» 67 / Mülk  23:

Kuran Sırası: 67
İniş Sırası: 77
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 » 67 / Mülk  Suresi: 23
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. هُوَ (HV) = huve : O'dur
3. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī :
4. أَنْشَأَكُمْ (ÊNŞÊKM) = enşeekum : sizi yaratan
5. وَجَعَلَ (VCAL) = ve ceǎle : ve veren
6. لَكُمُ (LKM) = lekumu : size
7. السَّمْعَ (ELSMA) = s-sem'ǎ : işitme (duyusu)
8. وَالْأَبْصَارَ (VELÊBṦER) = vel'ebSāra : ve gözler
9. وَالْأَفْئِدَةَ (VELÊFÙD̃T) = vel'ef'idete : ve gönüller
10. قَلِيلًا (GLYLE) = ḳalīlen : ne kadar az
11. مَا (ME) = mā :
12. تَشْكُرُونَ (TŞKRVN) = teşkurūne : şükrediyorsunuz
de ki | O'dur | | sizi yaratan | ve veren | size | işitme (duyusu) | ve gözler | ve gönüller | ne kadar az | | şükrediyorsunuz |

[GVL] [] [] [NŞE] [CAL] [] [SMA] [BṦR] [FED̃] [GLL] [] [ŞKR]
GL HV ELZ̃Y ÊNŞÊKM VCAL LKM ELSMA VELÊBṦER VELÊFÙD̃T GLYLE ME TŞKRVN

ḳul huve lleƶī enşeekum ve ceǎle lekumu s-sem'ǎ vel'ebSāra vel'ef'idete ḳalīlen teşkurūne
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون

 » 67 / Mülk  Suresi: 23
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
هو | HV huve O'dur """He"
الذي | ELZ̃Y lleƶī (is) the One Who
أنشأكم ن ش ا | NŞE ÊNŞÊKM enşeekum sizi yaratan produced you
وجعل ج ع ل | CAL VCAL ve ceǎle ve veren and made
لكم | LKM lekumu size for you
السمع س م ع | SMA ELSMA s-sem'ǎ işitme (duyusu) the hearing,
والأبصار ب ص ر | BṦR VELÊBṦER vel'ebSāra ve gözler and the vision
والأفئدة ف ا د | FED̃ VELÊFÙD̃T vel'ef'idete ve gönüller and the feelings.
قليلا ق ل ل | GLL GLYLE ḳalīlen ne kadar az Little
ما | ME (is) what
تشكرون ش ك ر | ŞKR TŞKRVN teşkurūne şükrediyorsunuz "you give thanks."""

67:23 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | O'dur | | sizi yaratan | ve veren | size | işitme (duyusu) | ve gözler | ve gönüller | ne kadar az | | şükrediyorsunuz |

[GVL] [] [] [NŞE] [CAL] [] [SMA] [BṦR] [FED̃] [GLL] [] [ŞKR]
GL HV ELZ̃Y ÊNŞÊKM VCAL LKM ELSMA VELÊBṦER VELÊFÙD̃T GLYLE ME TŞKRVN

ḳul huve lleƶī enşeekum ve ceǎle lekumu s-sem'ǎ vel'ebSāra vel'ef'idete ḳalīlen teşkurūne
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون

[ق و ل] [] [] [ن ش ا] [ج ع ل] [] [س م ع] [ب ص ر] [ف ا د] [ق ل ل] [] [ش ك ر]

 » 67 / Mülk  Suresi: 23
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
هو | HV huve O'dur """He"
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
الذي | ELZ̃Y lleƶī (is) the One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
أنشأكم ن ش ا | NŞE ÊNŞÊKM enşeekum sizi yaratan produced you
,Nun,Şın,,Kef,Mim,
,50,300,,20,40,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
وجعل ج ع ل | CAL VCAL ve ceǎle ve veren and made
Vav,Cim,Ayn,Lam,
6,3,70,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
لكم | LKM lekumu size for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
السمع س م ع | SMA ELSMA s-sem'ǎ işitme (duyusu) the hearing,
Elif,Lam,Sin,Mim,Ayn,
1,30,60,40,70,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
والأبصار ب ص ر | BṦR VELÊBṦER vel'ebSāra ve gözler and the vision
Vav,Elif,Lam,,Be,Sad,Elif,Re,
6,1,30,,2,90,1,200,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine plural noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
والأفئدة ف ا د | FED̃ VELÊFÙD̃T vel'ef'idete ve gönüller and the feelings.
Vav,Elif,Lam,,Fe,,Dal,Te merbuta,
6,1,30,,80,,4,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine plural noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
قليلا ق ل ل | GLL GLYLE ḳalīlen ne kadar az Little
Gaf,Lam,Ye,Lam,Elif,
100,30,10,30,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
ما | ME (is) what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
تشكرون ش ك ر | ŞKR TŞKRVN teşkurūne şükrediyorsunuz "you give thanks."""
Te,Şın,Kef,Re,Vav,Nun,
400,300,20,200,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | هُوَ: O'dur | الَّذِي: | أَنْشَأَكُمْ: sizi yaratan | وَجَعَلَ: ve veren | لَكُمُ: size | السَّمْعَ: işitme (duyusu) | وَالْأَبْصَارَ: ve gözler | وَالْأَفْئِدَةَ: ve gönüller | قَلِيلًا: ne kadar az | مَا: | تَشْكُرُونَ: şükrediyorsunuz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | هو HW O'dur | الذي ELZ̃Y | أنشأكم ÊNŞÊKM sizi yaratan | وجعل WCAL ve veren | لكم LKM size | السمع ELSMA işitme (duyusu) | والأبصار WELÊBṦER ve gözler | والأفئدة WELÊFÙD̃T ve gönüller | قليلا GLYLE ne kadar az | ما ME | تشكرون TŞKRWN şükrediyorsunuz |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | huve: O'dur | lleƶī: | enşeekum: sizi yaratan | ve ceǎle: ve veren | lekumu: size | s-sem'ǎ: işitme (duyusu) | vel'ebSāra: ve gözler | vel'ef'idete: ve gönüller | ḳalīlen: ne kadar az | : | teşkurūne: şükrediyorsunuz |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | HV: O'dur | ELZ̃Y: | ÊNŞÊKM: sizi yaratan | VCAL: ve veren | LKM: size | ELSMA: işitme (duyusu) | VELÊBṦER: ve gözler | VELÊFÙD̃T: ve gönüller | GLYLE: ne kadar az | ME: | TŞKRVN: şükrediyorsunuz |
Abdulbaki Gölpınarlı : O, öyle bir mâbuttur ki sizi meydana getirmiştir ve sizin için kulak ve gözler ve gönüller halketmiştir, ne de az şükredersiniz.
Adem Uğur : (Resûlüm!) De ki: Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz!
Ahmed Hulusi : De ki: "Sizi inşa eden ve sizin için algılama kuvvesi, idrak kuvvesi (basîret) ve FUADLAR (Esmâ mânâ özelliklerini beyine yansıtıcı kalp nöronları) oluşturan "HÛ"dur! Ne kadar az şükrediyorsunuz (değerlendiriyorsunuz)!"
Ahmet Tekin : 'O, sizi yaratandır, size kulaklar, gözler, kalpler ve akıllar verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.' de.
Ahmet Varol : De ki: 'Sizi yaratan size kulaklar, gözler ve kalpler veren O'dur. Çok az şükrediyorsunuz!'
Ali Bulaç : De ki: "Sizi inşa eden (yaratan), size kulak, gözler ve gönüller veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz?"
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm), de ki: “- Sizi yaratan, size işitecek kulak, görecek gözler ve duyacak kalbler veren O’dur. Siz, pek az şükrediyorsunuz.”
Bekir Sadak : De ki: «Sizi yaratan sizin icin kulaklar, gozler ve kalbler var eden O'dur. Ne az sukrediyorsunuz!»
Celal Yıldırım : De ki: Sizi yaratıp varlık alanına getiren, size işiten kulaklar, gören gözler, anlayan gönüller veren O'dur. Ne de az şükredersiniz ?
Diyanet İşleri : De ki: “O, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!”
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'Sizi yaratan sizin için kulaklar, gözler ve kalbler var eden O'dur. Ne az şükrediyorsunuz!'
Diyanet Vakfi : (Resûlüm!) De ki: Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz!
Edip Yüksel : De ki, 'Sizi yaratan, size duyma, görme duyuları ve beyinler veren O'dur. Ne kadar seyrek şükredersiniz!'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki: «Sizi yaratan, size kulaklar gözler ve gönüller veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz!»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «O'dur ancak sizi yaratan, size dinleyecek kulak, görecek gözler, duyacak gönüller veren! Fakat sizler pek az şükrediyorsunuz!»
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki, odur ancak sizi inşa eyleyen ve size dinleyecek kulak, görecek gözler, duyacak gönüller veren, fakat sizler pek az şükr ediyorsunuz
Fizilal-il Kuran : De ki: «Sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz.»
Gültekin Onan : De ki: "Sizi inşa eden (yaratan), size kulak, gözler ve yürekler (efideh) veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz?"
Hakkı Yılmaz : De ki: “O, sizi inşa eden, size kulak, gözler ve gönüller oluşturandır. Sahip olduğunuz nimetlerin karşılığını ne de az ödüyorsunuz?”
Hasan Basri Çantay : (Habîbim) de ki: «O, sizi yaratan, size kulak (lar), gözler gönüller verendir. Siz ne az şükredersiniz».
Hayrat Neşriyat : (Ey Resûlüm!) De ki: 'Sizi yaratan ve size kulak(lar), gözler ve kalbler veren O’dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz!'
İbni Kesir : De ki: Sizi yaratan ve sizler için kulaklar, gözler ve kalbler var eden O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz.
İskender Evrenosoğlu : De ki: “Sizi inşa eden (yoktan yaratıp var eden) ve size işitme, görme ve idrak etme hassalarını veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz?”
Muhammed Esed : De ki: "O, sizi hayata getiren, size kulaklar, gözler ve kalpler bağışlayandır; (yine de) ne kadar az şükrediyorsunuz!"
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «O, o zâttır ki, sizi yarattı ve sizin için kulak ve gözler ve gönüller var kıldı. Pek az şükrediverirsiniz.»
Ömer Öngüt : De ki: "Sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve gönüller veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz!"
Şaban Piriş : De ki: -Sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O’dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz.
Suat Yıldırım : De ki: Sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve gönüller veren O’dur. Sizin şükrünüz ne de az!
Süleyman Ateş : De ki: "Sizi yaratan, size işitme (duyusu), gözler ve gönüller veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz?
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Sizi inşa edip yaratan, size kulak, gözler ve gönüller veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz?»
Ümit Şimşek : De ki: Sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler veren Odur. Fakat çok az şükrediyorsunuz.
Yaşar Nuri Öztürk : De ki: "Sizi oluşturan O'dur. O size, işitme gücü, gözler ve gönüller verdi. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!"


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}