» 10 / Yûnus  35:

Kuran Sırası: 10
İniş Sırası: 51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

 » 10 / Yûnus  Suresi: 35
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. هَلْ (HL) = hel : var mıdır?
3. مِنْ (MN) = min : -dan
4. شُرَكَائِكُمْ (ŞRKEÙKM) = şurakāikum : sizin ortak koştuklarınız-
5. مَنْ (MN) = men : bir kimse
6. يَهْدِي (YHD̃Y) = yehdī : iletecek
7. إِلَى (ÎL) = ilā :
8. الْحَقِّ (ELḪG) = l-Haḳḳi : hakka
9. قُلِ (GL) = ḳuli : de ki
10. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
11. يَهْدِي (YHD̃Y) = yehdī : iletir
12. لِلْحَقِّ (LLḪG) = lilHaḳḳi : hakka
13. أَفَمَنْ (ÊFMN) = efemen : kimse mi?
14. يَهْدِي (YHD̃Y) = yehdī : ileten
15. إِلَى (ÎL) = ilā :
16. الْحَقِّ (ELḪG) = l-Haḳḳi : hakka
17. أَحَقُّ (ÊḪG) = eHaḳḳu : daha lâyıktır
18. أَنْ (ÊN) = en :
19. يُتَّبَعَ (YTBA) = yuttebeǎ : uyulmaya
20. أَمَّنْ (ÊMN) = emmen : yoksa kimse mi?
21. لَا (LE) = lā :
22. يَهِدِّي (YHD̃Y) = yehiddī : doğru yolu bulamayan
23. إِلَّا (ÎLE) = illā : dışında
24. أَنْ (ÊN) = en :
25. يُهْدَىٰ (YHD̃) = yuhdā : kendisi yöneltilmesi
26. فَمَا (FME) = femā : ne oluyor
27. لَكُمْ (LKM) = lekum : size
28. كَيْفَ (KYF) = keyfe : nasıl
29. تَحْكُمُونَ (TḪKMVN) = teHkumūne : hüküm veriyorsunuz
de ki | var mıdır? | -dan | sizin ortak koştuklarınız- | bir kimse | iletecek | | hakka | de ki | Allah | iletir | hakka | kimse mi? | ileten | | hakka | daha lâyıktır | | uyulmaya | yoksa kimse mi? | | doğru yolu bulamayan | dışında | | kendisi yöneltilmesi | ne oluyor | size | nasıl | hüküm veriyorsunuz |

[GVL] [] [] [ŞRK] [] [HD̃Y] [] [ḪGG] [GVL] [] [HD̃Y] [ḪGG] [] [HD̃Y] [] [ḪGG] [ḪGG] [] [TBA] [] [] [HD̃Y] [] [] [HD̃Y] [] [] [KYF] [ḪKM]
GL HL MN ŞRKEÙKM MN YHD̃Y ÎL ELḪG GL ELLH YHD̃Y LLḪG ÊFMN YHD̃Y ÎL ELḪG ÊḪG ÊN YTBA ÊMN LE YHD̃Y ÎLE ÊN YHD̃ FME LKM KYF TḪKMVN

ḳul hel min şurakāikum men yehdī ilā l-Haḳḳi ḳuli llahu yehdī lilHaḳḳi efemen yehdī ilā l-Haḳḳi eHaḳḳu en yuttebeǎ emmen yehiddī illā en yuhdā femā lekum keyfe teHkumūne
قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون

 » 10 / Yûnus  Suresi: 35
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
هل | HL hel var mıdır? """Is (there)"
من | MN min -dan of
شركائكم ش ر ك | ŞRK ŞRKEÙKM şurakāikum sizin ortak koştuklarınız- your partners
من | MN men bir kimse (any) who
يهدي ه د ي | HD̃Y YHD̃Y yehdī iletecek guides
إلى | ÎL ilā to
الحق ح ق ق | ḪGG ELḪG l-Haḳḳi hakka "the truth?"""
قل ق و ل | GVL GL ḳuli de ki Say,
الله | ELLH llahu Allah """Allah"
يهدي ه د ي | HD̃Y YHD̃Y yehdī iletir guides
للحق ح ق ق | ḪGG LLḪG lilHaḳḳi hakka to the truth.
أفمن | ÊFMN efemen kimse mi? Is then (he) who
يهدي ه د ي | HD̃Y YHD̃Y yehdī ileten guides
إلى | ÎL ilā to
الحق ح ق ق | ḪGG ELḪG l-Haḳḳi hakka the truth
أحق ح ق ق | ḪGG ÊḪG eHaḳḳu daha lâyıktır more worthy
أن | ÊN en that
يتبع ت ب ع | TBA YTBA yuttebeǎ uyulmaya he should be followed
أمن | ÊMN emmen yoksa kimse mi? or (he) who
لا | LE (does) not
يهدي ه د ي | HD̃Y YHD̃Y yehiddī doğru yolu bulamayan guide
إلا | ÎLE illā dışında unless
أن | ÊN en [that]
يهدى ه د ي | HD̃Y YHD̃ yuhdā kendisi yöneltilmesi he is guided?
فما | FME femā ne oluyor Then what
لكم | LKM lekum size (is) for you,
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
تحكمون ح ك م | ḪKM TḪKMVN teHkumūne hüküm veriyorsunuz "you judge?"""

10:35 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | var mıdır? | -dan | sizin ortak koştuklarınız- | bir kimse | iletecek | | hakka | de ki | Allah | iletir | hakka | kimse mi? | ileten | | hakka | daha lâyıktır | | uyulmaya | yoksa kimse mi? | | doğru yolu bulamayan | dışında | | kendisi yöneltilmesi | ne oluyor | size | nasıl | hüküm veriyorsunuz |

[GVL] [] [] [ŞRK] [] [HD̃Y] [] [ḪGG] [GVL] [] [HD̃Y] [ḪGG] [] [HD̃Y] [] [ḪGG] [ḪGG] [] [TBA] [] [] [HD̃Y] [] [] [HD̃Y] [] [] [KYF] [ḪKM]
GL HL MN ŞRKEÙKM MN YHD̃Y ÎL ELḪG GL ELLH YHD̃Y LLḪG ÊFMN YHD̃Y ÎL ELḪG ÊḪG ÊN YTBA ÊMN LE YHD̃Y ÎLE ÊN YHD̃ FME LKM KYF TḪKMVN

ḳul hel min şurakāikum men yehdī ilā l-Haḳḳi ḳuli llahu yehdī lilHaḳḳi efemen yehdī ilā l-Haḳḳi eHaḳḳu en yuttebeǎ emmen yehiddī illā en yuhdā femā lekum keyfe teHkumūne
قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون

[ق و ل] [] [] [ش ر ك] [] [ه د ي] [] [ح ق ق] [ق و ل] [] [ه د ي] [ح ق ق] [] [ه د ي] [] [ح ق ق] [ح ق ق] [] [ت ب ع] [] [] [ه د ي] [] [] [ه د ي] [] [] [ك ي ف] [ح ك م]

 » 10 / Yûnus  Suresi: 35
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
هل | HL hel var mıdır? """Is (there)"
He,Lam,
5,30,
INTG – interrogative particle
حرف استفهام
من | MN min -dan of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
شركائكم ش ر ك | ŞRK ŞRKEÙKM şurakāikum sizin ortak koştuklarınız- your partners
Şın,Re,Kef,Elif,,Kef,Mim,
300,200,20,1,,20,40,
N – genitive masculine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
من | MN men bir kimse (any) who
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يهدي ه د ي | HD̃Y YHD̃Y yehdī iletecek guides
Ye,He,Dal,Ye,
10,5,4,10,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
الحق ح ق ق | ḪGG ELḪG l-Haḳḳi hakka "the truth?"""
Elif,Lam,Ha,Gaf,
1,30,8,100,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
قل ق و ل | GVL GL ḳuli de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
الله | ELLH llahu Allah """Allah"
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
يهدي ه د ي | HD̃Y YHD̃Y yehdī iletir guides
Ye,He,Dal,Ye,
10,5,4,10,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
للحق ح ق ق | ḪGG LLḪG lilHaḳḳi hakka to the truth.
Lam,Lam,Ha,Gaf,
30,30,8,100,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
أفمن | ÊFMN efemen kimse mi? Is then (he) who
,Fe,Mim,Nun,
,80,40,50,
INTG – prefixed interrogative alif
SUP – prefixed supplemental particle
REL – relative pronoun
الهمزة همزة استفهام
الفاء زائدة
اسم موصول
يهدي ه د ي | HD̃Y YHD̃Y yehdī ileten guides
Ye,He,Dal,Ye,
10,5,4,10,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
الحق ح ق ق | ḪGG ELḪG l-Haḳḳi hakka the truth
Elif,Lam,Ha,Gaf,
1,30,8,100,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
أحق ح ق ق | ḪGG ÊḪG eHaḳḳu daha lâyıktır more worthy
,Ha,Gaf,
,8,100,
ADJ – nominative masculine singular adjective
صفة مرفوعة
أن | ÊN en that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يتبع ت ب ع | TBA YTBA yuttebeǎ uyulmaya he should be followed
Ye,Te,Be,Ayn,
10,400,2,70,
V – 3rd person masculine singular (form VIII) passive imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع مبني للمجهول منصوب
أمن | ÊMN emmen yoksa kimse mi? or (he) who
,Mim,Nun,
,40,50,
CONJ – coordinating conjunction
REL – relative pronoun
حرف عطف
اسم موصول
لا | LE (does) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يهدي ه د ي | HD̃Y YHD̃Y yehiddī doğru yolu bulamayan guide
Ye,He,Dal,Ye,
10,5,4,10,
V – 3rd person masculine singular (form VIII) imperfect verb
فعل مضارع
إلا | ÎLE illā dışında unless
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
أن | ÊN en [that]
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يهدى ه د ي | HD̃Y YHD̃ yuhdā kendisi yöneltilmesi he is guided?
Ye,He,Dal,,
10,5,4,,
V – 3rd person masculine singular passive imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع مبني للمجهول منصوب
فما | FME femā ne oluyor Then what
Fe,Mim,Elif,
80,40,1,
REM – prefixed resumption particle
REL – relative pronoun
الفاء استئنافية
اسم موصول
لكم | LKM lekum size (is) for you,
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
Kef,Ye,Fe,
20,10,80,
INTG – interrogative noun
اسم استفهام
تحكمون ح ك م | ḪKM TḪKMVN teHkumūne hüküm veriyorsunuz "you judge?"""
Te,Ha,Kef,Mim,Vav,Nun,
400,8,20,40,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | هَلْ: var mıdır? | مِنْ: -dan | شُرَكَائِكُمْ: sizin ortak koştuklarınız- | مَنْ: bir kimse | يَهْدِي: iletecek | إِلَى: | الْحَقِّ: hakka | قُلِ: de ki | اللَّهُ: Allah | يَهْدِي: iletir | لِلْحَقِّ: hakka | أَفَمَنْ: kimse mi? | يَهْدِي: ileten | إِلَى: | الْحَقِّ: hakka | أَحَقُّ: daha lâyıktır | أَنْ: | يُتَّبَعَ: uyulmaya | أَمَّنْ: yoksa kimse mi? | لَا: | يَهِدِّي: doğru yolu bulamayan | إِلَّا: dışında | أَنْ: | يُهْدَىٰ: kendisi yöneltilmesi | فَمَا: ne oluyor | لَكُمْ: size | كَيْفَ: nasıl | تَحْكُمُونَ: hüküm veriyorsunuz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | هل HL var mıdır? | من MN -dan | شركائكم ŞRKEÙKM sizin ortak koştuklarınız- | من MN bir kimse | يهدي YHD̃Y iletecek | إلى ÎL | الحق ELḪG hakka | قل GL de ki | الله ELLH Allah | يهدي YHD̃Y iletir | للحق LLḪG hakka | أفمن ÊFMN kimse mi? | يهدي YHD̃Y ileten | إلى ÎL | الحق ELḪG hakka | أحق ÊḪG daha lâyıktır | أن ÊN | يتبع YTBA uyulmaya | أمن ÊMN yoksa kimse mi? | لا LE | يهدي YHD̃Y doğru yolu bulamayan | إلا ÎLE dışında | أن ÊN | يهدى YHD̃ kendisi yöneltilmesi | فما FME ne oluyor | لكم LKM size | كيف KYF nasıl | تحكمون TḪKMWN hüküm veriyorsunuz |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | hel: var mıdır? | min: -dan | şurakāikum: sizin ortak koştuklarınız- | men: bir kimse | yehdī: iletecek | ilā: | l-Haḳḳi: hakka | ḳuli: de ki | llahu: Allah | yehdī: iletir | lilHaḳḳi: hakka | efemen: kimse mi? | yehdī: ileten | ilā: | l-Haḳḳi: hakka | eHaḳḳu: daha lâyıktır | en: | yuttebeǎ: uyulmaya | emmen: yoksa kimse mi? | : | yehiddī: doğru yolu bulamayan | illā: dışında | en: | yuhdā: kendisi yöneltilmesi | femā: ne oluyor | lekum: size | keyfe: nasıl | teHkumūne: hüküm veriyorsunuz |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | HL: var mıdır? | MN: -dan | ŞRKEÙKM: sizin ortak koştuklarınız- | MN: bir kimse | YHD̃Y: iletecek | ÎL: | ELḪG: hakka | GL: de ki | ELLH: Allah | YHD̃Y: iletir | LLḪG: hakka | ÊFMN: kimse mi? | YHD̃Y: ileten | ÎL: | ELḪG: hakka | ÊḪG: daha lâyıktır | ÊN: | YTBA: uyulmaya | ÊMN: yoksa kimse mi? | LE: | YHD̃Y: doğru yolu bulamayan | ÎLE: dışında | ÊN: | YHD̃: kendisi yöneltilmesi | FME: ne oluyor | LKM: size | KYF: nasıl | TḪKMVN: hüküm veriyorsunuz |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Ona eş saydıklarınız içinde hangisi halkı gerçeğe sevkedip yol gösterir? De ki: Allah, gerçek yola sevk eder, doğru yolu gösterir. Halkı gerçeğe sevk eden mi uyulmaya daha lâyıktır, doğru yola sevkedilmedikçe o yolu bulamayan mı? Nasıl hükmediyorsunuz?
Abdullah Aydın : De ki: “Ortaklarınızdan hak yolu gösterebilecek var mı?” De ki: “Allah hak yolu gösterip doğru yola iletir. O halde hakka ileten mi uyulmaya layıktır, yoksa hidayet verilmedikçe kendiliğinden doğru yolu bulamayan (put) mu? Ne oluyor size? Nasıl böyle yanlış hüküm veriyorsunuz?”
Adem Uğur : De ki: Ortak koştuklarınızdan hakka iletecek olan var mı? De ki: "Hakka Allah iletir." Öyle ise hakka ileten mi uyulmaya daha lâyıktır; yoksa hidayet verilmedikçe kendi kendine doğru yolu bulamayan mı? Size ne oluyor? Nasıl (böyle yanlış) hükmediyorsunuz?
Ahmed Hulusi : De ki: "Ortak koştuklarınızdan hangisi Hakk'a erdirebilir?" De ki: "Allâh, Hakk'a hidâyet eder. . . Hakk'a erdiren mi tâbi olunmayı hak eder, yoksa kendisi hidâyet bulmakta yetersiz olan mı? Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz?"
Ahmet Davudoğlu : “Ortaklarınızdan hak yolu gösterecek var mı?” de. “Doğru yola Allah iletir. O halde hakka ileten mi arkasından gitmeye daha layıktır, yoksa hidayet olunmadıkça kendi başına doğru yolu bulamayan mı? Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz?” de.
Ahmet Tekin : Onlara: 'İlâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah’a ortak koştuğunuz varlıklar arasında hakça düzene yönlendirecek, aydınlatıcı bilgiler veren var mı?' de. Sen: 'Allah hakça düzenin gerçekleşmesi için aydınlatıcı bilgi verir. O halde hakça düzene yönlendirecek, aydınlatıcı bilgiler veren mi tâbî olmaya daha lâyıktır, yoksa, doğru yol gösterilmedikçe, kendi kendine doğru yolu bulamayacak olan mı? Sizin ne imtiyazınız var? Nasıl hüküm veriyorsunuz?' de.
Ahmet Varol : De ki: 'Sizin ortak koştuklarınızdan hakka iletecek olan var mıdır?' De ki: 'Allah hakka iletir. Öyleyse hakka ileten mi uyulmaya daha lâyıktır yoksa kendisi yöneltilmedikçe doğru yolu bulamayan mı? Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz!'
Ali Arslan : De ki: “Ortak koştuklarınızdan Hakka iletecek olan var mı?” De ki: “Hakka Allah iletir.”
Ali Bulaç : De ki: "Sizin şirk koştuklarınızdan hakka ulaştırabilecek var mı?" De ki: "Hakka ulaştıracak Allah'tır. Öyleyse, hakka ulaştıran mı uyulmaya daha hak sahibidir, yoksa doğru yola ulaştırılmadıkça kendisi hidayete ulaşmayan mı? Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz?"
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm), de ki: “-Ortaklarınızdan hak yolu gösterebilecek var mı? “ (cevap veremiyen müşriklere) de ki: “- Allah, ancak hak yolu gösterir ve ona iletir. O halde, hakka ileten mi uyulmaya daha lâyıktır, yoksa kendisine hidayet olunmadıkça tek başına doğru yolu bulamıyan (putunuz) mu? Öyle ise, ne oluyorsunuz, nasıl bâtıl hüküm veriyorsunuz (uyulmaya lâyık olmayan putlara uyuyorsunuz?)”
Arif Pamuk : De ki: "Ortak koştuklarınızdan doğru yolu gösterecek olan var mıdır?" De ki: "Allah, hak olan doğru yola hidayet eder. O halde doğru yola hidayet eden mi kendisine uyulmaya daha layıktır, yoksa kendisine yol gösterilmeyince onu bulamayan mı daha layıktır. O halde ne duruyorsunuz? Nasıl hükmediyorsunuz?"
Ayntabî Mehmet Efendi : De ki: “Şerîk tuttuklarınız içinde (peygamberler göndererek, hüccetler ikâme ederek) Hakk'a hidâyet edebilen var mıdır? Halkı, Hakk'a Allahû Tealâ hidâyet eder.” de! O halde, kendisine uyulmaya hakka hidayet eden Allah Teala mı daha layıktır? Yoksa, hidayet olunmadıkça, kendiliğinden hidayet bulamıyacak olanlar mı? Size ne oluyor? Nasıl böyle hükmediyorsunuz?
Bahaeddin Sağlam : De ki: “Allah'a eş koştuklarınızdan hak ve hakikati gösterecek kimse var mı?” De ki: “Ancak Allah, hak ve hakikati gösterir.”
Bekir Sadak : De ki: «Kostugunuz ortaklardan gercege eristiren var midir?» De ki: «Ama Allah gercege eristirir. Gercege eristiren mi, yoksa, birisi goturmezse gidemeyen mi uyulmaga daha layiktir? Ne bicim hukum veriyorsunuz?»
Bir Heyet : De ki: “Ortak koştuklarınızdan ilk defa yaratacak (öldükten) sonra da onu (eski durumuna) iade edecek olan var mı?” De ki: “Allah ilk defa yaratıp sonra (diriltecek) iade edecektir.”
Celal Yıldırım : De ki: Ortak edindiklerinizden Hakk'a yol gösteren, Hakk'a ileten var mıdır ? De ki:. Allah Hakk'a yol gösterir ve ona iletir. Hakk'a ileten mi, yoksa iletilmeden kendiliğinden hak yolu bulamayan mı uyulmaya daha lâyıktır ? Size ne oluyor, nasıl hükmediyorsunuz?!
Diyanet İşleri : De ki: “Allah’a koştuğunuz ortaklarınızdan hakka iletecek olan bir kimse var mı?” De ki: “Hakka Allah iletir.” Öyle ise, hakka ileten mi uyulmaya daha lâyıktır, yoksa iletilmedikçe doğru yolu bulamayan kimse mi? Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz?”
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'Koştuğunuz ortaklardan gerçeğe eriştiren var mıdır?' De ki: 'Ama Allah gerçeğe eriştirir. Gerçeğe eriştiren mi, yoksa, birisi götürmezse gidemeyen mi uyulmağa daha layıktır? Ne biçim hüküm veriyorsunuz?'
Diyanet Vakfi : De ki: Ortak koştuklarınızdan hakka iletecek olan var mı? De ki: «Hakka Allah iletir.» Öyle ise hakka ileten mi uyulmaya daha lâyıktır; yoksa hidayet verilmedikçe kendi kendine doğru yolu bulamayan mı? Size ne oluyor? Nasıl (böyle yanlış) hükmediyorsunuz?
Diyanet Vakfı (1993) : De ki: “Ortak koştuklarınızdan Hakka iletecek olan var mı?” De ki: “Hakka Allah iletir.”
Edip Yüksel : De ki 'Ortaklarınızdan hangisi gerçeğe ulaştırabilir?' De ki, 'ALLAH gerçeğe ulaştırır. Gerçeğe ulaştıran mı uyulmaya daha yaraşır, yoksa gerçeğe ulaştırılmadıkça gerçeği bulamıyan mı? Ne biçim hüküm veriyorsunuz?'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki, «Ortak koştuklarınızdan doğru yolu gösterecek olan var mıdır?» De ki: «Allah, hak olan doğru yola hidayet eder. O halde doğru yola hidayet eden mi kendisine uyulmaya daha layıktır, yoksa kendisine yol gösterilmeyince onu bulamayan mı daha layıktır. O halde ne oluyorsunuz? Nasıl hükmediyorsunuz?»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «Sizin ortak koştuklarınız arasında doğru yola hidayet eden biri var mı?» De ki: «Allah doğru yola hidayet eder. O halde doğru yola hidayet eden mi uyulmaya layıktır yoksa hidayet olunmadıkça kendi kendine onu bulamayan mı? O halde ne oluyorsunuz? Nasıl hüküm veriyorsunuz?»
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki sizin şeriklerinizden hakka hidayet eden var mı? Allah de ki: hakka hidayet eder, o halde hakka hidayet eden mi ittibaa ehaktır, yoksa hidayet olunmadıkça kendi kendine iremiyen mi? O halde ne oluyorsunuz? Nasıl hukmediyorsunuz?
Fizilal-il Kuran : Onlara de ki; «Allah'a ortak koştuğunuz putlar arasında gerçeğe ileten var mı?» De ki; «Allah, insanları gerçeğe iletir.» Acaba insanları gerçeğe ileten mi uyulmaya daha layıktır, yoksa başkasının kılavuzluğundan yararlanmadıkça doğru yolu kendi kendine bulamayan mı? O halde size ne oluyor da böyle yanlış hüküm veriyorsunuz?
Gültekin Onan : De ki: "Sizin şirk koştuklarınızdan hakka ulaştırabilecek var mı?" De ki: "Hakka ulaştıracak Tanrı'dır. Öyleyse, hakka ulaştıran mı uyulmaya daha hak sahibidir, yoksa doğru yola ulaştırılmadıkça kendisi hidayete ulaşmayan mı? Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz?"
Hakkı Yılmaz : De ki: “Ortaklarınızdan doğru yolu gösterecek olan kimdir?” De ki: “Allah, hak olan doğru yola kılavuzluk eder. O hâlde kim doğru yola kılavuz olur? O hâlde doğru yola kılavuz olan mı kendisine uyulmaya daha lâyıktır, yoksa kendisine yol gösterilmeyince onu bulamayan mı? O hâlde size ne oluyor? Nasıl hükmediyorsunuz?”
Hasan Basri Çantay : De ki: «Sizi ortaklarınızın içinden hakkı (doğru yolu) gösterecek bir kimse var mıdır»? De: «Hakkı gösterecek ve ona iletecek Allahdır. O halde hakka hidâyet edecek (Allah) mı (kendisine) uyulmıya daha lâyıkdır, yoksa (hayat ve) hidâyet verilmedikçe kendi kendine doğru yolu bulamayan (o uydurma Tanrılar) mı? Ne oluyor size? Nasıl (böyle yanlış) hükmediyorsunuz»?
Hasan Tahsin Feyizli : De ki: “Ortak (tanıdığınız put)larınızdan doğruya götürecek olan var mı?” (cevap veremezler) De ki: “Ancak Allah doğruya eriştirir.”
Hayrat Neşriyat : De ki: '(Allah’a şirk koştuğunuz) ortaklarınızdan hakka hidâyet edecek var mı?' De ki: 'Allah, hakka hidâyet eder. Öyle ise hakka hidâyet eden mi tâbi' olunmaya daha lâyıktır, yoksa hidâyet olunmadıkça kendi kendine doğru yolu bulamayan mı? Öyle ise size ne oluyor? Nasıl (böyle esassız) hüküm veriyorsunuz?'
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay : De ki: “Koştuğunuz ortaklardan önce yaratan, sonra bunu tekrar eden var mı? De ki: “Allah önce yaratır, sonra bunu tekrar eden var mıdır?”
Hüseyin Kaleli : “Ortaklarınızdan hakka hidâyet edecek kim var?” de. Yine: “hakka sevkedecek ancak Allâh’tır. Artık hakka hidâyet eden mi uyulmaya daha haklı yoksa hidâyet verilmedikçe hidâyetlenemeyen mi? Peki size ne oluyor? Nasıl hükmediyorsunuz?” de.
İbni Kesir : De ki: Sizin ortaklarınız içinde; hakka ileten var mıdır? De ki: Allah hakka eriştirir. Hakka eriştiren mi, yoksa götürülmeden gidemeyen mi uyulmaya daha layıktır. Ne oluyor size, nasıl hükmediyorsunuz?
İskender Evrenosoğlu : De ki: “Sizin ortaklarınızdan Hakk'a hidayet edecek (ulaştıracak) kimse var mı?” De ki: “Allah, Hakk'a hidayet eder (ulaştırır). Öyleyse Hakk'a hidayet eden (ulaştıran) mı tâbî olunmaya daha lâyıktır (daha çok hak sahibidir) yoksa hidayete erdirilmedikçe, kendisi hidayete eremeyen kimse mi?” Artık size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz?
İsmail Mutlu, Şaban Döğen : De ki: Sizin ilah edindiklerinizden hak yolu gösterecek birisi var mı? De ki: Hakka eriştiren Allah'tır. O halde hakka eriştiren mi emrine uymaya layıktır, yoksa kendisine göstermedikçe doğru yolu bulmayan mı? Size ne oluyor ki böylesine batıl bir şekilde hükmediyorsunuz?
Muhammed Esed : De ki: "O sizin tanrılaştırdığınız varlıklardan hiç sizi hakka eriştiren var mı?" De ki: "(Yalnızca) Allah'tır, hakka eriştiren. Öyleyse, hakka eriştiren mi izlenmeye layıktır, yoksa kendisine yol gösterilmedikçe bir başına doğru yolu bulamayacak durumda olan mı? Peki, ne oluyor size ve muhakemenize!"
Mustafa İslamoğlu : Sor (onlara): “Hak yola yönelten kimse ortak koştuklarınızdan biri midir?” Cevap ver: “Hak yola yönelten sadece Allah’tır. Peki, hak yola yönelten mi uyulmaya daha lâyıktır, yoksa yol gösterilmedikçe kendi başına doğru yolu bulamayacak olan mı? Şu hâlde ne oluyor size; nasıl böyle bir hükme varabiliyorsunuz?”
Nedim Yılmaz : De ki: “Allah’a ortak koştuklarınız arasında Hakka iletecek kimse var mı?” De ki: “Allah Hakka iletir. O halde Hakka iletilen mi uyulmaya daha lâyıktır. Yoksa Hakka iletilmeyip de kendi kendine hakkı bulamayan mı? Öyleyse size ne oluyor. Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz?”
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «Sizin şeriklerinizden Hakk'a hidâyet edecek bir kimse var mıdır? De ki: «Allah Teâlâ Hakk'a hidâyet eder. Artık Hakk'a hidâyet eden zât mı uyulmaya daha haklıdır, yoksa hidâyet olunmadıkça kendi kendine hidâyete eremiyecek kimse mi? Artık sizin için ne var? Nasıl hükmediyorsunuz?»
Ömer Öngüt : De ki: “Sizin ortak koştuklarınızdan Hakk'a iletecek olan var mıdır?” De ki: “Allah'tır Hakk'a ileten. O halde Hakk'a ileten mi uyulmaya daha lâyıktır, yoksa hidayet verilmedikçe kendi kendine doğruyu bulamayan mı daha lâyıktır? Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz?”
Ömer Rıza Doğrul : Gene onlara de ki: “Sizin o batıl mabudlarınız içinde doğruya ileten var mıdır? (Cevap veremiyorlar mı?)” Onlara de ki: “Allah doğruya iletir. O halde doğruya iletene mi uymak daha lâyıktır. Yoksa götürülemedikçe gitmeyen, yol göstermeyen fakat kendisine yol gösterilene mi? Size ne oluyor, nasıl hükmediyorsunuz?”
Şaban Piriş : De ki: -Ortak koştuklarınızdan gerçeğe eriştiren var mıdır? De ki: -Allah, gerçeği gösterir. Gerçeği gösteren mi uyulmaya daha layıktır; yoksa birisi yol göstermezse, doğruya ulaşamayan mı? Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz?
Suat Yıldırım : De ki: "O şeriklerinizden hakikate götürecek var mı? De ki: "Gerçeğe ancak Allah hidâyet eder."Şimdi söyleyin bakalım; gerçeğe ulaştıran mı tâbi olunmaya lâyıktır, yoksa elinden tutulup doğru yola götürülmedikçe kendisi yol bulamayan mı?Ne oluyor size! Nasıl böyle yanlış hükmediyorsunuz?"
Süleyman Ateş : De ki: "Sizin ortaklarınızdan hakka götürecek var mı?" De ki: "Allâh, hakka götürür. Hakka götüren mi uyulmağa daha lâyıktır, yoksa (tutulup) yola götürülmedikçe kendisi doğru yolu bulamayan mı? O halde neyiniz var? Nasıl hükmediyorsunuz?"
Talat Koçyiğit : (Ey Muhammed! Yine müşriklere) de ki: “Ortak koştuğunuz (ilâhlar) arasında hiç, Hakk'a hidayet eden biri var mı?” De ki: “Yalnız Allah, Hakk'a hidayet eder.”
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Sizin şirk koştuklarınızdan hakka ulaştırabilecek var mıdır?» De ki: «Hakka ulaştıracak Allah'tır. Öyleyse, hakka ulaştıran mı uyulmaya daha hak sahibidir, yoksa doğru yola ulaştırılmadıkça kendisi hidayete ulaşmayan mı? Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz?»
Ümit Şimşek : De ki: Allah'a ortak koştuklarınız arasında, hak yola rehberlik edecek birisi var mı? De ki: Hak yola ancak Allah iletir. Hak yola ileten mi kendisine uyulmaya lâyıktır, yoksa yol gösterilmedikçe kendiliğinden yol bulamayan mı? Öyleyse ne oluyor size? Nasıl bir yargıya varıyorsunuz?
Yaşar Nuri Öztürk : Şunu da söyle: "Ortak tuttuklarınızdan kim var hakka götüren?" De ki: "Allah götürür hakka. Hakka götürebilen mi izlenmeye daha layıktır yoksa kılavuzlanmadıkça yolu bulamayan mı? Peki, ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz siz?"
Ziya Kazıcı, Necip Taylan : De ki: “Sizin ortaklarınızdan hakkı gösteren var mı?” De ki: “Hakka götüren ve ona hidâyet eden Allah'tır.”


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}