» 10 / Yûnus  53:

Kuran Sırası: 10
İniş Sırası: 51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

 » 10 / Yûnus  Suresi: 53
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ (VYSTNBÙVNK) = ve yestenbiūneke : senden soruyorlar
2. أَحَقٌّ (ÊḪG) = eHaḳḳun : gerçek mi?
3. هُوَ (HV) = huve : O
4. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
5. إِي (ÎY) = ī : evet
6. وَرَبِّي (VRBY) = verabbī : Rabbime yemin ederim ki
7. إِنَّهُ (ÎNH) = innehu : şüphesiz o
8. لَحَقٌّ (LḪG) = leHaḳḳun : gerçektir
9. وَمَا (VME) = ve mā : ve değil(siniz)
10. أَنْتُمْ (ÊNTM) = entum : siz
11. بِمُعْجِزِينَ (BMACZYN) = bimuǎ'cizīne : aciz bırakacak
senden soruyorlar | gerçek mi? | O | de ki | evet | Rabbime yemin ederim ki | şüphesiz o | gerçektir | ve değil(siniz) | siz | aciz bırakacak |

[NBE] [ḪGG] [] [GVL] [] [RBB] [] [ḪGG] [] [] [ACZ]
VYSTNBÙVNK ÊḪG HV GL ÎY VRBY ÎNH LḪG VME ÊNTM BMACZYN

ve yestenbiūneke eHaḳḳun huve ḳul ī verabbī innehu leHaḳḳun ve mā entum bimuǎ'cizīne
ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين

 » 10 / Yûnus  Suresi: 53
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ويستنبئونك ن ب ا | NBE VYSTNBÙVNK ve yestenbiūneke senden soruyorlar And they ask you to inform
أحق ح ق ق | ḪGG ÊḪG eHaḳḳun gerçek mi? """Is it true?"""
هو | HV huve O """Is it true?"""
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
إي | ÎY ī evet """Yes,"
وربي ر ب ب | RBB VRBY verabbī Rabbime yemin ederim ki by my Lord!
إنه | ÎNH innehu şüphesiz o Indeed, it
لحق ح ق ق | ḪGG LḪG leHaḳḳun gerçektir (is) surely the truth,
وما | VME ve mā ve değil(siniz) and not
أنتم | ÊNTM entum siz you
بمعجزين ع ج ز | ACZ BMACZYN bimuǎ'cizīne aciz bırakacak "(can) escape (it)."""

10:53 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

senden soruyorlar | gerçek mi? | O | de ki | evet | Rabbime yemin ederim ki | şüphesiz o | gerçektir | ve değil(siniz) | siz | aciz bırakacak |

[NBE] [ḪGG] [] [GVL] [] [RBB] [] [ḪGG] [] [] [ACZ]
VYSTNBÙVNK ÊḪG HV GL ÎY VRBY ÎNH LḪG VME ÊNTM BMACZYN

ve yestenbiūneke eHaḳḳun huve ḳul ī verabbī innehu leHaḳḳun ve mā entum bimuǎ'cizīne
ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين

[ن ب ا] [ح ق ق] [] [ق و ل] [] [ر ب ب] [] [ح ق ق] [] [] [ع ج ز]

 » 10 / Yûnus  Suresi: 53
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ويستنبئونك ن ب ا | NBE VYSTNBÙVNK ve yestenbiūneke senden soruyorlar And they ask you to inform
Vav,Ye,Sin,Te,Nun,Be,,Vav,Nun,Kef,
6,10,60,400,50,2,,6,50,20,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural (form X) imperfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
أحق ح ق ق | ḪGG ÊḪG eHaḳḳun gerçek mi? """Is it true?"""
,Ha,Gaf,
,8,100,
INTG – prefixed interrogative alif
N – nominative masculine indefinite noun
الهمزة همزة استفهام
اسم مرفوع
هو | HV huve O """Is it true?"""
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
إي | ÎY ī evet """Yes,"
,Ye,
,10,
ANS – answer particle
حرف جواب
وربي ر ب ب | RBB VRBY verabbī Rabbime yemin ederim ki by my Lord!
Vav,Re,Be,Ye,
6,200,2,10,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مرفوع والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إنه | ÎNH innehu şüphesiz o Indeed, it
,Nun,He,
,50,5,
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
حرف نصب والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
لحق ح ق ق | ḪGG LḪG leHaḳḳun gerçektir (is) surely the truth,
Lam,Ha,Gaf,
30,8,100,
EMPH – emphatic prefix lām
N – nominative masculine indefinite noun
اللام لام التوكيد
اسم مرفوع
وما | VME ve mā ve değil(siniz) and not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
أنتم | ÊNTM entum siz you
,Nun,Te,Mim,
,50,400,40,
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
بمعجزين ع ج ز | ACZ BMACZYN bimuǎ'cizīne aciz bırakacak "(can) escape (it)."""
Be,Mim,Ayn,Cim,Ze,Ye,Nun,
2,40,70,3,7,10,50,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
جار ومجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَيَسْتَنْبِئُونَكَ: senden soruyorlar | أَحَقٌّ: gerçek mi? | هُوَ: O | قُلْ: de ki | إِي: evet | وَرَبِّي: Rabbime yemin ederim ki | إِنَّهُ: şüphesiz o | لَحَقٌّ: gerçektir | وَمَا: ve değil(siniz) | أَنْتُمْ: siz | بِمُعْجِزِينَ: aciz bırakacak |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ويستنبئونك WYSTNBÙWNK senden soruyorlar | أحق ÊḪG gerçek mi? | هو HW O | قل GL de ki | إي ÎY evet | وربي WRBY Rabbime yemin ederim ki | إنه ÎNH şüphesiz o | لحق LḪG gerçektir | وما WME ve değil(siniz) | أنتم ÊNTM siz | بمعجزين BMACZYN aciz bırakacak |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve yestenbiūneke: senden soruyorlar | eHaḳḳun: gerçek mi? | huve: O | ḳul: de ki | ī: evet | verabbī: Rabbime yemin ederim ki | innehu: şüphesiz o | leHaḳḳun: gerçektir | ve mā: ve değil(siniz) | entum: siz | bimuǎ'cizīne: aciz bırakacak |
Kırık Meal (Transcript) : |VYSTNBÙVNK: senden soruyorlar | ÊḪG: gerçek mi? | HV: O | GL: de ki | ÎY: evet | VRBY: Rabbime yemin ederim ki | ÎNH: şüphesiz o | LḪG: gerçektir | VME: ve değil(siniz) | ÊNTM: siz | BMACZYN: aciz bırakacak |
Abdulbaki Gölpınarlı : O gerçek mi diye soruyorlar senden; de ki: Evet, andolsun Rabbime ki gerçektir ve siz de ondan kurtulmayacaksınız.
Adem Uğur : O (azap) bir gerçek midir? diye senden haber istiyorlar. De ki: Evet, Rabbime andolsun ki o şüphesiz gerçektir ve siz âciz bırakacak değilsiniz.
Ahmed Hulusi : "O (azap) gerçek midir?" diye senden haber isterler. . . De ki: "Evet, Rabbim hakkı için o elbette gerçektir! Siz bundan kaçıp kurtulamazsınız!"
Ahmet Tekin : 'Bu cezanın aslı var mı?' diye senden haber soruyorlar. 'Evet, Rabbime andolsun ki, ceza gerçekleşmesi kesin hak bir olgudur. Siz, Allah’ın koyduğu kanunların dışına çıkamayacak, bundan yakayı kurtaramayacaksınız' de.
Ahmet Varol : 'O gerçek mi?' diye senden soruyorlar. De ki: 'Evet. Rabbime yemin ederim ki o gerçektir ve siz onun önüne geçemezsiniz.'
Ali Bulaç : "Bu bir gerçek mi?" diye senden haber soracaklar. De ki: "Evet, Rabbime andolsun ki, şüphesiz gerçektir ve sizler aciz bırakacak değilsiniz."
Ali Fikri Yavuz : “O azab, bir gerçek mi?” diye senden sorarlar. De ki: “- Evet, Rabbime yemin ederim ki, O, muhakkak bir gerçektir. Siz bundan yakayı kurtaramazsınız.”
Bekir Sadak : «Y gercek midir?» diye senden sorarlar. De ki: «Evet, Rabbim hakki icin o gercektir, siz Allah'i aciz kilamazsiniz.»
Celal Yıldırım : O (azâb) hak mıdır, diye senden haber isterler. De ki: Evet, Rabbim hakkı için o gerçekten haktır ve siz (ondan Allah'ı) âciz bırakacak değilsiniz (yakayı da kurtaramıyacaksınız).
Diyanet İşleri : “O (azap) gerçek midir?” diye senden haber soruyorlar. De ki: “Evet, Rabbime andolsun ki o elbette gerçektir. Siz (bu konuda Allah’ı) âciz kılacak değilsiniz.”
Diyanet İşleri (eski) : 'O gerçek midir?' diye senden sorarlar. De ki: 'Evet, Rabbim hakkı için o gerçektir, siz aciz kılamazsınız (önleyemezsiniz).'
Diyanet Vakfi : «O (azap) bir gerçek midir?» diye senden haber istiyorlar. De ki: Evet, Rabbime andolsun ki o şüphesiz gerçektir ve siz âciz bırakacak değilsiniz.
Edip Yüksel : 'Bu sahiden doğru mudur,' diye senden haber bekliyorlar. De ki: 'Elbette, Rabbime andolsun o gerçektir ve siz onu engelleyemezsiniz!'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «O azap gerçek mi?» diye sana soruyorlar. De ki; «Evet. Rabbim hakkı için o kesin bir gerçektir. Ve siz bundan yakayı kurtaramazsınız.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : «Sahi doğru mu bu?» diye senden soruyorlar. De ki: «Evet, Rabbime yemin ederim ki, o dosdoğru ve siz, bundan yakayı kurtaramazsınız.
Elmalılı Hamdi Yazır : Sahih doğru mu bu? Diye senden istifsar ediyorlar, de ki: evet, rabbıma kasem ederim ki o, dosdoğru, ve siz bundan yakayı kurtaramazsınız
Fizilal-il Kuran : Sana, «O ceza gerçek midir?» diye soruyorlar. Onlara de ki; «Rabbim hakkı için, evet. O, gerçektir, siz Allah'ın yapacağını engelleyemezsiniz.»
Gültekin Onan : "Bu bir gerçek mi?" diye senden haber soracaklar. De ki: "Evet, rabbime andolsun ki, şüphesiz gerçektir ve sizler aciz bırakacak değilsiniz."
Hakkı Yılmaz : Ve “O azap gerçek mi?” diye senden haber almak istiyorlar. De ki: “Evet. Rabbime andolsun ki o, kesinlikle bir gerçektir. Ve siz, âciz bırakanlar değilsiniz.”
Hasan Basri Çantay : «O (azâb) bir gerçek mi?» diye senden haber isterler. De ki «Evet, Rabbime andederim ki, o elbet ve elbet bir hakıykatdır. Siz (bundan Allâhı) âciz bırakıcılar değilsiniz».
Hayrat Neşriyat : 'Sâhiden o (azab) gerçek midir?' diye de senden haber isterler. De ki: 'Evet, Rabbime yemîn olsun ki şübhesiz o, elbette gerçektir ve siz ona mâni' olacak kimseler değilsiniz!'
İbni Kesir : O gerçek mi? diye senden haber sorarlar. De ki: Rabbıma andolsun ki o, muhakkak gerçektir. Elbette siz, O'nu aciz bırakacaklar değilsiniz.
İskender Evrenosoğlu : Ve senden haber soracaklar: “O hak mıdır (gerçek midir)?” De ki: “Evet, Rabbime andolsun.” Muhakkak ki o, kesin olarak haktır (gerçektir) ve sizler aciz bırakanlar değilsiniz.
Muhammed Esed : Bazıları da sana, "Bütün bunlar gerçek mi?" diye soruyorlar. De ki: "Elbette! Rabbim hakkı için, katıksız gerçek bu; ve sizler de (büyük sorgulamadan) asla kaçamayacaksınız!"
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve senden haber almak istiyorlar ki, o doğru mudur? De ki: «Evet. Ve Rabbime andolsun ki doğru bir hakikattır ve siz onu bertaraf edecek kimseler değilsinizdir.»
Ömer Öngüt : “O (azap) gerçek midir?” diye senden haber sorarlar. De ki: “Evet! Rabbime andolsun ki, o şüphesiz gerçektir ve siz âciz bırakamazsınız. ”
Şaban Piriş : -Gerçek mi bu? diye sana soruyorlar. De ki: -Evet, Rabbim hakkı için o gerçektir. Siz ondan kaçamayacaksınız.
Suat Yıldırım : "Sahi doğru mu bu?" diye senden haber sorarlar. De ki: "Evet! Rabbime yemin ederim ki o elbette gerçektir ve siz bundan yakayı kurtaramazsınız."
Süleyman Ateş : "Sahiden o gerçek midir?" diye senden soruyorlar. De ki: "Evet, Rabbim hakkı için o gerçektir. Siz (onu) önleyemezsiniz!"
Tefhim-ul Kuran : «Bu bir gerçek mi?» diye senden haber soracaklar. De ki: «Evet, Rabbime andolsun ki, şüphesiz gerçektir ve sizler aciz bırakacak olanlar da değilsiniz.»
Ümit Şimşek : Bir de senden haber soruyorlar, 'O gerçek mi?' diye. De ki: Evet. Rabbime and olsun, o gerçektir. Ve siz bundan yakayı asla kurtaramayacaksınız.
Yaşar Nuri Öztürk : Soruyorlar sana: "Doğru mu bu?" De ki: "Evet! Rabbime yemin ederim, o doğrunun ta kendisidir! Ve siz ondan yakayı kurtaramayacaksınız."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}