» 67 / Mülk  3:

Kuran Sırası: 67
İniş Sırası: 77
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 » 67 / Mülk  Suresi: 3
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. الَّذِي (ELZ̃Y) = Elleƶī : ki O
2. خَلَقَ (ḢLG) = ḣaleḳa : yarattı
3. سَبْعَ (SBA) = seb'ǎ : yedi
4. سَمَاوَاتٍ (SMEVET) = semāvātin : göğü
5. طِبَاقًا (ŦBEGE) = Tibāḳan : tabaka tabaka
6. مَا (ME) = mā :
7. تَرَىٰ (TR) = terā : görmezsin
8. فِي (FY) = fī :
9. خَلْقِ (ḢLG) = ḣalḳi : yaratmasında
10. الرَّحْمَٰنِ (ELRḪMN) = r-raHmāni : Rahman'ın
11. مِنْ (MN) = min : hiçbir
12. تَفَاوُتٍ (TFEVT) = tefāvutin : aykırılık, uygunsuzluk
13. فَارْجِعِ (FERCA) = ferciǐ : döndür de (bak)
14. الْبَصَرَ (ELBṦR) = l-beSara : gözü(nü)
15. هَلْ (HL) = hel : -musun?
16. تَرَىٰ (TR) = terā : görüyor-
17. مِنْ (MN) = min : hiçbir
18. فُطُورٍ (FŦVR) = fuTūrin : bozukluk
ki O | yarattı | yedi | göğü | tabaka tabaka | | görmezsin | | yaratmasında | Rahman'ın | hiçbir | aykırılık, uygunsuzluk | döndür de (bak) | gözü(nü) | -musun? | görüyor- | hiçbir | bozukluk |

[] [ḢLG] [SBA] [SMV] [ŦBG] [] [REY] [] [ḢLG] [RḪM] [] [FVT] [RCA] [BṦR] [] [REY] [] [FŦR]
ELZ̃Y ḢLG SBA SMEVET ŦBEGE ME TR FY ḢLG ELRḪMN MN TFEVT FERCA ELBṦR HL TR MN FŦVR

Elleƶī ḣaleḳa seb'ǎ semāvātin Tibāḳan terā ḣalḳi r-raHmāni min tefāvutin ferciǐ l-beSara hel terā min fuTūrin
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور

 » 67 / Mülk  Suresi: 3
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذي | ELZ̃Y Elleƶī ki O The One Who
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣaleḳa yarattı created
سبع س ب ع | SBA SBA seb'ǎ yedi seven
سماوات س م و | SMV SMEVET semāvātin göğü heavens
طباقا ط ب ق | ŦBG ŦBEGE Tibāḳan tabaka tabaka one above another.
ما | ME Not
ترى ر ا ي | REY TR terā görmezsin you see
في | FY in
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣalḳi yaratmasında (the) creation
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmāni Rahman'ın (of) the Most Gracious
من | MN min hiçbir any
تفاوت ف و ت | FVT TFEVT tefāvutin aykırılık, uygunsuzluk fault.
فارجع ر ج ع | RCA FERCA ferciǐ döndür de (bak) So return
البصر ب ص ر | BṦR ELBṦR l-beSara gözü(nü) the vision,
هل | HL hel -musun? can
ترى ر ا ي | REY TR terā görüyor- you see
من | MN min hiçbir any
فطور ف ط ر | FŦR FŦVR fuTūrin bozukluk flaw?

67:3 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ki O | yarattı | yedi | göğü | tabaka tabaka | | görmezsin | | yaratmasında | Rahman'ın | hiçbir | aykırılık, uygunsuzluk | döndür de (bak) | gözü(nü) | -musun? | görüyor- | hiçbir | bozukluk |

[] [ḢLG] [SBA] [SMV] [ŦBG] [] [REY] [] [ḢLG] [RḪM] [] [FVT] [RCA] [BṦR] [] [REY] [] [FŦR]
ELZ̃Y ḢLG SBA SMEVET ŦBEGE ME TR FY ḢLG ELRḪMN MN TFEVT FERCA ELBṦR HL TR MN FŦVR

Elleƶī ḣaleḳa seb'ǎ semāvātin Tibāḳan terā ḣalḳi r-raHmāni min tefāvutin ferciǐ l-beSara hel terā min fuTūrin
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور

[] [خ ل ق] [س ب ع] [س م و] [ط ب ق] [] [ر ا ي] [] [خ ل ق] [ر ح م] [] [ف و ت] [ر ج ع] [ب ص ر] [] [ر ا ي] [] [ف ط ر]

 » 67 / Mülk  Suresi: 3
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذي | ELZ̃Y Elleƶī ki O The One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣaleḳa yarattı created
Hı,Lam,Gaf,
600,30,100,
"V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – implicit subject pronoun → Allah"
فعل ماض
سبع س ب ع | SBA SBA seb'ǎ yedi seven
Sin,Be,Ayn,
60,2,70,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
سماوات س م و | SMV SMEVET semāvātin göğü heavens
Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural indefinite noun
اسم مجرور
طباقا ط ب ق | ŦBG ŦBEGE Tibāḳan tabaka tabaka one above another.
Tı,Be,Elif,Gaf,Elif,
9,2,1,100,1,
ADJ – accusative masculine plural indefinite adjective
صفة منصوبة
ما | ME Not
Mim,Elif,
40,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
ترى ر ا ي | REY TR terā görmezsin you see
Te,Re,,
400,200,,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣalḳi yaratmasında (the) creation
Hı,Lam,Gaf,
600,30,100,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmāni Rahman'ın (of) the Most Gracious
Elif,Lam,Re,Ha,Mim,Nun,
1,30,200,8,40,50,
"N – genitive masculine singular noun → Allah"
اسم مجرور
من | MN min hiçbir any
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
تفاوت ف و ت | FVT TFEVT tefāvutin aykırılık, uygunsuzluk fault.
Te,Fe,Elif,Vav,Te,
400,80,1,6,400,
N – genitive masculine indefinite (form VI) verbal noun
اسم مجرور
فارجع ر ج ع | RCA FERCA ferciǐ döndür de (bak) So return
Fe,Elif,Re,Cim,Ayn,
80,1,200,3,70,
CAUS – prefixed particle of cause
V – 2nd person masculine singular imperative verb
الفاء سببية
فعل أمر
البصر ب ص ر | BṦR ELBṦR l-beSara gözü(nü) the vision,
Elif,Lam,Be,Sad,Re,
1,30,2,90,200,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
هل | HL hel -musun? can
He,Lam,
5,30,
INTG – interrogative particle
حرف استفهام
ترى ر ا ي | REY TR terā görüyor- you see
Te,Re,,
400,200,,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
من | MN min hiçbir any
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
فطور ف ط ر | FŦR FŦVR fuTūrin bozukluk flaw?
Fe,Tı,Vav,Re,
80,9,6,200,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |الَّذِي: ki O | خَلَقَ: yarattı | سَبْعَ: yedi | سَمَاوَاتٍ: göğü | طِبَاقًا: tabaka tabaka | مَا: | تَرَىٰ: görmezsin | فِي: | خَلْقِ: yaratmasında | الرَّحْمَٰنِ: Rahman'ın | مِنْ: hiçbir | تَفَاوُتٍ: aykırılık, uygunsuzluk | فَارْجِعِ: döndür de (bak) | الْبَصَرَ: gözü(nü) | هَلْ: -musun? | تَرَىٰ: görüyor- | مِنْ: hiçbir | فُطُورٍ: bozukluk |
Kırık Meal (Harekesiz) : |الذي ELZ̃Y ki O | خلق ḢLG yarattı | سبع SBA yedi | سماوات SMEWET göğü | طباقا ŦBEGE tabaka tabaka | ما ME | ترى TR görmezsin | في FY | خلق ḢLG yaratmasında | الرحمن ELRḪMN Rahman'ın | من MN hiçbir | تفاوت TFEWT aykırılık, uygunsuzluk | فارجع FERCA döndür de (bak) | البصر ELBṦR gözü(nü) | هل HL -musun? | ترى TR görüyor- | من MN hiçbir | فطور FŦWR bozukluk |
Kırık Meal (Okunuş) : |Elleƶī: ki O | ḣaleḳa: yarattı | seb'ǎ: yedi | semāvātin: göğü | Tibāḳan: tabaka tabaka | : | terā: görmezsin | : | ḣalḳi: yaratmasında | r-raHmāni: Rahman'ın | min: hiçbir | tefāvutin: aykırılık, uygunsuzluk | ferciǐ: döndür de (bak) | l-beSara: gözü(nü) | hel: -musun? | terā: görüyor- | min: hiçbir | fuTūrin: bozukluk |
Kırık Meal (Transcript) : |ELZ̃Y: ki O | ḢLG: yarattı | SBA: yedi | SMEVET: göğü | ŦBEGE: tabaka tabaka | ME: | TR: görmezsin | FY: | ḢLG: yaratmasında | ELRḪMN: Rahman'ın | MN: hiçbir | TFEVT: aykırılık, uygunsuzluk | FERCA: döndür de (bak) | ELBṦR: gözü(nü) | HL: -musun? | TR: görüyor- | MN: hiçbir | FŦVR: bozukluk |
Abdulbaki Gölpınarlı : Öylesine ki birbiri üstünde olarak yedi kat göğü yaratmıştır; rahmânın yaratışında hiçbir uygunsuzluk, aykırılık göremezsin; artık çevir gözünü de bak, görebilir misin bir yarık, bir çatlak?
Adem Uğur : O ki, birbiri ile âhenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahmân olan Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?
Ahmed Hulusi : Semâları yedi boyut (hâlinde) yaratan "HÛ"dur! Rahmân'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin! Hadi bakışını döndür de bak! Bir kopukluk - uyuşmazlık görüyor musun?
Ahmet Tekin : O, yedi göğü, birbiri üzerine, âhenkli, düzenli, uyum içinde manyetik katlar halinde yaratandır. Rahmet sahibi, Rahman olan Allah’ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk, aykırılık, aksaklık göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görüyor musun?
Ahmet Varol : O yedi göğü kat kat yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözü(nü) çevir (de bir bak) hiçbir çatlaklık görüyor musun?
Ali Bulaç : O, biri diğeriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman (olan Allah)ın yaratmasında hiçbir 'çelişki ve uygunsuzluk' (tefavüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip gezdir; herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun?
Ali Fikri Yavuz : Yedi göğü, kat kat yaratan O’dur. O Rahmân’ın yarattığında hiç bir düzensizlik göremezsin. Haydi çevir gözü (semaya), görebilir misin bir çatlak?
Bekir Sadak : Gokleri yedi kat uzerine yaratan O'dur. Rahman'in bu yaratmasinda bir duzensizlik bulamazsin. Gozunu bir cevir bak, bir catlak gorebilr misin?
Celal Yıldırım : O ki, yedi göğü tıpatıp uyum halinde yaratmıştır. Sen, Rahmân'ın yarattığında hiçbir düzensizlik, uygunsuzluk göremezsin ; gözünü bir çevir de bak, acaba bir çatlak, bir bozukluk görebilir misin ?
Diyanet İşleri : O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun?
Diyanet İşleri (eski) : Gökleri yedi kat üzerine yaratan O'dur. Rahman'ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü bir çevir bak, bir çatlak görebilir misin?
Diyanet Vakfi : O ki, birbiri ile âhenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahmân olan Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?
Edip Yüksel : O yedi göğü kat kat yaratmıştır. Rahman'ın yaratışında her hangi bir kusur bulamazsın. Bakışlarını yönelt de bak; herhangi bir çatlak görebiliyor musun?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O, yedi göğü, birbiri üzerine yarattı. Rahmân'ın yaratmasında bir aykırılık, uygunsuzluk görmezsin. Gözünü döndür de bak, bir bozukluk görüyor musun?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O ki, birbirine uygun yedi gök yaratmıştır. O Rahman'ın yarattığında hiçbir nizamsızlık göremezsin. Haydi çevir gözü(nü), görebilir misin hiçbir çatlak, bir kusur?
Elmalılı Hamdi Yazır : O ki yedi sema yaratmış birbiriyle mutabık, göremezsin o rahmânın yarattığında hiçbir nizamsızlık, haydi çevir gözü görebilir misin hiçbir çatlak, bir kusur?
Fizilal-il Kuran : Yedi göğü tabakalar halinde yaratan O'dur. Rahman'ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü bir çevir bak, bir çatlak görebilir misin?
Gültekin Onan : O, biri diğeriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahmanın yaratmasında hiçbir 'çelişki ve uygunsuzluk' (tefavüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip gezdir; herhangi bir çatlaklık (futur) görüyor musun?
Hakkı Yılmaz : (3,4) O, yedi göğü, birbiri üzerine uyumlu olarak oluşturandır. Rahmân'ın [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın] oluşturmasında bir çatlaklık-uygunsuzluk görmezsin. Haydi, gözünü döndür, bir bozukluk görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha döndür. Gözün, âciz olarak ve çok bitkin olduğu hâlde sana dönecektir.
Hasan Basri Çantay : O, birbiriyle âhenkdâr yedi gök yaratmış olandır. O çok esirgeyici (Allah) ın yaratışında hiçbir nizamsızlık görmezsin. İşte gözü (nü bir defa daha göğe) çevir, (bak, orada) hiçbir çatlak görecek misin?
Hayrat Neşriyat : O ki, yedi göğü tabaka tabaka (birbiriyle âhenkli) olarak yarattı. Rahmân (olan Allah)’ın yarattığında hiçbir düzensizlik göremezsin! Haydi gözü(nü) çevir (de bir bak), hiçbir çatlak görecek misin?
İbni Kesir : O ki; yedi göğü kat kat yaratmıştır. Sen Rahman'ın yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü çevir de bak, bir aksaklık görebilir misin?
İskender Evrenosoğlu : Gökleri yedi tabaka (7 kat) olarak yaratan O'dur. Rahmân'ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Haydi bakışını çevir (tekrar bak), bir yarık (çatlak) görüyor musun?
Muhammed Esed : Yedi göğü birbiriyle tam bir uyum içinde yaratan O, (ne yüce)dir! Rahman'ın yaratışında hiçbir aksaklık göremezsin. Gözünü bir kez daha (ona) çevir! Hiç kusur görüyor musun?
Ömer Nasuhi Bilmen : O'dur ki, yedi göğü tabaka tabaka olarak yarattı, o Rahmân'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk göremezsin, imdi gözünü çevir (bak), hiçbir çatlak görebilir misin?
Ömer Öngüt : O ki, yedi göğü birbiri üzerinde kat kat yarattı. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak! Bir bozukluk görüyor musun?
Şaban Piriş : Gökleri yedi kat yaratan O’dur. Rahman’ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak (gökte) bir çatlak görüyor musunuz?
Suat Yıldırım : (3-4) Yedi kat göğü birbiriyle tam uyum içinde yaratan O’dur. Rahman’ın yaratmasında hiçbir nizamsızlık göremezsin. Gözünü çevir de bak: Herhangi bir kusur görebilir misin? Sonra tekrar tekrar gözünü çevir de bak, gözün bir kusur bulamadığından, eli boş ve bitkin geri döner.
Süleyman Ateş : O, yedi göğü, birbiri üzerinde tabaka, tabaka yarattı, Rahmân'ın yaratmasında bir aykırılık, uygunsuzluk görmezsin. Gözü(nü) döndür de bak, bir bozukluk görüyor musun?
Tefhim-ul Kuran : O, biri diğeriyle 'tam bir uyum (mutabakat)' içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman (olan Allah)'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk (tefavüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip gezdir; herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun?
Ümit Şimşek : Yedi göğü birbiriyle uyum içinde yaratan da Odur. Rahmân'ın yaratışında hiçbir düzensizlik görmezsin. Haydi, çevir gözünü: Bir çatlak görüyor musun?
Yaşar Nuri Öztürk : Birbiriyle uyum ve ahenk içinde yedi gökleri yaratan da O'dur. O Rahman'ın yaratışında/yarattıklarında herhangi bir uyuşmazlık, aykırılık, çelişme göremezsin. Bir kez daha bak! Bir çatlaklık, bir uyuşmazlık görüyor musun?


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}