tefhim-ul Kuran : Gaybın anahtarları O'nun katındadır, O'ndan başka hiç kimse onu bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü o bilir, O, bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez; yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmak üzere hepsi (ve her şey) apaçık bir kitaptır.
Ümit Şimşek : Gaybın anahtarları Onun katındadır; başkası onu bilemez. Karada ve denizde olanı da O bilir. Onun bilgisi olmadan ne bir yaprak düşer, ne de yerin karanlıklarında bir tane saklı kalır. Yaş ve kuru ne varsa, hepsi apaçık bir kitaptadır.
Yaşar Nuri Öztürk : Gaybın anahtarları O'nun yanındadır; onları O'ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde olanı da bilir. O'nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. Toprağın karanlıklarındaki bir dâne, yaş ve kuru her şey apaçık bir Kitap'ın içindedir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}