» 67 / Mülk  22:

Kuran Sırası: 67
İniş Sırası: 77
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 » 67 / Mülk  Suresi: 22
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَفَمَنْ (ÊFMN) = efemen : kimse mi?
2. يَمْشِي (YMŞY) = yemşī : yürüyen
3. مُكِبًّا (MKBE) = mukibben : kapanarak
4. عَلَىٰ (AL) = ǎlā :
5. وَجْهِهِ (VCHH) = vechihi : yüzüstü
6. أَهْدَىٰ (ÊHD̃) = ehdā : doğru gider
7. أَمَّنْ (ÊMN) = emmen : yoksa kimse mi?
8. يَمْشِي (YMŞY) = yemşī : yürüyen
9. سَوِيًّا (SVYE) = seviyyen : düzgün
10. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : üzerinde
11. صِرَاطٍ (ṦREŦ) = SirāTin : yol
12. مُسْتَقِيمٍ (MSTGYM) = musteḳīmin : dosdoğru
kimse mi? | yürüyen | kapanarak | | yüzüstü | doğru gider | yoksa kimse mi? | yürüyen | düzgün | üzerinde | yol | dosdoğru |

[] [MŞY] [KBB] [] [VCH] [HD̃Y] [] [MŞY] [SVY] [] [ṦRŦ] [GVM]
ÊFMN YMŞY MKBE AL VCHH ÊHD̃ ÊMN YMŞY SVYE AL ṦREŦ MSTGYM

efemen yemşī mukibben ǎlā vechihi ehdā emmen yemşī seviyyen ǎlā SirāTin musteḳīmin
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم

 » 67 / Mülk  Suresi: 22
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أفمن | ÊFMN efemen kimse mi? Then is he who
يمشي م ش ي | MŞY YMŞY yemşī yürüyen walks
مكبا ك ب ب | KBB MKBE mukibben kapanarak fallen
على | AL ǎlā on
وجهه و ج ه | VCH VCHH vechihi yüzüstü his face
أهدى ه د ي | HD̃Y ÊHD̃ ehdā doğru gider better guided,
أمن | ÊMN emmen yoksa kimse mi? or (he) who
يمشي م ش ي | MŞY YMŞY yemşī yürüyen walks
سويا س و ي | SVY SVYE seviyyen düzgün upright
على | AL ǎlā üzerinde on
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTin yol (the) Path
مستقيم ق و م | GVM MSTGYM musteḳīmin dosdoğru Straight?

67:22 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

kimse mi? | yürüyen | kapanarak | | yüzüstü | doğru gider | yoksa kimse mi? | yürüyen | düzgün | üzerinde | yol | dosdoğru |

[] [MŞY] [KBB] [] [VCH] [HD̃Y] [] [MŞY] [SVY] [] [ṦRŦ] [GVM]
ÊFMN YMŞY MKBE AL VCHH ÊHD̃ ÊMN YMŞY SVYE AL ṦREŦ MSTGYM

efemen yemşī mukibben ǎlā vechihi ehdā emmen yemşī seviyyen ǎlā SirāTin musteḳīmin
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم

[] [م ش ي] [ك ب ب] [] [و ج ه] [ه د ي] [] [م ش ي] [س و ي] [] [ص ر ط] [ق و م]

 » 67 / Mülk  Suresi: 22
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أفمن | ÊFMN efemen kimse mi? Then is he who
,Fe,Mim,Nun,
,80,40,50,
INTG – prefixed interrogative alif
SUP – prefixed supplemental particle
REL – relative pronoun
الهمزة همزة استفهام
الفاء زائدة
اسم موصول
يمشي م ش ي | MŞY YMŞY yemşī yürüyen walks
Ye,Mim,Şın,Ye,
10,40,300,10,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
مكبا ك ب ب | KBB MKBE mukibben kapanarak fallen
Mim,Kef,Be,Elif,
40,20,2,1,
N – accusative masculine indefinite (form IV) active participle
اسم منصوب
على | AL ǎlā on
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
وجهه و ج ه | VCH VCHH vechihi yüzüstü his face
Vav,Cim,He,He,
6,3,5,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أهدى ه د ي | HD̃Y ÊHD̃ ehdā doğru gider better guided,
,He,Dal,,
,5,4,,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
أمن | ÊMN emmen yoksa kimse mi? or (he) who
,Mim,Nun,
,40,50,
CONJ – coordinating conjunction
REL – relative pronoun
حرف عطف
اسم موصول
يمشي م ش ي | MŞY YMŞY yemşī yürüyen walks
Ye,Mim,Şın,Ye,
10,40,300,10,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
سويا س و ي | SVY SVYE seviyyen düzgün upright
Sin,Vav,Ye,Elif,
60,6,10,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
على | AL ǎlā üzerinde on
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTin yol (the) Path
Sad,Re,Elif,Tı,
90,200,1,9,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
مستقيم ق و م | GVM MSTGYM musteḳīmin dosdoğru Straight?
Mim,Sin,Te,Gaf,Ye,Mim,
40,60,400,100,10,40,
ADJ – genitive masculine indefinite (form X) active participle
صفة مجرورة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَفَمَنْ: kimse mi? | يَمْشِي: yürüyen | مُكِبًّا: kapanarak | عَلَىٰ: | وَجْهِهِ: yüzüstü | أَهْدَىٰ: doğru gider | أَمَّنْ: yoksa kimse mi? | يَمْشِي: yürüyen | سَوِيًّا: düzgün | عَلَىٰ: üzerinde | صِرَاطٍ: yol | مُسْتَقِيمٍ: dosdoğru |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أفمن ÊFMN kimse mi? | يمشي YMŞY yürüyen | مكبا MKBE kapanarak | على AL | وجهه WCHH yüzüstü | أهدى ÊHD̃ doğru gider | أمن ÊMN yoksa kimse mi? | يمشي YMŞY yürüyen | سويا SWYE düzgün | على AL üzerinde | صراط ṦREŦ yol | مستقيم MSTGYM dosdoğru |
Kırık Meal (Okunuş) : |efemen: kimse mi? | yemşī: yürüyen | mukibben: kapanarak | ǎlā: | vechihi: yüzüstü | ehdā: doğru gider | emmen: yoksa kimse mi? | yemşī: yürüyen | seviyyen: düzgün | ǎlā: üzerinde | SirāTin: yol | musteḳīmin: dosdoğru |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊFMN: kimse mi? | YMŞY: yürüyen | MKBE: kapanarak | AL: | VCHH: yüzüstü | ÊHD̃: doğru gider | ÊMN: yoksa kimse mi? | YMŞY: yürüyen | SVYE: düzgün | AL: üzerinde | ṦREŦ: yol | MSTGYM: dosdoğru |
Abdulbaki Gölpınarlı : Artık yüzüstü sürünerek giden mi daha ziyâde doğru yolu bulur, yoksa doğru yolda dümdüz giden mi?
Adem Uğur : Şimdi (düşünün bakalım), yüz üstü kapanarak yürüyen mi (varılacak) yere daha iyi erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi?
Ahmed Hulusi : Peki, âmâ olarak yüzüstü sürünen mi doğru yolda gider yoksa sırat-ı müstakim üzerinde dimdik önünü görerek yürüyen mi?
Ahmet Tekin : Yüzüstü kapaklanarak sürünen mi hedefine daha rahat ulaşır, yoksa doğru, muhkem ve güvenli yolda, dengeli bir hayat süren, İslamî hayatı yaşayan mı muradına erer?
Ahmet Varol : Şimdi yüzüstü yürüyen mi daha doğru gitmektedir yoksa dosdoğru bir yolda dümdüz yürüyen mi?
Ali Bulaç : Şu halde yüzükoyun sürünerek yürüyen mi daha çok hidayete erer, yoksa dosdoğru yol üzerinde dümdüz yürümekte olan mı?
Ali Fikri Yavuz : Şimdi (küfürden dolayı) yüzü üstü sürünen mi daha doğru, yoksa dosdoğru bir yol üzerinde düpedüz yürüyen (peygamber) mi?
Bekir Sadak : Yuzukoyun surunen mi, yoksa dogru yolda dupeduz yuruyen mi daha dogru yoldadir?
Celal Yıldırım : Yüzükoyun yürüyen mi daha doğru yoldadır, yoksa dümdüz yolda dimdik yürüyen mi ?
Diyanet İşleri : Şimdi, yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi?
Diyanet İşleri (eski) : Yüzükoyun sürünen mi, yoksa doğru yolda düpedüz yürüyen mi daha doğru yoldadır?
Diyanet Vakfi : Şimdi (düşünün bakalım), yüz üstü kapanarak yürüyen mi (varılacak) yere daha iyi erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi?
Edip Yüksel : Yüzüstü sürünen mi, yoksa dosdoğru yol üzerinde düzgün bir biçimde yürüyen mi daha doğru yoldadır?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Şimdi yüz üstü kapanarak yürüyen mi doğru gider, yoksa dosdoğru yolda yürüyen mi?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Şimdi yüz üstü kapanarak giden mi daha doğru, yoksa dosdoğru bir cadde üzerinde dümdüz giden mi?
Elmalılı Hamdi Yazır : İmdi yüzüstü kapanarak giden mi daha doğru? Yoksa dosdoğru bir cadde üzerinde düpedüz giden mi? Düşünmeli bir.
Fizilal-il Kuran : Yüzükoyun sürünen mi, yoksa doğru yolda düpedüz yürüyen mi daha doğru yoldadır?
Gültekin Onan : Şu halde yüzükoyun sürünerek yürüyen mi daha çok hidayete erer, yoksa dosdoğru yol üzerinde dümdüz yürümekte olan mı?
Hakkı Yılmaz : Şimdi yüz üstü kapanarak yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru yolda dümdüz yürüyen mi?
Hasan Basri Çantay : Şimdi yüz üstü, düşe kalka yürümekde olan kimse mi daha çok hidâyete erendir, yoksa doğru bir yol üzerinde düpedüz, (dimdik) yürüyen mi? (Düşünün).
Hayrat Neşriyat : Şimdi, yüz üstü kapanarak yürüyen (sürünen) mi daha doğru giden kimsedir, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik (ve dümdüz) yürüyen mi?
İbni Kesir : Yüzükoyun sürünen mi daha çok hidayettedir, yoksa doğru yolda düpedüz yürüyen mi?
İskender Evrenosoğlu : Öyleyse yüzüstü sürünerek yürüyen kimse mi daha çok hidayete ermiştir, yoksa Sıratı Mustakîm üzerinde düzgün (dimdik, seviyeli) yürüyen mi?
Muhammed Esed : Peki öyleyse, gözünü yere dikerek giden, hedefe, doğru yolda dümdüz yürüyenden daha iyi mi ulaşır?
Ömer Nasuhi Bilmen : İmdi yüzü üzerine kapanarak yürüyen mi daha çok hidâyete erendir, yoksa dosdoğru bir yol üzerinde dimdik yürüyen kimse mi?
Ömer Öngüt : Yüzüstü tökezleyerek yürüyen mi (varılacak) yere daha iyi erişir, yoksa dosdoğru yolda düzgün yürüyen mi?
Şaban Piriş : O halde, yüzüstü sürünen mi daha doğru yoldadır; yoksa, dosdoğru yolda dümdüz yürüyen mi?
Suat Yıldırım : Düşünün bir: Yüzükoyun kapanıp yerde sürünen mi varılacak yere daha kolayca ulaşır, yoksa dümdüz yolda düzgün şekilde yürüyen mi?
Süleyman Ateş : Şimdi, yüzüstü kapanarak yürüyen mi doğru gider, yoksa yolda düzgün yürüyen mi?
Tefhim-ul Kuran : Şu halde yüzükoyun sürünerek yürüyen mi daha çok hidayete erer, yoksa dosdoğru yol üzerinde dümdüz yürümekte olan mı?
Ümit Şimşek : Yüzüstü sürünen mi emeline daha kolay ulaşır, yoksa dosdoğru bir yolda dümdüz yürüyen mi?
Yaşar Nuri Öztürk : Peki, yüzüstü kapanarak yürüyen mi daha düzgün gider yoksa dosdoğru yol üzerinde dik ve düzgün yürüyen mi?


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}