"huve" ifadesi tarandı:
# İçinde "huve" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|هوHVhuve"""He is"265x
| هو HV huve O He 2:29
| هو HV huve O He 2:37
| هو HV huve O He 2:54
| هو HV huve o [it] 2:61
| هو HV huve o [it] 2:61
| هو HV huve o it 2:96
| هو HV huve odur it 2:120
| هو HV huve o(nun) he 2:148
| هو HV huve O'ndan Him, 2:163
| هو HV huve o """It" 2:222
| هو HV huve o (Talut) he 2:249
| هو HV huve O'ndan Him, 2:255
| هو HV huve o he, 2:282
| هو HV huve O'ndan Him, 3:2
| هو HV huve O'dur He 3:6
| هو HV huve O'ndan Him, 3:6
| هو HV huve O He 3:7
| هو HV huve O'ndan Him, 3:18
| هو HV huve O'ndan Him 3:18
| هو HV huve Bu """This" 3:37
| هو HV huve o it 3:78
| هو HV huve o """It" 3:78
| هو HV huve o it 3:78
| هو HV huve O (bela) """It" 3:165
| هو HV huve o (that) it 3:180
| هو HV huve o it 3:180
| هو HV huve O'ndan Him, 4:87
| هو HV huve bu it 5:8
| هو HV huve o He 5:17
| هو HV huve o He 5:72
| هو HV huve odur ki He 5:76
| هو HV huve O He 6:2
| هو HV huve kendisinden Him. 6:17
| هو HV huve O He 6:19
| هو HV huve O'ndan Him. 6:59
| هو HV huve O """He" 6:65
| هو HV huve ancak it 6:71
| هو HV huve O (is) it 6:90
| هو HV huve O'ndan Him, 6:102
| هو HV huve O'ndan Him, 6:106
| هو HV huve O He 6:117
| هو HV huve O He 6:119
| هو HV huve o he 7:27
| هو HV huve kendisinden Him, 7:158
| هو HV huve o he 7:184
| هو HV huve O'ndan Him. 7:187
| هو HV huve O'dur He 7:189
| هو HV huve (kişi) [it] 8:32
| هو HV huve O He 8:61
| هو HV huve O He 8:62
| هو HV huve O'ndan Him. 9:31
| هو HV huve O He 9:33
| هو HV huve O'dur He 9:51
| هو HV huve O """He is" 9:61
| هو HV huve budur it 9:72
| هو HV huve O (is) He 9:104
| هو HV huve O He 9:104
| هو HV huve o it 9:111
| هو HV huve O He 9:118
| هو HV huve O'ndan Him. 9:129
| هو HV huve O'dur He 10:5
| هو HV huve O'dur He 10:22
| هو HV huve O """Is it true?""" 10:53
| هو HV huve O He 10:56
| هو HV huve bu It 10:58
| هو HV huve bu is 10:64
| هو HV huve O He 10:65
| هو HV huve O'dur He 10:67
| هو HV huve O He 10:68
| هو HV huve O'ndan Him, 10:107
| هو HV huve O'ndan Him. 11:14
| هو HV huve O He (is) 11:34
| هو HV huve O'nun (Allah) He 11:56
| هو HV huve O He 11:61
| هو HV huve O He 11:66
| هو HV huve o [he] 11:93
| هو HV huve o (Yusuf) he (was) 12:23
| هو HV huve O He 12:34
| هو HV huve O He 12:83
| هو HV huve O He 12:98
| هو HV huve O He 12:100
| هو HV huve O (is) it 12:104
| هو HV huve o [he] 13:10
| هو HV huve O'dur He 13:12
| هو HV huve o it 13:14
| هو HV huve o (kendisi) [he] 13:19
| هو HV huve O """He" 13:30
| هو HV huve O'ndan Him. 13:30
| هو HV huve o (He) 13:33
| هو HV huve o he 14:17
| هو HV huve o [it] 14:18
| هو HV huve O He 14:52
| هو HV huve O He 15:25
| هو HV huve o it 15:50
| هو HV huve O He 15:86
| هو HV huve o (insan) he 16:4
| هو HV huve O'dur He 16:10
| هو HV huve O He 16:51
| هو HV huve o he 16:76
| هو HV huve o it 16:77
| هو HV huve o it 16:95
| هو HV huve işte O'dur He 16:125
| هو HV huve O He 17:1
| هو HV huve o "it (be)?""" 17:51
| هو HV huve o it 17:82
| هو HV huve o [he] 17:84
| هو HV huve O He 18:38
| هو HV huve O'dur He 18:44
| هو HV huve O 'It 19:9
| هو HV huve O 'It 19:21
| هو HV huve o [he] 19:75
| هو HV huve O'ndan Him. 20:8
| هو HV huve O'ndan He. 20:98
| هو HV huve o he 21:5
| هو HV huve o it (is) 21:18
| هو HV huve O He 22:6
| هو HV huve o [it] 22:11
| هو HV huve o [it] 22:12
| هو HV huve o He 22:62
| هو HV huve o it 22:62
| هو HV huve O He 22:62
| هو HV huve O He 22:78
| هو HV huve O He 22:78
| هو HV huve O'dur He 22:78
| هو HV huve O he 23:25
| هو HV huve O (is) he 23:38
| هو HV huve o he 23:100
| هو HV huve O'ndan Him, 23:116
| هو HV huve o it 24:11
| هو HV huve O He 24:25
| هو HV huve o it 24:28
| هو HV huve O'dur [He] 26:79
| هو HV huve onu [He] 26:220
| هو HV huve O'ndan He, 27:26
| هو HV huve o "it.""" 27:42
| هو HV huve O He (is) 28:16
| هو HV huve o [he] (was) 28:19
| هو HV huve o he 28:34
| هو HV huve O (Fir'avn) And he was arrogant, 28:39
| هو HV huve o which 28:49
| هو HV huve o he 28:61
| هو HV huve O'ndan He. 28:70
| هو HV huve o [they] 28:78
| هو HV huve O he 28:85
| هو HV huve O'ndan Him. 28:88
| هو HV huve O [He] (is) 29:26
| هو HV huve o it 29:49
| هو HV huve işte O'dur He 31:26
| هو HV huve O He 31:30
| هو HV huve O He 31:30
| هو HV huve o he 31:33
| هو HV huve o it 32:3
| هو HV huve O [He] 32:25
| هو HV huve bu it 33:5
| هو HV huve O He 33:43
| هو HV huve [it] 34:6
| هو HV huve o [he] 34:21
| هو HV huve O He 34:27
| هو HV huve O he 34:46
| هو HV huve O'ndan He. 35:3
| هو HV huve o it 35:10
| هو HV huve O'dur He 35:15
| هو HV huve O it 35:31
| هو HV huve O is 35:32
| هو HV huve O'dur He 35:39
| هو HV huve O it 36:69
| هو HV huve o He 36:77
| هو HV huve O he 37:163
| هو HV huve O """It (is)" 38:67
| هو HV huve O (Kur'an) it (is) 38:87
| هو HV huve o [he] 39:3
| هو HV huve O He 39:4
| هو HV huve O He 39:5
| هو HV huve O'nun He. 39:6
| هو HV huve o [he] 39:9
| هو HV huve bu it 39:15
| هو HV huve O He 39:53
| هو HV huve O'ndan "Him;" 40:3
| هو HV huve o [it] 40:9
| هو HV huve O'dur He 40:13
| هو HV huve O He 40:20
| هو HV huve o [he] 40:28
| هو HV huve o [he] 40:34
| هو HV huve O'dur He 40:56
| هو HV huve O'ndan Him. 40:62
| هو HV huve O He 40:65
| هو HV huve O'ndan He, 40:65
| هو HV huve O'dur He 40:67
| هو HV huve O'dur He 40:68
| هو HV huve O He 41:15
| هو HV huve O [He] 41:36
| هو HV huve o """It (is)" 41:44
| هو HV huve o he 41:52
| هو HV huve O'dur He 42:5
| هو HV huve O He 42:9
| هو HV huve budur it 42:22
| هو HV huve o he 43:52
| هو HV huve o mu? "he?""" 43:58
| هو HV huve O he 43:59
| هو HV huve O'dur He 43:64
| هو HV huve O [He] 44:6
| هو HV huve O'ndan "Him;" 44:8
| هو HV huve O [He] 44:42
| هو HV huve o it 44:57
| هو HV huve budur [it] 45:30
| هو HV huve O He 46:8
| هو HV huve o it 46:24
| هو HV huve o like he who 47:15
| هو HV huve O He 48:4
| هو HV huve O He 48:28
| هو HV huve O [He] 51:30
| هو HV huve O He 51:58
| هو HV huve O'dur [He] 52:28
| هو HV huve O it 53:4
| هو HV huve O (is) He (Who) 53:30
| هو HV huve O He 53:32
| هو HV huve O He 53:32
| هو HV huve O'dur [He] 53:43
| هو HV huve O'dur [He] 53:44
| هو HV huve O'dur [He] 53:48
| هو HV huve O'dur [He] 53:49
| هو HV huve o he 54:25
| هو HV huve O He 55:29
| هو HV huve O He 57:3
| هو HV huve O'dur He 57:4
| هو HV huve O'dur He 57:9
| هو HV huve o [it] (is) 57:12
| هو HV huve O He 57:24
| هو HV huve O'dur He (is) 58:7
| هو HV huve O'dur He (is) 58:7
| هو HV huve O He 58:7
| هو HV huve O'dur He 59:2
| هو HV huve O He 59:22
| هو HV huve O'ndan He, 59:22
| هو HV huve O He 59:22
| هو HV huve O He 59:23
| هو HV huve O'ndan He, 59:23
| هو HV huve O He 59:24
| هو HV huve O'dur He, 60:6
| هو HV huve O He 61:9
| هو HV huve O He 62:2
| هو HV huve O'dur He 64:2
| هو HV huve O'ndan Him. 64:13
| هو HV huve O He 66:4
| هو HV huve O He 67:15
| هو HV huve o he 67:20
| هو HV huve O'dur """He" 67:23
| هو HV huve O'dur """He" 67:24
| هو HV huve O """He" 67:29
| هو HV huve O (is) it 67:29
| هو HV huve O'dur He 68:7
| هو HV huve o it (is) 68:52
| هو HV huve O it 69:41
| هو HV huve O'ndan Him, 73:9
| هو HV huve o It 73:20
| هو HV huve O'ndan Him. 74:31
| هو HV huve O'dur He 74:56
| هو HV huve O he (is) 81:24
| هو HV huve O it 81:25
| هو HV huve O it 81:27
| هو HV huve O'dur He 85:13
| هو HV huve o It 85:21
| هو HV huve O it 86:14
| هو HV huve o he (is) 108:3
| هو HV huve O """He" 112:1


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}