» 10 / Yûnus  6:

Kuran Sırası: 10
İniş Sırası: 51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

 » 10 / Yûnus  Suresi: 6
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
2. فِي (FY) = fī :
3. اخْتِلَافِ (EḢTLEF) = ḣtilāfi : ardarda gelmesinde
4. اللَّيْلِ (ELLYL) = l-leyli : gece
5. وَالنَّهَارِ (VELNHER) = ve nnehāri : ve gündüzün
6. وَمَا (VME) = ve mā :
7. خَلَقَ (ḢLG) = ḣaleḳa : yarattıklarında
8. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah'ın
9. فِي (FY) = fī :
10. السَّمَاوَاتِ (ELSMEVET) = s-semāvāti : göklerde
11. وَالْأَرْضِ (VELÊRŽ) = vel'erDi : ve yerde
12. لَايَاتٍ (L ËYET) = lāyātin : ayetler vardır
13. لِقَوْمٍ (LGVM) = liḳavmin : bir topluluk için
14. يَتَّقُونَ (YTGVN) = yetteḳūne : sakınan
şüphesiz | | ardarda gelmesinde | gece | ve gündüzün | | yarattıklarında | Allah'ın | | göklerde | ve yerde | ayetler vardır | bir topluluk için | sakınan |

[] [] [ḢLF] [LYL] [NHR] [] [ḢLG] [] [] [SMV] [ERŽ] [EYY] [GVM] [VGY]
ÎN FY EḢTLEF ELLYL VELNHER VME ḢLG ELLH FY ELSMEVET VELÊRŽ L ËYET LGVM YTGVN

inne ḣtilāfi l-leyli ve nnehāri ve mā ḣaleḳa llahu s-semāvāti vel'erDi lāyātin liḳavmin yetteḳūne
إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون

 » 10 / Yûnus  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
في | FY in
اختلاف خ ل ف | ḢLF EḢTLEF ḣtilāfi ardarda gelmesinde (the) alternation
الليل ل ي ل | LYL ELLYL l-leyli gece (of) the night
والنهار ن ه ر | NHR VELNHER ve nnehāri ve gündüzün and the day
وما | VME ve mā and what
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣaleḳa yarattıklarında (has been) created
الله | ELLH llahu Allah'ın (by) Allah
في | FY in
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens,
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth
لآيات ا ي ي | EYY L ËYET lāyātin ayetler vardır (are) Signs
لقوم ق و م | GVM LGVM liḳavmin bir topluluk için for a people
يتقون و ق ي | VGY YTGVN yetteḳūne sakınan who are God conscious.

10:6 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şüphesiz | | ardarda gelmesinde | gece | ve gündüzün | | yarattıklarında | Allah'ın | | göklerde | ve yerde | ayetler vardır | bir topluluk için | sakınan |

[] [] [ḢLF] [LYL] [NHR] [] [ḢLG] [] [] [SMV] [ERŽ] [EYY] [GVM] [VGY]
ÎN FY EḢTLEF ELLYL VELNHER VME ḢLG ELLH FY ELSMEVET VELÊRŽ L ËYET LGVM YTGVN

inne ḣtilāfi l-leyli ve nnehāri ve mā ḣaleḳa llahu s-semāvāti vel'erDi lāyātin liḳavmin yetteḳūne
إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون

[] [] [خ ل ف] [ل ي ل] [ن ه ر] [] [خ ل ق] [] [] [س م و] [ا ر ض] [ا ي ي] [ق و م] [و ق ي]

 » 10 / Yûnus  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
اختلاف خ ل ف | ḢLF EḢTLEF ḣtilāfi ardarda gelmesinde (the) alternation
Elif,Hı,Te,Lam,Elif,Fe,
1,600,400,30,1,80,
N – genitive masculine (form VIII) verbal noun
اسم مجرور
الليل ل ي ل | LYL ELLYL l-leyli gece (of) the night
Elif,Lam,Lam,Ye,Lam,
1,30,30,10,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
والنهار ن ه ر | NHR VELNHER ve nnehāri ve gündüzün and the day
Vav,Elif,Lam,Nun,He,Elif,Re,
6,1,30,50,5,1,200,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
وما | VME ve mā and what
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣaleḳa yarattıklarında (has been) created
Hı,Lam,Gaf,
600,30,100,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah'ın (by) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens,
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth
Vav,Elif,Lam,,Re,Dad,
6,1,30,,200,800,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine noun → Earth"
الواو عاطفة
اسم مجرور
لآيات ا ي ي | EYY L ËYET lāyātin ayetler vardır (are) Signs
Lam,,Ye,Elif,Te,
30,,10,1,400,
EMPH – emphatic prefix lām
N – accusative feminine plural indefinite noun
اللام لام التوكيد
اسم منصوب
لقوم ق و م | GVM LGVM liḳavmin bir topluluk için for a people
Lam,Gaf,Vav,Mim,
30,100,6,40,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
يتقون و ق ي | VGY YTGVN yetteḳūne sakınan who are God conscious.
Ye,Te,Gaf,Vav,Nun,
10,400,100,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: şüphesiz | فِي: | اخْتِلَافِ: ardarda gelmesinde | اللَّيْلِ: gece | وَالنَّهَارِ: ve gündüzün | وَمَا: | خَلَقَ: yarattıklarında | اللَّهُ: Allah'ın | فِي: | السَّمَاوَاتِ: göklerde | وَالْأَرْضِ: ve yerde | لَايَاتٍ: ayetler vardır | لِقَوْمٍ: bir topluluk için | يَتَّقُونَ: sakınan |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN şüphesiz | في FY | اختلاف EḢTLEF ardarda gelmesinde | الليل ELLYL gece | والنهار WELNHER ve gündüzün | وما WME | خلق ḢLG yarattıklarında | الله ELLH Allah'ın | في FY | السماوات ELSMEWET göklerde | والأرض WELÊRŽ ve yerde | لآيات L ËYET ayetler vardır | لقوم LGWM bir topluluk için | يتقون YTGWN sakınan |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: şüphesiz | : | ḣtilāfi: ardarda gelmesinde | l-leyli: gece | ve nnehāri: ve gündüzün | ve mā: | ḣaleḳa: yarattıklarında | llahu: Allah'ın | : | s-semāvāti: göklerde | vel'erDi: ve yerde | lāyātin: ayetler vardır | liḳavmin: bir topluluk için | yetteḳūne: sakınan |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: şüphesiz | FY: | EḢTLEF: ardarda gelmesinde | ELLYL: gece | VELNHER: ve gündüzün | VME: | ḢLG: yarattıklarında | ELLH: Allah'ın | FY: | ELSMEVET: göklerde | VELÊRŽ: ve yerde | L ËYET: ayetler vardır | LGVM: bir topluluk için | YTGVN: sakınan |
Abdulbaki Gölpınarlı : Geceyle gündüzün, birbiri ardınca gelip gitmesinde ve Allah'ın, göklerde ve yeryüzünde halkettiği şeyler de, çekinen topluluğa elbette deliller var.
Adem Uğur : Gece ve gündüzün değişmesinde (uzayıp kısalmasında) Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde, (Onu inkâr etmekten) sakınan bir kavim için elbette nice deliller vardır!
Ahmed Hulusi : Gece ve gündüzün dönüşümünde, Allâh'ın semâlar ve arzda yarattıklarında, korunmak isteyenlere nice işaretler vardır.
Ahmet Tekin : Gece ile gündüzün birbiri ardınca değişmesinde, Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı varlıklarda ve imkânlarda, Allah’a sığınıp, emirlerine yapışan günahlardan arınıp, azaptan korunan, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan toplumlar için Allah’ın varlığını, birliğini, kudretini gösteren nice deliller vardır.
Ahmet Varol : Gece ile gündüzün ardarda gelmesinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattıklarında (kötülüklerden) sakınan bir topluluk için ayetler vardır.
Ali Bulaç : Gerçekten, gece ile gündüzün ardarda gelişinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde korkup sakınan bir topluluk için elbette ayetler vardır.
Ali Fikri Yavuz : Elbette gece ile gündüzün, (büyüyüp küçülerek) arka arkaya gelmek suretiyle değişip durmasında, Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı bütün varlıklarda, Allah’dan korkan bir kavim için büyük deliller ve ibretler vardır; (hepsi Allah’ın kudret ve varlığına, kemal sıfatlarına delâlet ederler.)
Bekir Sadak : Gece ile gunduzun birbiri ardinca gelmesinde, Allah'in goklerde ve yerde yarattiklarinda, O'na karsi gelmekten sakinan kimseler icin ayetler vardir.
Celal Yıldırım : Şüphesiz ki gece ile gündüzün birbirini izleyip değişmesinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde, O'ndan korkup kötülüklerden sakınan bir millet için âyetler-belgeler vardır.
Diyanet İşleri : Şüphesiz gece ve gündüzün ard arda değişmesinde, Allah’ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah’a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır.
Diyanet İşleri (eski) : Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattıklarında, O'na karşı gelmekten sakınan kimseler için ayetler vardır.
Diyanet Vakfi : Gece ve gündüzün değişmesinde (uzayıp kısalmasında) Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde, (Onu inkâr etmekten) sakınan bir kavim için elbette nice deliller vardır!
Edip Yüksel : Gecenin gündüzle yer değiştirmesinde ve ALLAH'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde erdemli bir toplum için deliller ve ibretler vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Elbette gece ile gündüzün birbiri ardınca değişip durmasında ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattıklarında sakınan bir kavim için bir çok delil vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Gece ile gündüzün birbiri ardınca değişip durmasında ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattıklarında sakınan bir kavim için elbette birçok deliller vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Elbette gece ile gündüzün birbiri ardınca değişip durmasında ve Allahın Göklerde ve yerde yarattığı kâinatta korunacak bir kavm için bir çok âyetler var
Fizilal-il Kuran : Gece ile gündüzün birbirini kovalamasında ve Allah'ın gökler ile yerde yarattığı varlıklarda, O'ndan korkan kimseler için birçok ibret dersleri vardır.
Gültekin Onan : Gerçekten, gece ile gündüzün ardarda gelişinde ve Tanrı'nın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde korkup sakınan bir topluluk için elbette ayetler vardır.
Hakkı Yılmaz : Şüphesiz gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde ve Allah'ın göklerde ve yerde oluşturduğu şeylerde, Allah'ın koruması altına giren bir toplum için nice alâmetler/göstergeler vardır.
Hasan Basri Çantay : Gece ile gündüzün birbiri ardınca (artarak, eksilerek) gelmesinde göklerde ve yerde Allahın yaratdığı şeylerde (bütün kâinatda, kötülükden) sakın (ıb inan) acak bir kavm için, elbet nice âyetler (ibretler) vardır.
Hayrat Neşriyat : Şübhesiz ki gece ile gündüzün ihtilâfında (ard arda gelmesinde) ve Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde, (O’na karşı gelmekten) sakınacak bir kavim için apaçık deliller vardır.
İbni Kesir : Gece ile gündüzün değişmesinde; Allah'ın göklerde ve yerde yarattıklarında, sakınan bir kavim için ayetler vardır.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki gece ile gündüzün, peşpeşe (karşılıklı) gelmesinde ve Allah'ın semalarda ve yerde yarattığı şeylerde, takva sahibi bir kavim için âyetler (deliller) vardır.
Muhammed Esed : Çünkü, gerçekten de, geceyle gündüzün ardarda gelmesinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı her şeyde, O'na karşı sorumluluk bilinci taşıyan bir toplum için mutlaka işaretler vardır!
Ömer Nasuhi Bilmen : Şüphe yok ki, gece ile gündüzün biribirini takib etmesinde ve Allah Teâlâ'nın göklerde ve yerlerde yaratmış olduğu şeylerde muttakî olan bir kavim için elbette âyetler vardır.
Ömer Öngüt : Gece ve gündüzün birbirini takip etmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde, O'ndan korkup sakınan bir topluluk için nice âyetler (deliller) vardır.
Şaban Piriş : Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde sakınan bir toplum için işaretler vardır.
Suat Yıldırım : Gece ve gündüzün sürelerinin değişerek peşpeşe gelmesinde,Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıklarda, elbette Allah’ı sayıp kötülüklerden sakınacak kimseler için nice deliller vardır.
Süleyman Ateş : Gece ve gündüzün değişmesinde ve Allâh'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde, korunan bir topluluk için nice ibretler vardır.
Tefhim-ul Kuran : Gerçekten, gece ile gündüzün ardarda gelişinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde korkup sakınabilen bir topluluk için elbette ayetler vardır.
Ümit Şimşek : Gece ve gündüzün peş peşe değişmesinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde, inkârdan ve kötülüklerden sakınan bir topluluk için âyetler vardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Şu bir gerçek ki, geceyle gündüzün birbiri ardınca değişip durmasında, Allah'ın göklerde ve yerde vücut verdiği şeylerde, sakınan bir topluluk için sayısız ayetler vardır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}