"HL" ifadesi tarandı:
# İçinde "HL" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|هلHLhel"""Are"67x
| هل HL hel mı? Are 2:210
| هل HL hel """Would" 2:246
| هل HL hel var mı """Is (there)" 3:154
| هل HL hel Do 5:59
| هل HL hel """Shall" 5:60
| هل HL hel -mi? Is 5:112
| هل HL hel mi? will 6:47
| هل HL hel midir? """Can" 6:50
| هل HL hel var mı? """Is" 6:148
| هل HL hel mı? Are 6:158
| هل HL hel mı? Do 7:53
| هل HL hel Will 7:147
| هل HL hel """Do" 9:52
| هل HL hel mu? """Does" 9:127
| هل HL hel var mıdır? """Is (there)" 10:34
| هل HL hel var mıdır? """Is (there)" 10:35
| هل HL hel musunuz? Are you (being) recompensed 10:52
| هل HL hel midir? Are 11:24
| هل HL hel mi? """Should" 12:64
| هل HL hel mi? """Do" 12:89
| هل HL hel """Is" 13:16
| هل HL hel is 13:16
| هل HL hel mi? Do 16:33
| هل HL hel olurlar mı? Can 16:75
| هل HL hel Is 16:76
| هل HL hel miyim? """What" 17:93
| هل HL hel """May," 18:66
| هل HL hel mi? """Shall" 18:103
| هل HL hel -musun? Do 19:65
| هل HL hel -musun? Can 19:98
| هل HL hel mi? """Shall," 20:40
| هل HL hel mi? Shall 20:120
| هل HL hel değil mi? """Is" 21:3
| هل HL hel mi? whether 22:15
| هل HL hel musunuz? """Will" 26:39
| هل HL hel -mı? """Do" 26:72
| هل HL hel -mı? Can 26:93
| هل HL hel -miyiz? """Are" 26:203
| هل HL hel -mi? Shall 26:221
| هل HL hel -mi? """Are" 27:90
| هل HL hel -mi? """Shall I" 28:12
| هل HL hel -mı dır? Is 30:28
| هل HL hel var mı? Is (there) 30:40
| هل HL hel mi? """Shall" 34:7
| هل HL hel mı? Will 34:33
| هل HL hel var mı? Is 35:3
| هل HL hel """Will" 37:54
| هل HL hel -midir? """Are" 39:9
| هل HL hel midir? are 39:29
| هل HL hel mı? are 39:38
| هل HL hel mı? are 39:38
| هل HL hel var mı? """Is" 42:44
| هل HL hel -mı? Are 43:66
| هل HL heli -mu? """Are" 50:30
| هل HL hel -mu? """Are" 50:30
| هل HL hel (var) mı? Is (there) 50:36
| هل HL hel -mi? Has 51:24
| هل HL hel değil midir? Is 55:60
| هل HL hel -mi? Shall 61:10
| هل HL hel -musun? can 67:3
| هل HL hel Has 76:1
| هل HL hel -mi? Has 79:15
| هل HL hel -misin? """Would" 79:18
| هل HL hel -mı? Have (not) 83:36
| هل HL hel -mi? Has 85:17
| هل HL hel -mi? Has 88:1
| هل HL hel değil mi? Is 89:5


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}