» 10 / Yûnus  71:

Kuran Sırası: 10
İniş Sırası: 51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

 » 10 / Yûnus  Suresi: 71
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَاتْلُ (VETL) = vetlu : oku
2. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onlara
3. نَبَأَ (NBÊ) = nebee : kıssasını
4. نُوحٍ (NVḪ) = nūHin : Nuh'un
5. إِذْ (ÎZ̃) = iƶ : hani
6. قَالَ (GEL) = ḳāle : şöyle söylemişti
7. لِقَوْمِهِ (LGVMH) = liḳavmihi : kavmine
8. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
9. قَوْمِ (GVM) = ḳavmi : kavmim
10. إِنْ (ÎN) = in : eğer
11. كَانَ (KEN) = kāne : ise
12. كَبُرَ (KBR) = kebura : ağır
13. عَلَيْكُمْ (ALYKM) = ǎleykum : size
14. مَقَامِي (MGEMY) = meḳāmī : aranızda durmam
15. وَتَذْكِيرِي (VTZ̃KYRY) = ve teƶkīrī : ve size hatırlatmam
16. بِايَاتِ (B ËYET) = biāyāti : ayetlerini
17. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
18. فَعَلَى (FAL) = feǎlā : bilin ki
19. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'a
20. تَوَكَّلْتُ (TVKLT) = tevekkeltu : güvendim
21. فَأَجْمِعُوا (FÊCMAVE) = feecmiǔ : siz de toplanın
22. أَمْرَكُمْ (ÊMRKM) = emrakum : işiniz hakkında
23. وَشُرَكَاءَكُمْ (VŞRKEÙKM) = ve şurakā'ekum : ortaklarınızla
24. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
25. لَا (LE) = lā :
26. يَكُنْ (YKN) = yekun : olmasın
27. أَمْرُكُمْ (ÊMRKM) = emrukum : işiniz
28. عَلَيْكُمْ (ALYKM) = ǎleykum : kendi aranızda
29. غُمَّةً (ĞMT) = ğummeten : bir dert
30. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
31. اقْضُوا (EGŽVE) = ḳDū : uygulayın
32. إِلَيَّ (ÎLY) = ileyye : bana karşı
33. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
34. تُنْظِرُونِ (TNƵRVN) = tunZirūni : bana mühlet vermeyin
oku | onlara | kıssasını | Nuh'un | hani | şöyle söylemişti | kavmine | EY/HEY/AH | kavmim | eğer | ise | ağır | size | aranızda durmam | ve size hatırlatmam | ayetlerini | Allah'ın | bilin ki | Allah'a | güvendim | siz de toplanın | işiniz hakkında | ortaklarınızla | sonra | | olmasın | işiniz | kendi aranızda | bir dert | sonra | uygulayın | bana karşı | ve | bana mühlet vermeyin |

[TLV] [] [NBE] [] [] [GVL] [GVM] [Y] [GVM] [] [KVN] [KBR] [] [GVM] [Z̃KR] [EYY] [] [] [] [VKL] [CMA] [EMR] [ŞRK] [] [] [KVN] [EMR] [] [ĞMM] [] [GŽY] [] [] [NƵR]
VETL ALYHM NBÊ NVḪ ÎZ̃ GEL LGVMH YE GVM ÎN KEN KBR ALYKM MGEMY VTZ̃KYRY B ËYET ELLH FAL ELLH TVKLT FÊCMAVE ÊMRKM VŞRKEÙKM S̃M LE YKN ÊMRKM ALYKM ĞMT S̃M EGŽVE ÎLY VLE TNƵRVN

vetlu ǎleyhim nebee nūHin ḳāle liḳavmihi ḳavmi in kāne kebura ǎleykum meḳāmī ve teƶkīrī biāyāti llahi feǎlā llahi tevekkeltu feecmiǔ emrakum ve şurakā'ekum ṧumme yekun emrukum ǎleykum ğummeten ṧumme ḳDū ileyye ve lā tunZirūni
واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون

 » 10 / Yûnus  Suresi: 71
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
واتل ت ل و | TLV VETL vetlu oku And recite
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara to them
نبأ ن ب ا | NBE NBÊ nebee kıssasını the news
نوح | NVḪ nūHin Nuh'un (of) Nuh
إذ | ÎZ̃ hani when
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle şöyle söylemişti he said
لقومه ق و م | GVM LGVMH liḳavmihi kavmine to his people,
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
قوم ق و م | GVM GVM ḳavmi kavmim Nation
إن | ÎN in eğer If
كان ك و ن | KVN KEN kāne ise is
كبر ك ب ر | KBR KBR kebura ağır hard
عليكم | ALYKM ǎleykum size on you
مقامي ق و م | GVM MGEMY meḳāmī aranızda durmam my stay
وتذكيري ذ ك ر | Z̃KR VTZ̃KYRY ve teƶkīrī ve size hatırlatmam and my reminding
بآيات ا ي ي | EYY B ËYET biāyāti ayetlerini the Signs of Allah,
الله | ELLH llahi Allah'ın the Signs of Allah,
فعلى | FAL feǎlā bilin ki then on
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
توكلت و ك ل | VKL TVKLT tevekkeltu güvendim I put my trust.
فأجمعوا ج م ع | CMA FÊCMAVE feecmiǔ siz de toplanın So you all resolve
أمركم ا م ر | EMR ÊMRKM emrakum işiniz hakkında your plan
وشركاءكم ش ر ك | ŞRK VŞRKEÙKM ve şurakā'ekum ortaklarınızla and your partners.
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
لا | LE let not be
يكن ك و ن | KVN YKN yekun olmasın let not be
أمركم ا م ر | EMR ÊMRKM emrukum işiniz (in) your plan
عليكم | ALYKM ǎleykum kendi aranızda for you
غمة غ م م | ĞMM ĞMT ğummeten bir dert any doubt.
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
اقضوا ق ض ي | GŽY EGŽVE ḳDū uygulayın carry (it out)
إلي | ÎLY ileyye bana karşı upon me
ولا | VLE ve lā ve and (do) not
تنظرون ن ظ ر | NƵR TNƵRVN tunZirūni bana mühlet vermeyin give me respite.

10:71 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

oku | onlara | kıssasını | Nuh'un | hani | şöyle söylemişti | kavmine | EY/HEY/AH | kavmim | eğer | ise | ağır | size | aranızda durmam | ve size hatırlatmam | ayetlerini | Allah'ın | bilin ki | Allah'a | güvendim | siz de toplanın | işiniz hakkında | ortaklarınızla | sonra | | olmasın | işiniz | kendi aranızda | bir dert | sonra | uygulayın | bana karşı | ve | bana mühlet vermeyin |

[TLV] [] [NBE] [] [] [GVL] [GVM] [Y] [GVM] [] [KVN] [KBR] [] [GVM] [Z̃KR] [EYY] [] [] [] [VKL] [CMA] [EMR] [ŞRK] [] [] [KVN] [EMR] [] [ĞMM] [] [GŽY] [] [] [NƵR]
VETL ALYHM NBÊ NVḪ ÎZ̃ GEL LGVMH YE GVM ÎN KEN KBR ALYKM MGEMY VTZ̃KYRY B ËYET ELLH FAL ELLH TVKLT FÊCMAVE ÊMRKM VŞRKEÙKM S̃M LE YKN ÊMRKM ALYKM ĞMT S̃M EGŽVE ÎLY VLE TNƵRVN

vetlu ǎleyhim nebee nūHin ḳāle liḳavmihi ḳavmi in kāne kebura ǎleykum meḳāmī ve teƶkīrī biāyāti llahi feǎlā llahi tevekkeltu feecmiǔ emrakum ve şurakā'ekum ṧumme yekun emrukum ǎleykum ğummeten ṧumme ḳDū ileyye ve lā tunZirūni
واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون

[ت ل و] [] [ن ب ا] [] [] [ق و ل] [ق و م] [ي] [ق و م] [] [ك و ن] [ك ب ر] [] [ق و م] [ذ ك ر] [ا ي ي] [] [] [] [و ك ل] [ج م ع] [ا م ر] [ش ر ك] [] [] [ك و ن] [ا م ر] [] [غ م م] [] [ق ض ي] [] [] [ن ظ ر]

 » 10 / Yûnus  Suresi: 71
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
واتل ت ل و | TLV VETL vetlu oku And recite
Vav,Elif,Te,Lam,
6,1,400,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine singular imperative verb
الواو عاطفة
فعل أمر
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara to them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
نبأ ن ب ا | NBE NBÊ nebee kıssasını the news
Nun,Be,,
50,2,,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
نوح | NVḪ nūHin Nuh'un (of) Nuh
Nun,Vav,Ha,
50,6,8,
"PN – genitive masculine proper noun → Nuh"
اسم علم مجرور
إذ | ÎZ̃ hani when
,Zel,
,700,
T – time adverb
ظرف زمان
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle şöyle söylemişti he said
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
لقومه ق و م | GVM LGVMH liḳavmihi kavmine to his people,
Lam,Gaf,Vav,Mim,He,
30,100,6,40,5,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
جار ومجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

قوم ق و م | GVM GVM ḳavmi kavmim Nation
Gaf,Vav,Mim,
100,6,40,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
أداة نداء
اسم مرفوع والياء المحذوفة ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إن | ÎN in eğer If
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
كان ك و ن | KVN KEN kāne ise is
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
كبر ك ب ر | KBR KBR kebura ağır hard
Kef,Be,Re,
20,2,200,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
عليكم | ALYKM ǎleykum size on you
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
مقامي ق و م | GVM MGEMY meḳāmī aranızda durmam my stay
Mim,Gaf,Elif,Mim,Ye,
40,100,1,40,10,
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مرفوع والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وتذكيري ذ ك ر | Z̃KR VTZ̃KYRY ve teƶkīrī ve size hatırlatmam and my reminding
Vav,Te,Zel,Kef,Ye,Re,Ye,
6,400,700,20,10,200,10,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مرفوع والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
بآيات ا ي ي | EYY B ËYET biāyāti ayetlerini the Signs of Allah,
Be,,Ye,Elif,Te,
2,,10,1,400,
P – prefixed preposition bi
N – genitive feminine plural noun
جار ومجرور
الله | ELLH llahi Allah'ın the Signs of Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
فعلى | FAL feǎlā bilin ki then on
Fe,Ayn,Lam,,
80,70,30,,
REM – prefixed resumption particle
P – preposition
الفاء استئنافية
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
توكلت و ك ل | VKL TVKLT tevekkeltu güvendim I put my trust.
Te,Vav,Kef,Lam,Te,
400,6,20,30,400,
V – 1st person singular (form V) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
فأجمعوا ج م ع | CMA FÊCMAVE feecmiǔ siz de toplanın So you all resolve
Fe,,Cim,Mim,Ayn,Vav,Elif,
80,,3,40,70,6,1,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperative verb
PRON – subject pronoun
الفاء استئنافية
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أمركم ا م ر | EMR ÊMRKM emrakum işiniz hakkında your plan
,Mim,Re,Kef,Mim,
,40,200,20,40,
N – accusative masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وشركاءكم ش ر ك | ŞRK VŞRKEÙKM ve şurakā'ekum ortaklarınızla and your partners.
Vav,Şın,Re,Kef,Elif,,Kef,Mim,
6,300,200,20,1,,20,40,
COM – prefixed comitative particle
N – accusative masculine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
الواو واو المعية
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
لا | LE let not be
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يكن ك و ن | KVN YKN yekun olmasın let not be
Ye,Kef,Nun,
10,20,50,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
أمركم ا م ر | EMR ÊMRKM emrukum işiniz (in) your plan
,Mim,Re,Kef,Mim,
,40,200,20,40,
N – nominative masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
عليكم | ALYKM ǎleykum kendi aranızda for you
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
غمة غ م م | ĞMM ĞMT ğummeten bir dert any doubt.
Ğayn,Mim,Te merbuta,
1000,40,400,
N – accusative feminine indefinite noun
اسم منصوب
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
اقضوا ق ض ي | GŽY EGŽVE ḳDū uygulayın carry (it out)
Elif,Gaf,Dad,Vav,Elif,
1,100,800,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إلي | ÎLY ileyye bana karşı upon me
,Lam,Ye,
,30,10,
P – preposition
PRON – 1st person singular object pronoun
جار ومجرور
ولا | VLE ve lā ve and (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
تنظرون ن ظ ر | NƵR TNƵRVN tunZirūni bana mühlet vermeyin give me respite.
Te,Nun,Zı,Re,Vav,Nun,
400,50,900,200,6,50,
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
PRON – 1st person singular object pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والياء المحذوفة ضمير متصل في محل نصب مفعول به
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَاتْلُ: oku | عَلَيْهِمْ: onlara | نَبَأَ: kıssasını | نُوحٍ: Nuh'un | إِذْ: hani | قَالَ: şöyle söylemişti | لِقَوْمِهِ: kavmine | يَا: EY/HEY/AH | قَوْمِ: kavmim | إِنْ: eğer | كَانَ: ise | كَبُرَ: ağır | عَلَيْكُمْ: size | مَقَامِي: aranızda durmam | وَتَذْكِيرِي: ve size hatırlatmam | بِايَاتِ: ayetlerini | اللَّهِ: Allah'ın | فَعَلَى: bilin ki | اللَّهِ: Allah'a | تَوَكَّلْتُ: güvendim | فَأَجْمِعُوا: siz de toplanın | أَمْرَكُمْ: işiniz hakkında | وَشُرَكَاءَكُمْ: ortaklarınızla | ثُمَّ: sonra | لَا: | يَكُنْ: olmasın | أَمْرُكُمْ: işiniz | عَلَيْكُمْ: kendi aranızda | غُمَّةً: bir dert | ثُمَّ: sonra | اقْضُوا: uygulayın | إِلَيَّ: bana karşı | وَلَا: ve | تُنْظِرُونِ: bana mühlet vermeyin |
Kırık Meal (Harekesiz) : |واتل WETL oku | عليهم ALYHM onlara | نبأ NBÊ kıssasını | نوح NWḪ Nuh'un | إذ ÎZ̃ hani | قال GEL şöyle söylemişti | لقومه LGWMH kavmine | يا YE EY/HEY/AH | قوم GWM kavmim | إن ÎN eğer | كان KEN ise | كبر KBR ağır | عليكم ALYKM size | مقامي MGEMY aranızda durmam | وتذكيري WTZ̃KYRY ve size hatırlatmam | بآيات B ËYET ayetlerini | الله ELLH Allah'ın | فعلى FAL bilin ki | الله ELLH Allah'a | توكلت TWKLT güvendim | فأجمعوا FÊCMAWE siz de toplanın | أمركم ÊMRKM işiniz hakkında | وشركاءكم WŞRKEÙKM ortaklarınızla | ثم S̃M sonra | لا LE | يكن YKN olmasın | أمركم ÊMRKM işiniz | عليكم ALYKM kendi aranızda | غمة ĞMT bir dert | ثم S̃M sonra | اقضوا EGŽWE uygulayın | إلي ÎLY bana karşı | ولا WLE ve | تنظرون TNƵRWN bana mühlet vermeyin |
Kırık Meal (Okunuş) : |vetlu: oku | ǎleyhim: onlara | nebee: kıssasını | nūHin: Nuh'un | : hani | ḳāle: şöyle söylemişti | liḳavmihi: kavmine | : EY/HEY/AH | ḳavmi: kavmim | in: eğer | kāne: ise | kebura: ağır | ǎleykum: size | meḳāmī: aranızda durmam | ve teƶkīrī: ve size hatırlatmam | biāyāti: ayetlerini | llahi: Allah'ın | feǎlā: bilin ki | llahi: Allah'a | tevekkeltu: güvendim | feecmiǔ: siz de toplanın | emrakum: işiniz hakkında | ve şurakā'ekum: ortaklarınızla | ṧumme: sonra | : | yekun: olmasın | emrukum: işiniz | ǎleykum: kendi aranızda | ğummeten: bir dert | ṧumme: sonra | ḳDū: uygulayın | ileyye: bana karşı | ve lā: ve | tunZirūni: bana mühlet vermeyin |
Kırık Meal (Transcript) : |VETL: oku | ALYHM: onlara | NBÊ: kıssasını | NVḪ: Nuh'un | ÎZ̃: hani | GEL: şöyle söylemişti | LGVMH: kavmine | YE: EY/HEY/AH | GVM: kavmim | ÎN: eğer | KEN: ise | KBR: ağır | ALYKM: size | MGEMY: aranızda durmam | VTZ̃KYRY: ve size hatırlatmam | B ËYET: ayetlerini | ELLH: Allah'ın | FAL: bilin ki | ELLH: Allah'a | TVKLT: güvendim | FÊCMAVE: siz de toplanın | ÊMRKM: işiniz hakkında | VŞRKEÙKM: ortaklarınızla | S̃M: sonra | LE: | YKN: olmasın | ÊMRKM: işiniz | ALYKM: kendi aranızda | ĞMT: bir dert | S̃M: sonra | EGŽVE: uygulayın | ÎLY: bana karşı | VLE: ve | TNƵRVN: bana mühlet vermeyin |
Abdulbaki Gölpınarlı : Oku onlara Nûh kıssasını. Hani kavmine, ey kavmim demişti, aranızda bulunmam ve Allah'ın âyetleriyle öğüt vermem ağır geliyorsa size, ben Allah'a dayanmışım, siz de, ortaklarınız da toplanın, ne yapacağınızı kararlaştırın, sonradan da yaptığınız şey, sizi kederlendirmesin, sonra kararınızı bildirin bana ve hiç mühlet de vermeyin.
Adem Uğur : Onlara Nuh'un haberini oku: Hani o kavmine demişti ki: "Ey kavmim! Eğer benim (aranızda) durmam ve Allah'ın âyetlerini hatırlatmam size ağır geldi ise, ben yalnız Allah'a dayanıp güvenirim. Siz de ortaklarınızla beraber toplanıp yapacağınızı kararlaştırın. Sonra işiniz başınıza dert olmasın. Bundan sonra (vereceğiniz) hükmü, bana uygulayın ve bana mühlet de vermeyin."
Ahmed Hulusi : Onlara Nuh'un haberini anlat. . . Hani kavmine: "Ey kavmim! Eğer konumum ve Allâh işaretleriyle sizi uyarmam size ağır geldiyse, (artık ben) Allâh'a tevekkül (hakikatimdeki El Vekiyl isminin gereğini yerine getireceğine iman) ettim! Siz ve ortaklarınız toplanıp, ne isterseniz yapın; sonra yaptığınızdan endişe duymayın! Sonra da hiç vakit geçirmeden, hakkımdaki kararınızı uygulayın. "
Ahmet Tekin : Onlara Nûh’un kıssasını oku. Hani kavmine: 'Ey kavmim! Eğer benim aranızda uzun bir süre bulunmam, Allah’ın indirdiği âyetlerle, kâinattaki varlığını, birliğini, kudretini gösteren delillerle öğüt vermem size ağır geliyorsa, şunu bilin ki, ben yalnız Allah’a dayanıp güvendim. Siz de ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah’a ortak saydığınız varlıklarla beraber toplanıp planınızı kararlaştırın. Bakın, planınız başınıza dert açmasın. Sonra da bana yapacaklarınızla ilgili bir karar verin. Bana mühlet de tanımayın' demişti.
Ahmet Varol : Onlara Nuh'un kıssasını oku. O kavmine şöyle söylemişti: 'Ey kavmim! Aranızda durmam ve size Allah'ın ayetlerini hatırlatmam, size ağır geliyorsa, bilin ki ben Allah'a güvendim; siz de ortaklarınızla biraraya gelip ne yapacağınızı kararlaştırın. Sonra yapacağınız iş kendi aranızda örtülü kalmasın [3]. Sonra vereceğiniz kararı bana karşı uygulayın ve bana hiç mühlet tanımayın.
Ali Bulaç : Onlara Nuh'un haberini oku. Hani kavmine demişti ki: "Ey kavmim, benim makamım ve Allah'ın ayetleriyle hatırlatmalarım eğer size ağır geliyorsa ben, şüphesiz Allah'a tevekkül etmişim. Artık siz ortaklarınızla toplanıp yapacağınız işi karara bağlayın da işiniz size örtülü kalmasın (veya tasa konusu olmasın), sonra hakkımdaki hükmünüzü -bana süre tanımaksızın- verin.
Ali Fikri Yavuz : Ey Rasûlüm, Mekke kâfirlerine Nûh’un haberini oku. Bir vakit kavmine şöyle demişti: “- Ey kavmim, eğer benim aranızda duruşum, Allah’ın âyetleriyle ihtar edip öğüd verişim, size ağır geliyorsa, bilin ki sizin hilenizden Allah’a tevekkül etmişim. Artık siz ve ortaklarınız toplanıp ne yapacağınızı kararlaştırın. Sonra yapacağınız iş, size bir musibet olmasın (vaya bana yapacağınızı aşıkâre yapın). Sonra mühlet vermiyerek, istediğiniz şeyi bana yapın.
Bekir Sadak : Onlara Nuh'un basindan gecenleri anlat: Milletine, «Ey milletim! Eger durumum, Allah'in ayetlerini hatirlatmam size agir geliyorsa ki ben Allah'a guvenmisimdir siz ve kostugunuz ortaklar elbirligi edin; yapacaginiz is sonra size bir tasa vermesin. Sonra onu bana uygulayÙn ve beni ertelemeyin» demisti.
Celal Yıldırım : (Ey Peygamber!) O inkarcılara Nuh'un olaylı geçen haberini oku. O bir vakitler kavmine demişti ki: «Ey kavmim, eğer (aranızda) yer alışım ve Allah'ın âyetleriyle öğüt vermişliğim size ağır geliyorsa, ben ancak Allah'a güvenip dayanıyorum. Siz ne yapacağınızı ve ortak edindiklerinizi biraraya getirin, öyle ki, sonunda ne yapacağınız size tasa olup kalmasın, sonra da hükmünüzü hakkımda uygulayın ve bana hiç de süre tanımayın.
Diyanet İşleri : Nûh’un haberini onlara oku. Hani o, bir vakit kavmine şöyle demişti: “Ey kavmim! Eğer benim konumum ve Allah’ın âyetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa, (biliniz ki) ben sadece Allah’a dayanıp güvenmişim. Artık siz de (bana) ne yapacağınızı ortaklarınızla beraber kararlaştırın ki, işiniz size dert olmasın! Bundan sonra bana hükmünüzü uygulayın; bana mühlet de vermeyin!
Diyanet İşleri (eski) : Onlara Nuh'un başından geçenleri anlat: Milletine, 'Ey milletim! Eğer durumum, Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geliyorsa ki ben Allah'a güvenmişimdir siz ve koştuğunuz ortaklar elbirliği edin; yapacağınız iş sonra size bir tasa vermesin. Sonra onu bana uygulayın ve beni ertelemeyin' demişti.
Diyanet Vakfi : Onlara Nuh’un haberini oku: Hani o kavmine demişti ki: «Ey kavmim! Eğer benim (aranızda) durmam ve Allah’ın âyetlerini hatırlatmam size ağır geldi ise, ben yalnız Allah’a dayanıp güvenirim. Siz de ortaklarınızla beraber toplanıp yapacağınızı kararlaştırın. Sonra işiniz başınıza dert olmasın. Bundan sonra (vereceğiniz) hükmü, bana uygulayın ve bana mühlet de vermeyin.»
Edip Yüksel : Onlara Nuh'un tarihini anlat. Halkına şunları demişti: 'Ey halkım, durumum ve ALLAH'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geldiyse, ben ALLAH'a güveniyorum. Ortaklarınız ve liderlerinizle birlikte toplanın, pişman olmayacağınız son kararınızı alın ve bekletmeden bana karşı uygulayın.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bir de onlara Nuh'un kıssasını oku: Hani o bir zamanlar kavmine demişti ki: «Ey kavmim, eğer benim aranızda duruşum ve Allah'ın âyetleriyle öğüt verişim size ağır geliyorsa, şunu bilin ki, ben yalnızca Allah'a dayanmışımdır, artık siz ve ortaklarınız her ne yapacaksanız toplanıp bütün gücünüzle karar veriniz. Sonra bu işiniz size dert olmasın. Sonra bana ne yapacaksanız yapın, bana mühlet de vermeyin».
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bir de onlara Nuh'un kıssasını oku: Bir vakit kavmine demişti ki: «Ey kavmim, eğer benim aranızda duruşum ve Allah'ın ayetlerini hatırlatışım size ağır geliyorsa, bilin ki, ben Allah'a güvenip dayanmışımdır, artık siz ve ortaklarınız her ne yapacaksanız, toplanıp bütün azminizle karar veriniz; sonra yapacağınız sizi asla tasaya da düşürmesin. Sonra da bana ne yapacaksanız yapın ve elinizden gelirse, bana bir an göz de açtırmayın!
Elmalılı Hamdi Yazır : Hem onlara Nuhun kıssasını oku, bir vakıt kavmine demişti ki: ey kavmim! Eğer benim duruşum ve Allahın âyetlerini ıhtar edişim size ağır geliyorsa, bilin ki ben, Allaha dayanmışım, artık siz ve şerikleriniz her ne yapacaksanız toplanıb bütün azminizle karar verin, sonra yapacağınız, size hiç bir gam da teşkil etmesin, sonra hukmünüzü bana icra edin ve elinizden gelirse bana bir lâhza göz de açtırmayın
Fizilal-il Kuran : Onlara Nuh'un hikâyesini anlat: Hani o soydaşlarına demişti ki; «Ey soydaşlarım, eğer karşınıza çıkıp Allah'ın ayetlerini hatırlatmam ağırınıza gidiyorsa ben Allah'a dayandım; siz de Allah'a ortak koştuğunuz putlarla birlikte ne yapacağınızı kararlaştırınız, sonra vardığınız karardan dolayı başınız ağrımasın; arkasından şahsıma ilişkin kararınızı, bana hiçbir mühlet tanımaksızın uygulayınız.
Gültekin Onan : Onlara Nuh'un haberini oku. Hani kavmine demişti ki: "Ey kavmim, benim makamım ve Tanrı'nın ayetleri ile hatırlatmalarım eğer size ağır geliyorsa ben, kuşkusuz Tanrı'ya tevekkül ettim. Artık siz ve ortaklarınız buyruğunuzu birleştirin de buyruğunuz size örtülü kalmasın / tasa konusu olmasın / başınıza dert olmasın; sonra bana süre / fırsat tanımaksızın (istediğinizi) yapın / buyruğunuzu uygulayın.
Hakkı Yılmaz : (71,72) "Bir de onlara Nûh'un önemli haberlerini oku: Hani o toplumuna: “Ey toplumum! Eğer benim makamım; görevli oluşum, size karşı çıkışım ve Allah'ın âyetleriyle öğüt verişim size ağır geliyorsa, şunu bilin ki, ben, işin sonucunu yalnızca Allah'a bırakmışımdır. Artık siz ve ortaklarınız her ne yapacaksanız toplanıp bütün gücünüzle karar veriniz. Sonra bu işiniz size dert olmasın. Sonra bana gerçekleştirin, bana süre de tanımayın. Sonra da eğer yüz çevirirseniz; zaten ben sizden bir ücret istemedim! Benim ücretim sadece Allah'ın üzerinedir. Ve ben Müslümanlardan olmakla emrolundum” demişti. "
Hasan Basri Çantay : Onlara Nuhun kıssasını oku. Hani o, kavmine: «Ey kavmim, demişdi, eğer benim (aranızda) duruşum, Allahın âyetleriyle öğüd verişim size ağır geliyorsa (ne diyeyim), ben ancak Allaha dayanıb güvenmişimdİr. Siz ve ortaklarınız da artık toplanıb ne yapacağınızı kararlaşdırın. (O suretde ki) bil'âhare bu işiniz (yapacağınız) size hiç bir tasa (ve peşimanlık vermiş) olmasın. Sonra hükmünüzü bana icra edin. (Hattâ) bana mühlet de vermeyin»!
Hayrat Neşriyat : (Habîbim, yâ Muhammed!) Onlara Nûh’un haberini oku! Hani, kavmine şöyle demişti: 'Ey kavmim! Eğer benim (aranızda) ikametim ve Allah’ın âyetlerini hatırlatmam size (gözünüze) büyüyorsa, o hâlde (bilin ki ben) Allah’a tevekkül etmişim. Artık (siz Allah’a şirk koştuğunuz) ortaklarınızla berâber işinizi toplayın (da ne yapacağınıza karar verin); sonra bu işiniz üzerinize dert olmasın; sonra bana yapacağınızı yapın ve bana hiç mühlet vermeyin!'
İbni Kesir : Onlara Nuh'un haberini oku. Hani Nuh, kavmine demişti ki: Ey kavmim; aranızda kalmam, Allah'ın ayetlerini hatırlatmam, onlarla öğüt vermem size ağır geliyorsa; ben, Allah'a tevekkül ettim. Siz ve ortaklarınız toplanıp ne yapacağınızı kararlaştırın, içinizde ne tasarlıyorsanız açığa çıkarın, sonra bana mühlet de vermeyerek yapacağınızı yapın.
İskender Evrenosoğlu : Ve onlara Hz. Nuh'un haberini oku. Kavmine şöyle demişti: “Ey kavmim! Benim (aranızda) durmam (bulunmam), Allah'ın âyetlerini zikretmem (hatırlatmam), size ağır geliyorsa, artık ben Allah'a tevekkül ettim (güveniyorum). Bundan sonra siz ve ortaklarınız, (yapacağınız) işinize karar verin. Sonra işleriniz size keder olmasın. Sonra da bana uygulayın (yerine getirin) ve beklemeyin.”
Muhammed Esed : (Şimdi artık) onlara Nuh'un başından geçenleri anlat; hani o, kavmine: "Soydaşlarım!" demişti, "eğer benim (aranızdaki) konumum ve Allah'ın ayetlerini size bildirmem zorunuza gidiyorsa, bilin ki, ben Allah'a güveniyorum. Öyleyse, artık (bana) yapacağınızı yapmak için hem kendi gücünüzü hem de Allah'tan başka tanrılık yakıştırdığınız yardımcılarınızı bir araya toplayın; bir kere ne yapacağınıza karar verdikten sonra da artık girişeceğiniz eylem sizi tasalandırmasın; (neye ki karar verdiyseniz) bana karşı artık elinizden geleni ardınıza komayın; hem de bana hiç soluk aldırmadan!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve onlara Nûh'un kıssasını oku. Vaktâ ki kavmine demişti: «Ey kavmim! Eğer sizin üzerinize benim (aranızda) duruşum ve Allah'ın âyetleriyle size öğüt verişim ağır geliyorsa imdi ben Allah Teâlâ'ya tevekkül ettim, artık işinizi ve ortaklarınızı toplayınız. Sonra sizin üzerinize işiniz gizli kalmasın. Sonra hakkımda hükmünüzü veriniz ve bana göz açtırmayınız.»
Ömer Öngüt : Resulüm! Onlara Nuh'un haberini oku. Hani o kavmine demişti ki: “Ey kavmim! Eğer benim aranızda duruşum ve Allah'ın âyetleri ile öğüt verişim size ağır geliyorsa, ben yalnız Allah'a dayanıp güvenmişimdir. Siz de ortaklarınızla toplanıp elbirliği edin ve yapacağınızı kararlaştırın. Öyle ki, işiniz size sonradan hiçbir tasa vermesin. Sonra da hükmünüzü bana uygulayın ve bana mühlet de vermeyin. ”
Şaban Piriş : -Onlara Nuh’un haberini oku! Hani kavmine demişti ki: -Ey Kavmim! İçinizde bulunmam ve Allah’ın ayetlerini hatırlatmam eğer sizin zorunuza gidiyorsa -Ben zaten Allah’a bağlanmışımdır- Haydi, ortak koştuklarınızla gücünüzü birleştirin, sonra da yapacağınız size dert olmasın. Hiç beklemeden vereceğiniz kararı bana uygulayın.
Suat Yıldırım : Onlara Nuh hakkındaki haberi oku: O halkına: "Ey benim halkım, dedi, eğer benim aranızda bulunmam ve Allah’ın âyetlerini hatırlatmam size ağır geliyorsa, şunu bilin ki ben yalnız Allah’a dayanıp güvendim. Siz de şerik koştuklarınızla beraber toplanıp işinizi kararlaştırın ki tasasını çektiğiniz bir dert olup kalmasın. Sonra da bana hiç mühlet vermeden hakkımdaki hükmünüzü uygulayın.
Süleyman Ateş : Onlara Nûh'un haberini oku. Kavmine: "Ey kavmim demişti, eğer benim kalkıp size Allâh'ın âyetlerini hatırlatmam, size ağır geldiyse, o halde ben Allah'a dayandım, siz de ortaklarınızla beraber toplanıp yapacağınız işi kararlaştırın da işiniz başınıza dert olmasın. Sonra hükmünüzü bana uygulayın, bana hiç fırsat da vermeyin!"
Tefhim-ul Kuran : Onlara Nuh'un haberini oku. Hani kavmine demişti ki: «Ey kavmim, benim makamım ve Allah'ın ayetleriyle hatırlatmalarım eğer size ağır geliyorsa ben, şüphesiz Allah'a tevekkül etmişim. Artık siz ortaklarınızla toplanıp yapacağınız işi karara bağlayın da işiniz örtülü kalmasın (veya tasa konusu olmasın), sonra hakkımdaki hükmünüzü -bana süre tanımaksızın- verin.
Ümit Şimşek : Onlara Nuh'un haberini oku. Hani o kavmine demişti ki: 'Ey kavmim! Eğer aranızda bulunmam ve Allah'ın âyetlerini hatırlatmam sizin gücünüze gidiyorsa, ben Allah'a tevekkül ettim. Siz de Allah'a ortak koştuklarınızı toplayın ve ne yapacağınızı, içinizde hiçbir ukde kalmayacak şekilde, hep birlikte kararlaştırın. Sonra da, mühlet tanımaksızın, bana yapacağınızı yapın.
Yaşar Nuri Öztürk : Onlara Nûh'un haberini de oku! Hani, toplumuna şöyle demişti: "Eğer benim konumum ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geliyorsa artık ben, Allah'a dayandım. Siz de ortaklarınızla bir araya gelip işinize bakın. Yapacağınız şey size bir kaygı da vermesin, hükmünüzü bana uygulayın. Ve bana fırsat da vermeyin."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}