» 10 / Yûnus  14:

Kuran Sırası: 10
İniş Sırası: 51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

 » 10 / Yûnus  Suresi: 14
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
2. جَعَلْنَاكُمْ (CALNEKM) = ceǎlnākum : sizi kıldık
3. خَلَائِفَ (ḢLEÙF) = ḣalāife : halifeler
4. فِي (FY) = fī :
5. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzüne
6. مِنْ (MN) = min :
7. بَعْدِهِمْ (BAD̃HM) = beǎ'dihim : onların ardından
8. لِنَنْظُرَ (LNNƵR) = linenZura : görmek için
9. كَيْفَ (KYF) = keyfe : neler
10. تَعْمَلُونَ (TAMLVN) = teǎ'melūne : yapacağınızı
sonra | sizi kıldık | halifeler | | yeryüzüne | | onların ardından | görmek için | neler | yapacağınızı |

[] [CAL] [ḢLF] [] [ERŽ] [] [BAD̃] [NƵR] [KYF] [AML]
S̃M CALNEKM ḢLEÙF FY ELÊRŽ MN BAD̃HM LNNƵR KYF TAMLVN

ṧumme ceǎlnākum ḣalāife l-erDi min beǎ'dihim linenZura keyfe teǎ'melūne
ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون

 » 10 / Yûnus  Suresi: 14
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
جعلناكم ج ع ل | CAL CALNEKM ceǎlnākum sizi kıldık We made you
خلائف خ ل ف | ḢLF ḢLEÙF ḣalāife halifeler successors
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzüne the earth
من | MN min after them
بعدهم ب ع د | BAD̃ BAD̃HM beǎ'dihim onların ardından after them
لننظر ن ظ ر | NƵR LNNƵR linenZura görmek için so that We may see
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe neler how
تعملون ع م ل | AML TAMLVN teǎ'melūne yapacağınızı you do.

10:14 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

sonra | sizi kıldık | halifeler | | yeryüzüne | | onların ardından | görmek için | neler | yapacağınızı |

[] [CAL] [ḢLF] [] [ERŽ] [] [BAD̃] [NƵR] [KYF] [AML]
S̃M CALNEKM ḢLEÙF FY ELÊRŽ MN BAD̃HM LNNƵR KYF TAMLVN

ṧumme ceǎlnākum ḣalāife l-erDi min beǎ'dihim linenZura keyfe teǎ'melūne
ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون

[] [ج ع ل] [خ ل ف] [] [ا ر ض] [] [ب ع د] [ن ظ ر] [ك ي ف] [ع م ل]

 » 10 / Yûnus  Suresi: 14
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
جعلناكم ج ع ل | CAL CALNEKM ceǎlnākum sizi kıldık We made you
Cim,Ayn,Lam,Nun,Elif,Kef,Mim,
3,70,30,50,1,20,40,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
خلائف خ ل ف | ḢLF ḢLEÙF ḣalāife halifeler successors
Hı,Lam,Elif,,Fe,
600,30,1,,80,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzüne the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
من | MN min after them
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
بعدهم ب ع د | BAD̃ BAD̃HM beǎ'dihim onların ardından after them
Be,Ayn,Dal,He,Mim,
2,70,4,5,40,
N – genitive noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
لننظر ن ظ ر | NƵR LNNƵR linenZura görmek için so that We may see
Lam,Nun,Nun,Zı,Re,
30,50,50,900,200,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 1st person plural imperfect verb, subjunctive mood
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe neler how
Kef,Ye,Fe,
20,10,80,
INTG – interrogative noun
اسم استفهام
تعملون ع م ل | AML TAMLVN teǎ'melūne yapacağınızı you do.
Te,Ayn,Mim,Lam,Vav,Nun,
400,70,40,30,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |ثُمَّ: sonra | جَعَلْنَاكُمْ: sizi kıldık | خَلَائِفَ: halifeler | فِي: | الْأَرْضِ: yeryüzüne | مِنْ: | بَعْدِهِمْ: onların ardından | لِنَنْظُرَ: görmek için | كَيْفَ: neler | تَعْمَلُونَ: yapacağınızı |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ثم S̃M sonra | جعلناكم CALNEKM sizi kıldık | خلائف ḢLEÙF halifeler | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzüne | من MN | بعدهم BAD̃HM onların ardından | لننظر LNNƵR görmek için | كيف KYF neler | تعملون TAMLWN yapacağınızı |
Kırık Meal (Okunuş) : |ṧumme: sonra | ceǎlnākum: sizi kıldık | ḣalāife: halifeler | : | l-erDi: yeryüzüne | min: | beǎ'dihim: onların ardından | linenZura: görmek için | keyfe: neler | teǎ'melūne: yapacağınızı |
Kırık Meal (Transcript) : |S̃M: sonra | CALNEKM: sizi kıldık | ḢLEÙF: halifeler | FY: | ELÊRŽ: yeryüzüne | MN: | BAD̃HM: onların ardından | LNNƵR: görmek için | KYF: neler | TAMLVN: yapacağınızı |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onlardan sonra da bakalım nasıl hareket edeceksiniz diye yeryüzünde sizi hüküm ve kudret sâhibi kıldık.
Adem Uğur : Sonra da, nasıl davranacağınızı görmemiz için onların ardından sizi yeryüzünde halifeler kıldık (Onların yerine sizi getirdik).
Ahmed Hulusi : Sonra, onların ardından, sizi arzda halifeler olarak meydana getirdik, ne tür uygulama içinde olacağınızı görelim.
Ahmet Tekin : Sonra da, nasıl icraat yapıp, nasıl davranacağınızı, nasıl yaşayacağınızı görmemiz için onların ardından yeryüzünde düzen kurmaya, ilâhî hükümleri icraya, yeryüzünü imara yetkili halifeler olarak hazırlayıp onların yerine sizi getirdik.
Ahmet Varol : Sonra, neler yapacağınızı görmek için onların ardından yeryüzüne sizi yerleştirdik.
Ali Bulaç : Sonra, nasıl yapıp davranacaksınız diye gözlemek için, onların ardından sizi yeryüzünde halifeler kıldık.
Ali Fikri Yavuz : Sonra, onların arkasından, sizi arzda halifeler yaptık ki, bakalım nasıl ameller işliyeceksiniz?
Bekir Sadak : Sonra onlarin ardindan, nasil davranacaginiza bakmak icin sizi yeryuzunde onlarin yerine gecirdik.
Celal Yıldırım : Sonra onların ardından nasıl amel edeceğinizi görmek için sizi onların yerine getirdik.
Diyanet İşleri : Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.
Diyanet İşleri (eski) : Sonra onların ardından, nasıl davranacağınıza bakmak için sizi yeryüzünde onların yerine geçirdik.
Diyanet Vakfi : Sonra da, nasıl davranacağınızı görmemiz için onların ardından sizi yeryüzünde halifeler kıldık (Onların yerine sizi getirdik).
Edip Yüksel : Sonra, ne yapacağınızı görmek için onların yerine sizi yeryüzüne varis kıldık.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Sonra onların ardından sizi yeryüzüne halifeler yaptık ki, bakalım nasıl ameller işleyeceksiniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık ki, bakalım nasıl ameller işleyeceksiniz.
Elmalılı Hamdi Yazır : Sonra onların arkasından sizi Arzda halifeler yaptık ki bakalım, nasıl ameller işliyeceksiniz?
Fizilal-il Kuran : Sonra nasıl davranacağınızı görelim diye sizi onların yerine geçirerek yeryüzünde egemen kıldık.
Gültekin Onan : Sonra, nasıl yapıp davranacaksınız diye gözlemek için, onların ardından sizi yeryüzünde halifeler kıldık.
Hakkı Yılmaz : Sonra nasıl amel edeceğinize bakalım diye onların sonrasından sizi yeryüzünde onların yerine getirdik.
Hasan Basri Çantay : (Onlardan) sonra, arkalarından sizi yer yüzünde halîfeler yapdık, bakalım nasıl hareket edeceksiniz diye.
Hayrat Neşriyat : Sonra onların ardından, bakalım nasıl amel edeceksiniz diye sizi yeryüzünde halîfeler kıldık!
İbni Kesir : Sonra onların ardından sizi, nasıl davranacağınıza bakmak için yeryüzünde onların yerine getirdik.
İskender Evrenosoğlu : Sonra nasıl amel ettiğinize bakmamız için, onların ardından sizi, yeryüzünde halifeler kıldık.
Muhammed Esed : Ve derken sizi yeryüzünde onların ardılları kıldık ki nasıl davranacağınıza bakıp değerlendirelim.
Ömer Nasuhi Bilmen : Sonra onları müteakip sizi yeryüzünde halifeler yaptık ki, nasıl amelde bulunacağınıza bakalım.
Ömer Öngüt : Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halife (onların yerine geçen)ler yaptık ki, bakalım nasıl davranacaksınız?
Şaban Piriş : Sonra onların ardından, nasıl hareket edeceğinize bakmak için sizi yeryüzünde iş başına getirdik.
Suat Yıldırım : Sonra onların peşinden, nasıl davranacağınızı görmek için, bu dünyada onların yerine sizi geçirdik.
Süleyman Ateş : Sonra onların ardından, bu dünyâda onların yerine sizi geçirdik ki, sizin de nasıl davranacağınızı görelim.
Tefhim-ul Kuran : Sonra, nasıl yapıp davranacaksınız diye gözlemek için, onların ardından sizi yeryüzünde halifeler kıldık.
Ümit Şimşek : Sonra da, nasıl işler yapacağınızı görmek için, onların arkasından sizi yeryüzüne getirdik.
Yaşar Nuri Öztürk : Sonra onların ardından yeryüzünde sizi halefler kıldık ki, nasıl iş yapacağınızı görelim.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}