» 67 / Mülk  24:

Kuran Sırası: 67
İniş Sırası: 77
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 » 67 / Mülk  Suresi: 24
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. هُوَ (HV) = huve : O'dur
3. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī :
4. ذَرَأَكُمْ (Z̃RÊKM) = ƶeraekum : sizi üreten
5. فِي (FY) = fī :
6. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yerde
7. وَإِلَيْهِ (VÎLYH) = ve ileyhi : ve O'na
8. تُحْشَرُونَ (TḪŞRVN) = tuHşerūne : huzuruna toplanacaksınız
de ki | O'dur | | sizi üreten | | yerde | ve O'na | huzuruna toplanacaksınız |

[GVL] [] [] [Z̃RE] [] [ERŽ] [] [ḪŞR]
GL HV ELZ̃Y Z̃RÊKM FY ELÊRŽ VÎLYH TḪŞRVN

ḳul huve lleƶī ƶeraekum l-erDi ve ileyhi tuHşerūne
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون

 » 67 / Mülk  Suresi: 24
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
هو | HV huve O'dur """He"
الذي | ELZ̃Y lleƶī (is) the One Who
ذرأكم ذ ر ا | Z̃RE Z̃RÊKM ƶeraekum sizi üreten multiplied you
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth
وإليه | VÎLYH ve ileyhi ve O'na and to Him
تحشرون ح ش ر | ḪŞR TḪŞRVN tuHşerūne huzuruna toplanacaksınız "you will be gathered."""

67:24 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | O'dur | | sizi üreten | | yerde | ve O'na | huzuruna toplanacaksınız |

[GVL] [] [] [Z̃RE] [] [ERŽ] [] [ḪŞR]
GL HV ELZ̃Y Z̃RÊKM FY ELÊRŽ VÎLYH TḪŞRVN

ḳul huve lleƶī ƶeraekum l-erDi ve ileyhi tuHşerūne
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون

[ق و ل] [] [] [ذ ر ا] [] [ا ر ض] [] [ح ش ر]

 » 67 / Mülk  Suresi: 24
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
هو | HV huve O'dur """He"
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
الذي | ELZ̃Y lleƶī (is) the One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
ذرأكم ذ ر ا | Z̃RE Z̃RÊKM ƶeraekum sizi üreten multiplied you
Zel,Re,,Kef,Mim,
700,200,,20,40,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
وإليه | VÎLYH ve ileyhi ve O'na and to Him
Vav,,Lam,Ye,He,
6,,30,10,5,
REM – prefixed resumption particle
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الواو استئنافية
جار ومجرور
تحشرون ح ش ر | ḪŞR TḪŞRVN tuHşerūne huzuruna toplanacaksınız "you will be gathered."""
Te,Ha,Şın,Re,Vav,Nun,
400,8,300,200,6,50,
V – 2nd person masculine plural passive imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | هُوَ: O'dur | الَّذِي: | ذَرَأَكُمْ: sizi üreten | فِي: | الْأَرْضِ: yerde | وَإِلَيْهِ: ve O'na | تُحْشَرُونَ: huzuruna toplanacaksınız |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | هو HW O'dur | الذي ELZ̃Y | ذرأكم Z̃RÊKM sizi üreten | في FY | الأرض ELÊRŽ yerde | وإليه WÎLYH ve O'na | تحشرون TḪŞRWN huzuruna toplanacaksınız |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | huve: O'dur | lleƶī: | ƶeraekum: sizi üreten | : | l-erDi: yerde | ve ileyhi: ve O'na | tuHşerūne: huzuruna toplanacaksınız |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | HV: O'dur | ELZ̃Y: | Z̃RÊKM: sizi üreten | FY: | ELÊRŽ: yerde | VÎLYH: ve O'na | TḪŞRVN: huzuruna toplanacaksınız |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: O, öylesine bir mâbuttur ki sizi yaratmıştır yeryüzünde ve gene de tapısında toplanacaksınız.
Adem Uğur : De ki: Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur; ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksınız.
Ahmed Hulusi : De ki: "Sizi, arzda yaratıp yayan "HÛ"dur! O'na haşr olunacaksınız!"
Ahmet Tekin : 'O, yeryüzünde sizi üretip çoğaltan ve yayandır. Toplanıp mahşerde O’nun huzuruna getirileceksiniz.' de.
Ahmet Varol : Yeryüzünde sizi yaratıp yayan O'dur ve O'nun huzurunda toplanacaksınız.
Ali Bulaç : De ki: "Sizi yeryüzünde üretip türeten O'dur. Siz O'na toplanıp götürüleceksiniz."
Ali Fikri Yavuz : De ki: “- Yeryüzünde sizi yaratıb öteye beriye dağıtan O’dur. Nihayet (hesab için ahirette) hep O’na toparlanıb götürüleceksiniz.”
Bekir Sadak : Sizi yerde yaratip yayan O'dur ve O'nun huzurunda toplanacaksiniz.
Celal Yıldırım : De ki: Sizi üretip yeryüzüne yayan O'dur. Ve siz ancak diriltilip hepiniz 0*nun huzurunda toplanacaksınız.
Diyanet İşleri : De ki: “O, sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak O’nun huzurunda toplanacaksınız.”
Diyanet İşleri (eski) : Sizi yerde yaratıp yayan O'dur ve O'nun huzurunda toplanacaksınız.
Diyanet Vakfi : De ki: Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur; ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksınız.
Edip Yüksel : De ki, 'Sizi yeryüzünde üreten O'dur ve siz O'nun huzurunda toplanacaksınız.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki: «Sizi yerden üreten O'dur ve O'na toplanıp götürüleceksiniz.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «O'dur sizi yeryüzünde zürriyet halinde yaratıp yayan! Nihayet hep toplanıp O'nun huzuruna getirileceksiniz!»
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki, odur sizi Arzda zürriyyet halinde yaratıp yayan, nihayet de hep toplanıp ona haşrolunacaksınız.
Fizilal-il Kuran : De ki: Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur, ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksınız.
Gültekin Onan : De ki: "Sizi yeryüzünde üretip türeten O'dur. Siz O'na toplanıp götürüleceksiniz."
Hakkı Yılmaz : De ki: “O, sizi yeryüzünde türetip üretendir ve siz O'na toplanıp götürüleceksiniz.”
Hasan Basri Çantay : De ki: «O, sizi yer (yüzün) de zürriyet haalinde yaratıb yayandır ve nihayet (hepiniz) ancak Ona toplanıb götürüleceksiniz».
Hayrat Neşriyat : De ki: 'Sizi yeryüzünde (yaratıp) yayan O’dur ve ancak O’nun huzûruna toplanacaksınız!'
İbni Kesir : De ki: Sizi yeryüzünde yaratıp yayan O'dur. Ve O'na toplanıp götürüleceksiniz.
İskender Evrenosoğlu : De ki: “Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Ve O'na haşrolunacaksınız (huzurunda toplanacaksınız).”
Muhammed Esed : De ki: "Sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltan O'dur; ve (yeniden dirildiğinizde) O'nun huzurunda toplanacaksınız".
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «O, o (Zât)dır ki, sizi yeryüzünde (yaratıp) yaydı ve O'na toplanacaksınız.»
Ömer Öngüt : De ki: "Sizi yeryüzünde yaratıp öteye beriye yayan O'dur. Ve siz O'nun huzurunda toplanacaksınız. "
Şaban Piriş : De ki: -Sizi yeryüzünde türeten O’dur. O’nun huzurunda toplanacaksınız.
Suat Yıldırım : Sizi yeryüzünde yaratıp zürriyet halinde yayan O’dur. Ölümden sonra da diriltilip yine O’nun huzurunda toplanacaksınız.
Süleyman Ateş : De ki: "Sizi yerde üreten O'dur ve toplanıp O'na götürüleceksiniz."
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Sizi yeryüzünde üretip türeten O'dur. Siz O'na toplanıp götürüleceksiniz.»
Ümit Şimşek : De ki: Sizi yaratıp yeryüzüne yayan da Odur; yine Onun huzurunda toplanacaksınız.
Yaşar Nuri Öztürk : De ki: "Sizi, yeryüzünde yaratıp yayan O'dur. O'nun huzurunda haşredileceksiniz."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}